Jaaroverzicht vergaderingen raad en commissies

Op deze pagina vindt u een jaaroverzicht met vergaderdata van raad en commissie in het lopende jaar en mogelijk die van het komende jaar al.

Op zoek naar de agenda's met de bijbehorende stukken? Bekijk dan:

Vergaderschema raad en commissie 2020
Maand Raadscommissie Gemeenteraad
Januari  - -
Februari 13 20
Maart - -
April  - -
Mei

13

14

28
Juni

11 (Perspectiefnota)

18

Juli   2 (regulier en Perspectiefnota)
Augustus
September 17 24
Oktober

  8

15 (begroting)

29
November 19

  5 (begroting)

26

December   3 10