Reclamevoertuigen (horeca, etc)

  • motorvoertuigen, wagens, aanhangwagens of opleggers
  • plaatsing maximaal 2 weken op eigen erf en op hetzelfde kadastrale perceel
  • uiting houdt rechtstreeks verband met de bedrijfsactiviteiten op het erf
  • geen hinder of vervuiling
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van:

  1. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht
  2. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht