Nieuws

 • Inzet van Praktijkondersteuners jeugd GGZ bij huisartsen succesvol

  De gemeente gaat samen met partners werken aan een structurele inzet van Praktijkondersteuners bij huisartsen in Bronckhorst. De afgelopen jaren deden we ervaring op met deze vorm van ondersteuning in huisartsenpraktijken in Vorden, Keijenborg, Hengelo, Hoog-Keppel en Steenderen om psychische hulpvragen bij de jeugd tijdig te signaleren en te verhelderen. Uit evaluatie van dit proefproject blijkt dit voor alle betrokkenen een prettige en efficiënte werkwijze.

 • Monique Wolbert exposeert in ons gemeentehuis

  Kunstenaar  Monique Wolbert uit Hengelo (Gld) exposeert van september t/m december met haar expositie ‘The unbearable lightness of being’ in het gemeentehuis. Inwoners en bezoekers van Bronckhorst zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

 • Doe mee met verkiezing voor dé adoptiesoort van Bronckhorst!

  Samen met IVN Gelderland organiseren we op 22 september 2020 een digitale bijeenkomst om een adoptiesoort voor onze gemeente te kiezen. Hebt u kennis van planten en dieren en wilt u meedoen? U bent van harte welkom op 22 september van 20.00 tot 22.00 uur!

 • B en w zien minder meeropbrengsten in leges dan verwacht en doen raad voorstel voor oplossing

  Voor het vergunnen van bouwactiviteiten, bestemmingsplanwijzigingen en projecten in de openbare ruimte heft de gemeente leges. Op dit moment zijn de leges die Bronckhorst hiervoor heft erg laag ten opzichte van omliggende gemeenten en het landelijke gemiddelde. De leges dekken ca. een vijfde van de kosten, onder meer omdat de kosten de laatste jaren alleen met de inflatie zijn gecorrigeerd.

 • De raadscommissie vergadert op 10 september

  Op 10 september 2020 vergadert de raadscommissie. De raadscommissie vergadert vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis. In verband met de huidige coronamaatregelen is de raadscommissie helaas niet toegankelijk voor toehoorders. Wel kunt u kunt de vergadering live volgen via onze site www.bronckhorst.nl/gemeenteraad.

 • De scholen zijn weer begonnen

  De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Veilig Verkeer Nederland vraagt met de landelijke campagne aan automobilisten elk jaar aandacht voor scholieren die aan het verkeer deelnemen. Na de zomervakantie vallen er namelijk bijna twee keer zoveel verkeersslachtoffers als in de rest van het jaar. De meeste ongelukken zijn aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren.

 • De eerste zet… Agem Energieloket!

  U heeft het misschien al wel voorbij zien komen, de ‘De Eerste zet… Agem Energieloket!’ berichten. Agem Energieloket wil hiermee meer bekendheid krijgen onder inwoners van de Achterhoek, zodat iedereen weet dat zij hét informatiepunt zijn voor al uw vragen over energiebesparing. Zij helpen u wegwijs te worden in alle hulpmiddelen en mogelijkheden die bestaan voor het verduurzamen van uw huis.

 • Wat vinden jongeren van coronatijd

  Premier Rutte vroeg jongeren aan te geven hoe zij de coronatijd ervaren en wat voor hen belangrijk is om rekening mee te houden de komende tijd. Onze jeugdburgemeester Kjeld maakte daarop een videoboodschap om Bronckhorster jongeren te vragen hun mening te geven aan Rutte door een vragenlijst van het Nederlands jeugdinstituut in te vullen.

 • Groot bomenonderhoud in Bronckhorst

  Bronckhorst start dit najaar met het toekomstbestendig maken van verschillende bomenlanen in het buitengebied. Dit onderhoud gebeurt door het uitdunnen (kappen) en herplanten van bomen. Dat betekent dat we in een bomenlaan op een aantal plaatsen bomen uit een rij weghalen (uitdunnen, kappen), en op andere locaties bomen planten om de bomenrijen aan te vullen (herplanten) of nieuwe bomenrijen ontwikkelen. Momenteel bereiden we de werkzaamheden voor om in de herfst te kunnen starten met het onderhoud.

 • Groot onderhoud N330 Zelhem – Varsseveld

  De provincie Gelderland start vanaf 31 augustus 2020 met grootschalige werkzaamheden aan de provinciale weg N330 tussen Zelhem en Varsseveld. De werkzaamheden beginnen buiten de bebouwde kom. Vanaf oktober pakt de provincie in samenwerking met de gemeente ook de weg binnen de bebouwde kom van Halle aan. De werkzaamheden duren tot het voorjaar van 2021 en worden uitgevoerd door aannemer KWS.

 • Ondermijning en het herkennen van signalen

  Ondermijning krijgt steeds meer aandacht, maar ondermijning zelf is nauwelijks zichtbaar. De gevolgen ervan zijn dat wel. We willen voorkomen dat ondermijning hier voet aan de grond krijgt. Het tast sluipenderwijs de veiligheid en integriteit van onze samenleving aan. Daarom is het belangrijk om er stevig op in te zetten. Daar hebben we iedereen bij nodig, ook u.

 • Zelhemse Coopsmolen winnaar Monumentenprijs 2020

  De gerestaureerde Coopsmolen in Zelhem is de winnaar van de Monumentenprijs Bronckhorst 2020. Naast de molen waren nog twee andere gerestaureerde objecten genomineerd voor deze gemeentelijke prijs, te weten Kasteel Hackfort in Vorden en het Boeyink-complex in Zelhem. Op voordracht van een vakjury, bestaande uit leden van de commissie welstand en monumenten, wezen b en w op 18 augustus 2020 de Coopsmolen als winnaar aan.

 • Groen licht voor 100 woningen en meerdere plannen in pijplijn

  De vraag naar woningen in Bronckhorst is groot. Vooral starters en senioren zoeken mogelijkheden om in- en/of door te stromen. Met ons nieuwe woonbeleid bieden we sinds vorig jaar ruimte aan nieuwe woningbouwplannen, die aansluiten bij de concrete woonbehoefte. Een belangrijk speerpunt van b en w. Het omzetten van bestaand vastgoed naar passende woningen heeft prioriteit. Ook woningsplitsing in het buitengebied en nieuwbouw in de kernen behoort tot de mogelijkheden. De gemeente is zelf ook gestart met het aanbieden van locaties, waar woningbouw kan worden gerealiseerd.

 • N319 Zutphen – Ruurlo meerdere weekenden afgesloten

  De Provincie Gelderland werkt de komende tijd aan de N319 tussen de N314 bij Warnsveld en de Groenloseweg in Ruurlo. Het gaat om werkzaamheden in het kader van groot onderhoud. Tegelijkertijd past Gelderland de weg aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. De provincie werkt aan het fietspad, verbetert de rijbaan en vernieuwt drie rotondes. Verkeer op de provinciale weg moet tot medio september 2020 rekening houden met wegafsluitingen en omleidingsroutes. Fietsers krijgen ter plekke aanwijzingen voor een alternatieve route.

 • Geen risico volksgezondheid en milieu voor buurt ontmanteld drugslab Drempt

  Het onderzoek dat de gemeente instelde na de ontmanteling van het drugslab in Drempt laat zien dat er geen risico voor de volksgezondheid of het milieu is voor de buurt. Er vindt geen verspreiding plaats van verontreinigingen op de locatie. Het onderzoek is uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Op de locatie van het ontmantelde lab zelf is een aantal verontreinigingen aangetroffen dat opgeruimd moet worden.

 • Klussen in uw vakantie?

  Heeft u deze zomervakantie ook weer een paar klussen in huis op je lijstje staan? Wellicht kunt u ook wat klussen aan uw lijst toevoegen waarmee u energie bespaart! Op die manier kost klussen niet alleen geld, maar verdient het zich op termijn gewoon weer terug.

 • Advertentieverkoop nieuwe gemeentegids

  De gemeente komt dit najaar met een nieuwe gemeentegids. Dat doen we in samenwerking met FMR producties. De gids wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties van lokale en regionale ondernemers en organisaties, die hiervoor benaderd kunnen worden door FMR of zelf contact opnemen met FMR. Let op: ook andere uitgevers benaderen bedrijven voor adverteren in een gemeentegids.

 • Zuinig met water tips

  Het is zonnig en warm en juist dan belangrijk om zuinig om te gaan met ons drinkwater. Waterbedrijf Vitens heeft een aantal tips op een rij gezet.

 • Klachten? Laat u testen!

  Heeft u klachten, zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur? Deze kunnen mogelijk duiden op het coronavirus. Laat u zich dan alstublieft zo snel mogelijk testen! Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Dat is belangrijk. Voor een gratis coronatest kunt u bellen met het landelijke nummer (0800) 12 02 van de GGD. Zij nemen de test af. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test.

 • Hoe gaat u om met de warmte?

  Het is al dagen erg warm en de hitte houdt nog aan. In Nederland is daarom een zogenaamd Hitteplan actief. Aanhoudend warm weer vormt een gezondheidsrisico voor onder andere ouderen en chronisch zieken. Ook mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen meer aandacht van anderen nodig om voldoende te drinken en koel te blijven. Kinderen zijn kwetsbaar voor hitte, omdat ze niet altijd zelf in staat zijn om maatregelen te nemen om oververhitting te voorkomen.

 • Provinciale subsidieregeling COVID-19 voor cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme

  De provincie Gelderland heeft een COVID-19 subsidieregeling in het leven geroepen voor ondernemers en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. In Gelderland gevestigde ondernemingen in de sectoren horeca, dagrecreatie, evenementenbranche en verblijfsrecreatie kunnen de subsidie aanvragen. Vraag het snel aan, aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Lees er meer over op de pagina Informatie over het coronavirus/Ondernemers.

 • Aantal aangescherpte maatregelen

  In de persconferentie van 6 augustus 2020 meldde premier Rutte dat de stijging van de besmettingen tot gevolg heeft dat een aantal maatregelen is verscherpt. We hebben het voor u samengevat op de pagina Informatie over het coronavirus

 • Tips om natuurbranden te voorkomen

  In droge periodes kan een beginnende natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. De meeste natuurbranden ontstaan door menselijk handelen. Daarom is uw gedrag of dat van de bewoners in uw instelling of gasten op uw camping belangrijk in het voorkomen en beperken van een natuurbrand. De veiligheidsregio heeft een aantal flyers met handige tips ontwikkeld om een natuurbrand te voorkomen en hoe u zichzelf en anderen kunt redden bij een natuurbrand.

 • Laag inkomen? Vraag het kindpakket aan

  Het nieuwe schooljaar start al weer over een paar weken. Dat betekent vaak extra uitgaven voor kinderen. Vooral als een kind start op het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen hun schoolspullen op orde hebben, maar ook gewoon kunnen sporten, meedoen een verjaardag vieren of een dagje weg kunnen. Ook als er thuis weinig geld is. Lukt dit niet, dan springt de gemeente bij. Ouders die het financieel moeilijk hebben, kunnen een kindpakket aanvragen.

 • Volgt u ons al op sociale media?

  Wist u dat de gemeente ook op verschillende sociale media platforms te vinden is? Naast deze gemeentepagina´s in Contact en onze website posten wij allerhande nieuws en activiteiten op Twitter en Facebook. Ons Twitteraccount is @gem_bronckhorst en ons Facebookaccount www.facebook.com/gemeentebronckhorst. Op Instagram delen we meer over wie er vanuit het gemeentehuis voor u aan de slag zijn en waar zij zich mee bezig houden tijdens hun werkweek. Ons Instagramaccount is www.instagram.com/gemeentebronckhorst. Volg ons ook eens op het sociale platform waar u actief bent. En als u vragen heeft, dan kunt u ze ook op Twitter, Facebook of Instagram kwijt.

 • Steeds meer WhatsApp-buurtpreventiegroepen. Vraag bord en stickers aan!

  Met WhatsApp-buurtpreventiegroepen maken buurtbewoners gebruik van een WhatsApp groep op hun telefoon, om verdachte situaties in hun wijk met elkaar te kunnen delen. Zo’n burgerinitiatief is een moderne vorm van buurtpreventie. Het doel van zo’n WhatsAppgroep met de buurt is het zorgen voor meer ogen en oren in de buurt. Het biedt de mogelijkheid om verdachte omstandigheden, in de eigen woonomgeving, met elkaar te delen via berichtjes.

 • Projectteam hard aan het werk met zes landgoederen

  Op 11 juli 2019 tekenden bestuurders Peter Drenth (gedeputeerde Provincie Gelderland), Paul Hofman (wethouder gemeente Bronckhorst) en Peter Schrijver (heemraad Waterschap Rijn en IJssel) voor samenwerking in de Landgoederenzone Baakse Beek. Zij onderschrijven een visie op de ontwikkeling naar een robuust en adaptief watersysteem met passend landgebruik. Deze ontwikkelvisie betreft een groot gebied. Daarom heeft het waterschapsbestuur besloten zich eerst te richten op zes deelgebieden. Projectmanager Astrid Stokman vertelt waarom gekozen is voor deze landgoederen en hoe de projectorganisatie werkt.

 • Opening Coronabank voor maatschappelijke organisaties

  De gemeente ontvangt van de provincie Gelderland een bedrag van €101.000,- voor acute noodhulp aan instellingen en organisaties die door de coronacrisis in de financiële problemen komen. B en w hebben besloten €53.000,- te verdelen onder dorps- en buurthuizen en culturele instellingen en organisaties met liquiditeitsproblemen. Daarnaast storten we €48.000,- in een zogenaamde ‘Coronabank’. Verenigingen en organisaties kunnen hier een aanvraag indienen voor financiële hulp of ondersteuning om een toekomstbestendige vereniging of organisatie te blijven.

 • Wat mag wel en wat niet als het gaat om groepen en feestjes?

  Mag ik een feestje geven thuis? Welke voorwaarden gelden dan? We geven antwoord (vanuit de noodverordening van de veiligheidsregio waar Bronckhorst onder valt) op een aantal veelgestelde vragen rondom groepen en feestjes en de belangrijke 1,5m afstandsregel! Lees het artikel op onze coronapagina.

 • Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

  Bent u inwoner en van plan een bedrijf te starten, maar u weet niet waar u moet beginnen? Heeft u advies nodig bij de lopende gang van zaken in uw onderneming, omdat het even wat minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) terecht. Deze organisatie voert voor de meeste gemeenten in de Achterhoek, waaronder Bronckhorst, regelingen voor ondernemers uit.

 • Elektrische deelfietsen op station Vorden

  Sinds kort is het mogelijk om vanaf station Vorden verder te reizen met de fiets. 8RHK Ambassadeurs is gestart met elektrische Urbee-deelfietsen, die vanaf acht stations in de Achterhoek te huur zijn voor een kort ritje of voor de hele dag. In Vorden staan tien fietsen. Zo reist u snel, duurzaam en op een leuke manier door de gemeente. Zeg nou zelf, wat is er lekkerder dan fietsen in de buitenlucht?

 • Alle onderwijsterreinen vanaf 1 augustus rookvrij

  Vanaf 1 augustus zijn alle terreinen waar onderwijs wordt gegeven verplicht rookvrij. Dit geldt voor alle scholen en onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs én universiteiten. Roken op een onderwijsterrein is dan verboden voor alle leerlingen, studenten, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers.

 • Naleven basiscoronaregels blijft nodig!

  Het aantal besmettingen in Nederland stijgt. Voor ons aller gezondheid is het nog steeds essentieel dat we ons aan de basisregels houden.

 • Laag inkomen en kinderen onder de 18 jaar? Vraag het kindpakket aan

  Het is belangrijk dat kinderen gewoon kunnen sporten, meedoen aan schoolactiviteiten, een verjaardag vieren of een dagje weg kunnen, ook als er thuis weinig geld is. Lukt dit niet, dan springt de gemeente bij. Ouders die het financieel moeilijk hebben, kunnen een kindpakket aanvragen.

 • Bronckhorst weet van water

  Extreem weer. Daar hebben we steeds vaker mee te maken. Ook deze zomer. Het ene moment is het extreem droog en warm en vallen de mussen van het dak. Het andere moment komt de regen met bakken uit de lucht en varen kinderen in een roeibootje op straat. Hoe goed ben jij voorbereid op extreem weer? En hoe geniet jij optimaal van deze zomer? En weet je wat je zelf kunt doen? Als iedereen een steentje bijdraagt, maken we het met elkaar een stuk aangenamer.

 • Mooie locaties Hoog-Keppel in de verkoop, dé droomplek voor uw woonplannen?

  De gemeente zet de locaties De Bongerd (oude dorpsschool) en oude Gemeentewerf in Hoog-Keppel in de verkoop. De Dorpsraad Keppel en Eldrik trok samen met de gemeente op om de verkoopvoorwaarden te bepalen. Initiatieven voor woningbouw, woon/zorg- of woon/werkcombinaties zijn op deze mooie locaties mogelijk. 

 • Maquette ‘Levende tuin’ weer in hal gemeentehuis

  Ons klimaat verandert. Daarom is het belangrijk om ook zelf maatregelen te treffen in en om uw huis. Maar hoe doet u dat nou? Ter inspiratie staat de maquette ‘Levende tuin’ in de hal van het gemeentehuis in Bronckhorst. In deze maquette is te zien hoe een levende tuin eruit ziet en hoe deze bij kan dragen aan een prettig leefklimaat.

 • Subsidie op isolatie tijdelijk verhoogd naar 30%

  Voert u minimaal twee isolatiemaatregelen aan uw woning uit én betaalt u deze tussen 1 juni en 31 december 2020? Dan is de subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor u!

 • Hoe hitte- en waterbestendig is Bronckhorst?

  Waar kan Bronckhorst droogte, wateroverlast en hittestress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen hebben gemeente en waterschap de klimaatatlas samengesteld. Deze atlas laat de verwachte klimaateffecten in 2050 zien op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte als we niets doen. Op basis hiervan gaan we samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen aan de slag om er voor te zorgen dat Bronckhorst in de toekomst voorbereid is op meer weersextremen.

 • Ondernemers en inwoners: doe mee aan de Op Morgen Energiebox

  Na de zomervakantie krijgt Bronckhorst een extra impuls om energie te besparen. We geven maar liefst 7.000 gratis Op Morgen energieboxen weg. En dat doen we graag samen met ondernemers en inwoners van Bronckhorst!

 • Hé! Doe je mee? Zomeractiviteiten voor Bronckhorster jeugd

  Over een weekje beginnen de scholen weer in Bronckhorst, maar tot die tijd kun je nog lekker van de vakantie genieten! En van verschillende zomeractiviteiten die voor jou in onze gemeente worden georganiseerd. Het programma zit boordevol activiteiten op het gebied van sport, kunst, muziek en cultuur. Voetbal, tennis, dans, bootcamp, huttenbouwen, etc. Veel om uit te kiezen, dus je hoeft je ook de laatste week van de vakantie niet te vervelen.

 • We geven onze leefomgeving gemiddeld een 7,8

  Begin juni hielden wij een onderzoek over de Omgevingsvisie via ons inwonerpanel Bronckhorstspreekt.nl en ook via onze sociale media kanalen. Hier deden in totaal 844 inwoners aan mee. En wat een mooi resultaat, we geven onze leefomgeving: gemiddeld een 7,8!

 • Op vakantie binnenkort? Ga wijs op reis

  De zomer van 2020 is anders dan we gewend zijn. Door corona gelden op veel plekken maatregelen. Nog geen bestemming gekozen? Al eens aan uw eigen Achterhoek gedacht? Ook daar zijn zoveel mooie plekjes en overnachtingsmogelijkheden om nog te ontdekken en van te genieten. Hier vindt u tips en aandachtspunten voor de vakantie op een rij.

 • Nieuwe noodverordening per 15 juli

  Met de versoepelde maatregelen vanaf 1 juli hebben we een stap vooruit gezet in de corona-aanpak. Als iedereen zich aan de regels houdt, hebben we weer meer vrijheid door elkaar de ruimte geven. Met elkaar kunnen we zo corona onder controle houden. Om op te kunnen treden als de naleving van de geldende coronamaatregelen niet opgevolgd wordt, heeft de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland op 15 juli een nieuwe noodverordening vastgesteld die geldt voor de 22 gemeenten in haar gebied (waaronder Bronckhorst).

 • LET OP: Vraag toestemming voor evenementen tijdig aan!

  De coronamaatregelen zijn versoepeld en er mogen onder voorwaarden weer evenementen worden georganiseerd. In verband met geldende coronamaatregelen en toetsing van de aanvragen is het nodig dat u een aanvraag voor een evenement tijdig bij ons indient (hiervoor gelden reguliere termijnen).

 • Van 13 t/m 31 juli 2020 verkeershinder tussen Kranenburg en rotonde N319/N315 bij Ruurlo

  Provincie Gelderland werkt aan de N319 tussen de N314 bij Warnsveld en de Groenloseweg in Ruurlo. Het gaat om werkzaamheden in het kader van groot onderhoud. Tegelijkertijd past Gelderland de weg aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Van 13 juli tot en met 31 juli is het deel tussen Kranenburg en de rotonde N319/N315 bij Ruurlo aan de beurt.

 • Let op! Ontwerpbestemmingsplannen met diverse aanpassingen vanaf 2 juli ter inzage

  Vanaf 2 juli 2020 liggen er drie veegplannen (gedurende 6 weken) in ontwerp ter inzage. In een zogeheten ‘veegplan’ worden meerdere aanpassingen in een bestemmingsplan gelijktijdig beoordeeld, in procedure gebracht en tenslotte aan de gemeenteraad voorgelegd. In oktober 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de veegplannen.

 • Versoepeling coronamaatregelen op een rij

  De maatregelen veranderen steeds nu de coronasituatie onder controle lijkt. Soms is het moeilijk het allemaal bij te houden. Op deze pagina vindt het laatste overzicht.

 • Klantcontact in coronatijd

  Wij helpen u graag. Op het gemeentehuis is het de laatste weken een stille boel, want de meeste ambtenaren werken in deze coronatijd thuis. Maar de dienstverlening aan u gaat gewoon door. Voor onze medewerkers van Klantadvies zijn het drukke tijden, omdat de landelijke coronamaatregelen veel vragen bij u oproepen. Zij beantwoorden telefoontjes en e-mails, ontvangen bezoekers aan de balie en handelen natuurlijk ook de reguliere aanvragen van bijvoorbeeld rijbewijzen en identiteitsbewijzen en geboorteaangiften af.

 • Versoepeling van de maatregelen: Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

  Op 6 mei 2020 kondigde de rijksoverheid aan dat stap voor stap de coronamaatregelen in ons land versoepeld worden. Dat gebeurt in fases. 

 • Zwemseizoen 2020 en het coronavirus

  Op 1 mei startte het zwemseizoen officieel voor zwemplassen in oppervlaktewateren. Door COVID-19 maatregelen is dat allemaal anders. De overheid wil dat mensen zoveel mogelijk thuisblijven. Toch zwemmen in open water? Lees de de veiligheidsregels, tips en informatie op de pagina 'Informatie over het coronavirus'.

 • Sporten in coronatijd

  We weten het inmiddels allemaal, het coronavirus beheerst ieder onderdeel van ons leven op dit moment. Dat geldt ook voor de belangrijkste bijzaak in het leven: sport. Alle competities zijn stilgelegd of gespeeld verklaard en de sportvelden, -hallen en –scholen liggen er verlaten bij. Maar toch kan er ook nog heel veel wel! Veel sportverenigingen zijn druk bezig of inmiddels alweer met de eerste trainingen gestart. Drukke tijden dus voor combinatiefunctionarissen van de gemeente Karin ten Heggeler en Ernst Jan Somsen, die alles in goede banen moeten leiden.

 • Nieuwe noodverordening in verband met coronavirus

  Het coronavirus is nog steeds het gesprek van de dag, ook in de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG). Onze gemeente maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio. Om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, zijn in ons land veel maatregelen genomen. Om op te kunnen treden als de naleving van de maatregelen niet opgevolgd wordt, heeft de VNOG namens de gemeenten op 29 april 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. 

 • Afvalinzameling tijdens corona

  Circulus-Berkel zamelt in Bronckhorst het huishoudelijk afval in. Aan huis, bij de milieuparkjes en op de Recyclepleinen. Ze zetten er met de hele organisatie de schouders onder om alle inzamelingen ook in deze bijzondere tijd zo goed mogelijk door te laten gaan.

 • De 1,5 meter samenleving

  Het blijft de komende tijd belangrijk dat we buitenshuis 1,5 meter afstand van elkaar houden. Om ons daaraan te herinneren is dit opschrift, aangebracht in krijtverf dat vanzelf weer verdwijnt, op een aantal plekken in Bronckhorst te zien.

 • In contact met ondernemers tijdens corona

  Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen raken veel Bronckhorster ondernemers. Accountmanagers Gert Jan, Colin en Willy ondersteunen hen waar mogelijk. Door vragen te beantwoorden, door te verwijzen of te wijzen op financiële regelingen. 

 • Coronamaatregelen en steun voor (sport)verenigingen

  De coronamaatregelen gelden ook voor (sport)verenigingen. Erg jammer, want in een crisis bieden sport, spel en ontmoeting juist steun, afleiding en ontspanning. Wij willen ook de (sport)verenigingen een hart onder de riem steken en hen helpen binnen onze mogelijkheden.

 • Laat u ook zien dat u trots bent op het naoberschap in uw buurt?

  Hangt u ook de poster voor uw raam om te laten zien dat we samen sterk staan en vol houden? Alleen samen krijgen we corona er onder! Wanneer u doorklikt naar de volgende pagina vindt u de poster in de bijlage.

 • Zorg voor inwoners tijdens de coronacrisis

  Naast de (zieken)zorg als gevolg van de coronauitbraak, blijft de behoefte aan reguliere zorg ook gewoon bestaan. Denk daarbij aan thuiszorg, huishoudelijke hulp, jeugdzorg, re-integratie, kinderopvang en onderwijs. Juist bij kwetsbare inwoners zorgt corona voor stress en onzekerheid. Onze sociale teams  zetten alles op alles om te ondersteunen waar dat nodig is. Daarnaast leggen wij  verbinding tussen verschillende organisaties, zorginstellingen, kinderopvang en scholen, om ervoor te zorgen dat u de zorg krijgt die u nodig hebt.

 • Dienstverlening gemeente vanwege coronavirus

  In Nederland zijn veel maatregelen van kracht vanwege het coronavirus. U vindt ze op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en op onze eigen pagina 'Informatie over het coronavirus'. Wij volgen de richtlijnen van de rijksoverheid. Hieronder ziet u welke acties wij onder andere nemen voor wat betreft onze dienstverlening en activiteiten waar we aan werken. 

 • AFGELAST - Landelijke opschoondag 21 maart 2020

  De landelijke organisatie achter de Opschoondag heeft besloten het evenement af te lasten in verband met het Coronavirus. Ook in Bronckhorst zal de Opschoondag dus niet doorgaan.

 • Tweede inwoner van gemeente Bronckhorst besmet met coronavirus

  Een tweede inwoner van gemeente Bronckhorst blijkt besmet met het coronavirus (COVID-19). Er is een link tussen deze patiënt en eerder in Nederland gevonden gevallen. Deze nieuwe patiënt zit in thuisisolatie en maakt het goed. Burgemeester Marianne Besselink: “Erg vervelend dat twee mensen nu door het virus zijn getroffen. Ik wens ze veel beterschap. De GGD heeft maatregelen getroffen om nieuwe besmettingen waar mogelijk te voorkomen en ik adviseer iedereen om de landelijk adviezen te volgen.”

 • Inwoner Bronckhorst besmet met coronavirus

  Na afstemming met de burgemeester van Bronckhorst kan Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, bevestigen dat vanavond laat (5 maart 2020) uit de tweede en definitieve test blijkt dat een inwoner van gemeente Bronckhorst besmet is geraakt met het coronavirus (COVID-19). De vrouw uit Hengelo was met haar familie vorige week in Lombardije (Italië). Er is geen link tussen deze patiënt en de eerder in Nederland gevonden gevallen. De patiënt zit in thuisisolatie, zij woont alleen.

 • Nieuw coronavirus in China

  In de regio Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben een longontsteking. De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de GGD, het RIVM, en Europese autoriteiten (de ECDC). Zo nodig zullen maatregelen worden getroffen. Lees meer over de virusuitbraak op de website van het RIVM.