Spandoeken

Een spandoek mag vergunning vrij aangebracht worden als:

  • het voor een instelling met een goed doel (aansluiting bij Centraal Bureau Fondsenwerving) is of voor een activiteit die rechtstreeks verband houdt met de bedrijfsactiviteit op het erf
  • het om de plaatsing gaat van 1 spandoek voor 2 weken per kwartaal
  • het spandoek een maximale oppervlakte heeft van 3 m2 
  • het de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt
  • de uiting niet aanstootgevend, intimiderend, beledigend en/of discriminerend is 

Voldoet het spandoek niet aan deze voorwaarden, dan is er een vergunning nodig. Dit kunt u direct online regelen:

Vergunning aanvragen voor plaatsen van reclame 
bij activiteit of evenement (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

Let op! Bij plaatsing over de weg gelden ook de voorwaarden dat het spandoek:

  • is aangebracht door een professionele organisatie die deze werkzaamheden vanuit zijn vakgebied uitoefent
  • hangt op een minimale hoogte van 4,50 meter

Het is niet toegestaan een spandoek te plaatsen op grond van de provincie Gelderland over de provinciale weg.