Nevenfuncties college

Icon

Nevenfuncties Marianne Besselink
Functie Aantal uren Betaald?
Lid Comité van Aanbeveling Logeerhuis De Opstap in Groningen Nee
Lid oudercommissie OBS De Dorpsschool Vorden 20 uur per jaar Nee
Lid Themagroep Onderwijs VO-Raad Utrecht 15 uur per jaar Nee
Lid Programmaraad Platform 31 Den Haag 12 uur per jaar Nee
Lid Expertgroep Herziening Financiële Verhouding VNG 48 uur per jaar Nee
Voorzitter Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk 100 uur per jaar Nee
Functie Aantal uren Betaald?
Nevenfuncties Evert Blaauw
Directeur/eigenaar Barrow bv 3 uur per jaar Ja
Functie Aantal uren Betaald?
Nevenfuncties Willem Buunk
Lid Accreditatiecommissie van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN) 25 uur per jaar Ja
Voorzitter VVD Thematisch Netwerk Mobiliteit & Leefomgeving 1 dag per maand Nee
Stichting Waardenbenadering Leefomgeving 1 dag per jaar Nee
Functie Aantal uren Betaald?
Nevenfuncties Paul Hofman
Lid van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) 8 uur per maand Nee