Categorie Landelijk gebied

In de categorie Landelijk gebied zijn de reclame-uitingen die zonder vergunning geplaatst kunnen worden uitgewerkt voor de bestemmingen:

 1. Agrarisch
 2. Agrarisch - Kwekerij
 3. Agrarisch - 1
 4. Agrarisch met waarden - Landschap
 5. Agrarisch met waarden - Landschap en Natuur


Vergunningvrije reclame-uitingen in deze categorie zijn:

 • Raamplakkaten (landelijk gebied)

  • plaatsing aan de binnenkant van de ramen op de begane grond
  • uiting houdt rechtstreeks verband met de bedrijfsactiviteiten op het erf
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen
 • Reclamebord op de gevel (landelijk gebied)

  • plaatsing van maximaal 2 categorieën reclameobjecten: reclamevlag aan de gevel, reclamebord, reclamezuil of vlaggenmast aan de gevel
  • op één erf maximaal twee reclameborden
  • de zijde van het gebouw waarop reclame wordt gemaakt moet op minimaal 1 meter van de erfafscheiding staan
  • plaatsing boven het raam op de benedenverdieping en onder het raam van de verdieping
  • maximale oppervlakte 3 m2 per reclamebord
  • dusdanige bevestiging, onderhoud en beheer dat er geen gevaar ontstaat voor de gezondheid of openbare orde en veiligheid
  • uiting houdt rechtstreeks verband met de bedrijfsactiviteiten op het erf
  • reclame mag niet worden verlicht of aangelicht
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

  Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

  1. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht
  2. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht
  3. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen
 • Reclamevlag aan gevel (landelijk gebied)

  • plaatsing van maximaal 2 categorieën reclameobjecten: reclamevlag aan de gevel, reclamebord, reclamezuil of vlaggenmast aan de gevel
  • op één erf maximaal twee reclamevlaggen
  • in de strook boven het raam op de benedenverdieping en onder het raam van de verdieping
  • maximaal 1 meter uit de gevel stekend, inclusief bevestigingsconstructie
  • uiting houdt rechtstreeks verband met de bedrijfsactiviteiten op het erf
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

  Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

  1. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht;
  2. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht;
  3. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen
 • Reclamebord (landelijk gebied)

  • plaatsing van maximaal 2 categorieën reclameobjecten: reclamevlag aan de gevel, reclamebord, reclamezuil of vlaggenmast aan de gevel
  • op één erf maximaal twee reclameborden. Indien het erf meer dan 30 meter van een openbare weg is gelegen mag dit reclamebord worden geplaatst direct aan de toegangsweg naar het erf
  • maximale oppervlakte 3 m2 per bord, maximale hoogte 3,5 meter vanaf het maaiveld
  • op minimaal 1 meter van de erfafscheiding
  • reclame mag niet worden verlicht of aangelicht
  • uiting houdt rechtstreeks verband met de bedrijfsactiviteiten op het erf
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

  Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

  1. de dubbelbestemming: Leiding - Riool
  2. de dubbelbestemming: Leiding - Gas
  3. de dubbelbestemming: Leiding - Brandstof
  4. de dubbelbestemming: Waarde - Archeologie
  5. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht
  6. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht
  7. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen
 • Reclamezuil (landelijk gebied)

  • plaatsing van maximaal 2 categorieën reclameobjecten: reclamevlag aan de gevel, reclamebord, reclamezuil of vlaggenmast aan de gevel
  • op 1 erf maximaal 1 reclamezuil. Indien het erf meer dan 30 meter van een openbare weg is gelegen mag deze reclamezuil worden geplaatst direct aan de toegangsweg naar het erf
  • maximale oppervlakte 3 m2, maximale hoogte 3,5 meter vanaf het maaiveld
  • plaatsing op het erf en minimaal1 meter van de erfafscheiding
  • reclame mag niet worden verlicht of aangelicht
  • uiting houdt rechtstreeks verband met de bedrijfsactiviteiten op het erf
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

  Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

  1. de dubbelbestemming: Leiding - Riool
  2. de dubbelbestemming: Leiding - Gas
  3. de dubbelbestemming: Leiding - Brandstof
  4. de dubbelbestemming: Waarde - Archeologie
  5. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht
  6. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht
  7. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen
 • Vlaggenmast met reclamevlag (landelijk gebied)

  • plaatsing van maximaal 2 categorieën reclameobjecten: reclamevlag aan de gevel, reclamebord, reclamezuil of vlaggenmast aan de gevel
  • op 1 erf maximaal 3 vlaggenmasten
  • plaatsing op het erf en op minimaal 1 meter van de erfafscheiding
  • uiting houdt rechtstreeks verband met de bedrijfsactiviteiten op het erf
  • de maximale hoogte van de vlaggenmast is afhankelijk van het bestemmingsplan
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

  Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

  1. de dubbelbestemming: Leiding - Riool
  2. de dubbelbestemming: Leiding - Gas
  3. de dubbelbestemming: Leiding - Brandstof
  4. de dubbelbestemming: Waarde - Archeologie
  5. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht
  6. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht
  7. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen