Nieuws

 • Starters Zelhem zeggen ‘Aju’ tegen pa en ma

  De 14 nieuwe starterswoningen op het voormalige terrein van de Schildersoordschool in Zelhem zijn opgeleverd! In aanwezigheid van gedeputeerde Peter Kerris van provincie Gelderland en wethouder Evert Blaauw van de gemeente staken de jonge eigenaren op 28 mei de sleutel in het slot van hun eigen huis. Starter Jasper Hebbink: “Het is geweldig dat ik hier in Zelhem kan blijven wonen in een prachtige energie neutrale woning. Ik ben erg blij dat we deze kans gekregen hebben van de gemeente die we als CPO groep met beide handen hebben aangepakt, zie hier het resultaat!”

 • Tip: KIEK UUT – Online talkshow voor ondernemers

  Op 14 juni a.s. om 20.00 uur organiseren Platform Veilig Ondernemen (PVO) Oost-Nederland en de gemeente voor ondernemers de online talkshow KIEK UUT. Het centrale thema is de invloed die de georganiseerde misdaad uitoefent op het bedrijfsleven. Burgemeester Marianne Besselink gaat vanuit het gemeentehuis onder leiding van Anton Jansen (manager PVO Oost-Nederland) in gesprek met een lokale ondernemer, een expert van Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en een vertegenwoordiger van de politie. Bekijk alvast de trailer op YouTube.

 • NL Doet: ook college steekt handen uit de mouwen

  Ook het college doet altijd mee aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland: NL Doet. Met de actie laten clubs en organisaties zien wat ze in huis hebben en hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Ook is het voor hen een mooie kans klussen geklaard te krijgen.

 • Stap 3 openingsplan op 5 juni gezet

  Op 28 mei gaf het kabinet aan dat vanaf 5 juni de derde stap van het openingsplan gezet wordt. Dat kan omdat het goed gaat met de besmettingen en ziekenhuisopnamen en omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Bij deze stap hoort dat we thuis weer max. 4 personen mogen ontvangen en ook buiten in groepen van max. 4 personen samen mogen zijn. Lees meer over de versoepelingen op de pagina 'Informatie over het corona-virus'.

 • Steunpakket ondernemers

  Het kabinet is van plan om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast. Voor de verlenging van het steunpakket trekt het rijk 6 miljard euro uit. In totaal heeft de regering nu 80 miljard euro steun geboden aan bedrijven en werkenden tijdens de coronapandemie. Lees verder over de steunpakketten op de pagina 'Informatie over het coronavirus'.

 • Verslag raadsvergadering 27 mei 2021

  Op 27 mei 2021 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

 • De raadscommissie vergadert op 9 juni 2021

  Op 9 juni 2021 vergadert de raadscommissie. In verband met de coronamaatregelen is de raadscommissie digitaal. U kunt deze online vergadering live volgen via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad.

 • De raadscommissie vergadert op 16 juni 2021

  Op 16 juni 2021 vergadert de raadscommissie. Deze vergadering start om 19.00 uur (let op afwijkend tijdstip). Vanwege de coronamaatregelen is de raadscommissie digitaal en ook online live volgen via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad.

 • Onderzoeksrapport naar Olburgerwaard, Havikerwaard en Fraterwaard

  Het rapport van Rijk en provincie over de uiterwaarden Olburgerwaard (Bronckhorst), Havikerwaard (Rheden) en Fraterwaard (Doesburg) is af en voor belangstellenden in te zien op de website van Provincie Gelderland . Zij inventariseerden afgelopen half jaar, in samenspraak met andere partijen, welke initiatieven, projecten, kansen en opgaven er tot en na 2030 spelen. Belangrijke thema’s zijn het rivier- en waterbeheer, de natuurontwikkeling, het veranderende klimaat en het gebruik van de ruimte.

 • Een pleegkind: de dierbaarste van een ander

  Als een kind vanwege problemen (tijdelijk) even niet thuis kan wonen, gaan we op zoek naar een plek waar een kind in een gewone gezinssituatie terecht kan. Een plek waar een kind zich thuis voelt, waar het mag zijn en kan opgroeien. Het liefst in hun eigen buurt, dorp of stad, zodat ze hun eigen school kunnen blijven bezoeken en hun eigen vriendjes kunnen blijven zien. Een fijne leefomgeving, waar ze mogen zijn, tot hij weer terug gaat naar huis, of zelfstandig gaat wonen.

 • Inzet op financieel gezonde gemeente, ook in de toekomst

  In de perspectiefnota stellen we de kaders op voor de begroting 2022. Het wordt een bijzonder jaar, waarin de effecten van de coronacrisis zichtbaar worden en de tekorten in de zorg tot begrotingstekorten voor meerdere jaren leiden. 2022 is ook een verkiezingsjaar. Wethouder Buunk van financiën: “Onze inzet is om een vitaal en financieel gezond Bronckhorst over te dragen voor een volgende bestuursperiode. In deze Perspectiefnota stellen we daarom structurele maatregelen voor die het mogelijk maken om onze ambities uit te voeren en de voorzieningen voor inwoners in stand te houden tegen gelijk blijvende kosten.”

 • Gemeenten sluiten samen overeenkomst met Dierencentrum Achterhoek

  Dierencentrum Achterhoek (DCA) is de komende 10 jaar de partij die voor zeven Achterhoekse gemeenten (Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk) wettelijke taken uitvoert op het gebied van dierenwelzijn. Door te kiezen voor deze lange termijn kan de kwaliteit gewaarborgd blijven. Daarmee is DCA ook de komende jaren dé partij in de regio voor o.a. de opvang van zwerfdieren.

 • Wilt u een lintje aanvragen voor iemand?

  Bijna ieder jaar reikt de burgemeester vlak voor Koningsdag Koninklijke onderscheidingen uit, ook wel bekend als de ‘lintjesregen’. Ook dit jaar konden we maar liefst elf unieke inwoners hiermee enorm verrassen! Daarnaast kunnen in de rest van het jaar ook inwoners met Koninklijk eremetaal worden onderscheiden, bijvoorbeeld als er sprake is van een jubileum of afscheid. Wellicht vraagt u zich af hoe de toekenning van zo’n onderscheiding in zijn werk gaat?

 • Bestrijding eikenprocessierups zowel ’s nachts als overdag

  Om de overlast van de eikenprocessierups tot een minimum te beperken neemt de gemeente verschillende maatregelen. Eén van deze maatregelen is het preventief bespuiten van eikenbomen met een biologisch bestrijdingsmiddel dat erg effectief is tegen de rups en niet schadelijk is voor mens en omgeving. Komende weken brengen we het middel aan op inlandse eiken van de gemeente. De werkzaamheden worden zowel ’s nachts als overdag uitgevoerd.

 • Nogmaals kwijtschelding huur gemeentelijke binnensportaccommodaties

  De exploitanten van gemeentelijke binnensportaccommodaties in onze gemeente hoeven ons drie maanden geen huur te betalen voor het gebruik van de binnensportaccommodaties als gevolg van de coronacrisis. In navolging van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties over de periode 1 maart tot 1 juni 2020, stelt het rijk een vervolg op deze regeling beschikbaar voor de periode 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021. In totaal is 30 miljoen euro beschikbaar om de omzetdaling over de periode 1 oktober tot 31 december 2020 te compenseren.

 • Aanbeveling herbenoeming Marianne Besselink tot burgemeester Bronckhorst

  Op 27 mei heeft de gemeenteraad besloten mevrouw Marianne Besselink aan te bevelen voor herbenoeming tot burgemeester van Bronckhorst met ingang van 21 oktober 2021. De gemeenteraad kwam tot deze aanbeveling op basis van een zorgvuldige beoordeling door de vertrouwenscommissie van de raad.

 • Stoppen met roken is lastig, maar u staat er niet alleen voor!

  Steeds meer plekken worden rookvrij. Rookt u? Zou u wel willen stoppen, maar ziet u er tegenop? Weet dan dat u het niet alleen hoeft te doen. Ga het gesprek aan met uw huisarts of kijk eens op achterhoekrookvrij.nl. Als eerste stap zou u mee kunnen doen aan Wereld Niet Roken Dag op 31 mei.

 • Reactienota ontwerp De Strip Hengelo (Gld)

  Op 14 april werden tijdens een online presentatie de voorgenomen verbeteringen aan de De Strip in Hengelo (Gld) gepresenteerd. Tot en met 31 april 2021 was er de mogelijkheid om te reageren op het voorstel. In bijgevoegde reactienota zijn alle ingekomen reacties samengevoegd.

 • Cursus ‘Maak je eigen moestuin!’

  Heeft u altijd al een moestuin willen aanleggen, maar weet u niet goed hoe dat te doen? Doe dan mee met de cursus maak je eigen moestuin! Derk Huizinga van ‘Eigen moestuin eigen voorraad’ organiseert in samenwerking met de gemeente Bronckhorst een cursus ‘moestuin aanleggen en groente en fruit conserveren’ (inmaken). Wat is er nu lekkerder dan te genieten van eigen oogst? Aanmelden kon tot 16 juni 2021.

 • Welk Bronckhorster monument vindt u het mooist?

  Elk jaar zetten we een eigenaar van een monument in het zonnetje. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. U kunt monumenten nomineren voor de Monumentenprijs 2021, die volgens u in het afgelopen jaar fraai zijn gerestaureerd of waarbij groot onderhoud is gepleegd. Tot 12 juni konden monumenten hiervoor genomineerd worden.

 • Voorstel voor stevige investeringen in gezond sportlandschap

  B en w stemden 18 mei 2021 in met de Sportagenda 2021-2025. Een plan om te flink investeren in sport om een mooi sportaanbod, vitale sportaanbieders en toekomstbestendige sportaccommodaties te houden en te krijgen. Hiermee schetsen zij een toekomstbeeld van het sportlandschap in de gemeente. De raad beslist op 1 juli over de Sportagenda.

 • Aan de slag met schonere milieuparkjes

  Voor veel mensen is het een ergernis: afval dat naast containers op de milieuparkjes wordt gezet. Circulus-Berkel en de gemeente zoeken naar oplossingen hiervoor. 

 • Opknappen vier straten Bloemenbuurt in Zelhem

  De gemeente wil de Dahlia-, Zonnebloem-, Zinnia- en Asterstraat in Zelhem gaan opknappen. De riolering en de bestrating zijn aan vervanging toe. Ook is de bedoeling een 2e riool aan te leggen voor de aparte afvoer van regenwater. We beginnen hiermee zodra Prowonen klaar is met het verduurzamen van de bestaande woningen. Dat zal voor de Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat in de 2de helft van dit jaar zijn.

 • Ben jij een jonge mantelzorger?

  In de week van 1 tot en met 7 juni is het de landelijke week van de jonge mantelzorger. We hebben dan extra aandacht voor de jonge mantelzorgers in onze gemeente. Wij organiseren in deze week twee leuke activiteiten voor de jonge mantelzorgers. Doe mee aan speciale bootcamp en/of escaperoom!  

 • Gemeente presenteert jaarcijfers 2020

  Met de jaarstukken leggen b en w verantwoording af over wat ze hebben gedaan, welke inkomsten en uitgaven de gemeente had en welke investeringen gedaan zijn in het afgelopen jaar. De jaarrekening 2020 bedraagt € 91 mln. en sluit met een positief resultaat van € 2,9 mln. Tegelijkertijd hebben we te maken met stijgende kosten van de jeugdzorg en dalende bijdragen vanuit het Rijk. Dat zorgt toch voor een structureel financieel tekort.

 • Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf?

  Het coronavirus en de maatregelen zorgen voor een andere situatie voor u als ondernemer. Misschien een goed moment om eens stil te staan bij de toekomst. Wilt u doorgaan met uw bedrijf of juist stoppen? Denkt u aan een baan in loondienst? De gemeente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) adviseren u graag bij het maken van een keuze voor de toekomst die het beste past bij u en uw bedrijf. U kunt zich aanmelden voor gratis advies bij ROZ.

 • Ondernemers en organisaties opgelet!

  Per 1 juli 2021 wijzigt het minimale betrouwbaarheidsniveau bij inloggen met eHerkenning. Hiervoor vragen wij uw aandacht. Met de komst van de Wet Digitale Overheid stelt de Rijksoverheid het gebruik van een veilig en betrouwbaar inlogmiddel verplicht voor overheidsorganisaties. Op onze website boden wij u al de mogelijkheid om met eHerkenning niveau 1 in te loggen. Vanaf 1 juli kunt u geen gebruik meer maken van betrouwbaarheidsniveau EH1.

 • Pleegouder worden, is het wat voor u?

  Pleegouders kunnen een belangrijke rol vervullen in het leven van een kind. Zij bieden een kind een veilige en stabiele plek als het in het eigen gezin allemaal even moeilijk loopt. Ouders worden zo (tijdelijk) ontzien en een kind krijgt de kans om zich in een rustige en veilige omgeving te ontwikkelen. Benieuwd of het pleegouderschap wat voor u is? Pleegzorgorganisatie Entrea Lindenhout organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten waar u vragen kunt stellen en ervaringsverhalen van pleegouders kunt horen. Kijk op www.ikwilpleegouderworden.nl voor meer informatie en aanmelden.

 • 2e Kinderparlement in teken van afval

  Op 17 mei vond de tweede (online) bijeenkomst van ons Kinderparlement plaats. Het Kinderparlement is een initiatief van jeugdburgemeester Anne. Wederom sloten de kinderen vol enthousiasme aan om het deze keer over afval te hebben.

 • Vier burgemeesters bieden Gelre Zutphen petitie aan voor behoud volwaardig ziekenhuis

  De burgemeesters van Zutphen, Bronckhorst, Brummen en Lochem onderstreepten vorige week met het aanbieden van een door 15.000 mensen ondertekende petitie (initiatief van een raadsfractie in Zutphen) het belang van een volwaardig regionaal ziekenhuis in Zutphen. Er worden bij Gelre ziekenhuizen plannen gemaakt om de zorg anders in te richten. De vrees is dat cruciale zorg in de Achterhoek verdwijnt, wat erg vervelend zou zijn.

 • Lokale spelregels voor windenergie in Bronckhorst

  De overgang naar duurzame energie vraagt keuzes van de gemeente. Een opgave voor de raad is het bepalen van lokale spelregels voor windmolens. B en w stellen de raad voor deze spelregels vast te leggen in het ‘Bronckhorster beleidskader voor windenergie’. Dit voorstel is de uitkomst van een uitgebreid proces met inwoners, experts en organisaties. De nieuwe inzichten, lokale aandachtspunten en geuite zorgen zijn in het beleidskader verwerkt.

 • Gratis sportactiviteiten voor jongeren

  Eind mei en begin juni organiseren de combinatiefunctionarissen van de gemeente weer drie leuke sportactiviteiten voor jongeren van 11 tot 27 jaar. Doe jij mee aan Archery Attack, Bubbelbal of de E-fun Cruisertocht? We bieden je hiermee graag de kans andere jongeren lekker sportief maar coronaproof te kunnen ontmoeten. Dus doe jij ook mee met een van de gratis activiteiten? Let op, er is beperkt plek en aanmelden is verplicht. Vol=vol, dus geef je snel op!

 • Vernieuwde samenwerking zet Achterhoek nog beter op de kaart

  Ruim twee jaar geleden maakte de Achterhoek een radicale omslag in haar bestuurlijke aansturing. Ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en overheid (de 3-O’s) staan sindsdien samen aan het roer om grote opgaven voor de regio aan te pakken en brede welvaart verder te stimuleren. Dat dat werkt, bevestigen externe onderzoekers nu.

 • Laag inkomen en kinderen onder de 18 jaar? Vraag het kindpakket aan

  Het is belangrijk dat kinderen gewoon kunnen meedoen aan schoolactiviteiten, een verjaardag vieren of een dagje weg kunnen, ook als er thuis weinig geld is. Lukt dit niet, dan springt de gemeente bij. Ouders die het financieel moeilijk hebben, kunnen een kindpakket aanvragen. Ook als uw inkomen net boven de bijstand is, kunt u een aanvraag doen.

 • Samen werken aan goed ondernemersklimaat: Bronckhorster bedrijvenpanel

  De gemeente wil dichtbij haar ondernemers staan en weten wat voor hen belangrijk is. Om dat beter voor elkaar te krijgen, starten we het Bronckhorster bedrijvenpanel. Ondernemers ontvingen onlangs een persoonlijke uitnodiging van ons om deel te nemen aan het panel. Door hun mening te geven, krijgen wij inzicht in de behoeften, wensen en belemmeringen van ondernemers.

 • Afvalinzameling en gemeentehuis rond Pinksteren

  Op 2e Pinksterdag (24 mei) zamelt Circulus-Berkel geen huishoudelijk afval in. Ook zijn dan de Recyclepleinen en het KlantContactCentrum gesloten. In plaats daarvan gelden vervangende inzameldagen. U vindt deze inhaaldagen op de digitale afvalkalender en de app van Circulus-Berkel.

  Het gemeentehuis is 2e Pinksterdag ook gesloten. Dinsdag 25 mei zijn we u graag weer van dienst.

 • Wildenborchseweg afgesloten op 26 en 28 mei en 4 juni

  In opdracht van de gemeente voert Dostal Wegenbouw de laatste werkzaamheden uit aan de Wildenborchseweg in Vorden. De rode fietsstroken worden aangebracht. Dit is een laag die in korte tijd aangebracht wordt. We hebben voor een stiller en comfortabeler asfalt gekozen. Dit is een andere variant dan de rode slijtlaag op het Lochemse deel van de weg.

 • Jonge mantelzorger? Doe mee aan de escaperoom!

  Ben jij een jongere die er wel even toe is om de zorg los te laten? En wil je samen met leeftijdsgenoten ontsnappen uit een spannende escaperoom? Speciaal voor jonge mantelzorgers organiseren we twee online escaperooms op 4 juni 2021. Ben je mantelzorger en tussen de 8 en 24 jaar? Doe mee! Aanmelden kon tot en met 31 mei.

 • De raad vergadert op 27 mei

  De gemeenteraad vergadert op 27 mei 2021 vanaf 20.00 uur digitaal (vanwege de coronamaatregelen). De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • TV-programma Helden van Nu met onze collega’s Colin, Petra en Marije op 9 mei uitgezonden

  Op 19 maart zijn medewerkers Petra, Marije en Colin van de gemeente door het TV-programma Helden van Nu in het zonnetje gezet vanwege hun inzet voor inwoners en ondernemers in Bronckhorst in deze coronatijd. De opnamen zijn op 9 mei uitgezonden op SBS6. Niet gezien? Hier kun je het terugkijken. Ook wordt de uitzending op 15 mei om 11.00 uur bij SBS en 13.00 uur bij Net5 nog herhaald.

 • De winkels zijn weer open: inleveren energieboxmunten verlengd t/m 30 juni

  Hebt u nog Op Morgen Energiebox-munten liggen? Lever ze dan in voor energiebesparende producten t/m 30 juni 2021! De winkeliers staan voor u klaar. Houdt u wel aan de geldende coronamaatregelen. Is het te druk in de winkel? Kom dan een ander keertje terug. Succes met energie besparen!

 • Geniet van uw wandeling, maar denk om de dieren

  Het is misschien wel tijdverdrijf nummer één in coronatijd: wandelen. Bij gebrek aan andere bezigheden trekken velen van ons de natuur in. Dat is hartstikke gezond en een goede manier om onze prachtige gemeente te ontdekken. Maar het vele wandelen heeft ook een keerzijde. De natuur en de landbouw zijn eigenlijk niet berekend op deze grote drukte, zo melden natuurbeschermers en boeren aan de gemeente.

 • Gemeentehuis 13 en 14 mei gesloten

  Vanwege Hemelvaart is het gemeentehuis op 13 en 14 mei gesloten. Op deze dagen is de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar. U kunt uiteraard op onze website terecht voor informatie, het maken van een afspraak of regelen van verschillende diensten en producten.

 • De vlag uitsteken, hoe hoort ’t eigenlijk?

  De meeste mensen hebben niet elke dag de Nederlandse vlag uithangen. Dat bewaren we voor bijzondere gelegenheden. Maar hoe hoort het eigenlijk volgens de ‘officiële’ regels? Daarover krijgen we soms vragen. Voor particulieren, instellingen en bedrijven bestaat er geen officiële vlaginstructie. Het is dus aan uzelf wanneer u de vlag uithangt. Instellingen en bedrijven houden vaak als richtlijn de vlaginstructie voor rijksgebouwen aan.

 • De raadscommissie vergadert op 18 mei 2021 om 19.00 uur

  De raadscommissie vergadert op 18 mei 2021 vanaf 19.00 uur (Let op: aangepast tijdstip in verband aantal insprekers). De raadscommissie wordt digitaal gehouden vanwege de coronamaatregelen. U kunt de vergadering live volgen via onze site www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. 

 • Ruim 350 kinderen genoten van sport en spel in meivakantie

  Afgelopen meivakantie organiseerden de combinatiefunctionarissen weer leuke activiteiten voor de jeugd. In Drempt, Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem konden basisschoolkinderen kennis maken met sporten die in hun buurt te beoefenen zijn. Het initiatief kwam van onze combinatiefunctionarissen Karin en Lise. Samen met drie studenten Sport & Bewegen van het Graafschap College stelden ze een mooi programma samen met voor ieder wat wils.

 • Zwemmen in open water

  Zwemmen betekent plezier voor jong en oud en is vooral gezond. In Nederland zijn meer dan zevenhonderd officieel aangewezen zwemwaterlocaties waar je veilig in open water kunt zwemmen. Zwemmen in oppervlaktewater heeft ook risico’s. Houd er bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen rekening mee dat het water nog erg koud is en dat u daardoor verkrampt kunt raken.

 • Start inschrijving Move2Social Achterhoek

  Bent u een ondernemer die iets voor elkaar wil krijgen op maatschappelijk gebied, maar heeft u hier nog wel wat hulp bij nodig? Move2Social Achterhoek kan de oplossing zijn.

 • Dodenherdenking 4 mei

  Net zoals vorig jaar gingen ook dit jaar door corona de dodenherdenkingen in Bronckhorst op 4 mei wel door, maar op sobere wijze in heel kleine kring. Op verschillende plaatsen legden lokale 4/5 mei comités bloemen of kransen op begraafplaatsen en herdenkplekken.

 • Meer weten over vaccineren?

  In Nederland is de vaccinatiecampagne om de coronapandemie in te dammen in volle gang. Steeds meer mensen zijn geprikt. Wilt u meer weten over de vaccins, de gekozen vaccineringsstrategie (wie wordt het eerst gevaccineerd en waarom), de planning etc. dan kun u terecht op www.coronavaccinatie.nl. Uiteindelijk komt iedereen aan de beurt. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Zodra u aan de beurt bent, krijgt u bericht thuis. 

 • Afvalinzameling rond komende feestdagen

  Op Hemelvaartsdag (13 mei) en 2e Pinksterdag (24 mei) zamelt Circulus-Berkel geen huishoudelijk afval in. Ook zijn dan de Recyclepleinen en het KlantContactCentrum gesloten. In plaats daarvan gelden vervangende inzameldagen. U vindt deze inhaaldagen op de digitale afvalkalender en de app van Circulus-Berkel.

 • TV-programma Helden van Nu met onze collega’s Colin, Petra en Marije op 9 mei uitgezonden

  Op 19 maart zijn medewerkers Petra, Marije en Colin van de gemeente door het TV-programma Helden van Nu in het zonnetje gezet vanwege hun inzet voor inwoners en ondernemers in Bronckhorst in deze coronatijd. De uitzenddatum is nu bekend: 9 mei om 16.00 uur op SBS6 en 15 mei om 11.00 uur bij SBS en 13.00 uur bij Net5. Kijkt u ook?

 • Gemeentehuis 5 mei gesloten

  Vanwege Bevrijdingsdag is het gemeentehuis op 5 mei gesloten. Op deze dag is de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar. U kunt uiteraard op onze website terecht voor informatie, het maken van een afspraak of regelen van verschillende diensten en producten. Ook op 13 en 14 mei (i.v.m. Hemelvaart) en op Tweede Pinksterdag (24 mei) is het gemeentehuis gesloten.

 • Afronding groot bomenonderhoud

  De komende werken we aan de afronding van het groot bomenonderhoud in de gemeente. Begin dit jaar dunden we bomenlanen uit en plantten we nieuwe bomen aan. Nu staan er snoeiwerkzaamheden aan dezelfde bomenlanen op het programma. Hierbij verwijderen we dood hout en te laag hangende takken uit de bestaande bomen. De verwachting is dat de werkzaamheden tot en met 11 juni duren. Wilt u meer weten over dit project? Kijk dan op www.bronckhorst.nl/grootonderhoudbomen. Hier kunt u op een interactieve kaart ook bekijken waar de werkzaamheden precies plaatsvinden.

 • De WBTR voor stichtingen en verenigingen komt eraan

  Op 1 juli 2021 gaat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in. De WBTR gaat voor alle verenigingen en stichtingen in Bronckhorst en de rest van Nederland gelden. Her en der springen hier (commerciële) partijen handig op in om u hierover te adviseren. Dit is niet nodig. U hoeft niet meteen drastische wijzigingen in de statuten door te voeren. De wet gaat per 1 juli in, maar het is geen verplichting om per 1 juli de statuten te wijzigen.

 • Mogelijk zonnepark op terrein oude zuivering Vorden

  De gemeente zoekt naar een goede invulling van het terrein van de oude zuivering aan Het Hoge 65 in Vorden, naast de Baakse Beek. De oude zuivering staat al jaren leeg en het gebied heeft op dit moment geen functie. Het terrein is verhard en grotendeels omringd door groen en leent zich daarom uitstekend voor een klein zonnepark. Het terrein biedt ruimte aan ongeveer 700 panelen. Op die manier draagt het terrein bij aan de opwek van duurzame energie in Bronckhorst.

 • Dringende oproep Waterschap Rijn en IJssel

  Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) roept inwoners en bedrijven met klem op om geen schadelijke stoffen door het riool te spoelen. Chloor, bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, meststoffen of hulpstoffen uit bedrijfsprocessen kunnen het zuiveringsproces van een rioolwaterzuivering verstoren. Ze doden de bacteriën die het afvalwater schoonmaken. Wees u daarom bewust van wat u met het afvalwater wegspoelt in uw huis, bedrijf of via de straatkolk.

 • Word geen slachtoffer van oplichting

  Oplichting is van alle tijden. Criminelen vinden helaas steeds nieuwe manieren om mensen geld afhandig te maken. Daarbij maken zij steeds vaker slachtoffers in de digitale wereld. Daarom is het belangrijk dat u op uw hoede bent voor dit soort criminele activiteiten. We hebben een paar concrete tips op een rij gezet om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van (digitale) oplichting. Bent u toch slachtoffer geworden? Doe dan altijd aangifte! Kijk voor meer informatie en tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

 • De raadscommissie vergadert op 12 mei 2021

  De raadscommissie vergadert op 12 mei 2021 vanaf 20.00 uur. In verband met de huidige coronamaatregelen is de raadscommissie digitaal. U kunt de vergadering live volgen via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad.

 • 1 jaar na 75 jaar vrijheid, opnieuw thuis stilstaan bij 4 en 5 mei

  1 jaar na 75 jaar vrijheid herdenken en vieren we 4 en 5 mei opnieuw thuis. We hadden gehoopt dat we in 2021 weer fysiek samen zouden kunnen herdenken en vieren. We weten nu dat dat niet mogelijk is. Maar we kunnen wel van huis uit samen stilstaan bij beide dagen. Door de vlag uit te hangen, stilte in acht te nemen, tv-programma’s erover te kijken en met elkaar te spreken over vrijheid.

 • Tot Slot! In Bronckhorst

  Bronckhorst heeft veel te bieden aan inwoners en bezoekers. De gemeente heeft nieuw beleid om toerisme en recreatie te stimuleren en voorzieningen in stand te houden en te ontwikkelen waar ook inwoners van profiteren. Daarbij hoort een duidelijker toeristisch beeld van Bronckhorst, passend bij de vele kastelen en landgoederen, ons meest unieke kenmerk. Dat is er nu! Bronckhorst presenteert zich als dé ‘Achterhoekse Kastelen- en Landgoederenregio’ met de spiksplinternieuwe campagne ‘Tot Slot! In Bronckhorst’.

 • Maar liefst elf Bronckhorsters koninklijk onderscheiden!

  Tijdens de lintjesregen voor koningsdag 2021 op 26 april zijn maar liefst elf Bronckhorsters coronaproof koninklijk onderscheiden door burgemeester Marianne Besselink (allen werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau)! De burgemeester ging hiervoor persoonlijk bij hen langs. Het gaat om de volgende dames en heren.

 • Wie verdient een jeugdlintje? Meld uw jonge held aan!

  Graag zetten wij jongeren die iets bijzonders doen in Bronckhorst, en daarmee misschien wel een held zijn voor anderen in hun omgeving, in het zonnetje door hen een jeugdlintje uit te reiken. Kent u een jongere/kind tot 18 jaar die dit verdient omdat hij of zij iets bijzonders doet? Op 2 juni 2021, de dag na de internationale Dag van het Kind op 1 juni, reikt burgemeester Marianne Besselink deze eervolle onderscheiding uit.

 • Bestrijding eikenprocessierups

  De eikenprocessierups is weer in aantocht. Na een matige kou deze winter zijn inmiddels de eerste eitjes begin april uitgekomen, een week eerder dan verwacht. Half mei verwachten we de eerste overlast door brandharen van de rups. De gemeente doet er alles aan om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

 • Nieuw! Special Gym & Dance groep

  Sinds enkele weken is er in Bronckhorst de Special Gym & Dance groep. Een gymgroep speciaal ontwikkeld voor kinderen met een beperking, in samenwerking met lokale partijen en onze combinatiefunctionaris Karin te Heggeler. Er zijn nog een paar plekjes beschikbaar.

 • Tijdspad naar kaders voor windenergie

  In 2019 stemde de gemeenteraad in met de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030. De raad besloot de beleidsregels en -kaders voor windmolens (met een ashoogte van meer dan 25 meter) op te schorten tot 2022. De spelregels voor de inzet van windenergie zijn nog niet afgesproken.

 • Energiedisplay helpt energie te besparen

  Weet u precies hoeveel gas en stroom u dagelijks verbruikt? Met een energiedisplay dat aangesloten is op uw slimme meter maakt u dit makkelijk inzichtelijk. En wat blijkt? Huishoudens met een energiedisplay verbruiken minder energie, wijst een recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Universiteit Tilburg uit. Heeft u thuis een slimme meter van 2014 of jonger? Dan kunt u uw eigen display bestellen met munten uit de Op Morgen Energiebox.

 • Kleine windmolen mooie aanvulling op zonnepanelen

  Guido Hilhorst uit Hummelo heeft ongeveer negentig melkkoeien. Als veehouder werkt hij iedere dag met de natuur. En nu haalt hij er ook zijn energie uit! Guido heeft gekozen voor zonnepanelen op dak en een kleine windmolen op het erf.

 • Paspoort nodig bij reizen naar het VK vanaf 1 oktober 2021

  Als gevolg van de Brexit kunt u Vanaf 1 oktober 2021 alleen met een paspoort naar het Verenigd Koninkrijk (VK) reizen. Een identiteitskaart (ID-kaart) is dan niet meer geldig. Woonde u op of voor 31 december 2020 in het VK, dan kunt u nog tot en met eind 2025 uw ID-kaart gebruiken. De landen die onder het VK vallen zijn: Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Gemeenten en waterschap samen aan de slag met de Oude IJssel

  Verschillende Achterhoekse gemeenten en het Waterschap Rijn en IJssel willen de beleving rondom de Oude IJssel verbeteren. Zij vinden dat de rol van de mooie Oude IJssel versterkt kan worden. Hoe dat moet gebeuren is het afgelopen jaar onderzocht. Twee ontwerpbureaus zijn aan de slag gegaan en de resultaten en conclusies zijn onlangs gepresenteerd aan de gemeenten.

 • Antenne KPN in kerktoren Baak in gebruik

  De antenne van KPN in de kerktoren aan de Wichmondseweg in Baak werkt! Hiermee is Baak beter mobiel bereikbaar. Een extra antenne was nodig, omdat noodoproepen ontvangen of 112 bellen voor acute hulp in het gebied niet overal goed mogelijk was.

 • Gratis sportinstuif voor basisschoolkinderen in meivakantie

  In de meivakantie organiseren de combinatiefunctionarissen van de gemeente een sportinstuif in de vijf grote kernen van Bronckhorst. Kinderen van groep 3 t/m 8 mogen gratis meedoen. Een mooie gelegenheid om lekker buiten te bewegen en nieuwe sporten te ontdekken. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen aan voetbal, handbal, volleybal en andere sporten uit de omgeving.
   

 • Nieuwe inwoners verrast met een streekpakket

  Tien nieuwe inwoners zijn onlangs verrast met een heerlijk streekpakket. Ze hebben gewonnen met een prijsvraag die was opgenomen in een speciale video voor onze nieuwe inwoners. De gebiedsambtenaren van onze gemeente hebben de streekpakketten persoonlijk bij hen thuis afgeleverd.

   

 • Ruimtelijk wensbeeld voor omgeving Witte Paard Zelhem

  Begin april heeft het college van b en w ingestemd met het Ruimtelijk Wensbeeld voor het gebied rondom het Witte Paard in Zelhem. Vanwege verschillende ontwikkelingen in het gebied is een ruimtelijk wensbeeld vastgesteld voor het gebied rondom het Witte Paard in Zelhem, direct ten noorden van de markt in het centrum. Een van de ontwikkelingen is een woningbouwplan voor de locatie van het Witte Paard. Er is hiervoor een schetsplan ingediend en we zijn in overleg met de ontwikkelaar om te komen tot een haalbaar plan dat past in het wensbeeld en de woonvisie.

 • Wegafsluiting in verband met wegwerkzaamheden

  Vanaf 19 april tot en met 2 mei 2021 worden er bermstenen gelegd in de Vierakkersestraatweg tussen de Dorpsstraat en Boshuisweg in Wichmond. De Vierakkersestraatweg wordt hiervoor niet afgesloten, maar de werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken.

 • Ontwerp De Strip Hengelo (Gld) klaar, laat uw mening horen

  De werkgroep Vitale Kernen Hengelo en gemeente Bronckhorst organiseren op 14 april tussen 19.00 en 20.00 uur een online presentatie en informatiebijeenkomst over de voorgenomen verbeteringen aan de De Strip in Hengelo (Gld). De Strip is het gebied tussen de kruising Schoolstraat-Raadhuisstraat en de Kerkstraat-Raadhuisstraat, inclusief het voetgangersgebied van de Schoolstraat tot aan de Kerkstraat, langs de Albert Heijn, het oude gemeentehuis en het nieuwe gezondheidscentrum.

 • Inlevertermijn Energiebox-munten verlengd t/m 31 mei 2021

  Heeft u nog Op Morgen Energiebox-munten liggen? Vanwege de coronamaatregelen zijn de winkels nog altijd beperkt open. We begrijpen dat het inleveren van de munten bij ondernemers daardoor lastig is. Daarom verlengen we de inlevertermijn t/m 31 mei 2021. Zo heeft u meer tijd en gelegenheid om de munten in te leveren voor mooie energiebesparende producten!

 • Achterhoek mikt op organisatie onderdeel UCI Cycling World Championships in 2027

  De tweede editie van de UCI Cycling World Championships moet in 2027 plaatsvinden in Nederland. Dat is de wens van de KNWU, Sportcentrum Papendal en TIG Sports. Deze drie initiatiefnemers hebben de provincies Gelderland en Noord-Brabant bereid gevonden aan deze ambitie mee te werken. Dit alles staat in een omvangrijk bidboek dat eind maart bij de UCI wordt ingediend, met de titel; ‘Celebrate Cycling’.