Bericht van de gemeenteraad - 7 april

Beste inwoners van Bronckhorst, Nu de hele wereld getroffen wordt door het coronavirus willen wij als gezamenlijke politieke partijen u een hart onder de riem steken. Wij realiseren ons dat wij niet veel voor u kunnen doen, nu het virus ons allen treft. Maar weet dat onze gedachten bij u zijn. Wij willen een boodschap uitzenden dat ons allen bindt. Vanuit onze verantwoordelijkheid dat wij u samen als één gemeenteraad vertegenwoordigen. Verschillen die er zijn doen er even niet toe.

Moeilijke tijd

Gelukkig is Bronckhorst een uitgestrekte plattelandsgemeente, wat ons de ruimte geeft om afstand van elkaar te houden. Maar voor de kwetsbaren onder ons is het een moeilijke tijd. Zeker voor de ouderen die alleen wonen en geen bezoek meer kunnen ontvangen. Moeilijk is het ook voor kwetsbare kinderen die nu noodgedwongen thuis zitten in een niet altijd veilige omgeving. Ook ondernemers en hun medewerkers gaan door een onzekere tijd. Het gaat helaas nog wel even duren!

Trots

Maar we zijn ook trots. Op onze ambtenaren die extra werk verzetten in de openbare ruimte, die uitvoering geven aan de tijdelijke overbruggingsregeling voor kleine zelfstandigen en die mensen buiten aanspreken om afstand te houden. We spreken onze waardering uit voor de inspanningen die het kabinet levert in deze moeilijke situatie. Enorm trots zijn wij op de mensen die werken in de hulpverlening en zorg. Zij worden op dit moment zwaar belast en leveren een geweldige prestatie. Op de medewerkers in de verpleegtehuizen, die de ouderen opvangen die vaak van de situatie weinig begrijpen. Op de leerkrachten van de Bronckhorster scholen, die samen met ouders zorgen voor goed thuisonderwijs voor onze kinderen. Maar we zijn ook trots op u: omdat we ons in Bronckhorst met elkaar houden aan de regels en zoveel mogelijk binnen blijven. Omdat we ons schikken in de situatie en er het beste van maken. Omdat er fantastische initiatieven ontstaan om die verbinding met elkaar te houden. Omdat we voor elkaar zorgen, nog meer dan anders. Wat zijn we enorm trots op ons noaberschap!

Ons raadswerk staat voorlopig op een laag pitje. De raadsvergaderingen van maart en april zijn al geschrapt en het is de vraag of we in mei wel kunnen vergaderen. Daar denken we nog wel over na. Ook commissievergaderingen en thema-avonden worden nu niet gehouden en de afzonderlijke fracties vergaderen veilig digitaal. Het is even niet anders. Zodra het weer kan pakken wij de draad weer op en hopen we u weer veel te spreken. Voor vragen kunt u ons natuurlijk altijd mailen of bellen.

Voor nu wensen we u allen enorm veel sterkte toe. Heb zorg voor elkaar en pas goed op u zelf.

De fractievoorzitters,

Wilko Pelgrom
Han Pelgrom
Perry van Lochem
Herman van Rooijen
Luuk Preijde
Jan Engels
Dick Ebbers