Nieuws

 • Succesvolle start Zonnige Bedrijven Achterhoek

  In vijf Achterhoekse gemeenten voert Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij (AGEM) een pilot uit voor de realisatie van grote zonnedaken. Al meer dan 200 Achterhoekse bedrijven toonden belangstelling voor een zonnedak op hun bedrijf. Zij onderzoeken nu met hulp van de AGEM de technische en financiële haalbaarheid. U kunt zich nog aanmelden.

 • Kinderen groep 7/8 weer even de baas

  Op 24 mei 2019 was de raadzaal opnieuw democratisch domein van basisschoolleerlingen. We ontvingen leerlingen van groep 7/8 van vijf basisscholen in het teken van ‘Groep 8 aan de macht’. Na een goede voorbereiding in de groep, met lessen over burgerschapsvorming, grepen de leerlingen onder leiding van burgemeester Marianne Besselink de macht tijdens twee kinderraadsvergaderingen. Ook kregen de leerlingen een aantal workshops aangeboden. Op 15 mei bezochten ook al leerlingen uit groep 7/8 hiervoor het gemeentehuis.

 • Meedenken over zorg en ondersteuning thuis!

  Heeft u ervaring met zorg en ondersteuning thuis? Als professional, cliënt of mantelzorger? Of misschien als ervaringsdeskundige, beleidsmaker of bestuurder? Meld u dan aan voor de regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis in Winterswijk op 11 juni a.s.

 • Bibliotheekwerk in Bronckhorst

  De gemeente werkt toe naar nieuwe samenwerkingsafspraken met de bibliotheken in Bronckhorst in 2021. Hiervoor loopt al een proces. We hebben te maken met grote tekorten in zorg en welzijn. De bibliotheken vallen hier ook onder. We moeten dus keuzes gaan maken. Met de bibliotheken kijken we of onder meer de huisvesting efficiënter kan door te gaan samenwonen met andere partners. Hierdoor gaan de huisvestingskosten omlaag en het kan samenwerkingsvoordelen opleveren. 

 • Verslag raadsvergadering 29 mei

  Op 29 mei 2019 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

 • Aangepaste openingstijden i.v.m. Hemelvaartsdag

  In verband met Hemelvaartsdag zijn wij donderdag 30 en vrijdag 31 mei gesloten. Maandag 3 juni zijn we u graag weer van dienst. Natuurlijk kunt u deze dagen wel online veel zaken regelen.

 • Jeugdlintjes 2019 uitgereikt

  Op 29 mei 2019 ontvingen tijdens een feestelijke uitreiking in het gemeentehuis een blij verraste Daniek en Julian van Lee, Natalia Blom, Linde van der Zand en Sepp de Bake uit handen van burgemeester Marianne Besselink een jeugdlintje. Met het jeugdlintje zetten we jongeren die iets bijzonders doen in Bronckhorst, en daarmee misschien wel een held zijn voor anderen in hun omgeving, in het zonnetje.

 • Nieuw! Kunstuurtje aan huis

  Lijkt het u leuk eens iemand te ontmoeten die u nog niet kent en samen een paar keer bij u thuis te genieten van kunst en cultuur? Woont u in Bronckhorst en bent u 55+? Dan mag u gebruik maken van Kunstuurtje aan huis!

 • Komt u eruit? Kom uit uw schuld!

  Eén op de vijf huishoudens heeft betalingsachterstanden of grote geldzorgen. Praten over geldzorgen is de eerste stap naar een oplossing. Komt u eruit?

 • Verslag raadsvergadering 22 mei 2019

  Op 22 mei 2019 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

 • Consulent op meer peuteropvanglocaties

  De peuteropvanglocaties van Kinderopvang Juut & Co in Steenderen en Keijenborg krijgen binnenkort een sociaal consulent van de gemeente als direct aanspreekpunt voor de pedagogisch medewerksters en ouders met vragen of problemen. De bij Peuteropvang ’t Hengeltje in Hengelo gestarte proef met een looptijd van één jaar is zo’n succes dat we na overleg met Juut & Co besloten tot de uitbreiding.

 • Kom naar het Klimaatfestival op 11 juni 2019!

  Bent u ook trots op Bronckhorst? We dragen allemaal ons steentje bij om onze leefomgeving ook in de toekomst prettig te houden. Samen richten we onze blik op morgen. Op 11 juni is daarom het allereerste Bronckhorster Klimaatfestival: Op Morgen! U bent er toch ook bij? 

 • Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

  Bent u inwoner en van plan een bedrijf te starten, maar u weet niet waar u moet beginnen? Heeft u advies nodig bij de lopende gang van zaken in uw onderneming, omdat het even wat minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) terecht. Deze organisatie voert voor de meeste gemeenten in de Achterhoek, waaronder Bronckhorst, regelingen voor ondernemers uit. Daarnaast biedt ROZ advies, coaching en trainingen voor starters en ondernemers. Zo kunt u bijvoorbeeld ondersteuning krijgen van (oud)ondernemers op het gebied van marketing, financiën of netwerken om uw bedrijf verder te helpen.

 • NL-Alert controlebericht op 3 juni

  Op 3 juni 2019 om 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ontvangt u het controlebericht op uw mobiel, dan weet u dat uw telefoon juist is ingesteld. Om zoveel mogelijk mensen te alarmeren en informeren bij een ramp in de omgeving, zet NL-Alert nieuwe kanalen in. Zo is NL-Alert vanaf 3 juni ook te zien op ruim 1.200 digitale reclamezuilen in bijvoorbeeld winkelcentra en op stations. Het is voor het eerst dat het controlebericht op digitale reclamezuilen wordt getoond. 

 • Uw kind aanmelden voor leerlingenvervoer 2019-2020

  Gaat uw kind naar een school voor speciaal onderwijs? Of kan het vanwege een blijvende handicap niet zelfstandig naar een reguliere school reizen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer.

 • Laat uw toeslagen niet liggen!

  Het komt regelmatig voor dat inwoners geen gebruik maken van de toeslagen waar ze recht op hebben. Dat is zonde. Het is niet voor niks dat die toeslagen er zijn en het maakt een groot verschil in uw koopkracht als u krijgt waar u recht op heeft!

 • Onderhoudswerkzaamheden N814 Wehl – Laag-Keppel

  Provincie Gelderland start maandag 10 juni met onderhoudswerkzaamheden aan de N814 Keppelseweg-Wehlsedijk-Dorpstraat, gemeente Doetinchem en gemeente Bronckhorst. De werkzaamheden zijn naar verwachting op vrijdag 14 juni klaar.  

 • 23 mei: verkiezingen leden Europees Parlement

  Elke vijf jaar worden er verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Er zijn ongeveer 375 miljoen mensen die mogen stemmen. In Nederland kiezen wij op 23 mei de Nederlandse vertegenwoordiging. De stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. Alle lidstaten krijgen de tijd om de verkiezingen tussen 23 en 26 mei te organiseren. De uitslagen volgen daarom pas op 26 mei, 23.00 uur.

 • De raad vergadert op 29 mei 2019

  Op 29 mei 2019 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Wilt u een lintje aanvragen voor iemand?

  Bijna ieder jaar reikt de burgemeester op de dag voor Koningsdag Koninklijke onderscheidingen uit, ook wel bekend als de ‘lintjesregen’. Ook dit jaar konden we maar liefst zeven unieke inwoners hiermee enorm verrassen! Daarnaast kunnen in de rest van het jaar ook inwoners met Koninklijk eremetaal worden onderscheiden, bijvoorbeeld als er sprake is van een jubileum of afscheid. Wellicht vraagt u zich af hoe de toekenning van zo’n onderscheiding in zijn werk gaat? U leest er alles over op onze pagina 'Koninklijke onderscheiding, lintje'

 • Doet u al mee aan ons inwonerspanel?

  Graag willen we weten wat voor u belangrijk is. Daarom vragen wij via ons inwonerspanel ‘Bronckhorst Spreekt’ regelmatig naar uw mening. Zo krijgen we een goed beeld krijgen van wat er bij u leeft. Drie tot vier keer per jaar stellen wij onze panelleden vragen over allerlei onderwerpen die in onze gemeente spelen. Door uw mening te geven, helpt u ons om de juiste keuzes te maken voor Bronckhorst.

 • Controle permanente bewoning op vakantieparken

  Bronckhorst is een mooie gemeente om te bezoeken en er zijn dan ook veel prachtige campings en vakantieparken om er een bezoek voor langere periode van te maken. Wat echter niet is toegestaan, is om van een vakantiewoning of caravan uw hoofd-woonverblijf te maken. Dit is in strijd met ons bestemmingsplan en voldoet niet aan de (brand)veiligheidseisen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om het recreatieve karakter van campings of vakantieparken te behouden. Daarom controleren wij regelmatig op permanente bewoning.

 • Inloop over werkzaamheden Ruurloseweg, Hengelo

  Op 29 mei 2019 van 16.30 tot 18.00 uur organiseren wij een inloopbijeenkomst over de planning en uitvoering van de werkzaamheden aan de Ruurloseweg in Hengelo (Gld). De inloop is in het gemeentehuis, zaal Haas. Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnenwandelen. De aannemer is aanwezig voor kennismaking en het beantwoorden van uw vragen.

 • Subsidieregeling beëindiging varkenshouderijlocaties

  De rijksoverheid heeft 120 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden (waaronder de Achterhoek) de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om het bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de geuroverlast van varkensbedrijven.

 • Nieuwe VO school in Vorden stap dichterbij

  De nieuwe VO school in Vorden is een stap dichterbij gekomen, nu b en w en het schoolbestuur van VO Achterhoek dinsdag 14 mei 2019 besloten dat nog 4 locaties in beeld zijn voor de nieuwe school in Vorden. Voor het scenario van een gecombineerde nieuwbouw van een VO school met een sporthal zijn er 3 mogelijke locaties: EMPO-Enkweg, zoeklocatie rond de Shell en WVG-locatie Almenseweg. Voor het scenario nieuwe school en renovatie huidige sporthal aan ’t Jebbink zijn de mogelijke locaties voor een nieuwe school: Het Hoge (locatie huidige VO school, deze locatie is niet groot genoeg voor de combinatie), WVG-locatie Almenseweg, zoeklocatie rond de Shell of EMPO-Enkweg. De locaties worden de komende tijd nader onderzocht op geschiktheid.

 • Nieuw vast aanspreekpunt voor ondernemers

  Ondernemers in Bronckhorst krijgen een vast aanspreekpunt bij de gemeente in de vorm van een accountmanager. De gemeente werkt met drie accountmanagers, die elk een aantal sectoren behartigen.

 • Problemen thuis? Neem contact op met Veilig Thuis

  U zit met trillende handen aan de keukentafel, omdat uw partner bijna thuis komt. Of je probeert jezelf onzichtbaar te maken, zodat je ouders geen aanleiding hebben om wéér boos op je te worden. Jaarlijks zijn naar schatting een miljoen volwassenen en kinderen slachtoffer van geweld in huiselijke kring. Slachtoffers en plegers vinden het vaak moeilijk om erover te praten of hulp te zoeken. Kinderen zijn vaak te jong om voor zichzelf op te komen. Ook voor ouderen die afhankelijk zijn van anderen is dat lastig. Daarom is het belangrijk dat omstanders actie ondernemen.

 • Inwoners Vorden gaan nieuwe plantenvakken onderhouden

  De groenvakken aan het Biesterveld in Vorden zijn opgeknapt. Door een engerlingenplaag en de droogte van afgelopen zomer was er weinig meer over van de beplanting. We kozen nu als proef planten die sterker zijn en beter opgewassen tegen extreme omstandigheden. Omdat deze planten ook duurder zijn, spraken we met de omwonenden af dat zij voortaan de plantvakken onderhouden. Dit onderhoud bestaat uit het snoeien van de planten en het verwijderen van onkruid.

 • Rabobank nog steeds aan Zutphenseweg 24A/ 26A in Vorden

  Vorige week meldden we ten onrechte dat de Rabobank niet meer gevestigd is aan de Zutphenseweg 24A/26A in Vorden. Dit is onjuist. Op deze locatie is het hele jaar ’s ochtends nog een baliefunctie van de Rabobank geopend. Dat blijft ook zo. Tot voor enkele jaren had de bank het hele pand in gebruik en dat is niet meer zo. De nieuwe supermarkt komt in de overige ruimten die sinds een tijd leeg staan.

 • Vroeg Eropaf - Studeren en geldzaken

  Vroeg Eropaf is een project van de gemeente dat inwoners helpt met geldzaken en vooral met (het voorkomen van) schulden. Deze keer speciaal voor studenten (in spe) meer informatie over studeren en geldzaken.

 • De raad vergadert op 22 mei 2019

  Op 22 mei 2019 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • De raadscommissie vergadert op 16 mei 2019

  Op 16 mei 2019 vergadert de raadscommissie. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

 • Onderzoek over afval in inwonerpanel half juni

  Begin mei berichtten wij u dat 10 mei 2019 een nieuw onderzoek online zou komen via www.bronckhorstspreekt.nl over mogelijke aanpassingen in het inzamel- en tariefsysteem voor afval. We hebben nog wat meer tijd nodig om alle informatie die hierbij komt kijken op een rij te zetten. De verwachting is dat het onderzoek half juni online komt. U hoort hierover dan weer van ons.

 • Wegafsluitingen in verband met wegwerkzaamheden

  In de periode van 13 mei tot en met 7 juni worden er door de hele gemeente wegwerkzaamheden uitgevoerd. 

 • Hans Klompenhouwer koninklijk onderscheiden

  Op 8 mei 2019 kreeg Hans Klompenhouwer tot zijn grote verrassing een welverdiende koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) opgespeld door burgemeester Marianne Besselink. Dit gebeurde tijdens een feestelijk moment in de kapel van Bronkhorst ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de stichting Oude Gelderse Kerken, eigenaar van de kerk.

 • Reageren op concept woonbeleid Bronckhorst

  Het concept woonbeleid lag t/m 29 mei 2019 ter inzage. Hier kunt u de digitale versie bekijken. Reageren is niet meer mogelijk.

 • Moana van IJsseldijk voorgedragen als nieuwe griffier Bronckhorst

  Moana van IJsseldijk (26) uit Nijmegen wordt voorgedragen als de nieuwe griffier van de gemeenteraad in Bronckhorst. Op dit moment werkt zij nog bij Necker van Naem als adviseur en via hen is zij sinds oktober 2018 gedetacheerd als interim plaatsvervangend griffier in Bronckhorst. Daarnaast is zij algemeen bestuurslid voor Waterschap Rivierenland.

 • Aanpak leegstand belangrijkst voor Achterhoekers

  In maart is het inwonerpanel Achterhoek Spreekt gestart. Ruim 4.300 Achterhoekers deden mee aan het eerste onderzoek en gaven aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de Achterhoek. Met stip scoort de aanpak van leegstaande winkels, kantoren en boerderijen.

 • Stuur de politie aan in Bronckhorst

  U kunt bepalen waar en waaraan de politie Bronckhorst op dinsdag 28 mei, van 17.00 - 21.00 uur aandacht moet besteden. Dit kan een gebied zijn waar vaak te hard wordt gereden, maar ook parkeer-problematiek, overlast, gewoon een kop koffie of een informatief gesprek. Waar moet de politie zijn in de gemeente Bronckhorst?

 • Uw huis klaar maken voor de toekomst? Ga aan de slag met onze gunstige lening!

  Wilt u meer comfort, de energierekening verlagen of is uw huis toe aan een flinke opknapbeurt, maar hebt u daar de financiële middelen niet voor? Denk dan eens aan de nieuwe Toekomstbestendig Wonen Lening. Met deze lening tegen een gunstige rente kan het misschien wel!

 • Tegoedbonnen huishoudelijke hulp aan te vragen

  De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid tegoedbonnen voor (extra) huishoudelijke hulp te kopen. Hiermee kunnen zij onder bepaalde voorwaarden tegen een gereduceerd tarief huishoudelijke hulp inkopen. De gemeente betaalt het grootste deel van de kosten (rechtstreeks aan de zorgaanbieder). De aanvrager betaalt een eigen bijdrage van € 6,75 per uur. Lees er alles over op onze pagina 'Tegoedbonnen huishoudelijke hulp'.

 • Wegafsluiting in verband met kapwerkzaamheden

  In verband met de kap van drie Amerikaanse eiken die in slechte staat zijn, sluiten wij op 13 en 14 mei de Marssestraat in Halle af. We sluiten alleen het deel tussen de Nijmansdijk en de Zelhemseweg.

  De hulpdiensten en Arriva kunnen wel gebruik maken van genoemde wegen. Ook blijven aanwonenden bereikbaar. Er kunnen omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen, zoals weersomstandigheden.

 • In gesprek met energiecoach bij Van Sinckel in Vorden

  Wist u dat u met hele simpele energiemaatregelen al snel honderden euro’s per jaar kunt besparen? Op woensdag 15 mei kunt u van 13:30 tot 15:30 uur hierover in gesprek gaan bij Van Sinckel aan de Dorpsstraat 15b in Vorden. Een Achterhoekse energiecoach is dan aanwezig om u te informeren over de mogelijkheden en u op weg te helpen. Ook is de Energiecoöperatie Vorden aanwezig.

 • Leer criminaliteit in het buitengebied herkennen

  Regelmatig kunt u horen en lezen in het nieuws over georganiseerde criminelen die het platteland als werkterrein gebruiken. Woont of werkt u in het buitengebied? Speciaal voor u organiseren wij een voorlichting over het herkennen van criminele praktijken, inclusief een kijkje in een nagebouwd drugslab.

 • Perspectiefnota blikt vooruit op begroting in najaar

  B en w hebben de Perspectiefnota vastgesteld, de raad beslist hierover op 29 mei. De Perspectiefnota is een vooruitblik naar de begroting, waar de raad eind dit jaar over beslist. Het doel is een sluitende begroting voor 2020. Op dit moment voorzien we een tekort van iets meer dan 1 ton. We kunnen de diverse kostenstijgingen nog opvangen, maar moeten de komende tijd kritisch kijken naar mogelijkheden om gewenste investeringen te kunnen doen binnen een sluitende begroting.  

 • Ga mee met rondleiding begraafplaats Vorden

  Wilt u eens een kijkje nemen op de begraafplaats in Vorden? Dat kan! Op 19 mei 2019, vanaf 11.00 tot ongeveer 12.30 uur, organiseert beheerder Theo Janssen een rondleiding op deze begraafplaats. Tijdens de rondleiding vertelt hij u alles wat u wilt weten over de geschiedenis van de begraafplaats, begraven en asbestemming. Diverse praktische zaken zoals onderhoud begraafplaatsen, verlengen van grafrechten, speciale wensen en tarieven komen daarbij aan bod. Aanmelden voor de rondleiding is niet nodig.

 • Groep 8 aan de macht

  Leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in onze gemeente bezoeken in mei het gemeentehuis. Dit doen zij in het teken van ‘Groep 8 aan de macht’. Onder leiding van burgemeester Marianne Besselink grijpen zij de macht tijdens kinderraadsvergaderingen.

 • Cursus voor familieleden van mensen met psychische problemen

  Op woensdagochtend 22 mei van 10.00-12:00 uur start in Doetinchem de cursus ‘Voluit Leven’ voor familieleden en/ of mantelzorgers van mensen met psychische problemen. In de cursus gaat u aan de slag met inzicht en vaardigheden om overbelasting te voorkomen. Thema’s: omgaan met gevoelens, leven in het nu, acceptatie, mildheid en persoonlijke waarden en acties. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De groepscursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en een individueel kennismakingsgesprek.

 • Kent u jongeren tussen de 12 en 18 jaar?

  Dan kunt u helpen! Namens de gemeente doet Tess Hakvoort onderzoek hoe we als gemeente in contact kunnen komen met jongeren uit de gemeente tussen de 12 en 18 jaar. Het achterliggende doel is hen actiever betrekken bij de toekomst van Bronckhorst. Om het beste resultaat te behalen is de stem van de jongeren belangrijk! Daarom is er een vragenlijst opgesteld. Deelt u hem met jongeren uit de gemeente? Het invullen kost ze ongeveer 10 minuten en kan tot 17 mei 2019. Invullen kan via: www.bronckhorst.nl/onderzoek.

 • Medewerking aan vestiging derde supermarkt in Vorden

  De gemeente verleent medewerking aan het vestigen van een supermarkt op de locatie Zutphenseweg 24A t/m 26A in Vorden. Op deze locatie was tot enkele jaren geleden de Rabobank gevestigd. De komst van een derde supermarkt in Vorden draagt bij aan het economisch klimaat in het dorp en de versterking van het centrum. De supermarkt trekt veel klanten en hiervan profiteren omliggende winkels en het centrum als geheel.

 • Bronckhorst presenteert jaarcijfers 2018 en financiële doorkijk 2019

  Op 23 april 2019 stelden b en w de jaarrekening vast. Hierin leggen we verantwoording af over wat we hebben gedaan in 2018, welke inkomsten de gemeente had en welke uitgaven en investeringen we deden in het afgelopen jaar. De jaarrekening 2018 bedraagt 77 miljoen euro en sluit met een voordelig resultaat van 1,9 miljoen euro. De tekorten op zorg en afval rekenen we in dit bedrag niet mee, omdat dit al eerder bekend was en grotendeels verwerkt wordt in speciaal daarvoor gereserveerde reserves. Verder stellen b en w de raad voor de budgetten (in totaal 694.000 euro) van enkele projecten die nog lopen of later van start gaan door te zetten naar 2019 en 2020.

 • Economische Agenda: kapstok voor economische ontwikkelingen

  Samen met ondernemers hebben we een economische agenda opgesteld. De agenda is een kapstok waar de huidige en toekomstige economische ontwikkelingen en activiteiten in de gemeente aan ‘opgehangen’ worden.

 • Verslag raadsvergadering 25 april 2019

  Op 25 april 2019 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

 • De raadscommissie vergadert op 9 mei 2019

  Op 9 mei 2019 vergadert de raadscommissie. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

 • Nieuwe gezichten in gemeenteraad

  In de gemeenteraad zijn op 25 april 2019 twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd.

 • Toeristisch beleid in de maak

  Samen met ondernemers in de toeristische en recreatieve sector gaan we aan de slag met nieuw toeristisch beleid en een toeristisch profiel voor Bronckhorst. Dit moet leiden tot een verbetering van het toeristisch aanbod en meer bezoekers naar de gemeente trekken. De toeristische sector is economisch belangrijk voor Bronckhorst. Het beleid helpt ondernemers én de gemeente om bij projecten beter van subsidies te kunnen profiteren en afgewogen keuzes in investeringen te maken. Eind 2019 is het beleid klaar en is het helder waar toerisme en recreatie zich de komende jaren op gaat richten.

 • Informatieavond in Baak over antenne-installatie in kerktoren

  KPN heeft bij ons het verzoek ingediend voor het plaatsen van een antenne-installatie in de kerktoren aan de Wichmondseweg 17 in Baak. Voordat wij de vergunning voor het plaatsen van een antenne-installatie in de kerktoren verlenen, organiseren wij samen met KPN en het Antennebureau een informatieavond. Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie. De avond is bedoeld om met belangstellenden in Baak te spreken over vragen die wellicht bij hen leven. Omwonenden in een straal van 110 meter rondom de kerktoren kregen een persoonlijke uitnodiging van ons voor de bijeenkomst. De avond vindt plaats op 6 mei a.s. van 19.30 tot 21.00 uur in zaal Herfkens in Baak. Graag tot dan.

 • Herstel gras op begraafplaatsen

  Door de droge zomer van vorig jaar zijn veel graspaden en gazons op onze begraafplaatsen beschadigd. Wij herstellen dit in april en mei door het gras door te zaaien. De paden blijven wel begaanbaar, maar we vragen u voorlopig zo min mogelijk op de paden te lopen.

 • Maar liefst 7 bijzondere Bronckhorsters tijdens lintjesregen in zonnetje gezet

  Op 26 april 2019 kregen zeven inwoners een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Marianne Besselink. Dit zijn mevrouw Titia Hondelink-Hassing uit Hoog-Keppel (76, lid in de Orde van Oranje Nassau), mevrouw Dini Oosterink-Weustenenk uit Vorden (73, lid in de Orde van Oranje Nassau), de heer Frans Janssen uit Hummelo (69, lid in de Orde van Oranje Nassau), het echtpaar Tonnie en Jannie Klein Lebbink-Fokkink uit Halle (67 en 65, lid in de Orde van Oranje Nassau), de heer Peter Grob uit Laag-Keppel (61, lid in de Orde van Oranje Nassau) en mevrouw Louise Runia-Caers uit Zelhem (60, ridder in de Orde van Oranje Nassau). Ze kregen hun onderscheiding tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis.

 • Speciale bijeenkomst voor gedecoreerde inwoners

  Vorige week donderdag kwamen ca. 200 inwoners (ruim 100 gedecoreerden en een partner) op bezoek in het gemeentehuis voor een gezellige bijeenkomst met een hapje en drankje. Gedecoreerden zijn mensen die in het bezit zijn van een koninklijk lintje, het ereburgerschap van Bronckhorst of een bronzen haas. Burgemeester Besselink leidde de bijeenkomst die in het teken stond van vrijwilligerswerk met bijzondere aandacht voor de activiteiten rond 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020. Luitenant Generaal b.d. Mart de Kruif vertelde hier over. Hij is voormalig commandant Landstrijdkrachten en programmamanager van de stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid.

 • ‘Vroeg Eropaf’ biedt tijdig hulp bij schulden!

  In 2018 is in Bronckhorst ‘Vroeg Eropaf’ gestart. Dit is een project om inwoners met schulden al in een vroeg stadium te helpen, om grotere schulden te voorkomen. Door samen te werken met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energiemaatschappijen krijgt de gemeente inwoners met geldproblemen sneller in beeld. Zo kunnen zij eerder hulp krijgen. Als iemand bij twee of meer instanties een betalingsachterstand heeft, gaat er een melding naar onze medewerkers van ‘Vroeg Eropaf’.

 • Bestrijding eikenprocessierups start weer

  De Achterhoekse gemeenten werken samen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Door de gezamenlijke aanpak en voorlichting, bereiken we een efficiëntere bestrijding. Het doel is met name de overlast van de processierups tegen te gaan en niet het bestrijden van het beestje op zich. Uitgangspunt is de landelijke ‘Leidraad beheersing eikenprocessierups’.

 • Nieuw beleid voor uitbreidingsmogelijkheden in buitengebied

  Gelderse gemeenten kregen in 2017 meer beleidsvrijheid van de provincie voor uitbreidingsmogelijkheden (bedrijfsgebouwen) van niet-agrarische bedrijven in het buitengebied. Het gaat in onze gemeente dan om bedrijven met de bestemming ‘Bedrijf’. Denk aan loonbedrijven en aannemers. Als een uitbreidingsplan van zo’n bedrijf voldoet aan de eisen van de provincie, dan kan de gemeente de voorwaarden zelf lokaal invullen. We hebben hiervoor nu nieuw beleid opgesteld. De raad beslist hierover in mei.

 • Raad gevraagd om verklaring van geen bedenkingen voor solarpark in Baak

  Op de locatie van de voormalige voetbalvelden in Baak zijn plannen om een solarpark aan te leggen. Om een omgevingsvergunning voor het solarpark in procedure te mogen brengen, vragen b en w de raad om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) af te geven.

 • Blij met hulp van ‘Vroeg Eropaf’

  De zon schijnt weer in het leven van Loes Gerrits en Rolf Jansen. Nee, hun schuld, 20.000 euro, is nog lang niet afgelost, maar dankzij werk bij de Action (zij), aanstaand werk als lasser (hij) én financiële begeleiding van de medewerkers van ‘Vroeg Eropaf’ kent het bestaan van het koppel uit Hummelo weer orde en rust.

 • Oude gemeentehuis in Hengelo verkocht

  De gemeente heeft het oude gemeentehuis aan de Raadhuisstraat in Hengelo verkocht aan de horecaonderneming die ook eigenaar is van restaurant Vaticano aan de Houtmarkt in Zutphen. Het plan is een authentiek Italiaans restaurant te vestigen in het beeldbepalende pand in het centrum van Hengelo. 

 • Mooie kans: verlaag uw energierekening met een energiedisplay

  Wij bieden 50 inwoners de mogelijkheid om een jaar lang gratis te experimenteren met een energiedisplay. Met dit apparaatje ziet u direct hoeveel stroom en gas u in huis verbruikt en hoeveel stroom uw zonnepanelen opwekken (als u deze heeft). Daarmee krijgt u meer grip op uw energieverbruik en kunt u jaarlijks 5 tot 10% op uw energiekosten besparen, wat al snel zo’n €100 tot €200 per jaar oplevert.

 • Themabijeenkomst over dementie

  Op 14 mei 2019 houden we een themabijeenkomst voor mantelzorgers en geïnteresseerden over dementie. U krijgt op deze avond informatie over dementie en u kunt al uw vragen stellen. Als u merkt dat een naaste vergeetachtiger wordt, is dat niet meteen reden tot zorg. Het lichaam wordt trager naarmate iemand ouder wordt en dat geldt ook voor onze hersenen. Maar wanneer is er wel reden tot meer zorg, of wanneer kan vergeetachtigheid dan wel op dementie wijzen?

 • Ontmoet andere mantelzorgers bij het mantelzorgcafé

  Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Veel mantelzorgers vinden het heel normaal wat ze doen. Maar toch kan het af en toe zwaar zijn. Een gezellig praatje maken, vragen stellen en tips en ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers kunnen een steuntje in de rug zijn. Daarvoor organiseren we regelmatig mantelzorgcafés en themabijeenkomsten.