Bericht van college van b en w - 10 mei

Beste inwoners, “Eerder dan verwacht hield minister president Rutte afgelopen week weer een persconferentie. Hij kondigde aan dat het aantal mensen met corona zodanig afneemt dat we stap voor stap de coronamaatregelen in ons land kunnen versoepelen. Hij stelde daarbij wel duidelijk dat versoepeling geldt zolang het virus beheersbaar blijft. Voor velen van ons was dit goed nieuws. We krijgen weer wat meer bewegingsvrijheid! Het naleven van de regels (1,5 meter afstand, handen wassen, zoveel mogelijk thuiswerken etc.) blijft echter van groot belang.

Hoe belangrijk dat is, zien we bijvoorbeeld in de cijfers van het RIVM. Er zijn in onze gemeente en regio nog steeds ziekenhuisopnamen. Dus voorzichtigheid blijft nodig. Welke stappen staan op stapel en welke regels gelden? Dat ziet u op de gemeentepagina’s in huis aan huisblad Contact en op onze website op de pagina 'Informatie over het coronavirus'. Leef ernaar voor ons aller gezondheid!

Veel stappen, veel vragen

Het rijk kwam op 6 mei met veel stappen om uit de lockdown te komen. Die stappen leverden heel veel vragen op. Bij u, maar ook bij ons. In de dagen daarna werd wat meer duidelijk toen de Tweede Kamer de maatregelen besprak en het kabinet uitgebreide uitleg gaf. Maar nog lang niet alles. Sommige vragen die ondernemers, verenigingen, instellingen en inwoners ons stellen, kunnen wij niet direct beantwoorden. Een ondernemer die wil weten of hij zijn terras tijdelijk mag uitbreiden, een campinghouder met een vraag over de gemeenschappelijke ruimtes. Vaak is er geen standaardantwoord, maar gaat het om maatwerk. Wij zetten ons met man en macht in om antwoorden te vinden. Dat doen we bijvoorbeeld in overleg met de veiligheidsregio, of we verwijzen door naar de bracheorganisatie. Als we u niet direct kunnen helpen, noteren wij uw gegevens en komen er bij u op terug. Daar kunt u op rekenen!

Nu richten we ons vooral op een goed verloop van de opening van scholen, buitensport, zwembaden, bibliotheken etc. op 11 mei. Daarna zetten we op 1 juni een grote stap met ondere andere de opening van de horeca. Zo komen we steeds een stap verder uit de coronacrisis. Met uw hulp en geduld gaat dat lukken. Hou vol! Samen goed gaon.”

Met vriendelijke groet,

 

Marianne Besselink, Evert Blaauw, Willem Buunk, Paul Hofman en Bart Drewes

College van burgemeester en wethouders Bronckhorst