Monumenten en cultuurhistorie

Icon

Rijks- en gemeentelijke monumenten

Icon

Bronckhorst heeft veel gemeentelijke- en rijksmonumenten. Bekijk het erfgoedregister of de digitale monumentenkaart.

Naar de pagina Rijks- en gemeentelijke monumenten

Cultuurhistorie

Cultuurhistorie bepaalt in belangrijke mate het karakter en de kwaliteit van onze leefomgeving. Een belangrijk kenmerk van de gemeente  Bronckhorst is de rijkdom en variatie aan cultuurhistorie.

Naar de pagina Cultuurhistorie

Gemeentelijke subsidies

Icon

Als eigenaar van een gemeentelijk monument of een maalvaardige molen is het mogelijk om subsidie aan te vragen.

Monumentencommissie

Icon

De monumentencommissie adviseert over omgevingsvergunningen voor gebouwde monumenten en archeologische rijksmonumenten.

Beschermde dorps- en stadsgezichten

In Bronckhorst zijn bepaalde gebieden aangeduid als beschermd dorps- of stadsgezicht. Dit brengt regels met zich mee. U vindt hier ook inspiratiefolders voor de gebieden Bronkhorst, Hummelo en Laag-Keppel

Naar de pagina Beschermde gezichten in Bronckhorst

Archeologie

Icon

Via de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert een team van archeologiespecialisten taken uit voor behoud van het archeologisch erfgoed in de gemeente Bronckhorst zoals bijvoorbeeld de beoordeling van archeologische rapporten en Programma’s van Eisen.

Naar de website van ODA 

Rijkssubsidies

Icon

Het rijk heeft subsidies voor rijksmonumenten met en zonder woonfunctie en een herbestemmingssubsidie. U leest er alles over op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Naar een overzicht van de subsidie bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Op zoek naar meer informatie?

Icon

Zoekt u meer informatie over monumenten en cultuurhistorie? Mogelijk helpen deze links u verder.

Naar de pagina Meer informatie over monumenten en cultuurhistorie