Bericht van de burgemeester - 15 november

Beste inwoners, "Wat was het fijn de afgelopen maanden, veel kermissen, festiviteiten en ontmoetingen konden weer doorgaan. Natuurlijk nog met de nodige maatregelen, maar we konden elkaar weer ontmoeten, samen sporten, samen feestvieren, samen leuke dingen doen. Wat waren we daaraan toe en wat hebben we dat gemist. Zo graag had ik u nu in een enthousiaste brief laten weten dat we het coronavirus en alle beperkingen helemaal achter ons kunnen laten, zoals het kabinet hoopte in de zomer.

Maar het zal u niet ontgaan zijn, het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt te snel toe. Het virus is nog niet onder controle en de nood in de zorg wordt steeds nijpender. Hoewel u zich in groten getale heeft laten vaccineren, in Bronckhorst 90% van de inwoners, lopen ook bij ons het aantal besmettingen fors op. In onze gemeente waren afgelopen week ruim 280 besmettingen. Dat is ruim meer dan het hoogste aantal besmettingen in de vorige piek! We staan daarmee weer in de top van onze veiligheidsregio van 22 gemeenten. Om het aantal besmettingen in ons land te verminderen, zijn de afgelopen twee weken daarom nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Het mondkapje is terug in ons straatbeeld en op veel plekken waar we heen gaan is het verplicht het coronatoegangsbewijs te tonen. De sluitingstijden van horeca, winkels en evenementen zijn vervroegd. Verder geldt weer: ontvang thuis max. 4 personen, kinderen t/m 12 jaar uitgezonderd, en werk zoveel mogelijk thuis. Het is juist nu van groot belang om met elkaar de basisregels na te blijven leven. Houd de 1,5 afstandsregel aan, de hygiëne adviezen, blijf thuis bij klachten, laat u testen ook als u gevaccineerd bent en neem ook de quarantaineplicht serieus.

Samen

Ik ben blij dat velen van u de schouders er weer onder zetten. Ook al valt het best zwaar, zo laten sommigen van u weten. Ook zonder dat het rijk al maatregelen heeft genomen, zien we dat u al voorzorgsmaatregelen neemt. Sommige evenementen worden bijvoorbeeld anders georganiseerd of zelfs uitgesteld. Privé vinden we de 1,5m soms moeilijk. Voor uw vereniging en voor ondernemers is het een hele toer om de uitvoering van de maatregelen te regelen. Daarom ook van mijn kant nog een keer het dringende verzoek mee te werken met de club of ondernemer die u vraagt om een mondkapje te dragen of het coronatoegangsbewijs te tonen. Zij voeren regels uit, die onze hele samenleving zijn opgelegd. Bedenk dat het bij uw club vrijwilligers zijn, die het sporten op deze manier toch mogelijk houden. We zien dat in de samenleving de discussies tussen voor- en tegenstanders soms steeds heftiger gevoerd worden. Ook al bent u het niet met elkaar eens, blijf elkaar als persoon respecteren. Ik wil u oproepen in gesprek te blijven en mensen die de regels uitvoeren bij bijvoorbeeld uw club, hun werk te laten doen en de regels na te leven. Zo komen we met elkaar weer door deze nieuwe fase.

Tegemoetkoming

Bent u ondernemer of club en lukt het u niet goed de maatregelen uit te voeren, neemt u dan contact op met een van onze accountmanagers of combinatiefunctionarissen. Zij kunnen u adviseren en voor eventuele extra kosten die u maakt is een tegemoetkoming mogelijk.

Zoals gezegd zijn heel veel mensen in Bronckhorst gevaccineerd. Dat is goed nieuws, maar het betekent niet dat u niet (goed) ziek kunt worden van corona. Ook kunt u een ander nog steeds besmetten. Goed om bewust van te zijn. Daarnaast is het om de verspreiding te verminderen belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn. Bent u nog niet gevaccineerd en wilt u zich laten informeren over de werking van de vaccinaties of een prikafspraak maken? Kijk op www.coronavaccinatie.nl

Graag sluit ik af met het volgende: in ons land waar vaccineren en testen gratis is, er veel financiële corona ondersteuningsmogelijkheden zijn en het kabinet maatregelen neemt tegen verspreiding, blijft ons gedrag dé sleutel om uit de crisis te komen. Laten we daarom Samen Goed (blijven) Gaon!