Vlaggenmast met reclamevlag (horeca, etc)

 • op 1 erf maximaal 3 vlaggenmasten
 • plaatsing op het erf en op minimaal 1 meter van de erfafscheiding
 • uiting houdt rechtstreeks verband met de bedrijfsactiviteiten op het erf
 • de maximale hoogte van de vlaggenmast is afhankelijk van het bestemmingsplan
 • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

 1. de dubbelbestemming: Leiding - Riool
 2. de dubbelbestemming: Leiding - Gas
 3. de dubbelbestemming: Leiding - Brandstof
 4. de dubbelbestemming: Waarde - Archeologie
 5. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht
 6. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht
 7. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen