Reclamebord (landelijk gebied)

 • plaatsing van maximaal 2 categorieën reclameobjecten: reclamevlag aan de gevel, reclamebord, reclamezuil of vlaggenmast aan de gevel
 • op één erf maximaal twee reclameborden. Indien het erf meer dan 30 meter van een openbare weg is gelegen mag dit reclamebord worden geplaatst direct aan de toegangsweg naar het erf
 • maximale oppervlakte 3 m2 per bord, maximale hoogte 3,5 meter vanaf het maaiveld
 • op minimaal 1 meter van de erfafscheiding
 • reclame mag niet worden verlicht of aangelicht
 • uiting houdt rechtstreeks verband met de bedrijfsactiviteiten op het erf
 • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

 1. de dubbelbestemming: Leiding - Riool
 2. de dubbelbestemming: Leiding - Gas
 3. de dubbelbestemming: Leiding - Brandstof
 4. de dubbelbestemming: Waarde - Archeologie
 5. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht
 6. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht
 7. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen