Nieuws

 • Achterhoek monitor - Jaarcongres

  Voor iedereen die geïnteresseerd is in de nieuwste cijfers en inzichten over de economie en het leven in de Achterhoek: kom naar het Jaarcongres Achterhoek Monitor op 8 december van 15.00 tot 17.00 uur op het DRU Industriepark in Ulft. Mis het niet:

 • De Hummelose Charrettes

  Op 17 en 18 november waren De Hummelose Charrettes. Bewoners, ondernemers en grondeigenaren gingen samen met vertegenwoordigers van de gemeente, zorgorganisatie en woningcorporatie aan de slag met de vraag: Hoe gaan we Hummelo met ongeveer 50 woningen uitbreiden en wat is er verder nodig om ons mooie dorp klaar voor de toekomst te maken?

 • Moeite om de sport- of muziekclub voor uw kind te betalen?

  Wil uw kind graag meedoen aan sport en/of culturele activiteiten, maar kan dat (eigenlijk) niet, omdat u de kosten niet kunt opbrengen? Wist u dat het Jeugdfonds sport en cultuur uitkomst kan bieden, zodat uw kind kan blijven genieten van voetbal, zwemmen of muziekles?

 • De raad vergadert op 24 november 2022

  Op 24 november vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Meer dieren en planten in Olburgsche Waard

  De Olburgsche Waard ligt aan de oostelijke oever van de IJssel in de buurt van Olburgen. De rivier slingert hier tussen zogeheten kronkelwaarden. Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de IJssel, daar willen we samen voor zorgen. Sommige van deze diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we langs de oevers waar we de riviernatuur kunnen verbeteren.

 • Doe mee met zon op dak

  Vanaf 15 november kun je je inschrijven voor zonnepanelen op het dak van boerderij de Roodheuvel. De Roodheuvel is een biologisch melkveebedrijf in Toldijk. Energiecoöperatie De Groene Draad uit Hengelo (Gld) wil daar 258 panelen op het dak plaatsen. Dat levert energie voor maar liefst 35 huishoudens!

 • Werkzaamheden Aaltenseweg in Hengelo (Gld)

  Van 30 november tot 7 december herstellen we langs de Aaltenseweg in Hengelo (Gld) de bermstenen. Dit gebeurt vanaf de Varsselseweg tot aan het einde van de bebouwde kom. Het doel is om de bermen te verstevigen en schade door verkeer te voorkomen. Tijdens het werk is de Aaltenseweg afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Varsselseweg, Venneweg en Rijnweg. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer duren.

 • Gemeente en Streekfonds werken samen voor versterking Bronckhorster landschap

  Wethouder Wilko Pelgrom van Landschappelijke kwaliteit en Herman Vrielink en Arie Gouka van Streekfonds Achterhoek zetten 16 november hun handtekening onder de prestatieovereenkomst voor het project ‘Kavel en Landschap Bronckhorst’. Deze samenwerking is gericht op grondeigenaren die op hun land landschapselementen willen aanleggen en beheren.

 • Inburgeren doen we samen, helpt u mee?

  Wij zijn een sociale en betrokken gemeente en vinden het belangrijk dat nieuwkomers zich snel op hun plek voelen in Bronckhorst. Als gemeente willen wij dat statushouders (jong en oud) zo snel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving en niet afhankelijk blijven van de overheid. Dat willen zij zelf ook! We doen daarbij een groot beroep op de zelfredzaamheid van de inburgeraars en zoeken samenwerking met inwoners die hun nieuwe dorpsgenoten willen helpen met hun inburgering. Help jij mee?

 • Ben jij jong en heb je een vraag aan de gemeente?

  Wellicht kan Jorik je helpen! De 10-jarige Jorik de Greef uit Hengelo is onze kersverse jeugdburgemeester. Jorik heeft verschillende taken. Hij zet zich in om de gemeente en kinderen dichter bij elkaar te brengen. Jorik laat de mening van kinderen op het gemeentehuis horen en kijkt samen met de burgemeester en de gemeenteraad naar een oplossing. Ook gaat hij met de burgemeester mee naar een aantal activiteiten waar jongeren bij betrokken zijn.

 • Jaarverslag leerplicht 2021/2022

  Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om toe te zien op de naleving van de leerplicht en kwalificatieplicht voor jeugdigen van 5 tot 18 jaar. Dit wordt gedaan door de leerplichtambtenaren. In het jaarverslag brengen we verslag uit over ons gevoerde beleid.

 • Theatershow ‘Onder invloed!’ praten met je puber!

  Iedere jongere komt in aanraking met drank en drugs. Experimenteren hoort erbij als je jong bent. Maar onder druk van vrienden drinken pubers soms meer dan ze eigenlijk zouden willen of goed voor hen is. Hoe help je jouw kind bij het aangeven van zijn of haar grens? En hoe zet je pubers kritisch aan het denken over wat normaal is en wat niet?

 • Op bezoek met Bronckhorster koek

  Soms is er een bericht dat de speciale aandacht trekt van onze burgemeester. Bijvoorbeeld omdat het een bijzondere gebeurtenis betreft of iemand iets opvallends meemaakt. Burgemeester Besselink gaat dan graag bij de betrokkene(n) langs. Natuurlijk komt ze niet met lege handen, maar gaat ze dan op bezoek met heerlijke Bronckhorster koek. Ze doet dit regelmatig. Deze keer ging ze naar Liesbeth en Frank Mulder.

 • Groep 8 aan de macht - Raadzaal even democratisch domein basisschoolleerlingen

  Leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in onze gemeente bezoeken op 23 november het gemeentehuis. In het teken van ‘Groep 8 aan de macht’ grijpen zij, onder leiding van burgemeester Marianne Besselink, de macht tijdens twee kinderraadsvergaderingen. Ruim 200 leerlingen van 8 basisscholen in Bronckhorst doen mee aan de bijeenkomst over burgerschapsvorming.

 • Wijzigingen in ons team gebiedsambtenaren

  Door het vertrek van een van de gebiedsambtenaren zijn er wijzigingen in ons team gebiedsambtenaren. Barny Visser is met veel enthousiasme aan de slag gegaan als nieuwe gebiedsambtenaar voor het gebied Oost. Hij vormt hier een duo met Willy Toonk. Daarnaast is Patrice Zweers Willy Toonk opgevolgd als gebiedsambtenaar voor het gebied Midden. Hier werkt zij nu samen met Arie Vries.

 • Vrijwilligers gezocht voor lessen aan jonge asielzoekers in De Betteld

  Wil jij iets betekenen voor de jongeren? Zoals bekend komt er binnenkort t/m maart 2023 weer een groep jonge vreemdelingen in een groepsaccommodatie op De Betteld in Zelhem. Op dit moment wordt hard gewerkt aan onder andere een week- en dagprogramma voor de jongeren waarin lessen centraal staan. Onze combinatiefunctionarissen werken een programma uit met bewegingslessen.

 • Definitief verkeersbesluit tijdelijke landbouwsluizen Laag-Keppel ter inzage

  Provincie Gelderland heeft het definitieve verkeersbesluit voor het plaatsen van twee tijdelijke landbouwsluizen op de Wehlsedijk in Laag-Keppel gepubliceerd. Eerst komt een tijdelijke sluis direct ten zuiden van de brug en daarna een tijdelijke sluis ten zuiden van de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg. Als wegbeheerder van de N814 is provincie Gelderland verplicht om voor deze tijdelijke maatregelen op dit traject een verkeersbesluit te nemen. Met deze tijdelijke landbouwsluizen onderzoekt de provincie de effecten op het bestemmingsverkeer.

 • Sander Gartsen benoemd tot lid van de raad

  Op vrijdag 11 november is Sander Gartsen benoemd tot lid van de raad. Sander vervangt Richard Verkooij.

 • Takkenkamp Groep Ondernemer van het jaar, Wondere Wereld Starter van het jaar en Frederiks modezaken winnaar Publieksprijs

  Op 9 november organiseerden we, samen met een werkgroep van ondernemers, voor de eerste keer de verkiezing Ondernemer van het Jaar. Ook was er een prijs voor de Starter van het jaar en werd de Publieksprijs uitgereikt. Dit gebeurde tijdens een bijzondere avond in De Gouden Karper in Hummelo, waar ruim 140 ondernemers bij aanwezig waren.

 • Lida Jolij-van Tongeren is Duurzame Ster 2022

  Lida Jolij-van Tongeren uit Hengelo is uitgeroepen tot Duurzame Ster van 2022. Op 8 november overhandigde wethouder Wilko Pelgrom van duurzaamheid de Duurzame Ster aan haar, vanwege haar grote inzet voor alles wat groeit en bloeit, in het bijzonder vlinders.

 • Te maken met discriminatie?

  Op verschillende plaatsen kan discriminatie voorkomen. Bijvoorbeeld op de werkvloer, in de buurt, bij de sportclub of bij een bezoek aan een openbare gelegenheid, zoals een discotheek. Heeft u met discriminatie te maken? Meld het! 

 • In de knel door té hoge (energie)kosten?

  Komt u in de problemen door de forse stijging van (energie)kosten? Vraag dan nu ondersteuning aan. Denk bijvoorbeeld aan energietoeslag, inkomenstoeslag, participatietoeslag, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of een kindpakket. U kunt ook gratis gebruik maken van een energiecoach aan huis die direct helpt met energie besparen. Klop bij ons aan, we pakken het samen op. We treffen dit jaar nog maatregelen om mensen in financiële nood te helpen.

 • Pleegouders gezocht! Open uw wereld voor een kind

  Tijdens de Week van de Pleegzorg vraagt Pleegzorg Nederland extra aandacht voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Ook Bronckhorst heeft meer pleegouders nodig, om kinderen in de buurt te kunnen opvangen. Veel kinderen wachten op een plek in een pleeggezin. Opent u uw wereld voor een kind?

 • Onderhoud aan N330 Hummelo – Zelhem

  In 2023 staat groot onderhoud gepland aan de N330 tussen Hummelo (N314) en Zelhem (N315). Tegelijkertijd met dit onderhoud aan het asfalt willen wij samen met de provincie de verkeersveiligheid verbeteren. Toelichting op de plannen is op 16 november.

 • Wij zijn klaar voor de winter - gladheidbestrijding 2022 - 2023

  De zoutloods van de gemeente is gevuld, de strooiwagens zijn gecontroleerd en de strooiroosters gereed. Oftewel: wij zijn klaar voor een nieuw seizoen gladheidbestrijding! Dat is ook goed, want het wordt langzaam kouder, waardoor de kans op gladheid door sneeuw, nachtvorst, ijzel kan toenemen.

 • Kinderen kopiëren drinkgedrag

  Als opvoeder heeft u meer invloed dan u denkt om te voorkomen dat uw kind jong alcohol gaat drinken. Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet ertoe: geen alcohol drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren verkleint de kans dat ze op jonge leeftijd beginnen met alcoholgebruik.

 • Thema-avond voor mantelzorgers - informatie over hulpmiddelen en ergotherapie

  Op 29 november organiseren wij in samenwerking met een ergotherapeut een thema-avond voor mantelzorgers uit onze gemeente. Tijdens de avond vertellen wij u meer over hulpmiddelen en ergotherapie. Door het ouder worden of door lichamelijke problemen kan de mobiliteit minder worden. Dit heeft invloed op hoe iemand beweegt en welke handelingen hij of zij nog zelf kan doen.

 • Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt

  De gemeente gaat samen met de werkgroep Verkeer uit Drempt aan de slag om de Zomerweg in de bebouwde kom van Achter-Drempt opnieuw in te richten. De verbeteringen moeten de verkeersveiligheid vergroten en punten van overlast oplossen.

 • Hulp voor maatschappelijke accommodaties bij verduurzaming

  Maatschappelijke accommodaties kunnen aanspraak maken op een éénmalige subsidiebijdrage om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen. Voor de Subsidie verduurzamen maatschappelijke organisaties is komend jaar een bedrag van € 675.000 beschikbaar. Met dat geld helpen wij eigenaren van maatschappelijke accommodaties om het energieverbruik omlaag te brengen en kosten te besparen. 

 • Woningen in de Vordering in Vorden

  Schoolgebouw ‘De Vordering’ in Vorden komt beschikbaar voor woningen voor starters. B en w zijn akkoord met de verkoop van het pand voor het realiseren van betaalbare starters-appartementen.

 • Kent u onze sociale teams al?

  Velen van ons redden zich prima. Maar soms hebt u even geen oplossing voor uw zorgen. Bijvoorbeeld als u wat ouder wordt en niet alles meer zelf kunt. Of als u of een naaste te maken krijgt met een chronische ziekte of beperking of als u uw baan verliest. Misschien loopt het thuis of op het werk niet goed of heeft uw kind het moeilijk. Of wellicht wilt u gewoon advies of even iemand die met u meedenkt. In al deze situaties kunt u terecht bij het sociaal team bij u in de buurt. 

 • Nieuwe jonge inwoners verwelkomen we met boom

  Nieuwe jonge inwoners geven we graag een groen welkom. Kinderen die worden geboren binnen de gemeente én kinderen die in hun eerste levensjaar verhuizen naar Bronckhorst bieden we een gratis geboorteboom aan. Zo verwelkomen we hen op een bijzondere manier en schenken we aandacht aan biodiversiteit, die we met het geven van de bomen vergroten.

 • Onze gebiedsambtenaren zijn u graag van dienst

  Heeft u ideeën of suggesties voor uw woonomgeving, maar niet weet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken of een situatie op te lossen? Iemand nodig heeft om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit? Wilt weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken?

 • Cursus Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

  Dat gebeurt bij ons niet…Dat is de gedachte die nog steeds bij veel (sport)verenigingen leeft als het gaat om seksuele intimidatie en/of misbruik binnen de (sport)vereniging. Helaas is het tegendeel waar. Uit onderzoek van NOC*NSF blijkt dat (seksueel) misbruik in alle sportbonden voorkomt. De cijfers zijn sinds 2000 bijgehouden. In samenwerking met NOC*NSF organiseren wij op 26 november wederom de cursus Vertrouwens Contact Persoon (VCP).

 • Gemeenten samen aan de slag voor ‘koele Achterhoek’

  Negen Achterhoekse gemeenten en het waterschap gaan samen aan de slag om hittestress in de kernen tegen te gaan. Daarvoor krijgen zij een financiële bijdrage van ruim 1 miljoen euro van de provincie. Onze gemeente zet het geld in voor de projecten vitale kernen Steenderen en Hengelo. De centra worden groener gemaakt en er komen ontmoetingsplekken en waterspeelplekken voor kinderen.

 • Doet u al mee aan ons inwonerspanel?

  De gemeente wil graag weten wat voor u belangrijk is. Daarom vragen wij via ons inwonerspanel ‘Bronckhorst Spreekt’ naar uw mening, zodat wij een goed beeld krijgen van wat er bij u leeft. Drie tot vier keer per jaar stellen wij onze panelleden (inmiddels bijna 2.000!) vragen over allerlei onderwerpen die in onze gemeente spelen. Door uw mening te geven, helpt u ons om de juiste keuzes te maken voor Bronckhorst.

 • Opvang statushouders en andere vluchtelingen

  De opvang van asielzoekers en statushouders is een knelpunt in ons land. U ziet hierover veel berichtgeving in de media. Veel statushouders (mensen met een verblijfsvergunning die het recht hebben een bestaan op te bouwen in ons land) verblijven te lang in een AZC, omdat er in hun nieuwe gemeente nog geen woning beschikbaar is. Onder andere doordat zij niet kunnen doorstromen naar een woning is er in de AZC’s te weinig plek voor de asielzoekers.

 • Vaccineren tegen HPV-kanker

  Jongens en meisjes die in 2022 10 jaar worden, ontvangen in oktober en november een uitnodiging om de HPV-vaccinatie te halen. HPV is een zeer besmettelijk virus dat verschillende soorten kanker kan veroorzaken. De vaccinatie beschermd tegen 6 soorten kanker door HPV.

 • Op weg naar een nieuw Kompaan College in Vorden

  De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe VO school aan de Almenseweg in Vorden krijgen steeds meer vorm. Vorige week kwam de aankoop van de benodigde grond voor de bouw van de school van de projectontwikkelaar rond. Het betreft een perceel van 2 hectare. Met deze aankoop is een belangrijke stap gezet voor de bouw van de nieuwe school van Het Kompaan.

 • Werkzaamheden Bronkhorsterweg in Steenderen

  Vanwege werkzaamheden aan de Bronkhorsterweg in Steenderen wordt het doorgaande verkeer omgeleid van 7 t/m 18 november. Omwonenden kunnen hun woning altijd te voet bereiken. Tijdens de werkzaamheden kunnen zij hun voertuig op de parkeervakken aan de Bronkhorsterweg parkeren.

 • Zonnepanelen op dak van boerderij de Roodheuvel in Toldijk

  Gerard Oud is voorzitter van energiecoöperatie de Groene Draad uit Hengelo. Het is een jonge, bruisende coöperatie, die als doel heeft duurzame energie op te wekken. Dat doen ze door zonnepanelen op het dak van een ander te plaatsen.  De coöperatie heeft nu zo’n 60 leden en dit jaar is met succes een eerste project afgerond. Op het Landgoed ’t Zelle zijn 200 panelen aangelegd die energie leveren voor 25 huishoudens.

 • Vraag ontheffing voor verbranden snoeihout

  Voor het verbranden van afvalstoffen geldt een algemeen stookverbod. Voor het verbranden van snoeihout afkomstig van landschappelijk onderhoud en bij besmettelijke ziekten in gewassen kunt u een ontheffing aanvragen. U kunt dit via onze website volledig digitaal regelen. U kunt het ook telefonisch aanvragen.

 • NL-Alert: iedereen direct informatie bij een noodsituatie

  Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert u bij noodsituaties. Het is vanzelfsprekend dat u doet wat er staat als u een NL-Alert ontvangt. Toch lukt dat niet iedereen. Ontvangt u een NL-Alert waarin bijvoorbeeld staat dat u vanwege een rookwolk met giftige stoffen in uw buurt binnen moet blijven en de ramen moet sluiten? En ziet u dat de buurvrouw net op dat moment haar hond gaat uitlaten? Dan kunt u ervan uitgaan dat zij het NL-Alert niet heeft gelezen. Waarschuw haar dan. Zo heeft iédereen direct informatie bij een noodsituatie.

 • Wij zoeken kampioenen!

  We huldigen onze sportkampioenen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2023. Sporters die dit jaar een kampioenschap haalden, zetten we dan graag in het zonnetje. De huldiging van de kampioenen is een blijk van waardering van de gemeente aan haar inwoners voor hun bijzondere prestatie. Om geen kampioenen over te slaan, vragen we uw medewerking!

 • Vervanging containers voor papier en pmd

  Op achttien plekken in Bronkhorst staan gecombineerde containers voor oud papier en pmd. Omdat deze containers niet meer voldoen, worden ze binnenkort vervangen voor nieuwe containers voor alleen pmd. De zogenaamde duo-containers zijn oudere containers met twee gescheiden vakken: één voor oud papier en één voor pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken).

 • Verslag raadsvergadering 20 oktober 2022

  De gemeenteraad vergaderde op 20 oktober 2022. Lees dit hele artikel voor een verslag.

 • Bruggetje over Veengoot binnenkort hersteld

  Het bruggetje, tussen het kasteel en het Knopenlaantje, over de Veengoot in Vorden is afgesloten omdat deze flink beschadigd is aan de brugleuning. Het bruggetje is een belangrijke recreatieve fiets- en wandelverbinding die vele Vordenaren en bezoekers gebruiken. Met de betrokken partijen is overleg over de eigendomssituatie. Echter vanwege de veiligheid en het belang van het bruggetje besloten we vorige week dat reparatie spoedig moet gebeuren en pakken dit deze week op.

 • Wie wordt Ondernemer van het jaar op 9 november?

  Dit jaar organiseren we voor het eerst de verkiezing Ondernemer van het jaar in Bronckhorst. We zetten de genomineerden en winnaars van de Ondernemer van het jaar en Starter van het jaar prijs en van de Publieksprijs in het zonnetje tijdens een feestelijke avond in De Gouden Karper in Hummelo op 9 november.

 • Jorik uit Hengelo gekozen als nieuwe jeugdburgemeester van Bronckhorst

  Op onze oproep ‘Wie wil de nieuwe jeugdburgemeester 2022/2023 van Bronckhorst worden’ onder leerlingen van groep 7 van de basisscholen kregen we 6 aanmeldingen. Op 19 oktober was de verkiezing in ons gemeentehuis. Na onder andere een presentatie en het verdedigen van enkele stellingen kwam de 10-jarige Jorik uit Hengelo als winnaar uit de bus! Jorik: van harte gefeliciteerd!

 • Dertig plattelandsgemeenten tevreden: nu samen verder!

  De P10 (het netwerk van 30 grootschalige plattelandsgemeenten) is voor een zorgvuldige gebiedsgerichte aanpak. “Dat doe je samen!”, stelt ook P10-voorzitter Harry Scholten. “Samen met de agrariërs, dorpen en de mensen die er wonen, het Rijk en de Provincie. P10-gemeenten denken in oplossingen en kennen de bedrijven en gebieden en roepen het rijk op gebruik te maken van die kennis.”

 • Volgt u ons al op sociale media?

  Wist u dat de gemeente ook op verschillende sociale media platforms te vinden is? Naast de gemeentepagina´s in Contact en onze website posten wij allerhande nieuws en activiteiten op Instagram, Twitter en Facebook. Op Instagram delen we meer over wie er vanuit het gemeentehuis voor u aan de slag zijn en waar zij zich mee bezig houden tijdens hun werkweek. Volg ons ook eens op het sociale platform waar u actief bent. En als u vragen heeft, dan kunt u ze ook op Twitter, Facebook of Instagram kwijt.

 • Voorkom problemen in de buurt met buurtbemiddeling

  Een goede buur is beter dan een verre vriend, maar... we wonen vaak dicht op elkaar. Daardoor kunnen ergernissen of ruzies ontstaan over pesterijen, roddels, overlast van kinderen of huisdieren, harde muziek, parkeerproblemen in de straat, rommel buitenshuis en geluids- of stankoverlast.

 • Kindregeling toeslagenaffaire kinderopvang

  Bent u als ouder betrokken bij de toeslagenaffaire en ben u als gedupeerd erkend? Weet dat er voor uw kind(eren) een kindregeling komt en dat UHT contact met u opneemt.

 • Stem op uw favoriete ondernemer voor Publieksprijs Ondernemer van het jaar

  Ondernemers zijn belangrijk voor Bronckhorst. Ze zorgen voor de werkgelegenheid van inwoners, maar dragen ook in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de kernen. We spreken graag onze waardering uit voor de ondernemers in Bronckhorst. Daarom organiseren we, samen met een werkgroep van ondernemers, de verkiezing Ondernemer van het Jaar prijs, Startersprijs en Publieksprijs.

 • Pachtgrond voor landbouw in aanbieding voor lokale agrariërs

  De gemeente verpacht landbouwgrond - in afwachting van een mogelijke andere invulling - tijdelijk aan lokale agrarische ondernemers. Voor de jaren 2023 t/m 2024 kunnen wij zes percelen in geliberaliseerde pacht uitgeven. De percelen zijn:

 • Ik ben bang dat mijn kind met een loverboy omgaat, wat nu?

  Iedere dag leggen jongeren contact via internet. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, webcams, het is razend populair. Lekker anoniem van alles uitwisselen en misschien wel tot een afspraak komen. Jammer genoeg zijn er ook jongens die doen alsof ze verliefd zijn, maar verkeerde bedoelingen hebben. Bijvoorbeeld loverboys. Ze zijn vaak actief op internet.

 • Gemeente ook op Instagram - Volgt u ons al?

  Sociale media, we zitten er bijna allemaal op. Volgt u onze accounts op Facebook of Twitter, waarop we allerhande nieuws delen van de gemeente? Wist u dat we ook een account hebben op Instagram. Hebt u die al gezien?

 • Start werk openbare ruimte CPO-woningen Steenderen

  We starten op 24 oktober met de werkzaamheden in de openbare ruimte bij de CPO- woningen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) in Steenderen. Door werkzaamheden aan de Bronkhorsterweg wordt het doorgaande verkeer omgeleid van 7 t/m 18 november. Omwonenden kunnen hun woning altijd te voet bereiken. Tijdens de werkzaamheden kunt u uw voertuig op de parkeerplekken aan de Bronkhorsterweg parkeren.

 • De raad vergadert op 19 en 20 oktober

  De raad vergadert op 19 oktober (commissievergadering) en 20 oktober (raadsvergadering) om 20.00 uur over de financiën van Bronckhorst. Dit is slechts een begroting op hoofdlijnen. Ook stelt de raad de 2e tussenrapportage vast. Pas in december volgen de meer uitgewerkte plannen voor de komende jaren. Dat is ook het moment voor inwoners om hun stem te laten horen.

 • Rondleiding begraafplaats Zelhem

  Op 23 oktober organiseert onze beheerder Theo Janssen een rondleiding op de algemene begraafplaats in Zelhem, Kerkhoflaan 3. U bent om 11.00 uur van harte welkom bij uitvaartcentrum Dennenlust. Theo vertelt u meer over de geschiedenis van de begraafplaats, begraven en as-bestemming. Diverse praktische zaken, zoals onderhoud begraafplaatsen, verlengen van grafrechten, speciale wensen en tarieven komen daarbij aan bod. Aanmelden voor de rondleiding is niet nodig.

 • Ervaringsonderzoek onder cliënten Wmo en Jeugd

  Krijgt u hulp bij het huishouden, vervoer, een scootmobiel of een aanpassing in huis? Of maak je gebruik van jeugdhulp? Dan leren wij graag van uw en jouw ervaring. Wij onderzoeken continu hoe we onze dienstverlening en ondersteuning kunnen verbeteren. Dat doen we op basis van een vragenlijst. Wilt u meewerken aan het onderzoek? Beantwoord dan de vragenlijst die u ontvangt. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek bekijken wij wat goed gaat en wat beter kan.

 • Tijdelijke asielopvang bij De Betteld in Zelhem

  Samen met camping De Betteld in Zelhem geven we opnieuw gehoor aan de oproep van COA om tijdelijk alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de groepsaccommodatie op de Betteld op te vangen. Het gaat om jongeren van 13 t/m 17 jaar voor de periode november t/m maart 2023. Daarna wordt de accommodatie weer door vakantiegangers gebruikt.

 • Een vluchtplan kan uw leven redden

  Om u te helpen snel en veilig te vluchten tijdens een woningbrand heeft onze veiligheidsregio een online vluchttest ontwikkeld. De test is op alle mobiele apparaten gratis te doorlopen. Bij brand heeft u 3 minuten (!) om uw huis veilig te verlaten. Het is dus van levensbelang dat u weet hoe u snel en veilig uw huis uit kunt komen. Hebt u al nagedacht hoe uw vluchtplan eruitziet?

 • Heb jij het beste idee voor energiebesparing?

  Energiebesparing. Een actueel onderwerp waar veel inwoners en ondernemers dagelijks mee bezig zijn. Graag horen we wat jíj doet om energie te besparen, voor jouw portemonnee en voor het milieu. Als StadsLAB opdracht gaan studenten van Saxion Hogeschool daarom in verschillende kernen in de gemeente met jou in gesprek over jouw visie op een duurzame samenleving. Deel jouw creatieve, unieke ideeën voor energiebesparing, die kunnen bijdragen aan het voorkomen of verlagen van een hoge energierekening, met hen!

 • Aanvragen haalbaarheidsonderzoeken herbestemming monumenten gestart

  Van 1 oktober t/m 30 november kan er weer herbestemmingssubsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) worden aangevraagd. Deze is beschikbaar voor monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde (die geen woonhuis zijn) om leegstand en verval tegen te gaan. Door middel van een haalbaarheidsonderzoek of interactief of procesgericht onderzoek kunnen de mogelijkheden van herbestemming worden verkend. 

 • Laatste bijeenkomst kinderparlement Bronckhorst

  Op 5 oktober was de laatste bijeenkomst van het kinderparlement. De jonge parlementsleden en jeugdburgemeester Lisa blikken terug op een succesvol jaar! Ze vonden het leuk om met elkaar te debatteren, maar ook om samen aan de slag te gaan. Zo knapten ze o.a. een speeltuintje in Hengelo op.

 • Hotel Restaurant De Gouden Karper ontvangt predicaat hofleverancier

  Op 3 oktober heeft burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst vanwege hun 100-jarige bestaan het unieke predicaat Hofleverancier uit aan Hotel Restaurant De Gouden Karper in Hummelo uitgereikt.

 • Wegafsluiting in verband met wegwerkzaamheden

  Vanaf 10 t/m 28 oktober 2022 is de Eldrikseweg in Laag-Keppel afgesloten voor doorgaand verkeer. In deze periode plaatst aannemer Vossebeld in opdracht van de gemeente bermstenen langs de weg om de bermen te verstevigen.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  In de week van 3 tot en met 7 oktober worden de volgende wegen afgesloten vanwege snoeiwerkzaamheden.

  • Hengelo, het Karspel tussen Sarinkkamp/de Heurne
  • Hengelo, Rozenhoflaan tussen Sint Michielstraat/Dwarsstraat
 • Bescherm uzelf tegen fraude en oplichting

  Op 13 oktober organiseren we een informatiemiddag in Steenderen over fraude en (online) oplichting. Denk hierbij aan babbeltrucs, hulpvraagfraude, phishing via nepmails of meekijken met pinnen. Criminelen verzinnen steeds weer iets nieuws om mensen van hun privégegevens of bezittingen te beroven. Met de juiste tips en informatie kunt u uzelf hiertegen beschermen en fraude voorkomen.

 • Blieven Stoan! - Cursus valpreventie

  Bent u bezorgd om te vallen? Gaan er leuke dingen aan u voorbij omdat u niet alleen op pad durft te gaan? Geef u dan nu op voor de cursus Blieven Stoan! De cursus bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten van een uur. U leert over risicovolle en veilige situaties, het belang van lichaamsbeweging en hoe u optimaal gebruik kunt maken van uw eigen mogelijkheden. Een gecertificeerde ‘Zicht op Evenwicht’ cursusleider geeft de cursus.

 • Onderhoud asfaltwegen

  Op verschillende plekken in de gemeente voert aannemer Van Gelder, in opdracht van ons, onderhoud uit aan wegen. De onderhoudswerkzaamheden verschillen per weg of straat.

 • TIP: Gunstige lening voor woningaanpassingen

  Wilt u meer comfort, de energierekening verlagen of is uw huis toe aan een flinke opknapbeurt, maar hebt u daar de financiële middelen niet voor? Dan biedt onze Toekomstbestendig Wonen Lening wellicht een mooie kans.

 • Duurzaamheidssubsidie beschikbaar voor woningeigenaren Bloemenbuurt

  Woningeigenaren in de Bloemenbuurt Zelhem kunnen nu tot 75% subsidie krijgen als zij in actie komen en een labelsprong maken met hun huis. Dit is mogelijk door een rijkssubsidie die de gemeente voor deze buurt heeft aangevraagd. De Bloemenbuurt in Zelhem is voorbeeldbuurt als Wijk van de Toekomst. De gemeente, wooncorporatie ProWonen en Agem Energieloket werken samen met een enthousiaste buurtwerkgroep toe naar een toekomstbestendige en aardgasvrije buurt.

 • B en w kijken terug op vijf mooie participatieavonden tijdens College on Tour

  Raadsfracties GBB, CDA en PvdA, die deze vier jaar de coalitie in Bronckhorst vormen, stelden bij hun aantreden een akkoord op met afspraken en uitgangspunten voor ons beleid de komende vier jaar. Dit is op hoofdlijnen en b en w verfijnen het nu tot een programmaplan dat naar verwachting op 21 december in de raad komt. Input haalden ze onder meer op tijdens vijf College on Tour bijeenkomsten eind augustus en begin september met inwoners, ondernemers, verenigingen, (belangen)organisaties.

 • Voorstel voor investeringen in sportaanbod

  De gemeente investeert in sport om een goed sportaanbod, vitale sportaanbieders en toekomstbestendige sportaccommodaties te houden en te krijgen. Hiervoor is de sportagenda opgesteld. Met een investeringsbudget van 1 miljoen euro voor innovaties en/of renovaties van bestaande sportaccommodaties en het opzetten van nieuwe sportaccommodaties.

 • De raadscommissie vergadert op 13 oktober 2022

  De raadscommissie vergadert op 13 oktober 2022 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis, Elderinkweg 2 in Hengelo. De vergadering is ook live te volgen via: www.bronckhorst.nl/gemeenteraad.

 • Verslag raadsvergadering 29 september

  Op 29 september 2022 vergaderde de gemeenteraad.  Lees dit hele artikel voor een verslag.

 • Eerste fase werk Keppelseweg Doetinchem 7 oktober afgerond

  De eerste fase van de werkzaamheden op de Keppelseweg in Doetinchem is op 7 oktober afgerond. Verkeer kan dan rijden over de Keppelseweg tot aan het Zaagmolenpad. Ook kan het verkeer weer gebruikmaken van de Dorpsstraat in Laag-Keppel en de IJsselweg en Jonker Emilweg.

 • Bronckhorst reikt Ondernemersprijzen uit op 9 november

  Ondernemers zijn belangrijk voor Bronckhorst. Ze zorgen voor de werkgelegenheid van inwoners, maar dragen ook in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de kernen. We spreken graag onze waardering uit voor de ondernemers in Bronckhorst. Daarom organiseren we dit jaar voor het eerst, samen met een werkgroep van ondernemers, de uitreiking van de Ondernemer van het Jaar prijs, Startersprijs en Publieksprijs.

 • B en w kijken terug op vijf mooie participatieavonden tijdens College on Tour

  Belangrijke input voor hun programma voor komende jaren. Raadsfracties GBB, CDA en PvdA, die deze vier jaar de coalitie in Bronckhorst vormen, stelden bij hun aantreden een akkoord op met afspraken en uitgangspunten voor ons beleid de komende vier jaar. Dit is op hoofdlijnen en b en w verfijnen het nu tot een programmaplan dat 21 december in de raad komt.

 • Succesvolle avond 'buurtmaken' nieuwe inwoners

  Wat een mooie opkomst gisteravond, bij de avond voor nieuwe inwoners! We schatten dat er zo'n 300 mensen met ons kwamen 'buurtmaken'. Na een persoonlijke ontvangst door de burgemeester en de wethouders konden inwoners tijdens een presentatie verder met ze kennismaken. En door antwoorden te geven op vragen in Mentimeter konden wij kennismaken met hen.

 • Militaire oefening in de regio

  Defensie houdt op 29 september een oefening waarbij helikopterbemanningen worden getraind. Helikopters vliegen overdag en in de avonduren in en rond Bronckhorst. Het kan zijn dat de helikopters laag overvliegen.

 • Ouders opgelet: Wij zoeken een jeugdburgemeester, lijkt uw kind dat leuk?

  Deze oproep is voor hen! Kom je uit Bronckhorst, zit je in groep 7 en lijkt het jou leuk om alle kinderen in de gemeente te vertegenwoordigen? Bijvoorbeeld bij evenementen, bijeenkomsten en de gemeente (het gaat om ca. 5 activiteiten per jaar)? Om mensen te ontmoeten? En je mening te geven? Dit is je kans! Meld je aan voor 7 oktober en misschien word jij onze jeugdburgemeester voor de periode november 2022 tot november 2023.

 • Kom naar de duurzaamheidsmarkt in Zelhem! 8 oktober

  Misschien heeft u plannen om uw woning, tuin of buurt te verduurzamen. Of bent u op zoek naar tips om energie te besparen of een moestuin te beginnen. Kom dan naar de duurzaamheidsmarkt op het terrein van de Looschool in de Bloemenbuurt. De markt staat in het teken van energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid en circulaire economie.

 • Aanpassingen Halseweg Zelhem

  We vernieuwen het asfalt en de stoepen van de Halseweg in Zelhem. Ook passen we de maximale snelheid op deze weg aan: van de rotonde tot aan de komborden mag u voortaan maximaal 60 km/uur rijden. Vanaf de komborden is de maximale snelheid 30 km/uur. Om de snelheid omlaag te brengen, nemen we verschillende snelheidsremmende maatregelen, zoals chicanes, een versmalling en een groenvak.

 • Kunstzinnige inwoners opgelet! Exposities mogelijk in gemeentehuis

  Zoekt u als kunstenaar uit onze gemeente een mogelijkheid om uw werk te presenteren aan een breed publiek? Dan hebben wij een mooie ruimte voor u in de aanbieding. Wij bieden in 2023 weer vier kunstenaars de gelegenheid om drie maanden hun werk te exposeren in de vergadervleugel van het gemeentehuis. Hier is ruimte voor ongeveer tien (hangende) werken. De expositieruimte is een openbaar deel van het gebouw, waar veel gasten van de gemeente over de vloer komen.

 • De nieuwe Fitgids 55+ is er weer

  Ook op latere leeftijd is het belangrijk om te blijven bewegen. Soms is het best een uitdaging om te beslissen wat u graag zou willen doen. Om u een steuntje in de rug te geven, bieden wij met de Fitgids 55+ een zo compleet mogelijk overzicht van de beweegactiviteiten voor 55-plussers aan. Alle activiteiten worden georganiseerd binnen de gemeente Bronckhorst.

 • Meedoeninbronckhorst.nl info over zorg, welzijn en inkomen op één plek!

  Kent u de website meedoeninbronckhorst.nl al? De site is een inwonersinitiatief en deze informatieve website wordt door de gemeente van harte ondersteund. U vindt er uitleg over hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in Bronckhorst geregeld zijn en informatie over organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen buurt.

 • Congres ‘Better Safe Than Sorry’ voor ondernemers in Achterhoek op 12 oktober

  Voorkom dat u slachtoffer wordt van cybercrime. De (georganiseerde) misdaad heeft inmiddels volop de mogelijkheden van de digitale snelweg ontdekt voor criminele, ondermijnende activiteiten: phishing, ransomware, CEO- en WhatsApp-fraude, spyware, om maar enkele vormen te noemen. Het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland organiseert in de Week van de Veiligheid op 12 oktober het congres in cyberspace ‘Better Safe Than Sorry’ voor ondernemers en hun werknemers uit de Achterhoek en aangrenzende gemeenten. Bent u erbij?

 • Vaccinatieronde herhaalprikken tegen corona gestart

  Onlangs is de vaccinatieronde voor de eerste herhaalprikken tegen corona gestart bij de oudste groep 60-plussers. Iedereen geboren in of voor 1947 kan een afspraak maken voor de herhaalprik. Ga naar planjeprik.nl of bel met (0800) 70 70. Iedereen van 12 jaar en ouder kan in het najaar een herhaalprik tegen corona krijgen met vernieuwde vaccins.

 • Mountainbike clinics; doe jij mee?

  Ben jij tussen de 6 en 14 jaar en wil jij samen trainen voor een mooie, spectaculaire jeugd MTB tocht in Bronckhorst? Geef je dan snel op voor de MTB/dikke banden trainingen die op 5 oktober om 15.30 uur starten. De trainingen duren max 1,5 uur en zijn 1x per 2 weken. Startlocatie is in overleg met deelnemers en ouders.

 • Penningmeester van een vereniging, Dbo of welzijnsorganisatie?

  Het aanvraagformulier voor onze waarderingssubsidie en participatiesubsidie voor 2023 staan vanaf nu weer op www.bronckhorst.nl/subsidieswelzijnensport. U kunt hiermee, namens uw DBO, muziekvereniging, sportclub, Oranjevereniging, jongerenvereniging of gehandicaptensportvereniging bij ons een subsidieverzoek indienen voor uw jeugdleden tot 18 jaar.

 • Voorkom illegale praktijken in uw pand!

  De ligging van boerenbedrijven is aantrekkelijk voor criminelen. Door meer leegstand neemt de interesse van criminelen toe. Zij maken graag misbruik van situaties en bieden bijvoorbeeld veel geld om een loods of schuur te huren. Het snelle, contante geld kan misschien aantrekkelijk zijn, maar u loopt grote risico’s als er illegale activiteiten in uw pand plaatsvinden.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij op 26 september de volgende weg af:

  • Vorden - Zutphenseweg tussen de Steege/de Boonk 
 • Militaire oefening in de regio

  Van 26 t/m 28 september trainen militairen in een groot deel van het oosten van het land. Zij kunnen ook in en rond Bronckhorst komen. Het gaat om een oefening waarbij de militairen zich te voet verplaatsen en op sommige plekken het water oversteken. Ze gebruiken ook enkele militaire voertuigen. De militairen maken geen gebruik van munitie. De oefening wordt overdag of bij schemering gehouden.

 • Tegemoetkoming voor hoge energierekening

  Regeling per 1 augustus verruimd en verlengd. De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Veel huishoudens zijn honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming in de energiekosten: de energietoeslag.

 • Gratis boom voor grondeigenaren buitengebied!

  Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst kunnen gratis een boom krijgen om op hun grond te plaatsen. Bomen zijn belangrijk voor ons landschap, de biodiversiteit, het klimaat en onze leefomgeving. U kunt daar een bijdrage aan leveren onder het motto ‘Eén boom mot kun’n’.

 • De bladkorven staan er binnenkort weer

  Ook dit jaar kunt u weer gebruikmaken van de bladkorven. Vanaf 21 september plaatsen we op 200 plaatsen in nagenoeg alle kernen en buurtschappen van de gemeente weer onze speciale, tijdelijke korven. Hier kunt u het bladafval uit uw tuin gratis naartoe brengen. Dat scheelt ruimte in uw groene container! We legen de korven wekelijks en na de bladperiode (de week voor Kerst) halen we ze weer weg. 

 • Kavelruilproject Bronckhorst afgerond: 200 hectare geruild!

  Eind juli is de laatste 10 hectare grond geruild binnen het kavelruilproject Bronckhorst. In 3 jaar tijd is er in totaal 200 hectare geruild tussen 70 deelnemers. Met deze laatste ruiling is het kavelruilproject afgerond

 • Burgemeester en wethouders op socials

  Op deze gemeentepagina’s kunt u elke week volgen waar de gemeente aan werkt. Op onze sociale mediakanalen komen hier elke dag berichten over voorbij. Wist u dat onze burgemeester en wethouders op sociale media ook regelmatig berichten delen over hun werk en bezoeken die ze afleggen in de gemeente?

 • Bent u mantelzorger? Kom naar de speciale verwendag!

  Wij zetten mantelzorgers uit onze gemeente graag weer in het zonnetje tijdens een speciale verwendag. Deze dag vindt dit jaar plaats op 11 november van 10.00 - 14.00 uur. Mantelzorgers kunnen kiezen uit twee locaties waar verschillende activiteiten worden georganiseerd.

 • Schrijf je in als team voor Fit-Veur-Altied-ommetje!

  Na de zomervakantie barst de stappenstrijd los tussen Achterhoekse bedrijven/medewerkers in de Ommetje app. Deze tien-weekse wandeluitdaging start op 23 september 2022 en daagt iedereen uit om elke dag 20 minuten een ‘ommetje’ te maken. Veel mensen kennen de Ommetje-app al, maar wij doen mee aan een nieuwe, Achterhoekse variant: het Fit Veur Altied-ommetje!

 • FitVedân! Maak kennis met sportaanbod speciaal voor ouderen

  Tijdens de Nationale Sportweek organiseren onze combifunctionarissen in samenwerking met (sport)verenigingen en lokale ondernemers de beweegdag FitVedân! Dit is een gezellige, informatieve en sportieve ochtend waar u kennis kunt maken met sporten, speciaal voor bovengenoemde doelgroep. U bent van harte welkom!

 • Leo Kamphuis uit Vorden koninklijk onderscheiden

  Op 10 september ontving Leo Kamphuis uit Vorden een koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau). De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Marianne Besselink, tijdens de receptie van Dash Volleybalvereniging vanwege het 60-jarig bestaan in sporthal ’t Jebbink in Vorden. Leo Kamphuis is vanaf 2000 actief als bestuurslid en trainer bij Dash. Hij heeft zich hiermee geruime tijd op bijzondere wijze voor de samenleving ingespannen, wat leidde tot de welverdiende koninklijke onderscheiding. Nogmaals van harte gefeliciteerd!  

 • Problemen thuis? Neem contact op met Veilig Thuis

  U zit met trillende handen aan de keukentafel, omdat uw partner bijna thuiskomt. Of uw zoontje probeert zichzelf onzichtbaar te maken, zodat uw partner geen aanleiding heeft om wéér boos op hem te worden. Jaarlijks zijn naar schatting een miljoen volwassenen en kinderen slachtoffer van geweld in huiselijke kring. Slachtoffers en plegers vinden het vaak moeilijk om erover te praten of hulp te zoeken. Kinderen zijn vaak te jong om voor zichzelf op te komen. 

 • Vergunning verleend voor een nieuw zonnepark in Halle

  B en w hebben vergunning verleend voor de aanleg van een nieuw zonnepark aan de Nijmansedijk in Halle. Het park wordt ongeveer 3 ha groot en levert jaarlijks voor ongeveer 800 huishoudens groene energie. Nu de vergunning is verleend kan de initiatiefnemer starten met de SDE-subsidieaanvraag.

 • Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

  Hoe gaat het met de inwoners van GGD Noord- en Oost-Gelderland na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Noord- en Oost-Gelderland brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen ze in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

 • Gemeente ruimt graven waarvan grafrecht is vervallen

  Ieder jaar bekijken we van welke graven het grafrecht is vervallen. Graven waarbij het grafrecht is vervallen, ruimen wij bovengronds. Dat betekent dat we aan het eind van het jaar de grafbedekkingen verwijderen.

 • Voornemen plaatsen enkele nieuwe ondergrondse afvalcontainers

  Voor de afval- en grondstofinzameling in de gemeente Bronckhorst zijn ondergrondse verzamelcontainers belangrijke voorzieningen. Door goede afvalscheiding worden de ondergrondse verzamelcontainers intensief gebruikt. Dit zorgt regelmatig voor volle verzamelcontainers en (soms) bijplaatsingen. Daarom worden de containers inmiddels vaker geleegd en zijn op enkele plekken (Drempt, Hummelo en Zelhem) milieuparkjes uitgebreid met extra containers.

 • Ondernemers, help ons met de puzzel en vul alsnog de enquête in!

  In juli 2022 hebben wij onze ondernemers uitgenodigd om deel te nemen aan de ondernemersenquête over werklocaties in de gemeente Bronckhorst. Inmiddels hebben wij al heel veel reacties ontvangen. Daar zijn we erg blij mee. Want met deze input krijgen wij een steeds beter beeld van de specifieke ruimtebehoefte van de bedrijven.

 • Nieuwe cursus Kindertaalcoach weer van start

  Betere kansen voor kinderen door goede taalontwikkeling. Op 13, 20 en 27 september gaat de cursus vrijwilliger Kindertaalcoach weer van start. Het project Kindertaalcoach draait in de gemeente Winterswijk, Aalten en Bronckhorst. Twee projectcoördinatoren van Yunio stomen aanstaande Kindertaalcoaches klaar voor het werk met kinderen uit gezinnen die niet of weinig Nederlands spreken.

 • Reizende tentoonstelling Achterhoek 1572 te zien in Bronkhorst

  De tentoonstelling Achterhoek 1572 is deze maand te zien in galerie Art & Meet in het stadje Bronkhorst. Het jaar 1572 wordt gezien als de ‘geboorte van Nederland’ en het keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Dit jaar herdenken we nu, 450 jaar later. Ook in de Achterhoek is in alle gemeenten een tentoonstelling te zien, elk met een eigen invulling. De gemeente besteedt extra aandacht aan de bijzondere muntschat die onlangs is gevonden bij de verbouwing van een woonhuis in Bronkhorst.

 • 17 september: Open Energiedag bij Solarpark de Kwekerij

  Op de Open Energiedag op 17 september kunt u deelnemen aan een rondleiding door Solarpark de Kwekerij in Hengelo, of zelf door het zonnepark wandelen. De duurzame Op Morgen Mobiel is ook aanwezig. Hier kunt u informatie krijgen over biodiversiteit, energie en klimaat.

 • Parkeeronderzoek Zelhem

  Deze week (op 7, 9 en 10 september) houdt de Werkgroep Vitale Kernen een parkeeronderzoek in het centrum van Zelhem. Vanwege de plannen voor herinrichting van het centrum wordt bekeken of de huidige parkeercapaciteit voldoende is. De onderzoekers lopen door het centrum en noteren delen van kentekens voor de telling.

 • Ook klaar met roken? Doe mee aan Stoptober!

  Met Stoptober is de kans dat u blijvend stopt wel 5x groter. Het geheim? U doet het samen!

 • Informatieavond nieuwe inwoners, kom 'buurtmaken’ met de gemeente

  Op 26 september zijn nieuwe inwoners van harte welkom op de informatieavond in het gemeentehuis in Hengelo (Gld). Vorig jaar vond de informatiebijeenkomst digitaal plaats. Gelukkig kunnen wij nieuwe inwoners nu weer fysiek ontmoeten en met ze ‘buurtmaken’. Mensen die de afgelopen 1,5 jaar in onze gemeente kwamen wonen, ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Bent u nieuwe inwoner, maar hebt u geen uitnodiging ontvangen? Of hebt u belangstelling voor deze avond? U bent natuurlijk van harte welkom!

 • Op Morgen Mobiel komt naar u toe!

  De gemeente ontmoet inwoners, geïnteresseerde voorbijgangers en organisaties graag bij de Op Morgen Mobiel! De Op Morgen Mobiel is een pop-up locatie, rijdende informatiekraam en ontmoetingsplek inéén. Het is de plek voor het goede gesprek over de samenleving van morgen. Om te informeren, inspireren en te verbinden, om samen te werken aan een duurzaam Bronckhorst. De Op Morgen Mobiel geeft het goede voorbeeld. Zo wordt werken aan onze toekomst vooral leuk!

 • Gerestaureerde boerderij in Wichmond winnaar Monumentenprijs Bronckhorst 2022

  De gerestaureerde boerderij Oude Vos aan de Lankhorsterstraat 7 in Wichmond is de winnaar geworden van de monumentenprijs 2022 van de gemeente Bronckhorst. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 250,- en een pentekening van het pand.

 • Dorpsstraat en IJsselweg in Laag-Keppel afgesloten

  De provincie Gelderland en gemeente Bronckhorst hebben besloten om vanaf woensdag 31 augustus de Dorpsstraat en de IJsselweg in Laag-Keppel af te sluiten voor al het doorgaande verkeer. Aanleiding vormt dat door de werkzaamheden in Doetinchem er veel automobilisten gebruik maken van de Dorpsstraat/Wehlsedijk, die daar niet op ingericht is. Hiertoe regelt de gemeente Doetinchem de bebording en verkeersregelaars.

 • Fit Vedân! Maak kennis met sportaanbod speciaal voor ouderen

  Past het standaard aanbod van sporten niet meer bij uw fysieke en/of mentale gezondheid? Speelt u liever geen competitie (meer)? Kom dan naar de Fit Vedân! Sportdag. Dit is een gezellige, informatieve en sportieve ochtend waar u kennis kunt maken met bestaand en nieuw aanbod van sporten, speciaal voor bovengenoemde doelgroep.

 • Word Buddy! Helpt u een nieuwkomer op weg in Bronckhorst?

  Stichting Buddy to Buddy helpt vluchtelingen uit een sociaal isolement te komen. Dit doen ze door betrokken inwoners en vluchtelingen aan elkaar te koppelen op basis van gelijkwaardigheid en vriendschap. Zo gaan ze sociale isolatie onder nieuwkomers tegen en werken ze aan een gemeente waar mensen naar elkaar omkijken. Als partner van de stichting ondersteunen wij dit initiatief.

 • Bomenbelang Bronckhorst beschermt bomen, en meer!

  Vereniging Bomenbelang Bronckhorst bestaat dit jaar 25 jaar. Dick van Hoffen is bestuurslid en maakt zich zorgen om de geleidelijke kaalslag van het landelijke gebied en de erosie van de biodiversiteit. Bomenbelang let daarom goed op aangekondigde kapvergunningen en adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de kapaanvragen.

 • Escape-spel over laaggeletterdheid in gemeentehuis

  Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vragen gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Daarom organiseren wij een Escape-spel in het gemeentehuis.

 • Saxion studenten doen opdracht over energiearmoede in Bronckhorst

  Op 7 september bezoekt een groep studenten van Saxion Hogescholen in Deventer de dorpen Hummelo, Steenderen, Vorden, Zelhem en Hengelo. Ongeveer 50 tweedejaars studenten van de opleidingen stedenbouw, planologie, bestuurskunde en klimaat & management voeren dan een opdracht uit in het kader van hun introductieweek.

 • Huttenbouwdagen in Vorden groot succes

  Aan de huttenbouwdagen in Vorden bij zwembad In De Dennen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar deed dit jaar ook een groepje Oekraïense kinderen die in onze gemeente opgevangen worden mee. Samen op de fiets gingen ze er beide dagen heen en hadden heel veel plezier. Ze bouwden een prachtige creatie met veel oog voor detail (hut met skischans) en wonnen daarmee de eerste prijs!  

 • Martin Fröberg benoemd tot lid van de raad

  Op dinsdag 23 augustus is Martin Fröberg benoemd tot lid van de raad. Martin vervangt Jan Engels.

 • Laat uw stem horen via het Gelderland Panel

  Heb invloed op uw eigen woon- en leefomgeving. Provincie Gelderland is gestart met het Gelderland Panel. Alle inwoners van Gelderland, vanaf 16 jaar, kunnen meedoen. Deelnemers ontvangen een paar keer per jaar een vragenlijst. U kunt op deze manier uw mening geven over circulaire economie, klimaat of mobiliteit in Gelderland. Doet u ook mee?

 • Start herinrichting J.F. Oltmansstraat in Steenderen

  Op initiatief van de werkgroep Vitale Kernen Steenderen gaan wij de J.F. Oltmansstraat (en omgeving) in Steenderen herinrichten. Aannemer Hoornstra Infrabouw voert de werkzaamheden voor ons uit. Bewoners en ondernemers aan deze wegvakken hebben eind juli hierover een brief gekregen. Voor deze groep is ook een inloopbijeenkomst op 31 augustus in Het Anker tussen 19.00 en 20.30 uur. Hier kunnen zij vragen stellen over de werkzaamheden.

 • B en w vragen u mee te denken over collegeprogramma

  Het is u vast niet ontgaan. Het nieuwe college van b en w is gestart. GBB, CDA en PvdA vormen het gemeentebestuur en hebben al een coalitieakkoord opgesteld. Dit is een belangrijk document met afspraken en uitgangspunten voor ons beleid in de komende vier jaar. Dit akkoord op hoofdlijnen moeten we nog verfijnen tot een collegeprogramma. Daar willen b en w inwoners, ondernemers, verenigingen, (belangen)organisaties graag bij betrekken via vijf gebiedsgesprekken.

 • Hoeveel ruimte hebben onze ondernemers nodig?

  Wij zijn een bedrijvige gemeente, nu en zeker ook in de toekomst. Uit onderzoek en rondvraag onder ondernemers in onze gemeente blijkt dat er behoefte is aan fysieke ruimte om te groeien. Om bedrijven verder uit te bereiden en te herstructureren. Daarnaast komt er mogelijke ruimte vrij door de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen, de herinvulling van vrijkomende agrarische bebouwing en de uitbereiding van bestaande bedrijventerreinen.

 • Rioolverstopping, wat te doen?

  De gemeente zorgt voor het onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel. Ondanks dit onderhoud bestaat de kans op storingen. Een rioolverstopping is vervelend en natuurlijk wilt u dat zo snel mogelijk oplossen. Waar u terechtkunt en waar u rekening mee moet houden, leest u hier.