Reclamebord op de gevel (landelijk gebied)

 • plaatsing van maximaal 2 categorieën reclameobjecten: reclamevlag aan de gevel, reclamebord, reclamezuil of vlaggenmast aan de gevel
 • op één erf maximaal twee reclameborden
 • de zijde van het gebouw waarop reclame wordt gemaakt moet op minimaal 1 meter van de erfafscheiding staan
 • plaatsing boven het raam op de benedenverdieping en onder het raam van de verdieping
 • maximale oppervlakte 3 m2 per reclamebord
 • dusdanige bevestiging, onderhoud en beheer dat er geen gevaar ontstaat voor de gezondheid of openbare orde en veiligheid
 • uiting houdt rechtstreeks verband met de bedrijfsactiviteiten op het erf
 • reclame mag niet worden verlicht of aangelicht
 • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

 1. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht
 2. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht
 3. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen