Inspreken bij openbare vergaderingen

Icon

Wit u uw mening over een onderwerp geven? Dat kan! Als inspreker kunt u tijdens de commissievergaderingen inspreken.

Als inspreker zit u aan tafel naast de voorzitter en krijgt u ongeveer vijf minuten de tijd om uw verhaal te doen. De commissie krijgt de gelegenheid een verduidelijkende vraag aan u te stellen. Het is niet de bedoeling om met u in debat te gaan. Aan het eind van het onderwerp mag u nog een ‘nabrander’ geven. Als u uw inspreektekst inlevert bij griffie@bronckhorst.nl dan plaatsen we die op de website bij het betreffende agendapunt.

Inspreken kan niet over:

  • een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur (bijvoorbeeld het agendapunt 'actieve informatie')
  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure loopt of heeft gelopen
  • benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • een klacht tegen het gemeentebestuur of een ambtenaar (hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht)
  • de ingekomen stukken.

Het is niet mogelijk om in te spreken tijdens de raadsvergadering.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 48 uur voor de vergadering. Voor meer informatie over en aanmelden voor het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of via e-mail: griffie@bronckhorst.nl.