Categorie Sport

In de categorie Sport zijn de reclame-uitingen die zonder vergunning geplaatst kunnen worden uitgewerkt voor de gelijknamige bestemming Sport. Vergunningvrije reclame-uitingen in deze categorie zijn:

 • Stoepborden (sport)

  • maximaal 2 stoepborden per sportvereniging met maximale hoogte van 1,50 meter en maximale breedte van 1 meter
  • alleen buiten plaatsen tijdens de openingstijden van de betreffende sportvereniging
  • geen direct of indirect kunstmatige verlichting, met uitzondering van gedimd licht
  • geen verankering in de weg of bevestiging aan openbare voorzieningen en openbaar groen
  • niet hinderlijk plaatsen voor het gebruik van brandkranen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en ander straatmeubilair
  • geen belemmering voor aanwezige in- en (nood)uitgangen
  • het trottoir behoudt een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 1,20 meter
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen
 • Terrasmeubels en -voorzieningen (sport)

  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen
 • Zonnescherm (sport)

  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen
 • Beachvlag (sport)

  • maximaal 2 beachvlaggen per sportvereniging met maximale hoogte van 3 meter en een maximale breedte van 1 meter
  • alleen buiten plaatsen tijdens de openingstijden van de betreffende sportvereniging
  • de openbare orde en -veiligheid niet in gevaar brengen
  • geen verankering in de weg of bevestiging aan openbare voorzieningen en openbaar groen
  • niet hinderlijk plaatsen voor het gebruik van brandkranen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en ander straatmeubilair
  • geen belemmering voor aanwezige in- en (nood)uitgangen
  • het trottoir behoudt een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 1,20 meter
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen
 • Raamplakkaten (sport)

  • plaatsing aan de binnenkant van de ramen op de begane grond
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen
 • Reclamebord aan de gevel (sport)

  • op één erf maximaal twee reclameborden
  • de zijde van het gebouw waarop reclame wordt gemaakt moet op minimaal 1 meter van de erfafscheiding staan
  • in de strook boven het raam op de benedenverdieping en onder het raam van de verdieping
  • het bord mag de openbare orde en -veiligheid niet in gevaar brengen
  • maximale oppervlakte is 10% van de oppervlakte van de gevel
  • reclame mag niet worden verlicht of aangelicht
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

  Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

  1. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht
  2. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht
  3. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen
 • Reclamevlag aan gevel (sport)

  • op één erf maximaal twee reclamevlaggen
  • in de strook boven het raam op de benedenverdieping en onder het raam van de verdieping
  • maximaal 1 meter uit de gevel stekend, inclusief bevestigingsconstructie
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

  Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

  1. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht;
  2. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht;
  3. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen
 • Reclamebord (sport)

  • op 1 erf maximaal 1 reclamebord
  • maximale oppervlakte 4 m2, maximale hoogte 3,5 meter vanaf het maaiveld
  • op minimaal 1 meter van de erfafscheiding
  • reclame mag niet worden verlicht of aangelicht
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

  Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

  1. de dubbelbestemming: Leiding - Riool
  2. de dubbelbestemming: Leiding - Gas
  3. de dubbelbestemming: Leiding - Brandstof
  4. de dubbelbestemming: Waarde - Archeologie
  5. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht
  6. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht
  7. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen
 • Reclamezuil (sport)

  • op 1 erf maximaal 1 reclamezuil
  • maximale oppervlakte 4 m2, maximale hoogte 3,5 meter vanaf het maaiveld
  • plaatsing op het eigen perceel en aan de voorzijde van het pand
  • reclame mag niet worden verlicht of aangelicht
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

  Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

  1. de dubbelbestemming: Leiding - Riool
  2. de dubbelbestemming: Leiding - Gas
  3. de dubbelbestemming: Leiding - Brandstof
  4. de dubbelbestemming: Waarde - Archeologie
  5. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht
  6. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht
  7. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen
 • Vlaggenmast met reclamevlag (sport)

  • op 1 erf maximaal 3 vlaggenmasten
  • plaatsing op het erf en op minimaal 1 meter van de erfafscheiding
  • de maximale hoogte van de vlaggenmast is afhankelijk van het bestemmingsplan
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

  Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

  1. de dubbelbestemming: Leiding - Riool
  2. de dubbelbestemming: Leiding - Gas
  3. de dubbelbestemming: Leiding - Brandstof
  4. de dubbelbestemming: Waarde - Archeologie
  5. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht
  6. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht
  7. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen