Categorie Wonen

In de categorie Wonen zijn de reclame-uitingen die zonder vergunning geplaatst kunnen worden uitgewerkt voor de bestemmingen:

 1. Maatschappelijk (met wonen)
 2. Recreatie
 3. Recreatie - Jachthaven
 4. Recreatie - Recreatiewoning
 5. Recreatie - Verblijfsrecreatie
 6. Tuin
 7. Wonen
 8. Wonen - 1
 9. Wonen - 2
 10. Wonen - Landhuis


Vergunningvrije reclame-uitingen in deze categorie zijn:

 • Raamplakkaten (wonen)

  • uiting houdt rechtstreeks verband met de bedrijfsactiviteiten op het erf
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen
 • Reclamebord op de gevel (wonen)

  • plaatsing van maximaal 1 bord met een maximale oppervlakte van 0,5 m2
  • uiting houdt rechtstreeks verband met de bedrijfsactiviteiten op het erf
  • reclame mag niet worden verlicht of aangelicht
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen
 • Reclamebord (wonen)

  • plaatsing van maximaal 1 reclamebord
  • maximale oppervlakte 1 m2 en maximale hoogte 2 meter vanaf het maaiveld
  • op minimaal 1 meter van de erfafscheiding
  • reclame mag niet worden verlicht of aangelicht
  • uiting houdt rechtstreeks verband met de bedrijfsactiviteiten op het erf
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

  Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

  1. de dubbelbestemming: Leiding - Riool
  2. de dubbelbestemming: Leiding - Gas
  3. de dubbelbestemming: Leiding - Brandstof
  4. de dubbelbestemming: Waarde - Archeologie
  5. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht
  6. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht
  7. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen