Categorie Verkeer

In de categorie Verkeer zijn de reclame-uitingen die zonder vergunning geplaatst kunnen worden uitgewerkt voor de bestemmingen:

 1. Verkeer
 2. Verkeer - Verblijfsgebied
 3. Verkeer - Railverkeer


Vergunningvrije reclame-uitingen in deze categorie zijn:

 • Stoepborden (verkeer)

  • plaatsing indien er geen ruimte is op het eigen erf
  • direct voor de gevel met een maximale afstand van 5 meter
  • maximaal 2 stoepborden met maximale hoogte van 1,50 meter en maximale breedte van 1 meter
  • alleen buiten plaatsen tijdens de (winkel)openingstijden
  • geen direct of indirect kunstmatige verlichting, met uitzondering van gedimd licht
  • geen verankering in de weg of bevestiging aan openbare voorzieningen en openbaar groen
  • niet hinderlijk plaatsen voor het gebruik van brandkranen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en ander straatmeubilair
  • geen belemmering voor aanwezige in- en (nood)uitgangen
  • het trottoir behoudt een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 1,20 meter
  • uiting houdt direct verband met de bedrijfsactiviteiten in het pand of op het perceel van de ondernemer
  • geen gevaar voor de openbare orde en -veiligheid
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

  Let op: het is niet toegestaan een stoepbord te plaatsen op een provinciale openbare weg.

 • Beachvlag (verkeer)

  plaatsing indien er geen ruimte is op het eigen erf

  direct voor de gevel met een maximale afstand van 5 meter

  maximaal 2 beachvlaggen met maximale hoogte van 3 meter en een maximale breedte van 1 meter

  alleen buiten plaatsen tijdens de (winkel)openingstijden

  de openbare orde en -veiligheid niet in gevaar brengen

  • geen verankering in de weg of bevestiging aan openbare voorzieningen en openbaar groen
  • niet hinderlijk plaatsen voor het gebruik van brandkranen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en ander straatmeubilair
  • geen belemmering voor aanwezige in- en (nood)uitgangen
  • het trottoir behoudt een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 1,20 meter
  • uiting houdt direct verband met de bedrijfsactiviteiten in het pand of op het perceel
  • geen gevaar voor de openbare orde en -veiligheid
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

  Let op: het is niet toegestaan een beachvlag te plaatsen op een provinciale openbare weg.

 • Abri (verkeer)

  • de reclame-uiting is door of namens de eigenaar van de abri aangebracht
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uiting
 • Reclamebord op rotonde (verkeer)

  • schriftelijke overeenkomst met de gemeente Bronckhorst
  • plaatsing op het midden van het eiland
  • botsveilig, geen gelijkenis met een verkeersteken, niet reflecteert, knippert, verlicht of bewegend
  • tussen 0,50 en 1 meter boven de grond, maximale hoogte 0,50 meter en maximale breedte 0,70 meter
  • tegenover een toeleidende weg
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uiting