Informatiebronnen over Oekraïne

  • Op www.rijksoverheid.nl en www.rijksoverheid.nl/opvangoekraine staat actuele informatie over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor Nederland en particulieren.
  • RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties (zoals Vluchtelingenwerk) en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen. Voor kleinschalige opvang in uw huis of een eigen accommodatie die u heeft in Bronckhorst of het aanbieden van een grootschalige locatie om in te richten voor opvang van mensen vragen wij u (ook) contact met ons als gemeente op te nemen via e-mail: oekraine@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.
  • Op giro555.nl leest u dat financiële hulp hard nodig is. En hoe de samenwerkende hulporganisaties zich inzetten voor hulp aan een land in oorlog. Geld doneren is een effectieve manier om bij te dragen aan de hulpverlening. De organisaties ter plaatse weten wat wanneer nodig is en kunnen met de hulpgelden hier direct op inspelen.
  • Op de website van onze veiligheidsregio, www.vnog.nl, die in samenwerking met de gemeenten in hun gebied een belangrijke rol krijgt in de opvang van vluchtelingen uit het oorlogsgebied staat ook informatie over de situatie.
  • Op crisis.nl vindt u informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op een calamiteit in Nederland. Er gelden geen extra adviezen vanwege de actualiteit in Oekraïne.

Voor mensen uit Oekraïne in Nederland

RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen. RefugeeHelp.nl is een platform voor en door vluchtelingen. 

De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor de mensen uit Oekraïne in ons land die vragen hebben. Hier wordt Engels en Nederlands gesproken. Het nummer is (088) 04 30 430, kies voor optie 9, dan is de wachttijd korter.

De gemeente werkt aan het opzetten van een steunpunt voor Oekraïners in de bibliotheek in Hengelo waar vluchtelingen met vragen terecht kunnen. Vluchtelingenwerk komt daar ook te zitten. Vrijwilligers met een Oekraïense achtergrond staan daar straks voor hen klaar. Zodra dit opent, laten wij dat weten.

Op de website www.hulpvoordierenuitoekraine.nl staat voor vluchtelingen met een huisdier meer informatie vinden als het gaat om vaccinaties, dierenarts, opvang etc.