Hoe verloopt het aanvraagproces?

Icon

Heeft u een initiatief, bijvoorbeeld om een woning te bouwen of splitsen of vastgoed geschikt te maken voor wonen? Dan doorloopt u onderstaande stappen.

Stap 1: invullen intakeformulier

Als eerste vult u online het intakeformulier in. Het is belangrijk dat het formulier volledig is ingevuld en de beschrijving van uw initiatief zo concreet mogelijk is. Wij adviseren u om vooraf kennis te nemen van de criteria die gelden bij de beoordeling van uw initiatief. Bij het invullen van het formulier vragen we u een situatieschets toe te voegen. Dit kunt u zowel digitaal als per post versturen. Bent u niet de eigenaar van het perceel/pand? Dan heeft u een ingevuld toestemmingsformulier van de eigenaar nodig voor het indienen van een aanvraag.

Aan het indienen van uw aanvraag via het intakeformulier en de behandeling ervan (stap 1 t/m 3) zijn geen kosten verbonden.

We nemen alleen compleet ingevulde intakeformulieren inclusief bijbehorende bijlage(n) in behandeling.

Naar het intakeformulier

Stap 2: intakegesprek

Hebben wij alle benodigde informatie via het intakeformulier ontvangen, dan nodigen wij u uit voor een intakegesprek op het gemeentehuis. Het intakegesprek is bedoeld om aanvullende informatie te verkrijgen en het (vervolg)proces met u te bespreken. 

De initiatieven behandelen wij op volgorde van binnenkomst. De termijn waarop een intakegesprek kan worden ingepland, is afhankelijk van het aantal aanvragen dat wij binnen krijgen. Wij streven ernaar om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.

Stap 3: quickscan initiatief

Op basis van het intakeformulier en -gesprek bespreken wij uw initiatief intern met verschillende vakdisciplines. Wij voeren een quickscan uit om te beoordelen of uw initiatief past bij de volkshuisvestelijke en ruimtelijke kaders die van toepassing zijn. U ontvangt een schriftelijke terugkoppeling of uw initiatief kansrijk is om door te zetten en zo ja, hoe de vervolgprocedure er uit ziet. Kunt u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvragen of is er ook een bestemmingsplanherziening nodig?  

Let op: Een positief advies bij de intake betekent niet automatisch verlening van de vergunning.

Stap 4: indienen officiƫle aanvraag

Als het initiatief in voldoende mate voldoet aan de afwegingscriteria en een positieve beoordeling krijgt, dan kunt u ervoor kiezen om het formele traject te starten. Dit betekent dat u een officiĆ«le aanvraag van een omgevingsvergunning of bestemmingsplanherziening doet. Bij de beoordeling hiervan wordt eerder verkregen informatie meegenomen. 

Bij het starten van het formele traject (stap 4) bent u de reguliere (leges)kosten verschuldigd, die van toepassing zijn op de aanvraag van een omgevingsvergunning of bestemmingsplanherziening.