Nevenfuncties college

Icon

Nevenfuncties Marianne Besselink
Functie Aantal uren Betaald?
Lid Themagroep Onderwijs - VO-Raad Utrecht 15 uur per jaar Nee
Lid Programmaraad - Platform 31 Den Haag 12 uur per jaar Nee
Lid beoordelingscommissie incidentele middelen leerlingendaling VO - Ministerie OCW 80 uur per jaar Ja
Voorzitter Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk - NOV Utrecht 100 uur per jaar Nee
Functie Aantal uren Betaald?
Nevenfuncties Evert Blaauw
Directeur/eigenaar Barrow bv 3 uur per jaar Nee
Functie Aantal uren Betaald?
Nevenfuncties Willem Buunk
Lid Accreditatiecommissie van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN) 25 uur per jaar Ja
Stichting Waardenbenadering Leefomgeving 1 dag per jaar Nee
Voorzitter bestuur Algemene Roeivereniging De Ank (per 19-11-2021) 1 uur per week Nee