Nieuws

 • Sluit u de Hengelse Wandel Challenge samen met ons af?

  Na bijna 20 weken loopt de Hengelse Wandel Challenge op zijn einde. 25 wandelaars trokken elke woensdagmiddag en/of donderdagavond trouw de wandelschoenen aan om samen op pad te gaan. Met dank aan deelnemer Bertie stond er elke week weer een nieuwe, prachtige route op het programma. De sportievelingen doorkruisten dankzij hem heel Hengelo. Wandel mee op zaterdag 25 september.

 • Te maken met discriminatie?

  Op verschillende plaatsen kan discriminatie voorkomen. Bijvoorbeeld op de werkvloer, in de buurt, bij de sportclub of bij een bezoek aan een openbare gelegenheid, zoals een discotheek. Heeft u met discriminatie te maken? Meld het! 

 • Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf?

  Het coronavirus en de maatregelen zorgen voor een andere situatie voor u als ondernemer. Misschien een goed moment om eens stil te staan bij de toekomst. Wilt u doorgaan met uw bedrijf of juist stoppen? Denkt u aan een baan in loondienst? De gemeente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) adviseren u graag bij het maken van een keuze voor de toekomst die het beste past bij u en uw bedrijf. U kunt zich aanmelden voor gratis advies bij ROZ.

 • Gemeente gaat mogelijkheden voor wonen in buitengebied verruimen

  Sinds de vaststelling van de woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ in 2019 zijn er veel woningbouwplannen bij ons ingediend, zowel voor de kernen als het buitengebied. Voor het buitengebied gaat het onder andere om woningsplitsingen, functiewijziging van bijgebouwen en het bouwen van een of meer woningen in ruil voor het slopen van voormalige agrarische bebouwing.

 • De raadscommissie vergadert op 15 september 2021

  Op 15 september 2021 vergadert de raadscommissie om 20.00 uur. In verband met de coronamaatregelen is deze vergadering digitaal te volgen via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad.

 • Samen voor een veilige woonomgeving - Meld misdaad anoniem

  Lege loodsen en panden trekken criminelen aan. Ze verbouwen deze bijvoorbeeld tot hennepkwekerij of drugslab (gevaarlijke chemische fabriekjes voor xtc en amfetaminen). Vaak gaat het om georganiseerde criminaliteit. In ruil voor grote geldbedragen raken kwetsbare mensen betrokken bij het criminele circuit met intimidatie en geweld als gevolg. Verhuurders en omstanders zijn zich meestal niet bewust van de risico’s van drugslabs. Om criminelen en de vaak verborgen drugslabs op te kunnen sporen, zijn meldingen cruciaal. Dit kan bijvoorbeeld via Meld Misdaad Anoniem. Help mee en zorg dat iedereen de signalen weet te herkennen.

 • Uw huis klaarmaken voor de toekomst?

  Wilt u meer comfort, de energierekening verlagen of is uw huis toe aan een flinke opknapbeurt, maar hebt u daar de financiële middelen niet voor? Denk dan eens aan onze Toekomstbestendig Wonen Lening. Met deze lening tegen een gunstige rente kan het misschien wel!

 • Kom naar de Open Energiedag op 11 september 2021!

  Ontdek de wereld achter het stopcontact en de thermostaat. Waar komen elektriciteit en warmte eigenlijk vandaan? En hoe zorgen we ervoor dat die energie steeds schoner wordt? Ontdek het nu tijdens de Open Energiedag. Komt u kijken naar een zonne- of windpark bij u in de buurt? Ontmoet de mensen achter een biomassacentrale; voel de warmte van bodemenergie.

 • Samenwerking Achterhoek Toerisme verlengd

  Bronckhorst verlengt de samenwerking met Stichting Achterhoek Toerisme voor vier jaar tot eind 2025. Samen met andere gemeenten in de Achterhoek verleent Bronckhorst al enkele jaren subsidie aan Achterhoek Toerisme. De gemeente is erg tevreden over het functioneren van de stichting.

 • Commissievergadering op 8 en 9 september 2021

  De raadscommissie vergadert op 8 en 9 september 2021 om 20.00 uur. Door de huidige coronasituatie kunnen de vergaderingen na lange tijd weer live plaatsvinden in ons gemeentehuis. In verband met de geldende 1,5m afstandsregel is onze publieke tribune beperkt toegankelijk en alleen voor mensen die komen inspreken.

 • Kraantje Lek in Olburgen wint onze Monumentenprijs 2021

  Voormalig dorpscafé Kraantje Lek in Olburgen is de winnaar van de monumentenprijs 2021 van Bronckhorst. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 250,- en een bijzondere pentekening van het pand.

 • Voorstel deelname aan Landelijk Ontwikkelfonds voor lokale energieprojecten

  In 2018 besloten Vijf Achterhoekse gemeenten (Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre en Winterswijk) een regionaal aanjaagfonds voor duurzame energieopwekking op te richten. Bij het op- en inrichten van het aanjaagfonds bleek er echter ook een landelijk fonds in ontwikkeling te zijn, dat vergelijkbaar is. Omdat aansluiting hierbij voordelen heeft, willen de gemeenten geen eigen fonds meer oprichten, maar aansluiten bij het Landelijk Ontwikkelfonds. B en w stemden vorige week in met een voorstel hiervoor.

 • Onze gebiedsambtenaren zijn u graag van dienst

  Heeft u ideeën of suggesties voor uw woonomgeving, maar niet weet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken of een situatie op te lossen? Iemand nodig heeft om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit? Wilt u weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken?

 • TIP: Gunstige lening voor woningaanpassingen

  Wilt u meer comfort, de energierekening verlagen of is uw huis toe aan een flinke opknapbeurt, maar hebt u daar de financiële middelen niet voor? Denk dan eens aan onze nieuwe Toekomstbestendig Wonen Lening. Met deze lening tegen een gunstige rente kan het misschien wel!

 • Laag inkomen en kinderen onder de 18 jaar? Vraag het kindpakket aan

  Het is belangrijk dat kinderen gewoon kunnen meedoen aan schoolactiviteiten, een verjaardag vieren of een dagje weg kunnen, ook als er thuis weinig geld is. Lukt dit niet, dan springt de gemeente bij. Ouders die het financieel moeilijk hebben, kunnen een kindpakket aanvragen. Ook als uw inkomen net boven de bijstand is, kunt u een aanvraag doen.

 • Volg the making of de Silo Art bij kinderboerderij Feltsigt in Hengelo

  Na oplevering van het eerste kunstwerk in 2020, volgen nieuwe locaties van de Silo Art Tour in razend tempo. Bij de Silo Art Tour worden diverse (agrarische) objecten in het Achterhoekse landschap die doorgaans als ‘lelijk’ worden beschouwd, getransformeerd tot ware en permanente kunstwerken! Bijzondere verhalen en locaties komen tot leven door de inzet van diverse street art kunstenaars.

 • Onderhoud asfaltwegen

  Aannemer Van Gelder voert in opdracht van de gemeente onderhoud uit aan diverse wegen en wegvakken in Bronckhorst. De werkzaamheden bestaan uit onder andere het repareren van asfalt en/of het aanbrengen van rode fietsstroken en van bermverharding. Het is mogelijk dat u hiervan op de hieronder genoemde wegen enige hinder ondervindt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 • Kent u onze sociale teams al?

  Velen van ons redden zich prima. Maar soms hebt u even geen oplossing voor uw zorgen. Bijvoorbeeld als u wat ouder wordt en niet alles meer zelf kunt. Of als u of een naaste te maken krijgt met een chronische ziekte of beperking of als u uw baan verliest. Misschien loopt het thuis of op het werk niet goed of heeft uw kind het moeilijk. Of wellicht wilt u gewoon advies of even iemand die met u meedenkt. In al deze situaties kunt u terecht bij het sociaal team bij u in de buurt. 

 • Uw activiteit in de Fitgids 55+?

  Vorig jaar gaven we voor het eerst de Fitgids 55+ uit. Een handig boekje met daarin alle sportieve en gezellige activiteiten voor 55+ers in onze gemeente op een rijtje. Dit jaar geven we de Fitgids 55+ opnieuw uit met een geactualiseerd aanbod activiteiten. Organiseert u een activiteit die geschikt is voor de doelgroep 55+? En wilt u dat we deze ook gratis opnemen in deze gids? Meld uw activiteit dan uiterlijk 26 september aan via het formulier op www.bronckhorst.nl/fitgids55

 • Hulp bij geldzaken: ga samen ‘Vroeg eropaf’!

  Mogelijk hebt u moeite om financieel alles onder controle te krijgen of te houden. Om uw schulden niet te ver te laten oplopen, is het belangrijk dat uw problemen op tijd in beeld zijn. Hebt u bij één of meer instanties een betalingsachterstand? Dan gaat daarvan een melding naar Vroeg Eropaf. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeente, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiemaatschappijen en het waterbedrijf.

 • Meedoeninbronckhorst.nl: Info over zorg, welzijn en inkomen op één plek!

  Kent u de website meedoeninbronckhorst.nl al? De site is een inwonersinitiatief en deze informatieve website wordt door de gemeente van harte ondersteund. U vindt er uitleg over hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in Bronckhorst geregeld zijn en informatie over organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen buurt. Biedt u zelf een dienst aan, wilt u uw organisatie bekend maken of organiseert u een activiteit? Doe ook mee en laat het weten via www.meedoeninbronckhorst.nl

 • Gevonden en verloren voorwerpen?

  Bent u iets verloren of hebt u iets gevonden? Dan kunt u bij de gemeente terecht. Dus hebt u een fiets of tas gevonden, bent u een mobiele telefoon, portemonnee of kostbaar sieraad kwijtgeraakt? Doe uw melding via de pagina 'Verloren of gevonden voorwerp melden' of bel ons tijdens kantoortijden. Na uw melding hoort u van ons wat we voor u kunnen betekenen en hoe en waar u gevonden voorwerpen kunt afleveren. Denkt u dat het een gestolen voorwerp betreft, neem dan contact op met de politie

 • Hoger onderwijs mag deuren openen en verbod op festivals verlengd

  Het hoger onderwijs mag de deuren weer openen na de zomervakantie, zonder dat studenten de 1,5m afstandsregel hoeven te houden. Dat heeft het kabinet afgelopen vrijdag besloten. Er geldt nog wel een aantal andere voorwaarden. Verder is het verbod op festivals en de sluitingstijd van middernacht voor de horeca verlengd tot en met in ieder geval half september. Voor evenementen blijven de huidige maatregelen ook van kracht. Hieronder staan de maatregelen in het kort op een rij. Voor meer informatie, zie de pagina 'Informatie over het coronavirus'.

 • Doet u mee aan het Bronckhorster inwonerpanel?

  De mening van inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen is belangrijk voor ons. Daarom vragen wij u via het panel ‘Bronckhorst Spreekt’ naar uw mening. Met het geven van uw mening in dit panel weten wij wat er leeft en helpt u ons om de juiste keuzes te maken voor Bronckhorst.

 • Start werkzaamheden aanleg rotonde N346 Almenseweg 30 augustus

  De provincie Gelderland start 30 augustus 2021 met werkzaamheden om het kruispunt op de Lochemseweg/Almenseweg te vervangen door een rotonde. Hierdoor verbetert de veiligheid van het doorgaande verkeer. De werkzaamheden zijn naar verwachting 23 oktober 2021 klaar. Tijdens de werkzaamheden is de Almenseweg dicht. Verkeer wordt omgeleid. De Lochemseweg blijft open.

 • Wegafsluiting in verband met wegwerkzaamheden

  Vanwege wegwerkzaamheden sluiten wij van 16 t/m 26 augustus de Lamstraat in Toldijk voor doorgaand verkeer (tussen 07.00 en 16.00 uur).
  Aan- en omwonenden zijn door de aannemer per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van hun woningen en/of bedrijven. Omleidingen worden ter plekke aangeven met borden. Er kunnen omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen, zoals weersomstandigheden.

 • Aan de slag met energie besparen in uw huis?

  Wilt u uw huis energiezuiniger maken en daarmee besparen op de maandelijkse woonkosten? Maar weet u niet zo goed welke energiebesparende klussen in uw huis mogelijk zijn en wilt u daarbij gratis advies? Vraag een energiecoach van Agem.

 • Weet u hoe het zit met de coronabewijzen?

  Wilt u reizen binnen de Europese Unie of naar een evenement in Nederland? Dan heeft u een coronabewijs nodig. Deze maakt u met de CoronaCheckApp. Er zijn verschillende bewijzen mogelijk:

 • Regels voor evenementen aangepast

  Begin augustus is besloten dat het verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats is verlengd tot 1 september. Kleinschalige evenementen in de buitenlucht zonder vaste zitplaats zijn per 14 augustus wel toegestaan, onder voorwaarden (o.a. maximaal 750 bezoekers). Wilt u hier meer over weten of zelf een evenement organiseren? Kijk voor meer informatie op de pagina 'Coronavirus - Alle landelijke maatregelen'.

 • Voorkom problemen in de buurt met buurtbemiddeling

  Een goede buur is beter dan een verre vriend, maar... we wonen vaak dicht op elkaar. Daardoor kunnen ergernissen of ruzies ontstaan over pesterijen, roddels, overlast van kinderen of huisdieren, harde muziek, parkeerproblemen in de straat, rommel buitenshuis en geluids- of stankoverlast. De politie erbij halen levert niet altijd de verzoening op die buren zich wensen. Gecertificeerde buurtbemiddelaars kunnen een oplossing bieden.

 • Moeite om de sport- of muziekclub voor uw kind te betalen?

  Heeft u een kind dat graag mee wil doen aan sport en/of culturele activiteiten, maar kan dat (eigenlijk) niet omdat u de kosten niet op kunt brengen? Wist u dat het Jeugdfonds sport en cultuur uitkomst kan bieden, zodat uw kind kan blijven genieten van voetbal, zwemmen of muziekles? Het fonds betaalt in dat geval de contributie aan de vereniging en vergoedt eventueel benodigde materialen en/of kleding.

 • MAS exposeert met Highlights in gemeentehuis

  Museum voor Achterhoekse Schilderkunst (MAS) verzorgt vanaf 19 augustus de eerste kunstexpositie in het gemeentehuis sinds het opschorten van de exposities vanwege corona. Het MAS heeft speciaal voor deze gelegenheid een selectie gemaakt uit zijn collectie. De werken zijn tijdens de reguliere openingstijden gratis te bewonderen in de publieke ruimtes van het gemeentehuis. Deze expositie duurt tot 20 december 2021.

 • Rioolverstopping: wat te doen?

  De gemeente zorgt voor het onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel. Ondanks dit onderhoud bestaat de kans op storingen. Een rioolverstopping is vervelend en natuurlijk wilt u dat zo snel mogelijk oplossen. Waar kunt u terecht en waar moet u rekening mee houden, lees er hier meer over.

 • Klussen in de vakantie? Ga aan de slag met energie besparen!

  Heeft u deze zomervakantie een paar klussen in huis op uw lijstje staan? Kijk eens of u ook wat klussen aan uw lijst kunt toevoegen waarmee u energie kunt besparen. Er zijn genoeg eenvoudige aanpassingen mogelijk, waarmee veel energie te besparen is en dat scheelt in uw portemonnee! Weet u niet welke energiebesparende klussen in uw huis mogelijk zijn en wilt u daarbij gratis advies? Vraag een energiecoach van Agem.

 • Terugkijken webinar over zonnepanelen

  Zonnige bedrijven van Agem is een programma om Achterhoekse bedrijven te adviseren over zonne-energie. Agem ontzorgt bedrijven en werkt een kant en klare businesscase uit waarin zichtbaar wordt óf en zo ja hoe interessant het is om van het dak een zonnedak te maken. Om Bronckhorster ondernemers goed te informeren heeft Agem twee verschillende webinars gehouden over de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen.

 • Ga wijs op reis - aangepast reisadvies

  Het kabinet liet eind juli weten dat alle EU-landen sindsdien op groen of geel staan. Alleen bij een nieuwe virusvariant wordt een land oranje. Bij terugkeer uit een geel land is voor reizigers zonder vaccinatie- of herstelbewijs testen in het land van verblijf verplicht. Op bijgevoegde poster staan de huidige reisregels nog eens kort op een rij. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/reizen.

 • Sluiting woning Zuivelweg 2 in buitengebied Vorden vanwege hennepplantage

  Half juli besloot burgemeester Besselink een pand (woning) aan de Zuivelweg 2 in het buitengebied van Vorden voor (nog) drie maanden te sluiten. De reden hiervoor is dat er onlangs een in werking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen, inclusief productiematerialen. Verder weegt voor de burgemeester mee dat door de activiteiten in de woning sprake was van brandgevaar, waarmee de veiligheid van buurtbewoners in het geding had kunnen komen. Ook is sluiting een middel om herhaling te voorkomen en een signaal af te geven tegen dit soort ondermijnende activiteiten in woningen. 

 • Start bouw zonnepark de Baakermat

  Binnenkort start de bouw van zonnepark de Baakermat in Baak. Dit zonnepark komt aan de L. Dolfingweg in Baak op het voormalige terrein van de Baakse Boys. Het krijgt straks circa 5.300 zonnepanelen waarmee jaarlijks 2.118.000 kWh aan groene energie opgewekt wordt. Dit voorziet ruim 700 huishoudens van groene stroom. Met de aanleg van het zonnepark stoten we jaarlijks 1.300 ton minder CO2 uit. Dat maakt Baak met recht een groen en duurzaam dorp.

 • Principemedewerking vergunningprocedures bouwplannen TenneT

  Op de locatie Rouwenoordseweg 12 in Hummelo (hoogspanningsstation van TenneT) is het plan om een opslaghal en opleidingscentrum te bouwen. Om de omgevingsvergunning voor de opslaghal in procedure te mogen brengen, vragen b en w de gemeenteraad om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) af te geven. TenneT, de initiatiefnemer, kiest voor een uitgebreide Wabo procedure.

 • Achterhoek bekrachtigt samenwerking in Regionaal Mobiliteitsteam

  Om mensen die in deze coronatijd hun baan (dreigen te) verliezen snel naar ander werk te begeleiden, bundelen partijen in de Achterhoek hun krachten. VNO-NCW, Graafschap College, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), FNV, CNV, UWV en de gemeenten hebben hun samenwerking bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.

 • Schetsontwerpen geplande woningbouwlocaties Hoog-Keppel

  Begin juli spraken we met omwonenden van de percelen De Werf en De Bongerd in Hoog-Keppel over de laatste stand van zaken rond de woningbouwplannen voor de locaties. De verwachting is dat de verkoop van beide percelen aan ontwikkelaars De Bunte (locatie De Werf) en Zegers (locatie De Bongerd) in de zomer wordt afgerond. Met omwonenden is afgesproken dat wij in de afronding van de verkoop zorgvuldig aandacht geven aan de wensen die in het afgelopen proces door de dorpsraad en omwonenden zijn gesteld. Deze wensen zijn in strikte voorwaarden vastgelegd en leidend in de uitwerking van de conceptplannen van de ontwikkelaars. U leest alles over de woningbouwinitiatieven locaties Hoog-Keppel op de projectpagina.

 • Bloemenbuurt Zelhem ontvangt belangrijke bijdrage Volkshuisvestingsfonds

  De Bloemenbuurt in Zelhem krijgt vanuit het Volkshuisvestingsfonds een aanzienlijke bijdrage, waarmee eigenaren van woningen hun huizen kunnen verduurzamen en toekomstbestendig maken.

 • Nieuwe contracten voor dyslexiezorg in de Achterhoek

  In de 8 Achterhoekse gemeenten gaan op 1 augustus 2021 nieuwe contracten in met dyslexiezorgaanbieders. Vanaf dan verzorgen 3 zorgaanbieders de dyslexiezorg: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep en Berkel-B. Op dit moment verzorgen 9 zorgaanbieders de dyslexiezorg in de Achterhoek. Vanaf het nieuwe schooljaar zijn dit er nog 3. Leerlingen die vanaf 1 augustus 2021 gebruik maken van dyslexiezorg, krijgen deze zorg aangeboden door een van deze 3 aanbieders. De bedoeling is dat er voor leerlingen (en hun ouders) zo min mogelijk verandert.

 • Reactienota ontwerp De Strip Hengelo (Gld)

  Op 14 april werden tijdens een online presentatie de voorgenomen verbeteringen aan de De Strip in Hengelo (Gld) gepresenteerd. Tot en met 31 april 2021 was er de mogelijkheid om te reageren op het voorstel. In bijgevoegde reactienota zijn alle ingekomen reacties samengevoegd.

 • Ontwerp De Strip Hengelo (Gld) klaar, laat uw mening horen

  De werkgroep Vitale Kernen Hengelo en gemeente Bronckhorst organiseren op 14 april tussen 19.00 en 20.00 uur een online presentatie en informatiebijeenkomst over de voorgenomen verbeteringen aan de De Strip in Hengelo (Gld). De Strip is het gebied tussen de kruising Schoolstraat-Raadhuisstraat en de Kerkstraat-Raadhuisstraat, inclusief het voetgangersgebied van de Schoolstraat tot aan de Kerkstraat, langs de Albert Heijn, het oude gemeentehuis en het nieuwe gezondheidscentrum.