Jaaroverzicht vergaderingen raad en commissies

Op deze pagina vindt u een jaaroverzicht met vergaderdata van raad en commissie in het lopende jaar en mogelijk die van het komende jaar al.

Op zoek naar de agenda's met de bijbehorende stukken? Bekijk dan:

Maand Raadscommissie Gemeenteraad
Vergaderschema raad en commissie 2019
Januari 10 24
Februari 14 21
Maart 14

28

April

10
11

25
Mei 9 (regulier)
16 (jaarrekening, 1e tussenrapportage en perspectiefnota)

22 (regulier)
29 (Jaarrekening, 1e tussenrapportage en perspectiefnota)

Juni

-

-

Juli 11 18
Augustus - -
September 12 26
Oktober 10 31
Oktober/november 30 okt (begroting en 2e tussenrapportage) 7 nov (begroting en 2e tussenrapportage)
November 14 28
 
December 12 woensdag 18