Informatie over de WOZ

WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt gebruikt om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. Lees de informatie hierover op de website van het GBTwente.

Ga naar: Informatie over de WOZ-waarde

Taxatieverslag inzien

De WOZ-waarde is de basis voor uw aanslag Onroerendezaakbelasting (OZB). De WOZ-waarde wordt bepaald op basis van het taxatieverslag. U kunt uw taxatieverslag inzien bij het GBTwente.

Ga naar: Uw gegevens inzien bij het GBTwente

Onroerendezaakbelasting (OZB)

icon

Informatie over de percentages waarmee de gemeente uw onroerendezaakbelasting berekent.

Ga naar: Pagina onroerendezaakbelasting

WOZ-waardeloket

WOZ waardes van woningen zijn openbaar. Van bedrijven zijn ze dat niet. Bent u benieuwd naar de WOZ-waarde van een woning? Via het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid kunt u deze opzoeken.

Ga naar: Bekijk het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid