Nieuws

 • Vrijwilligersorganisaties opgelet: vraag subsidie compensatie OZB-heffing aan!

  Wij steunen en waarderen de vrijwillige inzet van onze inwoners en stimuleren hen zich met maatschappelijke initiatieven in te blijven zetten voor de Bronckhorster samenleving. Zo bieden we vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor de OZB-heffing voor het eigenaars- en/of gebruikersdeel van hun locatie.

 • Samen werken aan route naar een energieneutraal Bronckhorst

  De afgelopen tijd is opnieuw uw betrokkenheid gebleken bij uw leefomgeving. Onder meer dorpsbelangenorganisaties, (toeristische) ondernemers, de Land- en Tuinbouw Organisatie, energiecoöperaties en het actiecomité Op en Um 't Hengelse Zand dachten tijdens verschillende bijeenkomsten actief mee over de vraag hoe we inwoners het beste kunnen betrekken bij lokale energie-initiatieven.

 • Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

  Bent u inwoner en van plan een bedrijf te starten, maar u weet niet waar u moet beginnen? Heeft u advies nodig bij de lopende gang van zaken in uw onderneming, omdat het even wat minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) terecht. Deze organisatie voert voor de meeste gemeenten in de Achterhoek, waaronder Bronckhorst, regelingen voor ondernemers uit. Daarnaast biedt ROZ advies, coaching en trainingen voor starters en ondernemers. Zo kunt u bijvoorbeeld ondersteuning krijgen van (oud)ondernemers op het gebied van marketing, financiën of netwerken om uw bedrijf verder te helpen.

 • Vervolg bijeenkomst pleegouders

  Eind juni organiseerden we samen met het Platform Pleeggezinnen Achterhoek een ontmoeting tussen pleegouders in Bronckhorst. Pleegouders met verschillende achtergronden en gezinssituaties maar allemaal met een passie voor pleegzorg. Wethouder Evert Blaauw: “Deze ouders vervullen een belangrijke rol binnen de jeugdhulp. Dat waarderen wij enorm.”

 • Zomercursussen voor mantelzorgers

  Mantelzorgers uit Bronckhorst kunnen in deze zomer en in het najaar gratis deelnemen aan verschillende cursussen die gegeven worden door GGNet in Doetinchem. Bekijk het aanbod van cursussen. Op de pagina 'ondersteuning voor mantelzorgers' leest u wat we verder doen voor mantelzorgers.

 • Zout en zand tegen smeltend asfalt op enkele wegen in Bronckhorst

  Vanwege de hitte is het nodig op enkele asfaltwegen in Bronckhorst zout of zand te strooien. Zo voorkomen we dat het asfalt zacht wordt en door zwaar vrachtverkeer bijvoorbeeld spoorvorming kan ontstaan. We strooien zout in Hengelo op Banninkstraat en Ruurloseweg kruising Kieftendorp. In Laag-Keppel strooien we zout op diverse kruispunten op de Eldrikseweg.

 • Bestrijding plaagdieren

  De belangrijkste reden om plaagdieren te bestrijden, is het beschermen van de volksgezondheid. Plaagdieren (zoals ratten, eikenprocessierupsen en wespen) kunnen ziektes overbrengen of overlast veroorzaken. De gemeente richt zich vooral op preventie en het geven van voorlichting aan inwoners. U vindt op onze website informatie over plaagdieren, mogelijke gezondheidsklachten en wat u er tegen kunt doen. 

 • Nieuwe gebiedsambtenaren Patrice Zweers en Theo Janssen

  Wellicht heeft u onze gebiedsambtenaren wel eens ontmoet. Zij zijn een schakel in de samenleving, tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente. Zij kunnen u als sparringpartner bijvoorbeeld de weg wijzen naar geschikte locaties, mogelijke samenwerkingspartners, financieringsmogelijkheden etc. Zo zijn we graag betrokken, dragen een steentje bij, en waar wij verplichtingen hebben vervullen we die natuurlijk. Dus...durf te vragen! Onze gebiedsambtenaren zijn er voor u!

 • Hé! Doe je mee? Zomeractiviteiten voor Bronckhorster jeugd

  Het zomeractiviteiten programma is een initiatief van de sport-combinatiefuntcionarissen van de gemeente en de Bronckhorster verenigingen en stichtingen.
  Meedoen is gratis voor alle jeugd tussen 6 en 15 jaar. Zeker zijn van een plekje? Meld je dan uiterlijk 2 dagen voor de activiteit aan!

 • Bestemmingsplan evenemententerrein Halseweg Zelhem klaar voor vaststelling

  B en w vragen de gemeenteraad te vragen het bestemmingsplan voor een nieuw evenemententerrein aan de Halseweg in Zelhem gewijzigd vast te stellen. Het gaat om een terrein waar straks maximaal 4 dagen per jaar een evenement georganiseerd mag worden. Eind vorig jaar lag het bestemmingsplan al ter visie. Veel omwonenden en betrokkenen hebben destijds gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren. Deze zienswijzen leidden niet tot een ander standpunt. Wel vormden de zienswijzen aanleiding om het plan op enkele onderdelen aan te vullen of aan te passen.

 • Inwoners Zelhem halen groene stroom uit voormalige vuilstort

  Coöperatie BioZon, bestaande uit inwoners uit het gebied rondom de Langenberg in Zelhem, is sinds 1 juni eigenaar van stortgasinstallatie de Groene Motor, die op de voormalige vuilstort draait. De coöperatie gebruikt het stortgas, dat eerder werd verbrand, nu om groene stroom mee te maken. Op 12 juli vond de feestelijke opening plaats van de Groene Motor.

 • Accountmanagers aan de slag voor ondernemend Bronckhorst

  Sinds kort hebben ondernemers een accountmanager als vast aanspreekpunt bij de gemeente. Het ondersteunen van ondernemers en stimuleren van ondernemerschap is voor ons een speerpunt. De accountmanagers begeleiden en adviseren (startende) ondernemers onder meer op het gebied van vestiging, verplaatsing of uitbreiding van hun bedrijf en de daarvoor benodigde vergunningen. Daarnaast coördineren zij een snelle en juiste afhandeling van ondernemerszaken binnen de gemeente.

 • Verslag raadsvergadering 18 juli 2019

  Op 18 juli 2019 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

 • Wandelen met de burgemeester in Bronkhorst

  Op 22 juli 2019 was de eerste wandeling van burgemeester Marianne Besselink met inwoners en ondernemers om al wandelend in gesprek te komen met elkaar over wat er leeft en te genieten van onze mooie omgeving en verhalen van de gids. Stadje Bronkhorst en omgeving was het decor van vandaag. De groep wandelende onder andere langs de eeuwenoude straatjes, de kasteelheuvel, stadstuinen en het Kunstgemaal. De deelnemers kwamen uit verschillende Bronckhorster dorpen.

 • Akkoord voor uitwerken plannen meer verpleeghuisplaatsen Zonnekamp en bouw huurwoningen op Piersonstraat, Zelhem

  Vorige week stemden b en w in met het uitwerken van een plan voor 32 verpleeghuisplaatsen op het terrein van De Zonnekamp in Zelhem in de plaats van de geplande levensloopgeschikte huurwoningen van ProWonen. ProWonen wil deze huurwoningen nu realiseren op een andere locatie in het dorp. De wooncorporatie heeft hiervoor het terrein aan de Piersonstraat 4 en 6 aangekocht. Deze locatie sluit aan op de locatie Rabobank/Postkantoor, waar ProWonen 10 seniorenwoningen en 3 gezinswoningen bouwt.

 • Samen houden we stoep en pad begaanbaar

  In deze tijd van het jaar zijn we veel buiten. De tuin groeit en bloeit, we hebben bloembakken buiten en zitjes. Soms op de stoep, want dat ziet er gezellig en uitnodigend uit. Plantenbakken, bankjes, overhangende struiken. Voor iemand in een rolstoel of met een rollator of kinderwagen kunnen dit hindernissen zijn. En dat geldt zeker ook voor mensen die blind of slechtziend zijn. Grenst er een trottoir of openbaar pad aan uw tuin? Kijkt u eens kritisch of uw struiken of hagen de doorgang niet blokkeren. Snoei deze tijdig zodat de stoep vrij blijft.

 • Melding doen?

  Wit u een melding doen over overlast in uw woon- of leefomgeving. Denk aan bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, vervuiling, geluidsoverlast, zwerfvuil, plaagdierenoverlast in de openbare ruimte of andere ongemakken en ergernissen. Wist u dat dat op verschillende manieren kan? U kunt een melding doen via Whatsapp, tel. 06 82 65 43 45, via www.bronckhorst.nl/meldingdoen of door ons te bellen, tel. (0575) 75 02 50.

 • Vervolg bijeenkomst pleegouders

  Op 26 juni organiseerden we samen met het Platform Pleeggezinnen Achterhoek een ontmoeting tussen pleegouders in Bronckhorst. Pleegouders met verschillende achtergronden en gezinssituaties maar allemaal met een passie voor pleegzorg. Wethouder Evert Blaauw: ‘Deze ouders vervullen een belangrijke rol binnen de jeugdhulp. Dat waarderen wij enorm.’

 • Update bestrijding eikenprocessierups

  In opdracht van de gemeente zijn verschillende bestrijdingsbedrijven met man en macht bezig nesten van de eikenprocessierups te verwijderen. Net zoals in heel Nederland zijn ook in Bronckhorst heel veel meldingen binnen gekomen. De meeste meldingen zijn van bomen binnen de bebouwde kom. Buiten de kom zijn op veel locaties bomen preventief behandeld en daar zijn veel minder meldingen van. Deze behandelwijze is echter niet geschikt voor gebieden waar veel mensen komen (kleverig).

 • Duurzaam plan voor Landgoederenzone Baakse Beek

  De gemeente kijkt samen met Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland met de landgoedeigenaren hoe zij in de Landgoederenzone Baakse Beek in kunnen spelen op klimaatverandering. Om het gebied voor de langere termijn duurzaam en rendabel te houden is een gezamenlijke aanpak nodig. Een aanpak met aandacht voor erfgoed, natuur, landbouw en toerisme. Bestuurders ondertekenden hiervoor vorige week een intentieverklaring op het landgoed van één van de voorlopers, het Vordense landgoed ’t Medler.

 • Ik ben bang dat mijn kind met een loverboy omgaat, wat nu?

  Iedere dag leggen jongeren contact via internet. Facebook, Instagram, webcams, het is razend populair. Lekker anoniem van alles uitwisselen en misschien wel tot een afspraak komen. Jammer genoeg zijn er ook jongens die doen alsof ze verliefd zijn, maar verkeerde bedoelingen hebben. Bijvoorbeeld loverboys.

 • Doet u mee aan het tweede onderzoek over de afvalinzameling?

  Hoe minder afval (grondstoffen) we gezamenlijk gebruiken en weggooien, hoe beter het is voor het milieu en uiteindelijk de kosten. Ons inzamelsysteem is hier ook op ingericht. Er is nog steeds veel restafval dat ingezameld en verwerkt moet worden. Dat kost geld en dat betaalt u via de jaarlijkse afvalstoffenheffing. De opbrengst van de afvalstoffenheffing dekt al een aantal jaren de kosten voor de inzameling en verwerking niet. Dit heeft verschillende redenen. Helaas ontkomen wij er daarom niet aan om de jaarlijkse afvalstoffenheffing te laten stijgen en wij realiseren ons dat dat een zure appel is.

 • Eerlijk over je ID. Daar kom je verder mee.

  Een ID lenen, uitlenen of vervalsen lijkt onschuldig. Maar wist jij dat je 2 jaar je paspoort kwijt kunt raken en je dan dus niet buiten Europa kunt reizen? Of dat je een geldboete kunt krijgen?

 • In gesprek met een energiecoach bij Van Sinckel in Vorden

  Wist u dat u met hele simpele energiemaatregelen al snel honderden euro’s per jaar kunt besparen? Op 17 juli 2019 kunt u van 13.30 tot 15.30 uur hierover in gesprek gaan bij Van Sinckel aan de Dorpsstraat 15b in Vorden. Een Achterhoekse energiecoach is dan aanwezig om u te informeren over de mogelijkheden en u op weg te helpen. Ook is de Energiecoöperatie Vorden aanwezig.

 • Lagere inkomsten uit gemeentefonds voor Bronckhorst

  De meicirculaire 2019 laat voor dit jaar en de komende jaren een lagere uitkering van het rijk zien, oplopend tot ruim € 825.000 minder in 2023. Bronckhorst ontvangt dus minder geld uit het gemeentefonds.

 • Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

  Bronckhorst heeft samen met de gemeenten in de regio Arnhem en Achterhoek voor vier jaar een nieuwe aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld: ‘Samen Veilig’. Het doel is om huiselijk geweld en kindermishandeling verder terug te dringen, omdat geweld nergens thuis hoort. De aanpak is opgesteld met medewerking van slachtoffers en plegers en professionals in onderwijs, zorg en welzijn. Elke gemeente stelt vanuit de aanpak ‘Samen Veilig’ een lokaal plan op om huiselijk geweld aan te pakken.

 • De raad vergadert op 18 juli 2019

  De gemeenteraad vergadert op 18 juli 2019 vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering. 

 • Wegafsluiting in verband met kappen van bomen

  Vanwege het kappen van bomen is op 18 juli 2019 Lindeseweg, vanaf N316 t/m kruispunt Veldslagweg (Vorden) afgesloten. De hulpdiensten en Arriva kunnen wel gebruik maken van genoemde wegen. Ook blijven aanwonenden bereikbaar. Er kunnen omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen, zoals weersomstandigheden. Uiteraard proberen wij de overlast te beperken.

 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Folmer

  Uit handen van burgemeester Marianne Besselink ontving de heer Toon Folmer uit Laag-Keppel op 7 juli een koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) in zijn tuin, tijdens de jaarlijkse openluchtdienst van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel.

 • Aanvragen en afhalen reisdocumenten op 26 juli niet mogelijk

  Vanwege onderhoud aan het systeem is het aanvragen of ophalen van een paspoort of ID kaart op 26 juli niet mogelijk. Als u een spoedaanvraag doet op 24 juli ná 14.00 uur of op 25 juli, dan kunt u uw reisdocument op maandag 29 juli 2019 ná 10.00 uur ophalen.

 • Doet u mee aan het tweede onderzoek over de afvalinzameling?

  Hoe minder afval (grondstoffen) we gezamenlijk gebruiken en weggooien, hoe beter het is voor het milieu en uiteindelijk de kosten. Ons inzamelsysteem is hier ook op ingericht. Er is nog steeds veel restafval dat ingezameld en verwerkt moet worden. Dat kost geld en dat betaalt u via de jaarlijkse afvalstoffenheffing. De opbrengst van de afvalstoffenheffing dekt al een aantal jaren de kosten voor de inzameling en verwerking niet. Dit heeft verschillende redenen.

 • Hoe help jij je puber de zomer door zonder drank en tabak?

  De zomer is voor veel pubers een prachtige tijd. Feestjes, festivals, evenementen of samen met vrienden op vakantie. Maar… verleidingen liggen overal op de loer. Dat maakt het voor veel ouders ook een spannende tijd. Hoe gaat jouw kind met drank, drugs en tabak om als jij er niet bij bent? En wat kun je doen om jouw kind hierbij te helpen?

 • Ga mee met rondleiding begraafplaats Zelhem

  Wilt u eens een kijkje nemen op de begraafplaats in Zelhem? Dat kan! Op 14 juli 2019, vanaf 11.00 tot ongeveer 12.30 uur, organiseert beheerder Theo Janssen een rondleiding op deze begraafplaats. Tijdens de rondleiding vertelt hij u alles wat u wilt weten over de geschiedenis van de begraafplaats, begraven en asbestemming. Diverse praktische zaken zoals onderhoud begraafplaatsen, verlengen van grafrechten, speciale wensen en tarieven komen daarbij aan bod. Aanmelden voor de rondleiding is niet nodig.

 • Let op! Bestemmingsplannen met diverse aanpassingen vanaf 4 juli ter inzage

  Vanwege de naderende zomervakantie melden wij nu alvast dat vanaf 4 juli tot en met 14 augustus 2019 twee veegplannen ter inzage komen. In een veegplan worden meerdere aanpassingen in een bestemmingsplan gelijktijdig beoordeeld en aan de raad voorgelegd. Dit bespaart zowel de indiener als de gemeente tijd en geld.

 • Gezocht! Jonge startende ondernemers in Bronckhorst

  In de Achterhoek worden vanaf 2019 in 3 jaar tijd 180 jonge ondernemende helden geholpen om hun droombedrijf op te zetten of te laten groeien. Hiervoor worden echte helden met lef en mooie ideeën gezocht. Voor het programma heb je geen vooropleiding nodig, talent is belangrijker! Iedereen in de leeftijd van 16 tot 26 jaar kan zich aanmelden.

 • Groen licht voor verdere uitwerking visies vitale kernen Bronckhorst

  B en w gaven groen licht voor de verdere uitwerking van alle vier visies vitale kernen van Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem. De werkgroep van Vorden presenteerde als laatste van de vier vitale kernen zijn centrumvisie. Daarmee hebben alle vier werkgroepen een basis om samen met de gemeente te werken aan het voorbereiden en uitvoeren van projecten.

 • Dreefken naam nieuwe weg op bedrijventerrein in Hengelo (Gld)

  De nieuwe weg op het bedrijventerrein in Hengelo (Gld) krijgt de naam Dreefken. Dit is een historische naam die verwijst naar een langgerekt stuk land, ter grootte van ‘een schepel gesaai’, wat ongeveer 1.450 m² is. Op het nieuwe bedrijventerrein komen meerdere bedrijven aan deze weg. 

 • Praat mee over ervaringen als LHBT+’er in Bronckhorst

  Op woensdag 10 juli 2019 om 20.00 uur gaan burgemeester Marianne Besselink en wethouder Evert Blaauw graag in gesprek met LHBT+ inwoners om hen te vragen wat hun ervaringen zijn met de sociale acceptatie van hun geaardheid.

 • In de Achterhoek moet iedereen kunnen sporten

  Of het nu gaat om vitale medewerkers, een gezonde jeugd of zelfredzaam oud worden: Iedereen in de Achterhoek moet kunnen sporten. Dat staat in het Achterhoekse ‘Beweeg- en Sportakkoord 2020-2030’. De Achterhoekse gemeenten werken samen binnen het programma Achterhoek in Beweging, om verbindingen te leggen tussen onderwijs, gezondheidszorg, ondernemers, verenigingen en de overheid. 

 • De raadscommissie vergadert op 11 juli 2019

  Op 11 juli vergadert de raadscommissie. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

 • Wegafsluiting in verband met wegwerkzaamheden Ruurloseweg

  Hengelo, vanwege wegwerkzaamheden sluiten we de Ruurloseweg, tussen kruispunt Ruurloseweg – Synagogestraat en kruispunt Ruurloseweg - Kieftendorp op 8 en 9 juli 2019 af. 

 • Hoe wilt u betrokken worden bij lokale energie-initiatieven?

  Inwoners, lokale ondernemers en organisaties zijn erg betrokken bij hun eigen leefomgeving en leveren een belangrijke bijdrage aan onze gezamenlijke energie-opgave. We willen een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen. Daar willen we u nauw bij betrekken. We gaan graag met u persoonlijk het gesprek aan op maandagavond 15 juli 2019.

 • Overlast eikenprocessierups

  De overlast van eikenprocessierupsen is dit jaar explosief toegenomen. Dit is een landelijk probleem. Gemeente Bronckhorst doet er alles aan om dit zo goed mogelijk aan te pakken. We hebben op dit moment een extra groenbedrijf ingehuurd voor de bestrijding van de rupsen. Lees meer over de bestrijding van de eikenprocessierups in Bronckhorst.

 • Brand Halle onder controle

  In Halle woedde dinsdag 25 juni een grote brand in een bedrijfspand aan de Fortstraat. Het advies van de veiligheidsregio is: Heeft u last van de rook, sluit ramen en deuren en zet de mechanische ventilatie uit. De rook trekt over de weilanden en langs de lintbebouwing in Halle.

 • Informatieavond cursus moestuin aanleggen

  Bij een gezonde leefstijl gaat het niet alleen om sporten en bewegen. Ook gezonde voeding is erg belangrijk. Verse groente uit eigen tuin is niet alleen gezond, maar het smaakt ook erg lekker! Daarom organiseert Derk Huizinga van ‘Eigen moestuin eigen voorraad’ in samenwerking met de gemeente Bronckhorst een informatieavond over de cursus  ‘moestuin aanleggen en groente en fruit conserveren’ (inmaken). De informatieavond vindt plaats op maandag 1 juli a.s. om 19.30 uur bij restaurant Keuken van Hackfort, Baakseweg 8 in Vorden. Iedereen is welkom!

 • Standhouders gezocht voor Oost West Thuis Best-markt

  Na het succes van de markt in 2016 komt er in 2019 weer een nieuwe Oost West Thuis Best-markt: op 12 oktober 2019 van 10.30 tot 15.00 uur op de gemeentewerf in Hengelo (Gld). De gemeente neemt hiervoor het initiatief en nodigt geïnteresseerde Bronckhorster ondernemers uit om hun (gemak)diensten en producten op gebied van duurzaamheid, vitaliteit en veiligheid op deze woonmarkt te presenteren. De markt is bedoeld om aanpassingen in en om het huis te promoten en te ondersteunen, zodat mensen prettig en op een duurzame manier kunnen wonen in hun eigen huis. 

 • Inwoner van Bronckhorst moet kunnen meedoen

  B en w hebben het nieuwe beleidskader voor het sociaal domein ‘Gewoon Meedoen’ vastgesteld. Hierin staat centraal dat iedereen gewoon mee kan doen. We helpen elkaar waar nodig en mogelijk, nieuw naoberschap als basis van onze samenleving. Maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, ondernemers en de gemeente werken samen om tot zo goed en passend mogelijke resultaten te komen.

 • Woonbeleid Bronckhorst is klaar

  Het concept-woonbeleid ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ lag in mei ter inzage. Hierop werden 23 zienswijzen ingediend, die hebben geleid tot enkele aanpassingen in het woonbeleid. Daarnaast nemen we aandachtspunten uit de zienswijzen mee in de uitvoering van het beleid.

 • Tijdelijke verhuizing sociaal team West

  Vanaf 1 juli 2019 verhuist het sociaal team West tijdelijk naar de Burgemeester Smitstraat 19 in Steenderen. De eerdere tijdelijke locatie aan de Bongerd voldeed niet aan onze eisen. Naar verwachting zit het sociaal team vanaf oktober 2019 weer in De Kei. De Kei wordt op dit moment verbouwd.

 • Politie en Boa’s ontdekken drugslab in Baak

  In de nacht van 12 op 13 juni 2019 ontdekten politie en Boa’s (Bijzondere Opsporingsambtenaren) van gemeente en natuurmonumenten een drugslab in een leegstaande schuur aan de Zutphen-Emmerikseweg in Baak. De politie heeft de zaak in onderzoek en de locatie is inmiddels ontmanteld. De samenwerkende partijen binnen het Keurmerk Veilig Buitengebied zien deze ontdekking als een groot succes. 

 • Passie voor de Achterhoek

  Verhalen vangen over de wederopbouw. Naar school in noodbarakken. De introductie van telefoon en televisie. Een muntje in de gasmeter stoppen. De wederopbouwperiode (1945-1965) roept bij veel mensen de nodige herinneringen en associaties op. Het is een periode waarover mooie verhalen te vertellen zijn. Deze verhalen zijn de moeite van het bewaren waard! Tot deze conclusie kwamen elf Achterhoekse gemeenten. Zij slaan de handen ineen voor het gezamenlijke project Een nieuwe tijd! 

 • Inspiratie voor beschermd dorps-/stadsgezicht

  Drie gebieden in de gemeente Bronckhorst zijn beschermde dorps-/stadsgezichten: Hummelo, Laag-Keppel en stadje Bronkhorst. Wij hebben de belangrijke cultuurhistorische waarden in beeld gebracht en kort toegelicht in een folder, die deze week bij de bewoners van de drie gebieden in de brievenbus valt. 

 • Wandelt u deze zomer mee met de burgemeester?

  Vorige zomer liep burgemeester Besselink 5 mooie wandelingen in Bronckhorst. Samen met inwoners en ondernemers die zich na een oproep hiervoor opgaven. Dat was een groot succes! Daarom gaat ze ook deze zomervakantie graag weer samen met u op pad in haar mooie gemeente! Lijkt het u leuk om in de week van 22 t/m 25 juli een mooie wandeling van ca. 5 km (1 uur) te maken om al wandelend in gesprek te raken, te genieten van de omgeving en natuurlijk te horen wat de gids van de dag over de tocht te vertellen heeft? Er kunnen iedere dag ca. 20 mensen mee. 

 • Zorgverzekering niet betaald?

  ‘Vroeg Eropaf’ – geeft hulp bij schulden!
  Hebt u moeite om rond te komen? Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen? Vraag om hulp voordat de situatie uit de hand loopt. De gemeente geeft gratis advies en hulp met het project ‘Vroeg Eropaf’.

 • Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek

  Diepvrieshuis 'De Vliegehoek', het is alsof je het jaar 1959 binnenstapt. 'De Vliegehoek’ in Vierakker is één van de laatste nog werkende diepvriesinstallaties in Nederland. Een uniek industrieel monument dat zeker de moeite waard is om te koesteren. Het initiatief werd genomen door lokale ondernemers. Op de boerenbedrijven was het gebruikelijk om te voorzien in je eigen vlees en groenten. Veel tijd werd er gestoken in de conservering hiervan. Als particulier was het te duur om een diepvries aan te schaffen. Rond 1955-1960 werden daarom diepvrieshuizen gebouwd.

 • Te maken met discriminatie?

  Op verschillende plaatsen kan discriminatie voorkomen. Bijvoorbeeld op de werkvloer, in de buurt, bij de sportclub of bij een bezoek aan een openbare gelegenheid, zoals een discotheek. Heeft u met discriminatie te maken? Meld het! 

 • Gebiedsambtenaren on tour bijna afgelopen

  Onze gebiedsambtenaren zijn in mei in juni op veel data on tour geweest met hun keet in Bronckhorst, om u te ontmoeten en te horen wat bij u leeft. De tour is bijna afgelopen. Op dinsdag 25 juni zien ze je graag nog in Olburgen van 16.30 tot 19.00 uur. Kom bij ze langs.

 • Feestelijke opening park de Braamberg Drempt op 29 juni

  Zaterdag 29 juni 2019 is de feestelijke opening van park de Braamberg in Voor-Drempt. Inwoners van Drempt knapten afgelopen jaar samen met de gemeente het park op tot de vernieuwde ‘groene voortuin’ van Voor-Drempt.  Een werkgroep van enthousiaste Dremptenaren verzorgt voortaan het beheer van het park. Wethouder Paul Hofman en de mensen van de ‘werkgroep Park de Braamberg’ gaan het park om 13.00 uur officieel openen. Het resultaat van deze samenwerking tussen gemeente en de inwoners mag er zijn, dus komt dat zien!

 • Koninklijk onderscheiden: van harte gefeliciteerd!

  Uit handen van locoburgemeester Willem Buunk kreeg mevrouw Henny Vlogman Vleemingh uit Vorden op zaterdag 15 juni 2019 een koninklijke onderscheiding opgespeld. Zij werd lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens een feestelijke receptie in theetuin Vierakker in het dorp. Tegelijkertijd ontving koor Cappella Bronckhorst waar zij zich al vele jaren voor inzet een koninklijke erepenning vanwege het 100-jarig jubileum van het koor in 2019, een unieke mijlpaal! 

 • Nieuwe principemedewerking Treehouse Resort in Hengelo

  De gemeente verleent opnieuw principemedewerking voor de realisatie van een Treehouse Resort op de hoek van de Ruurloseweg en de Scharfdijk in Hengelo. De nieuwe principemedewerking gaat over het bouwen van 5 recreatiewoningen in de vorm van een boom, inclusief bijbehorende parkeergelegenheid/berging, binnen bestaand bosgebied. Ter compensatie moet de initiatiefnemer elders binnen de gemeente enkele percelen omzetten naar de bestemming bos.

 • Kids opgelet: Wist je dat we een jeugdburgemeester hebben?

  Ze heet Evi Otten, is 11 en woont in Halle-Heide. Als jeugdburgemeester heeft ze een aantal taken. Ze gaat zo nu en dan samen met burgemeester Besselink op pad naar activiteiten waar jongeren hij betrokken zijn. Misschien zie je haar daar. Eind mei was ze bijvoorbeeld bij de uitreiking van de jeugdlintjes.

 • Nieuwe afspraken met PMS over beschermde werkplekken

  Dinsdag 11 juni 2019 besloot de gemeente een nieuwe uitvoeringsovereenkomst voor beschermd werk aan te gaan met Paper Management Services (PMS) uit Hengelo. PMS verwerkt grote moederrollen papier en karton naar klant specifieke afmetingen en biedt al vele jaren tot onze grote tevredenheid 25 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een fijne werkplek. Omdat deze groep zeer intensieve begeleiding op de werkplek nodig heeft, zijn nieuwe afspraken gemaakt met PMS over de vergoeding voor de begeleiding.

 • Op Morgen. Om onze krachten te bundelen voor een beter klimaat!

  Op Morgen is een platform waar we elkaar inspireren. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst.

 • Brand Handelsweg Vorden

  Op 21 mei 2019 was er een grote brand bij twee bedrijven aan de Handelsweg 3 en 3A op het bedrijventerrein in Vorden.

  Inmiddels is het hele gebied vrij van asbest. 

 • Regels voor bouwsels volkstuintjes ruimer

  De bestemmingsregels voor de volkstuincomplexen in Bronckhorst worden aangepast. Tot nu toe golden verschillende bouw- en gebruiksregels. Met de aanpassingen wordt het eenvoudiger om een klein bouwwerk op een volkstuintje te plaatsen en gelden hiervoor in de hele gemeente dezelfde regels. 

 • Nieuw paspoort of rijbewijs aangevraagd tussen 1 januari en 12 maart?

  Inwoners die in de periode 1 januari t/m 12 maart 2019 een nieuw rijbewijs, paspoort of ID-kaart hebben aangevraagd, hebben helaas een wat te hoog tarief betaald. De tariefsverhogingen voor 2019 bleken niet officieel vastgesteld, terwijl we u deze wel berekenden. Graag betalen wij u het teveel betaalde bedrag terug. Hiervoor vragen wij via deze oproep uw hulp.