Nieuws

 • Toegankelijkheid complex kasteel Vorden

  Met de verkoop van kasteel Vorden in 2005 aan de huidige eigenaren maakten de gemeente en de kopers afspraken over de toegankelijkheid van het kasteelcomplex. Hierover is in de loop van de tijd onduidelijkheid ontstaan en daarom zijn in de afgelopen periode enkele gesprekken geweest tussen de gemeente en de eigenaren van het kasteel. Uitgangspunt is dat bezoekers, wandelaars en fietsers om het kasteelcomplex worden geleid.

 • Trots op #ondernemendbronckhorst

  Wij zijn trots op onze bedrijven en vinden het belangrijk dat het goed ondernemen is in onze gemeente. Bronckhorster bedrijven leveren prachtige producten, zorgen voor werkgelegenheid en zijn innovatief. Soms is er een ondernemersbericht dat speciale aandacht trekt van wethouder Willem Buunk van economische zaken. Hij maakt dan graag van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen.

 • Infoavond antennemast Halle

  Inwoner van Halle? Wij nodigen u uit voor een informatieavond over de nieuwe locatie voor de antennemast die de mobiele bereikbaarheid van Halle moet garanderen. De bijeenkomst vindt plaats op 27 november 2019 van 19.30 tot 21.00 uur bij zaal Nijhof. Deze uitnodiging hebt u ook per brief gekregen. Aanmelden is niet nodig, graag tot ziens!

 • Grondverzet in Achterhoek weer mogelijk

  Uit onderzoek blijkt dat de landelijke norm voor de hoeveelheid PFAS (een groep chemische stoffen die van nature niet afbreekbaar is) in grond en bagger, voor het landelijk gebied ruimer genomen kan worden. De Achterhoekse gemeenten besluiten om de norm te verhogen, zodat grondverwerkers en tuinders weer aan de slag kunnen.

 • Inwoners tevreden over Wmo en jeugdhulp

  Net als vorig jaar zijn inwoners positief over de hulp en ondersteuning die wij verlenen bij de uitvoering van onze Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)- en jeugdzorgtaken. Dat laat het cliëntervaringsonderzoek dat adviesbureau BMC in opdracht van de Achterhoekse gemeenten uitvoerde, zien. Wethouder Blaauw: “Uit het onderzoek blijkt dat we het op alle fronten goed deden. Het is heel fijn te merken dat het kwaliteitsniveau van onze dienstverlening volgens onze cliënten goed op peil is.” 

 • Komt u eruit? ‘Kom uit je schuld’ helpt

  Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Als we schulden hebben, wachten we gemiddeld vijf jaar met hulp zoeken. Dat is zonde. Want als je zo lang wacht, wordt het bedrag in die vijf jaar, ruim tien keer zo hoog. Komt u eruit?

 • De raad vergadert op 28 november

  Op 28 november 2019 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Overstap naar nieuwe manier van afval inzamelen

  Eén dezer dagen ontvangt u informatie in uw brievenbus over de nieuwe manier van afval inzamelen in Bronckhorst. Op 1 januari 2020 gaan vijf belangrijke wijzigingen in, waarover we u al eerder berichtten. De belangrijkste is dat we overgaan naar een systeem waarbij inwoners zelf hun grijze afval wegbrengen naar ondergrondse restafvalcontainers op 66 plekken in Bronckhorst. 

 • Bijzonder Bronckhorsters onderscheiden

  Op 2, 8 en 13 november werd een aantal Bronckhorsters vereerd met een bijzondere onderscheiding. De heer Evert Berns uit Hengelo werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Riet Niesink-Schennink uit Keijenborg werd Lid van Oranje Nassau en Schildersbedrijf Boerstoel BV uit Vorden kreeg het predicaat Hofleverancier omdat zij dit jaar 100 jaar bestaan! Van harte gefeliciteerd en zeer verdiend!

 • Iedereen doet mee in Bronckhorst!? Geef uw mening!

  Lukt mee doen in Bronckhorst als u een beperking hebt? Geef uw mening! De gemeente Bronckhorst wil graag een inclusieve gemeente zijn. Zodat mensen met een beperking dezelfde dingen kunnen doen als mensen zonder beperking. Wij weten dat er in de gemeente Bronckhorst nog steeds een grote groep mensen is die niet altijd mee kan doen in de samenleving. Herkent u dit? Bijvoorbeeld omdat u dit zelf ervaart of omdat u dit merkt als naaste (bijv. als ouder/verzorger, mantelzorger, zorgprofessional, werkgever, familie, vriend of bekende)? Dan nodigen wij u uit deel te nemen aan een onderzoek.

 • Inspraak openbare ruimte Bronkhorsterweg Steenderen

  Binnen de pilot ‘woningbouw voor jongeren’ zijn op 5 locaties in de gemeente Bronckhorst woningbouwmogelijkheden gecreëerd. Via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap worden in totaal 46 starterswoningen door de jongeren zelf ontwikkeld en gerealiseerd. De groepen zijn hard aan het werk en de plannen voor de 5 locaties krijgen steeds meer vorm. Op een aantal plekken is er ten  behoeve van de woningbouw een aanpassing in de openbare ruimte noodzakelijk. Voor de Bronkhorsterweg (Steenderen) ligt er nu een ontwerp-plan. Hierop kon u tot en met woensdag 27 november 2019 reageren. 

 • Rondleidingen begraafplaatsen Bronckhorst

  Theo Janssen: “Mensen hebben behoefte aan een gedenkplekje”. Regelmatig plaatsen we een oproep om aan te melden voor een rondleiding op een van de begraafplaatsen. “Het is prettig te merken dat veel mensen gehoor geven aan die oproep”, zegt Theo Janssen, beheerder van de gemeentelijke begraafplaatsen.

 • Nieuwe gemeentelijke belastingtarieven 2020

  De belastingtarieven voor 2020 zijn op 7 november 2019 door de raad vastgesteld. Hierbij vindt u een tarievenoverzicht:

 • Energie van de Groene Draad

  Als u lid bent van Energiecoöperatie de Groene Draad krijgt u een hoger rendement over uw geld dan op een spaarrekening. Bovendien helpt u mee aan het opwekken van duurzame energie. Wilt u weten hoe dat zit? Kom dan naar één van onze informatieavonden die we eind november organiseren in Hengelo, Zelhem en Keijenborg.

 • De raadscommissie vergadert op 14 november

  Op 14 november 2019 vergadert de raadscommissie. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

 • Raad stelt begroting 2020 vast

  Op 7 november 2019 vergaderde de gemeenteraad onder meer over de begroting 2020. De begrotingsbehandeling begon met een presentatie van de raadsfracties waarin zij een samenvatting van hun algemene beschouwingen en hun prioriteiten voor de komende periode weergaven (zie bijlage onderaan dit bericht). 

 • Schildersbedrijf Boerstoel is Hofleverancier

  Op 2 november reikte burgemeester Marianne Besselink het bijzondere predicaat van Hofleverancier uit aan Schildersbedrijf Boerstoel B.V. (gevestigd op Bedrijvenweg 10 in Vorden). Dit gebeurde tijdens een feestelijke happening in De Herberg op de Dorpsstraat  in Vorden.

 • Nieuwe afvalinzamel- en tariefsysteem gaat 1 januari in

  Bronckhorsters scheiden hun afval goed. Dat is belangrijk voor een duurzame toekomst. Gescheiden afval kan hergebruikt worden en dat zorgt voor een schoner milieu. De kosten van de afvalverwerking, zoals van PMD en oud papier, stijgen echter en onze afvalinkomsten lopen terug door onder meer de goede scheiding. Om de mooie resultaten voort te zetten en tegelijk de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen, is samen met inwoners een toekomstbestendig plan voor afvalinzameling in de gemeente opgesteld. Dit gaat op 1 januari 2020 in.

 • Raad wijzigt voorstel VO school Vorden

  De raad besloot het voorstel van b en w aan te passen met een amendement van GBB, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, CU/SGP (tegen: D66). Zij spreken hiermee de intentie uit het voortgezet onderwijs in Vorden te willen behouden. Voorwaarde is dat een onafhankelijk bureau voor april 2020 aannemelijk maakt dat de visie van het Kompaan College inderdaad voor meerdere jaren 400 leerlingen kan trekken voor de Vordense school. Met of zonder een fysieke combinatie met de sporthal. 

 • Isoleer nu met de Achterhoekse Bespaaractie

  De Achterhoekse Bespaaractie loopt door in Bronckhorst. Ook u kunt aan deze collectieve inkoopactie meedoen en zo voordelig aan de slag gaan met het verduurzamen van uw eigen woning. Vanwege een landelijke subsidie is isoleren nu extra gunstig. Veel huizen van voor 1980 zijn bij de bouw niet of beperkt geïsoleerd, waardoor met name in de wintermaanden veel warmte onnodig uit huis verdwijnt. Dat is zonde!

 • Film ‘Wijk van de Toekomst’ in gemeentehal

  Als u t/m 21 november 2019 het gemeentehuis bezoekt, neem dan een kijkje in het houten huisje dat in de hal staat. U ziet hier een film in 360 graden op acht beeldschermen en ervaart hoe wijkbewoners van de wijk Hengstdal in Nijmegen het ervaren om af te stappen van aardgas. Zij delen hun ideeën, maar ook hun zorgen, voor de toekomst.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij in Zelhem onderstaande wegen af.

  • Jolinkdijk tussen Heidenhoekweg / Halseweg, op 18 en 19 november 2019
  • Nijmansedijk tussen Stadsedijk / Halle-Nijmanweg, op 20 en 21 november 2019
  • Priesterinkdijk tussen Halseweg (N330) / Wolversveenweg, op 20 en 21 november 2019
  • ​Wolversveenweg tussen Kuiperstraat / Ruurloseweg (N315), van 26 t/m 28 november 2019
 • Verslag raadsvergadering 31 oktober 2019

  Op 31 oktober 2019 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

 • Te maken met discriminatie?

  Op verschillende plaatsen kan discriminatie voorkomen. Bijvoorbeeld op de werkvloer, in de buurt, bij de sportclub of bij een bezoek aan een openbare gelegenheid, zoals een discotheek. Heeft u met discriminatie te maken? Meld het! 

 • Officiële besluiten maken we digitaal bekend

  De gemeente neemt jaarlijks vele besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. In een verordening, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening, staan regels waaraan inwoners en bedrijven in Bronckhorst zich horen te houden.

 • Denk mee over een nog mooier Olburgen, Rha, Baak, Toldijk, Bronkhorst en Steenderen

  Woont u in (in het buitengebied van) Olburgen, Rha, Baak, Toldijk, Bronkhorst of Steenderen? Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst om samen met ons na te denken over mogelijkheden om de overgang tussen uw dorp en het buitengebied (nog) mooier te maken. De afgelopen jaren hebben we met elkaar via het project Dorp en Rand al diverse initiatieven kunnen verwezenlijken. Daardoor is er nu weer ruimte voor nieuwe activiteiten! De bijeenkomst is op 13 november om 19.30 uur in zaal De Seven Steenen in Steenderen.

 • Doet u al mee aan ons inwonerspanel?

  De gemeente wil graag weten wat voor u belangrijk is. Daarom vragen wij via ons inwonerspanel ‘Bronckhorst Spreekt’ regelmatig naar uw mening. Zo krijgen we een goed beeld krijgen van wat er bij u leeft. Drie tot vier keer per jaar stellen wij onze panelleden vragen over allerlei onderwerpen die in onze gemeente spelen. Door uw mening te geven, helpt u ons om de juiste keuzes te maken voor Bronckhorst.

 • Gedenkteken Vorden krijgt opknapbeurt

  Het gedenkteken in Vorden ter ere van drie burgemeesters Gallee op de hoek van de Burgemeester Galleestraat en de Almenseweg wordt gerestaureerd. De twee banken en drie bloembakken met bijbehorende gedenkstenen krijgen een opknapbeurt. De banken worden voor onderhoud tijdelijk verwijderd en de muren worden opnieuw ingevoegd. De werkzaamheden zijn aan het eind van dit jaar gereed.

 • Gladheidbestrijding 2019-2020

  De zoutloods van de gemeente is gevuld, de strooiwagens zijn gecontroleerd en de strooiroosters gereed. Oftewel: wij zijn klaar voor een nieuw seizoen gladheidbestrijding! Dat is ook goed, want het wordt langzaam kouder en de kans op gladheid door sneeuw, nachtvorst, ijzel neemt toe. De eerste nachtvorst is al in aantocht. 

 • Steeds groter tekort aan pleeggezinnen

  Er is een groot tekort aan pleeggezinnen, ook in Bronckhorst. Net als vorig jaar wordt er tijdens de Week van de Pleegzorg van 30 oktober t/m 6 november 2019 via scholen extra aandacht gevraagd voor pleegzorg. De nood is echter zo hoog dat we in de Week van de Pleegzorg een dringende oproep doen aan inwoners na te denken over pleegzorg, onder het motto ‘Het kan zomaar voor een kind in de buurt zijn’.

 • Gemeente zet in op toekomstbestendige binnensportaccommodaties

  De gemeente heeft de huidige en toekomstige behoefte aan binnensportaccommodaties onderzocht. Daaruit bleek dat het aanbod groter is dan de huidige en toekomstige vraag. Om ook in de toekomst het sportaanbod in Bronckhorst te kunnen behouden, besloten b en w in te zetten op duurzame, toekomstbestendige accommodaties waarvan het gebruik boven de norm van 1.400 uur (exclusief bewegingsonderwijs) ligt.

 • Condoleanceregister voor Ab en Geke Meenink uit Hengelo geopend in gemeentehuis

  Om steun te betuigen aan de nabestaanden van Ab en Geke Meenink uit Hengelo hebben we op 23 oktober 2019 in overleg met de familie een condoleanceregister geopend dat belangstellenden tijdens onze openingstijden kunnen tekenen. Het register overhandigen wij op een later moment aan de nabestaanden. Burgemeester Besselink: “Hun tragische overlijden maakt veel los en op deze manier kunnen betrokken inwoners en anderen de nabestaanden hun medeleven laten blijken.” 

 • Laat u inspireren tijdens de Achterhoekse Duurzame Huizenroute

  Op 2 november 2019 vindt tussen 11.00 en 15.00 uur de zevende Achterhoekse Duurzame Huizenroute plaats. 

 • Nieuw! Kunstuurtje aan huis

  Lijkt het u leuk eens iemand te ontmoeten die u nog niet kent en samen een paar keer bij u thuis te genieten van kunst en cultuur? Woont u in Bronckhorst en bent u 55+? Dan mag u gebruik maken van Kunstuurtje aan huis!

 • Algemene beschouwingen begroting 2020

  Deze week is er een special over de Algemene beschouwingen begroting 2020 toegevoegd aan de gemeentepagina in Contact. Met deze publicaties hopen wij u een compleet overzicht te geven van de begrotingbehandeling van onze gemeente. Het digitale bestand hiervan vindt u wanneer u dit bericht volledig opent.

 • Nieuw raadslid CDA

  Het centraal stembureau heeft besloten de heer Bengt Stegeman te benoemen als raadslid voor het CDA. Hij vervangt de heer Jan Klein Lenderink die afscheid neemt. In de raadsvergadering van 31 oktober is zijn installatie.

 • Ik ben bang dat mijn kind met een loverboy omgaat, wat nu?

  Iedere dag leggen jongeren contact via internet. Facebook, Instagram, webcams, het is inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Lekker anoniem van alles uitwisselen en misschien wel tot een afspraak komen. Jammer genoeg zijn er ook jongens die doen alsof ze verliefd zijn, maar verkeerde bedoelingen hebben. Zij willen alleen maar geld verdienen aan het meisje. Dit zijn zogeheten loverboys.

 • De raad vergadert op 31 oktober 2019

  Op 31 oktober 2019 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Ca. 25 buurtbewoners Julianalaan bij bijeenkomst

  Aan het einde van maandagmiddag was er een besloten bijeenkomst in Hengelo voor naaste buurtbewoners van het echtpaar op de Julianalaan in Hengelo dat op tragische wijze om te het leven is gekomen. De bijeenkomst  was bedoeld om gevoelens met elkaar te delen. Ca. 25 buurtbewoners waren aanwezig. Verder waren burgemeester Besselink, de wijkagent en medewerkers van ons sociaal team er. Marianne Besselink: “Het was goed even samen te zijn. Ze zijn erg geschrokken en vonden steun bij elkaar in het samen delen van hun gevoelens." Wie geen uitnodiging heeft gehad, maar wel behoefte heeft om over het gebeurde te praten, kan terecht bij Slachtofferhulp via tel. (0900) 01 01. Ook ons sociaal team Hengelo is hiervoor beschikbaar. Morgen zijn zij ook de hele dag geopend. Het adres van het sociaal team is Sarinkkamp 5A in Hengelo.

 • Toeristisch ondernemer opgelet: nieuwe verordening toeristenbelasting

  De gemeente stelt een nieuwe verordening toeristenbelasting voor 2020 vast. De raad beslist hier op 28 november 2019 over. Nieuw is dat de verordening uitgaat van aangifte op basis van werkelijke aantallen overnachtingen. Het forfaitair heffen (een vast tarief) doen we uitsluitend nog daar waar noodzakelijk: op vaste standplaatsen op campings, minicampings en jachthavens. Voor de onderbouwing van de vaste tarieven heeft afgelopen jaar op deze accommodaties een onderzoek plaatsgevonden naar de huidige bezetting en de verblijfsduur van de gasten.

 • Reactie burgemeester Besselink op vondst twee lichamen in Hengelo

  Reactie burgemeester Marianne Besselink: “Vanochtend kreeg ik het vreselijke bericht over de vondst van twee overleden inwoners in hun woning aan de Julianalaan in Hengelo. Het gaat om het echtpaar dat in het huis woont. De politie onderzoekt nu hun dood. Ik sta in nauw contact met de politie. Het is niet te bevatten dat mensen zo uit het leven zijn weggerukt. Een grote klap voor familie, vrienden en onze gemeenschap. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden."

 • Sponsoren gezocht! Maak een boksclinic voor een jongere mogelijk

  Op 3 november 2019 organiseert het Jeugdfonds Sport en Cultuur in samenwerking met jongerenwerker Paul Koopman, boksschool Rocky Fit en de buurtsportcoaches van onze gemeente een boksclinic voor jongeren uit Bronckhorst tussen de 12 en 20 jaar. De clinic wordt begeleid door olympisch bokser en zevenvoudig nationaal kampioen Enrico Lacruz. Het initiatief is bedoeld voor jongeren die door geldgebrek of door het missen van aansluiting bij leeftijdsgenoten nu niet sporten. Het doel is om 30 plekken á € 100,- voor het Jeugdfonds Bronckhorst bijeen te brengen. Voor dit bedrag kunnen we nog meer jongeren een plek midden in de maatschappij geven.

 • Woont u in het buitengebied en wilt u asbest verwijderen?

  Maak gebruik van de Asbesttrein! Het verwijderen van asbest is de laatste tijd weer in het nieuws geweest, omdat de Eerst Kamer tegen het voorgenomen verbod op asbestdaken van 2024 heeft gestemd. Het wordt dus niet verplicht om uw asbestdak te saneren, maar het is nog steeds wel zeer verstandig om dit te gaan doen. In Bronckhorst doen we dat met de zogenoemde ‘Asbesttrein’.

 • Honderd duurzame deelvoertuigen voor de Achterhoek. Wie doet mee?

  Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs, gaat een uitdaging aan. Hij wil honderd duurzame deelvoertuigen in de Achterhoek laten rijden. Wordt de Achterhoek de eerste plattelandsregio met volop slim, schoon en sociaal vervoer? Volg de 8RHK Challenge nummer 1 via YouTube.

 • Kjeld Kempers uit Zelhem is onze nieuwe jeugdburgemeester

  Kjeld Kempers uit Zelhem is op 16 oktober 2019 gekozen als onze nieuwe jeugdburgemeester! Tijdens een bijeenkomst in de raadzaal wist hij de jury onder leiding van burgemeester Marianne Besselink te overtuigen van zijn geschiktheid. 

 • Werkzaamheden Horsterkamp in Vorden

  Langs de Horsterkamp in Vorden wordt een nieuwe gasleiding aangelegd onder het fietspad. De werkzaamheden duren van 14 oktober tot en met 30 november 2019. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is er een omleidingsroute voor fietsers. Deze zal waarschijnlijk tot begin november gelden. Daarna vinden nog kleine werkzaamheden op het fietspad plaats, waarvoor geen omleiding meer nodig is.  

 • Begroting 2020 gemeente Bronckhorst

  Deze week is er een special over de begroting 2020 toegevoegd aan de gemeentepagina in Contact. Hierin leest u in een notendop informatie over de begrotingsplannen van b en w. Op 30 oktober 2019 is er een speciale, openbare commissievergadering waar u als inwoner kunt inspreken. Op 7 november is de besluitvormende raadsvergadering. Verder wordt u in deze special gewezen op onze nieuwe begrotingswebsite en krijgt u een overzicht van ons huishoudboekje. Het digitale bestand hiervan vindt u wanneer u dit bericht volledig opent.

 • Accountmanagers aan de slag voor ondernemend Bronckhorst

  Wist u dat ondernemers een accountmanager als vast aanspreekpunt hebben bij de gemeente? Het ondersteunen van ondernemers en stimuleren van ondernemerschap is voor ons een speerpunt. De accountmanagers begeleiden en adviseren (startende) ondernemers onder meer op het gebied van vestiging, verplaatsing of uitbreiding van hun bedrijf en de daarvoor benodigde vergunningen. Daarnaast coördineren zij een snelle en juiste afhandeling van ondernemerszaken binnen de gemeente.

 • Gemeente gecertificeerd op CO2-prestatieladder

  Op 10 oktober 2019, de landelijke Dag van de Duurzaamheid, is onze gemeente gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder! We geven daarmee het duurzame voorbeeld, door zelf stappen te zetten naar een energieneutraal Bronckhorst. De CO2-prestatieladder helpt ons bij het verkleinen van onze eigen CO2-voetafdruk.

 • Groot onderzoek naar koopgedrag in Oost-Nederland

  De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

 • Deel uw ervaringen met NL-Alert bij brand kozijnenfabriek in Zelhem

  Heeft u op vrijdagavond 11 oktober 2019 één of meerdere NL-Alert berichten ontvangen vanwege een brand bij een kozijnenfabriek in Zelhem? Dan zijn wij benieuwd naar uw mening over de NL-Alertberichten die u ontvangen heeft. U kunt deelnemen aan de online enquête door op de volgende link te klikken: https://bit.ly/2W3Vc1w. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Alvast hartelijk dank hiervoor.

 • Aanvragen van reisdocumenten op 25 oktober niet mogelijk

  Wegens onderhoudswerkzaamheden is het NIET mogelijk om op vrijdag 25 oktober 2019 een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Ophalen van eerder aangevraagde documenten is wel mogelijk. Vanaf 28 oktober kunnen we uw aanvragen weer behandelen.

 • Inloopbijeenkomst 28 oktober over herplant bomen Hengeloseweg, Zelhem

  Op 28 oktober 2019 is er een inloopbijeenkomst in Zelhem waarbij u onze plannen kunt inzien voor het herplanten van de bomen aan de Hengeloseweg in Zelhem. Met een aantal tekeningen laten we u de mogelijkheden van de aan te planten boomsoorten zien. U bent van harte welkom de plannen te bekijken en uw mening te geven.

 • Het licht gaat uit in Vorden tijdens de Nacht van de Nacht

  Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht op 26 oktober 2019. Tijdens de Nacht van de Nacht gaat in Vorden (deels) het licht uit! De gemeente dimt daarvoor letterlijk de straatverlichting.

 • Subsidie voor afkoppelen regenpijp verlengd

  Schoon regenwater dat op het dak of terras valt, komt via de regenpijp in het riool terecht. Dat is zonde. Dat regenwater mengt zich in de riolering met vervuild water waardoor het gereinigd moet worden. Ook krijgen we steeds vaker te maken met hevige regen en hittegolven. Dit zorgt voor watertekort in een droge periode en wateroverlast tijdens hevige buien. Dat heeft vervelende gevolgen. Denk aan ondergelopen kelders, vervuiling van de omgeving door rioolwater en straten die blank staan. Of verdorde planten in uw tuin als het lang droog is.

 • Volg de workshop (sport)marketing!

  Bent u actief lid of bestuurder van uw (sport)club? Dan bent u ook bezig met het voortbestaan van uw club en alles wat daarbij komt kijken. Hoe bindt u sponsoren aan uw club en hoe zorgt u voor nieuwe leden? Voor antwoord op deze en andere vragen organiseren we op 31 oktober 2019 een workshop (sport)marketing voor clubs en verenigingen in de sportkantine van VV Vorden, Oude Zutphenseweg 11, Vorden.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij in Zelhem van 21 t/m 25 oktober 2019 onderstaande wegen af.

  • Nieuwsteeg tussen Doetinchemseweg / Wassinkbrinkweg
  • Schovenweg tussen Doetinchemseweg / Terborgseweg
 • Nieuw: leerwerkcentrum voor begeleiding inwoners met afstand tot arbeidsmarkt

  De gemeente gaat het begeleiden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt versterken. Dat doen we op twee manieren. Na de opheffing van Delta gaan we vanaf 1 januari 2020 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zelf uitvoeren. Hierdoor kunnen we inwoners met een beschutte werkplek op de werkvloer, maar ook in hun thuissituatie, beter en in samenhang begeleiden. Daarnaast zetten we een leerwerkcentrum in Zelhem op om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt die onder de Participatiewet vallen zo goed mogelijk te begeleiden naar betaald werk.

 • Start Actieplan Achterhoekse Jongeren in samenwerking met onderwijsinstellingen, UWV en Achterhoekse gemeenten

  Ondanks dat de economie groeit, blijft het voor een groep jongeren niet makkelijk om de weg naar werk of school te vinden. Ook in de Achterhoek is dit het geval. Samen met een grote groep betrokkenen uit de Achterhoek is het Actieplan Achterhoekse Jongeren ontwikkeld. Het plan helpt jongeren te werken aan hun toekomst. Om het plan te laten slagen is de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het UWV, ons bedrijfsleven en gemeenten uit de Achterhoek essentieel. Half oktober gaan betrokken partijen tijdens een event met het Actieplan aan de slag bij Prakticon om kennis en ervaringen te delen. 

 • Hondenpoepzakjes horen niet in het riool

  Veel hondenbezitters doen keurig de hondenpoep in een zakje en laten het niet op straat liggen. Hartstikke goed! Maar het komt regelmatig voor dat er verstoppingen in het riool zijn doordat hondenpoepzakjes in de straatputten verdwijnen. Doe dit niet!

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden zijn vanaf 14 t/m 18 oktober 2019, in Hoog-Keppel en Hummelo, een aantal wegen afgesloten.

 • De heer Aart Kappert koninklijk onderscheiden

  Uit handen van loco-burgemeester Evert Blaauw kreeg de heer Aart Kappert (68) uit Zelhem op 6 oktober 2019 een koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau). Dit gebeurde op een bijzonder moment tijdens de viering van het 40-jarig jubileum van de Toerclub Zelhem.

 • Week van de veiligheid

  Week 41 2019 is de Week van de Veiligheid. Hét moment om na te denken over veilig wonen en leven. U kunt zelf veel doen om uw eigen huis en buurt prettig en veilig te houden.


  Deze week is er een special 'Week van de Veiligheid' toegevoegd aan de gemeentepagina in Contact. Het digitale bestand hiervan vindt u wanneer u dit bericht volledig opent.

 • Heeft u een duurzaam huis waar u trots op bent?

  De Achterhoekse Duurzame Huizenroute komt er weer aan! In de hele Achterhoek stellen bewoners 2 november 2019 tussen 11.00 en 15.00 uur hun energiezuinige en duurzame woning open. Ook hun kennis en ervaring delen zij met iedereen die interesse heeft in het verbeteren van zijn of haar woning. Een mooie manier voor inwoners uit de Achterhoekse gemeenten om energiebesparende mogelijkheden in de praktijk te zien. En om van de huiseigenaren te horen wat hun ervaringen en tips daarbij zijn.

 • Bronckhorst hijst regenboogvlag op Coming Out Day

  De gemeente staat voor een inclusieve samenleving. Bronckhorst moet voor iedere inwoner een plek zijn waar hij/zij zich thuis voelt. Wij vinden het  daarom belangrijk om aandacht te geven aan de jaarlijkse Coming Out Day. Op 11 oktober hijsen onze wethouders op drie plaatsen de regenboogvlag. Hét internationale symbool van de LHBT+ gemeenschap.

 • Weten hoe u energie kunt besparen in huis?

  Energiecoaches komen graag gratis langs met handige tips. Bij energiebesparing in huis denken veel mensen aan het aanschaffen van zonnepanelen of het aanbrengen van isolatie. Dat zijn zeker goede mogelijkheden. Daarvoor is echter best een investering nodig. En mensen met een huurwoning zijn hiervoor aangewezen op hun verhuurder. Er zijn ook veel gemakkelijkere manieren om energie te besparen in huis.

 • Op weg naar toekomstbestendig bibliotheekwerk en nieuwe afspraken voor 2021-2024

  Begin oktober besloot de gemeente een extra bijdrage van 171.000 euro beschikbaar te stellen voor de bibliotheken in Bronckhorst in 2020. Hiermee is de huidige dienstverlening van de bibliotheek ook volgend jaar gegarandeerd. De gemeente gaat de komende tijd verder aan de slag om te zorgen dat de bibliotheek de komende jaren een toekomstbestendige maatschappelijke voorziening is.

 • Nationale Recycleweek vraagt aandacht voor recyclen elektrische apparaten

  Van 14 tot 21 oktober 2019 is het Nationale Recycleweek en wordt extra aandacht gevraagd voor het inleveren van elektrische apparaten (e-goed, alles waar een stekker of batterij aan of in zit), die u niet meer gebruikt. Als u in deze week een elektrisch apparaat inlevert, maakt u zelfs kans op een IPad! Onder meer zullen landelijk radiospotjes worden uitgezonden en is er in de landelijke dagbladen aandacht voor.

 • Meer winst met minder energie

  Bent u ondernemer in Hummelo, Keppel of Drempt en wilt u ook meer winst maken met minder energie? Kom dan naar de informatieavond op 17 oktober, vanaf 19.30 uur bij FF naar Steef in Hummelo. Georganiseerd door OVHKD en Achterhoek Onderneemt Duurzaam.

 • Gaat uw kind naar voortgezet onderwijs? Praat samen over alcohol en tabak!

  Het nieuw schooljaar is begonnen. Veel kinderen gaan voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Dat is vaak een spannende tijd, voor kinderen én voor ouders. Nieuwe school, nieuwe vrienden, en nieuwe verleidingen. Zoals alcohol en tabak. Hoe gaat u het gesprek hierover aan met uw kind? Alle ouders/verzorgers van een 12-jarig kind ontvingen hierover afgelopen week een brief van ons.

 • B en w stemmen in met Verrijkte Routekaart Energieneutraal 2030

  B en w stemden vorige week in met de verrijkte routekaart naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030. Deze verrijkte routekaart is een actieplan om samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de slag te gaan met de energie-opgave. De raad neemt hierover in oktober een besluit.

 • Verslag raadsvergadering 26 september

  Op 26 september 2019 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

 • P10 zoekt parels op het platteland

  Elk jaar organiseert de P10 de Henk Aalderink-prijs, vernoemd naar onze overleden oud-burgemeester en oprichter van de P10. Dit jaar zoekt de P10 daarvoor naar parels op het platteland. Een parel is een plek die het bezoeken waard is, een energiek evenement of een bruisend initiatief. En die zijn er meer dan genoeg in Bronckhorst! 

 • Subsidie beschikbaar voor onderhoud- en isolatie monumenten

  Het hebben van een gemeentelijk monumentaal pand is natuurlijk prachtig, niet alleen voor uzelf maar ook voor anderen. Het behoud en de renovatie van een dergelijk pand is daarom een grote verantwoordelijkheid en brengt de nodige kosten met zich mee. Om u hier in tegemoet te komen, kunt u bij ons subsidie aanvragen voor het onderhoud van uw pand. De subsidie geldt tevens voor verduurzamende maatregelen zoals na-isolatie.

 • Wegafsluiting in verband met werkzaamheden

  Vanwege werkzaamheden aan de riolering sluiten wij in Vorden, de Stationsweg op 9 en 10 oktober 2019 af.

  De hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen geen gebruik maken van genoemde weg. Aanwonenden zijn bereikbaar. Er kunnen omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen, zoals weersomstandigheden.

 • Gevolgen PAS-uitspraak voor initiatieven in Bronckhorst

  De gemeente gaat voor het verlenen van omgevingsvergunningen en het wijzigen van bestemmingen voorlopig het ‘Nee, tenzij …’-principe toe te passen. Dat besloten b en w vandaag. Met dit besluit stellen we het verlenen van omgevingsvergunningen en het behandelen van bestemmingswijzigingen uit als redelijkerwijs een toename van de stikstofdepositie te verwachten valt.

 • Kids uit groep 7 opgelet: Je hebt nog een paar dagen om je aan te melden voor jeugdburgemeester!

  Lijkt je het leuk om met de echte burgemeester een aantal bijzondere activiteiten voor kinderen bij te wonen? Om mensen te ontmoeten en je mening te geven over wat kinderen belangrijk vinden? Meld je dan aan om onze nieuwe jeugdburgemeester te worden. Het kan nog tot 7 oktober.

 • Ga mee met rondleiding begraafplaats Hengelo

  Wilt u eens een kijkje nemen op de begraafplaats in Hengelo? Dat kan! Op 20 oktober 2019, vanaf 11.00 uur tot ongeveer 13.00 uur, organiseert beheerder Theo Janssen een rondleiding op deze begraafplaats. Tijdens de rondleiding vertelt hij u alles wat u wilt weten over de geschiedenis van de begraafplaats, begraven en as-bestemming. Diverse praktische zaken zoals onderhoud begraafplaatsen, verlengen van grafrechten, speciale wensen en tarieven komen daarbij aan bod. Aanmelden voor de rondleiding is niet nodig.

 • Kunstzinnige inwoners opgelet! Exposities mogelijk in gemeentehuis

  Zoekt u als kunstenaar uit onze gemeente een mogelijkheid om uw werk te presenteren aan een breed publiek? Dan hebben wij een mooie ruimte voor u in de aanbieding. Wij bieden in 2020 wederom 4 kunstenaars de gelegenheid om 3 maanden hun werk te exposeren in de vergadervleugel van het gemeentehuis. Hier is ruimte voor ongeveer 10 (hangende) werken. De expositieruimte is een openbaar deel van het gebouw, waar veel gasten van de gemeente over de vloer komen.

 • Modder op de weg? Gas los!

  Landbouwers zijn druk aan het oogsten op het land. Hierdoor ligt in het buitengebied soms modder op de weg. Vooral in combinatie met een regenbui leidt dit tot glad wegdek. Wat moet u doen als u als motorrijder of automobilist op een modderige weg belandt?

 • Elektriciteit in 'Een nieuwe tijd'. Wederopbouw in de Achterhoek

  We kennen ze allemaal wel, de transformator huisjes aan de kant van de weg. Deze voorzien onze huishoudens al decennialang van stroom. We zouden bijna vergeten dat het niet altijd zo is geweest! Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog waren grote delen van het platteland nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Door gebrek aan kolen en koper in de oorlog werd de elektriciteitsvoorziening gehinderd. Ook andere factoren speelden een rol, kan een tijdgenoot zich nog herinneren: ‘’Stroom is hier pas heel laat, ik dacht zo rond 1955, gekomen. We woonden in de zogenaamde onrendabele gebieden.’’

 • Jack van Dodewaard uit Vorden exposeert in gemeentehuis

  Fotograaf Jack van Dodewaard uit Vorden exposeert van oktober t/m december 2019 met een veelzijdige selectie foto’s in het gemeentehuis. Inwoners en bezoekers zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 

 • De raadscommissie vergadert op 9 en 10 oktober

  Op 9 en 10 oktober 2019 vergadert de raadscommissie. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

 • Lezing voor naasten van mensen met dementie op 2 oktober

  Het thema van deze lezing is 'Verdriet, hoop en veerkracht bij dementie'. Dementie is een ingrijpende ziekte met grote gevolgen voor het dagelijks leven. Als uw partner of ouder de diagnose dementie heeft gekregen, volgt een tijd waarin gaandeweg veel verandert. Veranderingen die gevoelens van verdriet en verlies met zich mee kunnen brengen. Steeds opnieuw moet u nieuwe wegen zoeken, zodat het leven (samen) de moeite waard blijft. Hoe doet u dat en wat kan u helpen om met gevolgen van dementie om te gaan?

 • Ouders opgelet: Wij zoeken een jeugdburgemeester, lijkt uw kind dat leuk?

  Kom je uit Bronckhorst, zit je in groep 7 en lijkt het jou leuk om alle kinderen in de gemeente te vertegenwoordigen? Bijvoorbeeld bij evenementen, bijeenkomsten en de gemeente (het gaat om ca. 5 activiteiten per jaar)? Om mensen te ontmoeten? En je mening te geven? Dit is je kans. Meld je aan voor 7 oktober en misschien word jij onze jeugdburgemeester voor de periode november 2019 tot november 2020.

 • Hebt u pootrecht? Neem contact met ons op

  De gemeente voert de komende weken de jaarlijkse boomveiligheidscontrole uit bij alle gemeentelijke bomen, binnen én buiten de kernen. In deze inspectie beoordelen wij of een boom nog veilig is of dat snoei noodzakelijk is.

 • Bijenhotels op begraafplaatsen

  Op de vijf algemene begraafplaatsen in Bronckhorst plaatsen we bijenhotels. Een bijenhotel biedt extra woon- en nestgelegenheid voor wilde bijen. Zo helpen we de wilde bijen bij hun positieve invloed op de flora en fauna. Dat draagt bij aan het verbeteren van de biodiversiteit.

 • Nieuw: onze Beweegmakelaar!

  Komt u in beweging met Lise? Voldoende bewegen is gezond en leuk. Maar hoe begint u met bewegen? Lise Middelkoop is sinds kort Beweegmakelaar in Bronckhorst en helpt u graag op weg. De Beweegmakelaar biedt ondersteuning bij het vinden van een geschikte sport- of beweegactiviteit en kan u helpen om structureel meer beweging in uw leven te brengen. De ondersteuning kan bestaan uit een doorverwijzing naar een vereniging of beweeggroep, maar ook een langer individueel traject is mogelijk.

 • Raad gevraagd intentie uit te spreken voor bouw VO-school met sporthal op locatie Almenseweg, Vorden

  Op 17 september 2019 besloten b en w van Bronckhorst en het schoolbestuur van Achterhoek VO de gemeenteraad voor te stellen om hun intentie uit te spreken voor de bouw van een nieuwe gecombineerde school voor voortgezet onderwijs met sporthal in Vorden. Een belangrijke stap naar een toekomstbestendige en onderscheidende onderwijs- en sportvoorziening in het dorp en de gemeente. De nieuwbouw moet de huidige school ’t Beeckland en sporthal ’t Jebbink vervangen.

 • Onderzoek voor aardwarmte in ondergrond rond Steenderen

  De laatste week van september doet EBN (Energie Beheer Nederland) in opdracht van het ministerie van Economische zaken in een gebied bij Olburgen, Rha, Bronkhorst en de westelijke kant van Steenderen verkennend onderzoek in de ondergrond. Het gaat om seismisch onderzoek onder de naam SCAN, dat onderdeel is van een landelijk onderzoek om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar aardwarmtewinning mogelijk is.

 • Met z’n allen 28 dagen stoppen met roken? Doe mee met Stoptober!

  De zesde editie van Stoptober komt eraan. Stoptober geeft iedereen die wil stoppen met roken steun om de hele maand niet te roken. En dat is belangrijk, want na een maand niet roken, is de kans 5x groter dat u blijvend stopt met roken. Vanaf 1 oktober start de actie. In de afgelopen jaren zijn al duizenden rokers tijdens Stoptober gestopt met roken. Zij hebben bewezen dat Stoptober werkt! 

 • Opknapbeurt ingang begraafplaats Zelhem

  Deze week starten we met het opknappen van de ingang van de begraafplaats Zelhem. We verbeteren het straatwerk bij de ingang en het looppad op de begraafplaats. Deze maatregelen zorgen voor een mooiere uitstraling. De begraafplaats is tijdens de werkzaamheden toegankelijk via de andere toegangspoorten. Alle graven zijn gewoon bereikbaar. We verwachten dat de werkzaamheden half oktober klaar zijn.

 • Met nieuw biodiversiteitsplan behouden en versterken we natuur en biodiversiteit

  Bronckhorst heeft een prachtige en waardevolle natuur.  We willen de natuurwaarde en de biodiversiteit versterken. Herstel van de variatie van soorten, ecosystemen en landschappen is van belang voor een rijke natuur en basis van ons welzijn. Het belang van biodiversiteit daarin wordt steeds duidelijker. Met het plan ‘Samen voor biodiversiteit’ willen we met inwoners de inzet op het behoud en herstel van de biodiversiteit vergroten, een structureel karakter geven en zo de natuurwaarde meetbaar te versterken.

 • Voorlichting over veiligheid voor senioren

  Voor wie doet u de deur open? “Dag mevrouw, een pakketje voor u!” klinkt aantrekkelijk en vertrouwd. Maar is het wel echt een pakketbezorger die voor de deur staat? Met allerlei smoezen of ‘babbeltrucs’ weten oplichters en overvallers iedere keer weer hun slag te slaan. Ze bellen aan en stellen zich voor als pakketbezorger, thuiszorgmedewerker, medewerker van uw zorgverzekering, energiebedrijf of bank.

 • Prettig en duurzaam wonen in Bronckhorst. Dat wil toch iedereen?

  Op 12 oktober 2019 is de Oost West Thuis Best-dag op de gemeentewerf in Hengelo. Tussen 10.30 en 15.00 uur kunt u een gezellige markt bezoeken vol ideeën, workshops en demonstraties op het gebied van prettig en duurzaam wonen. Veel bedrijven ontwikkelen hiervoor praktische producten en slimme diensten. Een groot aantal ondernemers uit onze streek toont u graag de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Ook aanwezig: wethouder Evert Blaauw van wonen. Hij gaat graag met u in gesprek over toekomstbestendig wonen.

 • ‘Vroeg Eropaf’ geeft vroegtijdig hulp bij schulden!

  Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen? Vraag om hulp voordat de situatie uit de hand loopt. De gemeente geeft gratis advies en hulp met het project ‘Vroeg Eropaf’. Inwoners kunnen in bepaalde situaties in aanmerking komen voor een bijdrage of financiële tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als iemand een laag inkomen en weinig vermogen heeft.

 • De raad vergadert op 26 september 2019

  Op 26 september vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Hoe combineert u mantelzorg en werk goed?

  Speciaal voor de werkende mantelzorger organiseren wij op 8 oktober 2019 de bijeenkomst ‘Mantelzorg werkt’ over de combinatie van werk en mantelzorg. De bijeenkomst start om 19.00 uur in het gemeentehuis.

 • Nieuw afvalinzameling- en tariefsysteem - Raad beslist in oktober

  Op 10 september 2019 stemden b en w in met een nieuw inzamelings- en tariefsysteem voor afval, dat per 1 januari 2020 in moet gaan. Met het nieuwe systeem bepaalt u zelf hoe u uw grijze afval aanbiedt. Aanleiding voor de aanpassing is dat sinds enkele jaren de kosten van de inzameling en verwerking ruim uitstijgen boven de inkomsten uit afval dat wordt hergebruikt, zoals PMD en oud papier, en de afvalstoffenheffing die inwoners betalen. De gemeenteraad beslist in oktober over het nieuwe inzamelings- en tariefsysteem dat b en w voorstellen. Eind 2019 wordt u persoonlijk geïnformeerd over de wijzigingen, wat deze betekenen en wordt gevraagd om een keuze te maken. Lees er meer over op de pagina 'Nieuw afvalinzameling- en tariefbeleid in concept klaar'.

 • Ook lekker bewegen? Doe mee aan de Sportdagen 55+

  Tijdens de Nationale Sportweek van 20 t/m 29 september 2019 organiseren we in samenwerking met (sport)verenigingen, GGD-NOG, lokale ondernemers een ouderensportdag in Vorden en Keijenborg. In Vorden is de ouderensportdag op 25 september, twee dagen later op 27 september is de sportdag in Keijenborg.

 • Cursus voor mantelzorgers: omgaan met dementie

  Dementie is een ziekte met grote gevolgen. Niet alleen voor de mensen die de ziekte treft, maar ook voor mensen in de directe omgeving. U ziet iemand geleidelijk veranderen en steeds afhankelijker worden. Emotioneel kan het soms moeilijk zijn, zowel voor degene met dementie, maar ook voor u.

 • Wij zetten stappen op CO2-prestatieladder

  Als gemeente geven we het duurzame voorbeeld door zelf stappen te zetten naar een energieneutraal Bronckhorst. De CO2-prestatieladder is een hulpmiddel dat ons helpt bij het verkleinen van onze eigen CO2-voetafdruk.

 • Penningmeester van vereniging?

  Vraag subsidie aan voor uw jeugdleden! Het aanvraagformulier voor onze waarderingssubsidie 2020 staat weer op de pagina subsidie voor verenigingen. Hiermee kunt u, namens uw muziekvereniging, sportclub, oranjevereniging, jongerenvereniging of gehandicaptensportvereniging bij ons een subsidieverzoek indienen voor uw jeugdleden tot 18 jaar. Vraag de subsidie voor 1 oktober 2019 aan!

 • Gebiedsambtenaren ook in najaar nog aantal keer met keet on tour

  Net zoals zij voor de zomer deden, gaan onze gebiedsambtenaren ook dit najaar een aantal data met de keet on tour in Bronckhorst. Hieronder ziet u wanneer zij waar zijn. Komt u langs?

 • Participatiesubsidie weer aan te vragen

  Bent u een welzijnsorganisatie en organiseert u activiteiten voor inwoners die (tijdelijk) minder kunnen deelnemen in de samenleving, dan komt u mogelijk in aanmerking voor onze participatiesubsidie. Deze subsidie kunt u tot 1 oktober aanvragen via de pagina Participatiesubsidie

 • Aanpak wateroverlast Waarleskamp en omgeving in Hengelo

  Een deel van de Waarleskamp, de Vloed en de Dreef ervaart jaarlijks veel overlast bij hevige regen. Aannemer Hoornstra Infrabouw legt in opdracht van de gemeente een nieuw riool aan om het regenwater apart af te kunnen voeren naar de aanwezige sloot. Aanwonenden hebben hierover van de aannemer een brief ontvangen. Voor andere bewoners in de buurt kan het werk enige overlast veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij in Zelhem van 4 t/m 8 november 2019 onderstaande wegen af.

  • Heidenhoekweg tussen Doetinchemseweg / Lageweg
  • Lageweg tussen Schovenweg / Heidenhoekweg