Reclamebord op de gevel (horeca, etc)

 • op één erf maximaal twee reclameborden
 • de zijde van het gebouw waarop reclame wordt gemaakt moet op minimaal 1 meter van de erfafscheiding staan
 • in de strook boven het raam op de benedenverdieping en onder het raam van de verdieping
 • het bord mag de openbare orde en -veiligheid niet in gevaar brengen
 • maximale oppervlakte is 10% van de oppervlakte van de gevel
 • reclame mag niet worden verlicht of aangelicht
 • uiting houdt rechtstreeks verband met de bedrijfsactiviteiten op het erf
 • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

 1. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht
 2. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht
 3. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen