Stoepborden (verkeer)

 • plaatsing indien er geen ruimte is op het eigen erf
 • direct voor de gevel met een maximale afstand van 5 meter
 • maximaal 2 stoepborden met maximale hoogte van 1,50 meter en maximale breedte van 1 meter
 • alleen buiten plaatsen tijdens de (winkel)openingstijden
 • geen direct of indirect kunstmatige verlichting, met uitzondering van gedimd licht
 • geen verankering in de weg of bevestiging aan openbare voorzieningen en openbaar groen
 • niet hinderlijk plaatsen voor het gebruik van brandkranen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en ander straatmeubilair
 • geen belemmering voor aanwezige in- en (nood)uitgangen
 • het trottoir behoudt een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 1,20 meter
 • uiting houdt direct verband met de bedrijfsactiviteiten in het pand of op het perceel van de ondernemer
 • geen gevaar voor de openbare orde en -veiligheid
 • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

Let op: het is niet toegestaan een stoepbord te plaatsen op een provinciale openbare weg.