Bericht van de burgemeester - 6 november

Beste inwoners, “Helaas beheerst corona nog steeds ons leven. Ook in Bronckhorst waren er afgelopen weken veel besmettingen. De landelijke maatregelen zijn op 3 november 2020 aangescherpt, omdat de besmettingen omlaag moeten. Hoe moeilijk het ook is en ook al bent u het er misschien niet altijd mee eens, het zijn de regels. Het is van groot belang dat we ons eraan houden. Jong en oud(er).


Het is echt de bedoeling dat we zoveel mogelijk thuis blijven, zo min mogelijk reizen, 1,5 m afstand houden van elkaar en met max. 2 personen van buiten het huishouden afspreken. Moeilijk, want natuurlijk we willen niks liever dan contact met elkaar. We missen dat al zo lang. Maar het is nodig om de zorg te kunnen blijven verlenen aan wie dat nodig heeft. En boven alles willen we dat toch?

Compliment

Ik zie dat we ons best doen als ik bijvoorbeeld boodschappen doe en zie dat bijna iedereen een mondkapje draagt. Of ik hoor hoe verenigingen de nieuwe maatregelen weer invoeren en hun leden voor zover mogelijk aangepast hun sport- of muziekactiviteiten laten uitoefenen. Daar maak ik u heel graag een compliment voor. Allemaal uitingen van het naoberschap in Bronckhorst waar ik als burgemeester trots op ben. Het geeft mij ook alle vertrouwen dat we corona er uiteindelijk samen onder krijgen.

Scholder an scholder

Ondanks dat er nog steeds te veel besmettingen zijn in Bronckhorst  gaat het wel beter. Afgelopen weken stegen de besmettingscijfers hard, maar inmiddels dalen ze gelukkig weer. In de week van 26 oktober tot en met 1 november 2020 waren er nog ca. 120 besmettingen ten opzichte van ca. 60 vorige week. Houd daarom vol, heb geduld met elkaar en blijf scholder an scholder staan. Misschien motiveert het filmpje dat alle burgemeesters van de Achterhoek maakten om u een hart onder de riem te steken. Hoe beter we ons nu aan de maatregelen houden, hoe eerder we weer veilig samen kunnen sporten, elkaar kunnen ontmoeten, genieten van een hapje en drankje buiten de deur. Gun uzelf en een ander die snelste weg naar weer gezellig samen zijn. Hopelijk leiden de huidige maatregelen ertoe dat er tijdens de feestdagen aan het eind dit jaar versoepelingen mogelijk zijn.

Contact op andere manieren

Voor nu hoop ik dat u op andere manieren contact zoekt en houdt met mensen om u heen. Aandacht voor elkaar is zo belangrijk. Zo schrijft Ada brieven aan bewoners van De Bleijke, ga ik digitaal op bezoek met Bronckhorster koek bij inwoners en biedt ontmoetingscentrum De Kei in Steenderen virtuele rondleidingen om kennis te maken met hun activiteiten. De ander zal uw gebaar zeer waarderen en misschien wel nodig hebben om het vol te houden.

Kent u de website aandachtvoorelkaar.nl al? Hier worden mooie ideeën om aandacht voor elkaar te hebben gedeeld. Wellicht inspireert het u om iets voor een ander te doen. Een kaartje of mailtje of een boodschap. Hebt u zelf een goed idee laat het weten op deze site en wellicht neemt een ander uw mooie voorbeeld over. Ook lokaal kopen bij ondernemers in uw dorp, uw vereniging trouw blijven, een vriendelijk hallo naar een dorpsgenoot die u op straat tegenkomt, zijn mooie gebaren.

Blijf gezond en samen goed gaon!”

Marianne Besselink
Burgemeester