Nieuws

 • Wegafsluiting in verband met werkzaamheden bruggen

  De bruggen in Hoog- en Laag-Keppel worden op afstand bediend. De camera’s en luidsprekers op deze bruggen zijn aan vervanging toe. Voor deze werkzaamheden gelden de volgende verkeersmaatregelen:

  • Hoog-Keppel, de Jonker Emielweg is op 20 en 23 maart afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. In het weekend van 21 en 22 maart is de weg gewoon open
  • Laag-Keppel, op de Dorpsstraat wordt een halve rijbaan afgezet op 24 en 25 maart. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer
 • Bloemenmengsels voor Dorp en Rand

  Evenals voorgaande jaren vragen we u ook dit jaar weer om een akkerrand, berm of overhoekje in het buitengebied in te zaaien met een bloemenmengsel. Het gaat om gebieden waar werkgroepen Dorp en Rand actief zijn, maar nieuwe werkgroepen zijn ook welkom. Vorig jaar kwamen er veel aanmeldingen binnen en genoten inwoners en voorbijgangers van prachtige, bloeiende akkerranden en bermen in de gemeente.

 • AFGELAST - Informatieavonden ouders groep 7/8 over drugs, alcohol en social media

  Als ouder van een kind in groep 7 of 8 herkent u het wellicht dat er op die leeftijd veel op uw kind afkomt. Welke afspraken maakt u bijvoorbeeld over het gebruik van sociale media? Wat kunt u doen tegen online pesten? Misschien zijn er al wel de eerste verleidingen van alcohol en drugs, hoe gaat u daarmee om? Antwoord op deze en andere vragen kunt u krijgen tijdens een van de informatieavonden, die onze combinatiefunctionarissen de komende maanden organiseren. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor kinderen in groep 7 en 8 met hun ouders.

 • Aanleg glasvezel in de kleine kernen. Hoe staan we ervoor?

  Glasvezel Buitenaf meldt dat de aanleg van het glasvezelnetwerk in de kernen van Achterhoek Midden in volle gang is. De kernen van Achterhoek Midden liggen verspreid in drie gemeenten: Bronckhorst, Berkelland en Doetinchem.

 • UITGESTELD - Asbest verwijderen in oostelijk buitengebied?

  Vanwege het coronavirus is deze informatieavond tot nader bericht uitgesteld. 
  Maak gebruik van de Asbesttrein! Eind vorig jaar heeft de Eerste Kamer tegen het voorgenomen verbod op asbestdaken van 2024 heeft gestemd. Het wordt dus niet verplicht om uw asbestdak te saneren, maar het is nog steeds wel zeer verstandig om dit te gaan doen. In Bronckhorst doen we dat met de zogenoemde Asbesttrein.

 • AFGELAST - Landelijke opschoondag 21 maart 2020

  De landelijke organisatie achter de Opschoondag heeft besloten het evenement af te lasten in verband met het Coronavirus. Ook in Bronckhorst zal de Opschoondag dus niet doorgaan.

 • UITGESTELD - Uitnodiging: premièrevoorstellingen documentaire ‘Een graf voor Kavanagh’ op 6 april

  “Dying for freedom isn’t the worst that could happen. Being forgotten is.” ​Dit is het opschrift op het monument voor een groep Canadese militairen in Rha. Jonge mannen die in de bloei van hun leven sneuvelen wanneer ze het gebied rond het dorp proberen te bevrijden. Onder hen is de geallieerde officier Lt. John Gordon Kavanagh uit Toronto van 23 jaar. Zijn familie hoort dat hij op 5 april 1945 ergens in Europa is gestorven. Meer horen zij niet.

 • Gemeente start met aardgasvrije voorbeeldwijken

  In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Dat heeft het kabinet besloten. Daarom starten we in Bronckhorst de komende tijd met aardgasvrije voorbeeldwijken. Stap voor stap worden alle woningen en gebouwen in Bronckhorst aardgasvrij.

 • Gemeente betrekt Dorpsraad bij verkoop en invulling terreinen school en werf in Hoog- Keppel

  Wij hebben met dorpsraad Keppel-Eldrik afspraken gemaakt over het betrekken van inwoners van Hoog-Keppel bij de invulling van de terreinen van de oude dorpsschool en gemeentewerf in Hoog-Keppel. Ons doel is om op beide terreinen te komen tot duurzame initiatieven voor wonen, zorg en/of commerciële functies. Dit doel ondersteunt de dorpsraad.

 • Mantelzorgcafé 31 maart Ons Huis in Hengelo

  Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Daarover praten kan helpen om de zorg vol te houden. Andere mantelzorgers begrijpen u maar al te goed. Op 31 maart 2020 is er een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé met het thema palliatieve terminale zorg.

 • UITGESTELD - 5-jaarlijkse Veteranendag Bronckhorst 6 april

  Bent u veteraan? We verwelkomen u graag! Dit jaar staat Nederland in het teken van 75 jaar vrijheid. Ook op veel plekken in Bronckhorst wordt daar op gepaste wijze aandacht aan besteed. Elke 5 jaar organiseren we een speciale bijeenkomst voor Bronckhorster veteranen. Op 6 april 2020 is er een bijeenkomst met het thema 75 jaar vrijheid. We vertonen onder meer de 50 minuten durende documentaire ‘Een graf voor Kavanagh’ en er is tijd voor een hapje en drankje en gezellig samen zijn.

 • Themabijeenkomst gemeentelijke financiën in plaats van raadscommissie

  De raadscommissie van 12 maart 2020 komt te vervallen. In plaats van de commissievergadering is er deze avond een openbare themabijeenkomst in voorbereiding op de behandeling van de perspectiefnota op 2 juli. De bijeenkomst gaat over het financieel beeld van de gemeente en de wijze waarop de algemene reserves ingezet kunnen worden voor investeringen. De raads- en commissieleden spreken tijdens de themabijeenkomst met elkaar over keuzes die gemaakt moeten worden.

 • UITGESTELD - In gesprek over een dementievriendelijke omgeving

  Vanwege het coronavirus zijn deze groepsgesprekken tot nader bericht uitgesteld.
  In de komende jaren neemt het aantal mensen met dementie toe. De gemeente Bronckhorst wil een “dementievriendelijke gemeente” zijn. Wij vinden het belangrijk om mensen met dementie én hun naasten zo te ondersteunen, dat zij zo goed mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving.

 • Vrouwelijke studenten lopen dagje mee met vrouwen in toppositie in Achterhoek

  Burgemeester Besselink en Mirjam Koster van Graafschap College initieerden nieuwe actie. In de Achterhoek staan bij verschillende bedrijven vrouwen aan de top. Er zijn meerdere vrouwelijke burgemeesters, waaronder onze burgemeester, bij het Graafschap College in Doetinchem is Mirjam Koster voorzitter van het college van bestuur, bij Aviko in Steenderen is Katerina Kempinga Site Manager en Sité Woondiensten wordt geleid door Els Birkenhager. Om maar enkele voorbeelden te noemen.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij van 2 t/m 6 maart onderstaande wegen af:

  • Vorden, Sluiterdijk tussen Rommelderdijk/Brandenborchweg
  • Vorden, Brandenborchweg tussen Rommelderdijk/Schuttestraat
  • Hengelo, Vierblokkenweg tussen Jachtweg/Varsselseweg
  • Hengelo, Jachtweg tussen Vierblokkenweg/Oude Zelhemseweg
 • Laat een lentebui niet in het riool weglopen

  De winter nadert zijn einde, tijd dus om uw tuin klaar te gaan maken voor het voorjaar. Als u toch aan de slag gaat, denk dan ook eens aan het afkoppelen van uw regenpijp. Dit heeft veel voordelen voor uw tuin en hiervoor is nog steeds een subsidie beschikbaar vanuit de gemeente.

 • Raadsvergadering 27 maart vervalt

  De raadsvergadering van 27 maart 2020 komt te vervallen. De eerstvolgende raadsvergadering is 23 april. 

 • Politiek ver van uw bed? Wij nodigen u uit als speciale gast van de raad!

  Weet u wat een raadslid doet? En waar de gemeenteraad besluiten over neemt? Als inwoner van Bronckhorst heeft u best vaak direct of indirect te maken met besluiten die de gemeenteraad neemt zonder dat u zich dat misschien direct realiseert. Denk aan subsidies voor (sport)verenigingen, onderhoud van wegen en bermen, een speeltuin in uw dorp, ondersteuningsmogelijkheden omdat u ouder en minder mobiel wordt, etc.

 • Bedrijventerrein ‘t Werkveld in Vorden zet duurzame stap vooruit

  In Vorden is op bedrijventerrein ’t Werkveld een grote stap gezet op het gebied van duurzaamheid. Verkennend onderzoek wijst uit dat het bedrijventerrein energiepositief en CO2-neutraal kan worden. Dit sluit aan bij de ambitie van het Energie-team van het bedrijventerrein en dus kunnen alle betrokkenen van ’t Werkveld samen aan de slag met de voorgestelde verduurzamingsmaatregelen.

 • Deel belastingaanslagen met verkeerde betaalinstructie

  Op een deel van de door GBTwente verstuurde aanslagen staat onjuist vermeld dat deze voor 30 april betaald moet worden, terwijl de ontvanger mogelijk een machtiging voor automatisch betalen heeft afgegeven. Degenen om wie het gaat, krijgen hierover persoonlijk bericht van GBTwente. Heeft u een machtiging afgegeven, dan hoeft u niks te doen. De termijnbedragen worden rond de 28e van de maand geïncasseerd. De eerste keer is dat in maart.

 • B en w willen ondersteuning voor vitale toekomst Bronckhorster verenigingen

  Verenigingen spelen een belangrijke rol in de Bronckhorster samenleving. Ze zorgen ervoor dat inwoners bewegen, elkaar ontmoeten en meedoen in de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat verenigingen ook in de toekomst vitaal en financieel gezond blijven. B en w stellen de raad daarom voor om een aantal incidentele financiële bijdragen voor verenigingen beschikbaar te stellen. Daarnaast willen b en w maatschappelijke organisaties en verenigingen ondersteunen met een financiële garantstelling bij investeringen.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden zijn de komende weken in Hengelo (Gld) en Vorden een aantal wegen afgesloten.

 • Dienstverlening om afval te scheiden verandert niet in 2020

  De afgelopen weken hebben raad en college gesproken over het nieuwe afval- en tariefsysteem. Inwoners scheiden hun afval enorm goed. Belangrijk voor het milieu. De keuzes die u maakte ten aanzien van de inzameling, kwamen echter niet overeen met verwachtingen die wij hadden na onderzoeken die we deden. Dit jaar wordt een oplossing gezocht, zodat de inzameling van 2021 de kosten wel dekt. De raad heeft uitgebreid gediscussieerd hoe dit opgepakt gaat worden. Het tekort van 2020 past de gemeente uit de reserves bij.

 • Digitale mogelijkheden vervangen plattegrondkasten

  Op 32 plekken langs toegangswegen en in kernen in Bronckhorst staan nog plattegrondkasten om bezoekers de weg te wijzen. Deze zijn aan vervanging toe. Steeds meer automobilisten maken echter gebruik van navigatie in hun auto of via hun mobiele telefoon. Hierdoor verliezen de plattegrondkaarten hun functie en daarom gaan we ze verwijderen. We hebben bekeken of een nieuwe invulling van de kasten met bijvoorbeeld kunstuitingen een optie was, maar dit is niet gelukt.

 • Loden waterleiding? Doe de check!

  Het Nederlandse drinkwater is het gezondste dat u kunt drinken. Maar het is ook al lang bekend dat kraanwater te veel lood kan bevatten in huizen met loden leidingen. Dit geldt ook voor woningen met nieuwe kranen of drinkwaterinstallaties. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat lood schadelijker is dan voorheen gedacht.

 • Verslag raadsvergadering 20 februari

  Op 20 februari 2020 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

 • Loop 'ns binnen bij onze gebiedsambtenaren tijdens hun spreekuren

  Hebt u ideeën voor uw woonomgeving, maar weet u niet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken? Hebt u iemand nodig om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit? Wilt u weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken? Onze gebiedsambtenaren zijn u graag van dienst. Zij houden hiervoor onder andere maandelijks een spreekuur.

 • Accountmanagers aan de slag voor ondernemend Bronckhorst

  De gemeente heeft vaste aanspreekpunten voor ondernemers. Dit zijn onze accountmanagers. Het ondersteunen van ondernemers en stimuleren van ondernemerschap is voor ons een speerpunt. De accountmanagers begeleiden en adviseren (startende) ondernemers onder meer op het gebied van vestiging, verplaatsing of uitbreiding van hun bedrijf en de daarvoor benodigde vergunningen. Daarnaast coördineren zij een snelle en juiste afhandeling van ondernemerszaken binnen de gemeente. Wat zij de afgelopen weken zoal deden met en voor ondernemend Bronckhorst? U leest er op deze gemeentepagina’s ieder kwartaal wat meer over.

 • Ondernemer en gemakkelijk digitaal zaken met ons doen?

  Digitaal zaken met ons doen? Wij maken het u graag gemakkelijk met e-herkenning. E-herkenning is de manier om veilig in te loggen voor ondernemers oftewel dé digitale sleutel voor ondernemers. Hiermee weten wij zeker wie u bent én dat u mag doen wat u wilt doen op onze site. U kunt er op onze site bijvoorbeeld verschillende subsidieaanvragen mee regelen. Denk aan de afkoppelsubsidie. Maar ook een aanvraag doen voor het plaatsen van reclame-uitingen, omgevingsvergunning, tijdelijke verhuur van woonruimten of verzoek om handhaving. 

 • Openingstijden politiebureau Hengelo (Gld.)

  Per 25 februari 2020 is het politiebureau in Hengelo (Gld.) voor inloop open op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Buiten openingstijden van het bureau in Hengelo kunnen aangiftes gedaan worden bij het politiebureau in Doetinchem. 

 • Brandweerpost Hengelo (Gld.) zoekt collega’s

  Zoekt u een gave uitdaging naast uw normale job? Brandweer Hengelo (Gld) zoekt versterking! Iedere oproep is weer spannend. Brandweerwerk is namelijk veel meer dan alleen maar het blussen van branden. Benieuwd of dit wat voor u is? Kom naar de inloopavond op 2 maart 2020. Lees er meer over op de website van de brandweer.

 • Appartementseigenaren geen te hoge WOZ-beschikking

  In het programma Kassa van 15 februari 2020 werd gesteld dat appartementseigenaren een te hoge WOZ-beschikking ontvangen omdat gemeenten ten onrechte het reservefonds waarin appartementseigenaren verplicht sparen voor het onderhoud van de woningen, optellen bij de woningwaarde. Dat geldt NIET voor de gemeenten die bij GBTwente aangesloten zijn, waaronder gemeente Bronckhorst. Lees er meer over op de website GBTwente

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij in Vorden van 17 t/m 21 februari 2020 onderstaande wegen af:

  • Brandenborchweg tussen Ruurloseweg / Rommelderdijk
  • Rommelderdijk tussen Brandenborchweg / gemeentegrens
 • Themabijeenkomst mantelzorg: Voluit Leven

  Op 27 februari 2020 houden we in samenwerking met GGNet een themabijeenkomst ‘Voluit leven’ voor mantelzorgers over het omgaan met naasten met psychische problemen. De bijeenkomst is in De Gouden Karper, Dorpsstraat 9, Hummelo. Vanaf 19:00 uur is de inloop, we starten om 19.15 uur. Eindtijd rond 21.00 uur.

 • Afvallediging en harde wind

  De afgelopen tijd hadden we te maken met harde wind en windstoten. Hierdoor kon inzamelaar Circulus-Berkel helaas niet altijd alle ondergrondse containers bij de milieuparkjes (goed) legen. Dit geldt met name voor de lichtere containers bij de parkjes, waarin u PMD en papier werpt. De harde wind en windstoten leveren gevaarlijke situaties op bij het legen (afval kan wegwaaien en de besturing bij het optillen van de containers is lastig te controleren). Zodra de wind was afgezwakt, werden de containers weer geleegd.

 • Discussie over afvalproblematiek in de raadscommissie

  Op 13 februari 2020 sprak de raadscommissie over de afvalproblematiek in Bronckhorst. Inwoners scheiden hun afval enorm goed. Belangrijk voor het milieu! De keuze en bereidheid van inwoners om hun restafval massaal weg te brengen, kwam niet overeen met de verwachtingen die we hadden na onderzoeken in ons inwonerpanel en ervaringscijfers van andere gemeenten. Hierdoor ontstaat een nieuw tekort, wat de raadsfracties zeer teleurstellend vonden. Zij willen zo spoedig mogelijk een oplossing.

 • Werkzaamheden Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat, gemeente Doesburg

  In de gemeente Doesburg vindt een reconstructie plaats op de Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. De werkzaamheden gebeuren in fases en duren naar verwachting zeven maanden. In deze hele periode wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de N317 en N314. Op 26 februari 2020 is er bij boerderij Groot Nijhof, Eekstraat 12 A in Doesburg, van 19.00 – 21.00 uur, een inloopavond. Tijdens de avond zijn het kaartmateriaal en de plannen te bekijken en kunt u vragen stellen. Meer informatie vindt u ook op de website van gemeente Doesburg.

 • Werkzaamheden Wildenborchseweg van start

  Tussen 24 februari en 3 april 2020 sluiten we de Wildenborchseweg tussen Lochem en Vorden af voor doorgaand verkeer. We nemen de weg flink onder handen, om de veiligheid voor zowel weggebruiker als aanwonenden te verbeteren. Het verkeer wordt omgeleid via een aangegeven route. De maatregelen komen voort uit een initiatief van een aantal verontruste bewoners van de Wildenborchseweg, die aandacht vroegen voor de verkeersveiligheid op de weg.

 • Bronckhorst pakt inbrekers harder aan

  De gemeente gaat in samenwerking met de politie mogelijke inbrekers harder aanpakken. Dit doen we door naast de gebruikelijke strafrechtelijke boete, ook een zogeheten ‘last onder dwangsom’ opleggen. De relatief geringe geldboete voor het bezitten van inbrekersgereedschap blijkt niet voldoende afschrikkend te werken.

 • Let op! Oplichters actief in buitengebied

  De laatste tijd komen er bij de politie regelmatig meldingen binnen van inwoners die zijn gebeld door een persoon die aangeeft van de Belastingdienst te zijn. Deze beller wijst de inwoners op een openstaande belastingschuld. Verdere sancties zouden voorkomen kunnen worden door meteen een geldbedrag over te maken. Vaak gaat het om forse bedragen. Ga hier nooit op in, dit zijn oplichters!

 • Ben jij jonge mantelzorger? Ga mee met het zwemuitje!

  Op 24 februari 2020 organiseren we een zwemuitje bij zwembad De Brink in Zelhem. Jonge mantelzorgers uit Bronckhorst, in de leeftijd tussen 8 tot 16 jaar, zijn om 11.00 uur van harte welkom om gratis deel te nemen. Voor een lunch en wat te drinken wordt gezorgd. Deelnemers mogen ook 1 introducé per persoon meenemen. Aanmelden kon tot 20 februari.

 • Opbrengst cursus Oral History te lezen in Contact

  Maar liefst 14 verhalen over de Wederopbouw in Bronckhorst. Dat is de oogst van de cursus Oral History die de gemeente vorig jaar in samenwerking met Erfgoed Gelderland organiseerde. Alle verhalen worden de komende tijd elders in deze krant gepubliceerd. U kunt alle verhalen ook in één keer nalezen op www.mijngelderland.nl.

 • Verkeersonderzoek centrum Hengelo (Gld)

  In 2008 is er een onderzoek geweest naar de verkeersstromen in en door het centrum van Hengelo door het bureau BVA verkeersadviezen. In de eerste week van maart 2020 gaat datzelfde bureau voor ons het onderzoek actualiseren. Deze actualisatie is op verzoek van de werkgroep Vitale Kernen Hengelo om in beeld te krijgen:

  • om hoeveel verkeer door het centrum van Hengelo rijdt
  • welke routes het verkeer neemt
  • om hoeveel (doorgaand) vrachtverkeer het hierbij gaat
 • Een carnaval van NIX: geen alcohol en tabak onder de 18!

  Carnaval staat voor de deur. Dat betekent drie dagen en nachten volop feesten voor jong en oud. Carnaval is één van de momenten waarop veel kinderen hun eerste glas alcohol drinken of experimenteren met roken. Hoe zorgt u ervoor dat uw kind zich ook tijdens de carnaval aan de NIX afspraak houdt?

 • Heeft u een goed idee voor de Mammoet in Velswijk?

  De voormalige basisschool de Mammoet in Velswijk gaat in de verkoop en we willen dat het pand een nieuwe, duurzame en levensvatbare invulling krijgt. Een invulling die past bij Velswijk en bijdraagt aan de levendigheid van de kern. Dus heeft u een goed en haalbaar idee voor de Mammoet? Meld u dan uiterlijk 10 april 2020 bij Gerrits Makelaardij. De dorpsbelangenorganisatie (DBO) Velswijk heeft eind 2019 al meegedacht in mogelijke bestemmingen en er zijn al twee initiatieven ingediend. Deze worden meegenomen in de verdere verkoopprocedure.

 • Vier helden verrast

  Met hun oplettendheid en adequaat handelen hebben vier jonge vrienden uit Keijenborg en Hengelo eind januari misschien wel het leven gered van een man die tussen Doetinchem en Zelhem met zijn fiets in de sloot terechtgekomen. Hiervoor ontvingen zij het lintje Held van Bronckhorst.

 • Ledigen bij milieuparkjes

  Vanwege de storm zijn er problemen met de inzameling van de ondergrondse containers bij de milieuparkjes. Vanaf windkracht 6 kunnen de inzamelwagens een aantal containers op de parkjes helaas niet legen. Op 10 en 11 februari ligt de windkracht tussen 4 en 6 á 7 en is de inzameling aangepast. PMD, papier en textiel kunnen bij deze windkracht niet geleegd worden. Dit is te licht en de kans is groot dat er tijdens het ledigen spullen wegwaaien. Restafval en glas, dat veel zwaarder is, wordt wel geleegd. Het is niet toegestaan afval buiten de containers te laten staan. Neemt u dit dus weer mee als het niet meer in de container past. Excuses voor het ongemak. 

 • Home-Start zoekt vrijwilligers!

  Wilt u wat doen voor een ander in de buurt? Heeft u oog voor dingen die goed gaan en geeft u daar graag een compliment over? Wilt u op basis van gelijkwaardigheid, ouders van jonge gezinnen helpen weer in hun eigen kracht te komen? Als u dan ook nog ervaring hebt als ouder of opvoeder, bent u als vrijwilliger bij Home-Start op de juiste plaats! We komen graag met u in contact.

 • Gemeente vraagt rechter uitspraak over toegankelijkheid terrein kasteel Vorden

  Bij de verkoop van kasteel Vorden zijn afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van het kasteelcomplex. De afgelopen jaren bleek dat de betrokken partijen hierover meerdere malen van inzicht verschilden. In verschillende gesprekken en overeenkomsten is geprobeerd met de eigenaren van het kasteel afspraken te maken over de toegankelijkheid van het complex. Belangrijkste meest recente afspraken gingen over het pad over het kasteelterrein.

 • Achterhoekse gemeenten vormen één front tegen ondermijning

  De acht Achterhoekse gemeenten hebben een plan van aanpak Ondermijning Achterhoek vastgesteld. In dit plan staan concrete acties die moeten zorgen dat ondermijning in onze regio geen voet aan de grond krijgt.

 • De aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan

  In de laatste week van februari 2020 ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van GBTwente (gemeentelijk belastingkantoor), in opdracht van de gemeente.

 • De raad vergadert op 20 februari

  Op 20 februari 2020 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Vanaf 26 februari 40 dagen geen alcohol!

  De IkPas actie van januari is afgelopen. Duizenden mensen hebben meegedaan en een maand geen druppel gedronken. Heeft u niet meegedaan? Grijp dan alsnog uw kans! Op 26 februari begint namelijk de 40 dagen actie.

 • Officiële besluiten maken we digitaal bekend

  De gemeente neemt jaarlijks vele besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. In een verordening, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening, staan regels waaraan inwoners en bedrijven in Bronckhorst zich horen te houden. Wist u dat de gemeente deze besluiten publiceert op officielebekendmakingen.nl? Via overuwbuurt.overheid.nl vindt u op eenvoudige wijze de officiële publicaties van Bronckhorst. 

 • Meer bomen voor een groener Bronckhorst

  Onze gemeente wordt nog groener dan ze al is! De afgelopen weken hebben we diverse bomen aangeplant in de bermen in het buitengebied en op verschillende locaties in de dorpskernen. Op dit moment zijn er al 200 bomen geplant. In de komende weken komen hier nog 70 bij.

 • Isoleer nu met de Achterhoekse Bespaaractie

  Energie besparen levert ook wat op, maar waar begint u? Deelnemers aan de Achterhoekse Bespaaractie weten het inmiddels. Bijna 1.400 Achterhoekers hebben zich voor de actie ingeschreven. Nog tot 28 februari 2020 is het mogelijk om hieraan deel te nemen, als u tenminste eigenaar bent van een woning die gebouwd is vóór 1980. Na aanmelding komt er een adviseur bij u langs om uw situatie in kaart te brengen.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij van 10 t/m 14 februari 2020 onderstaande wegen af:

  • Vorden, Bekmansdijk tussen Eikenlaan / Onsteinseweg.
  • Vorden, Rommelderdijk tussen Onsteinseweg / Brandenborchweg
  • Hengelo, 1e en 2e Berkendijk tussen Roesinkweg / Rijnweg
  • Hengelo, Rijnweg tussen Aaltenseweg / Venneweg
 • Jongere in Bronckhorst? Laat horen wat je bezighoudt

  Kjeld Kempers is onze jeugdburgemeester. Als jeugdburgemeester heeft hij verschillende taken. Zo zet hij zich onder andere in om de gemeente en kinderen dichter bij elkaar te brengen. Hij laat de mening van kinderen op het gemeentehuis horen en kijkt samen met de burgemeester en eventueel de gemeenteraad naar een oplossing.

 • Vorden zit op Rozen met zonneproject. Aanmelden kan nog steeds

  Op 20 januari 2020 was er een informatiebijeenkomst in het Kulturhus. Bent u niet geweest, maar wilt u zich nog aanmelden? Dat kan nog steeds. Nederland staat voor een grote opgave: de overstap naar duurzame energie. Ook in Bronckhorst zijn we hiermee aan de slag. Via het Op Rozen-model van de Energie Coöperatie Vorden (ECV) kunt u nu uw energierekening verlagen. Iedereen in Vorden en omgeving kan meedoen met dit zonneproject.

 • Energie van de Groene Draad in Hengelo? Aanmelden kan nog steeds

  Op 22 januari 2020 was er een informatiebijeenkomst. Bent u niet geweest, maar wilt u zich nog aanmelden? Dat kan nog steeds. Nederland staat voor een grote opgave: de overstap naar duurzame energie. Ook in Bronckhorst zijn we hiermee aan de slag. Door lid te worden van energiecoöperatie de Groene Draad in Hengelo kunt u uw energierekening verlagen. 

 • Ook Vereniging van Eigenaren kan energie besparen!

  Ook Verenigingen van Eigenaren kunnen hun pand verduurzamen. Samen met het VvE Energieloket organiseren we op 18 februari 2020 een informatiebijeenkomst over energiebesparingsmaatregelen, participatie en financiering. U bent van 19.00 tot 21.00 uur van harte welkom in Innovatiecentrum De Steck, Raadhuisstraat 25 in Doetinchem. Via het online formulier op www.verduursaamenergieloket.nl/vve kunt u zich aanmelden.

 • Sociaal team verhuist terug naar de Kei

  Sociaal team West is vanaf 3 februari 2020 weer terug op zijn oude stek in de Kei in Steenderen. De Kei onderging de laatste maanden een ingrijpende verbouwing, waardoor de gebruikers van het pand tijdelijk naar een andere locatie moesten. De officiële opening van het buurt- en activiteitencentrum aan de Dr. Alfons Ariënstraat volgt op 27 maart. 

 • De raadscommissie vergadert op 13 februari 2020

  Op donderdag 13 februari vergadert de raadscommissie. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

 • Wegafsluiting in verband met wegwerkzaamheden

  Vanwege wegwerkzaamheden sluiten wij van 3 t/m 21 februari 2020 onderstaand weggedeelte af:

  • Keijenborg, Kerkstraat tussen Hogenkampweg en Zaarbelinkdijk.
 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij 3 t/m 7 februari 2020 de volgende wegen af:

  • Vorden, Bekmansdijk tussen Eikenlaan/Onsteinseweg
  • Veldhoek, Stellingweg tussen Ruurloseweg/Wolfersveenweg
  • Zelhem, Oude Ruurloseweg tussen Vierblokkenweg/Ruurloseweg
 • Acht koninklijke onderscheidingen voor brandweer Steenderen

  Op zaterdag 1 februari 2020 ontvingen acht vrijwilligers uit handen van burgemeester Besselink de versierselen en oorkonde behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hans Muller, Ron Scheltens, Jaco ter Vrugt, Rob Takkenkamp, Gerard Memelink, Martin van Dijk, Ronald Eugelink en Bennie Hulshoff ontvingen deze onderscheiding in verband met hun inzet voor de veiligheid in onze samenleving. Zij werden in het zonnetje gezet voor hun jarenlange (tussen de 21 en 41 jaar) inzet als vrijwillig brandweerman bij brandweerpost Steenderen.

 • Aanleg glasvezel buitengebied, hoe staan we ervoor?

  Glasvezel Buitenaf meldt: ‘We zijn er bijna! De civiele werkzaamheden, denk aan graafwerk en het plaatsen van kabels en buizen, zijn afgerond op enkele uitzonderingen na. In het groene gebied rond Hummelo (HUM-01) is de aannemer de laatste huisaansluitingen aan het plaatsen. In het zuidwesten van Bronckhorst en rond Doesburg (oranje gebied, DBG-01) zijn we gestart met de huisaansluitingen.”

 • Nieuw coronavirus in China

  In de regio Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben een longontsteking. De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de GGD, het RIVM, en Europese autoriteiten (de ECDC). Zo nodig zullen maatregelen worden getroffen. Lees meer over de virusuitbraak op de website van het RIVM.

 • Asbest verwijderen in noordelijk buitengebied?

  Maak gebruik van de Asbesttrein! Eind vorig jaar heeft de Eerst Kamer tegen het voorgenomen verbod op asbestdaken van 2024 gestemd. Het wordt dus niet verplicht om uw asbestdak te saneren, maar het is nog steeds zeer verstandig om dit wel te gaan doen. In Bronckhorst kan dat met de zogenoemde Asbesttrein.

 • Vogels en bloemen in de strijd tegen eikenprocessierups

  We maken ons op voor de bestrijding van de eikenprocessierups in eikenbomen dit jaar. Daarom roepen we buurten, buurtschappen en organisaties op om nu vast in actie te komen en de gemeentelijke eikenbomen in uw buurt ‘eikenprocessierups-onvriendelijk’ te maken. Dat kan door het plaatsen van mezennestkastjes in gemeentelijke eikenbomen en het inzaaien van geschikte bloemenmengsels. Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de nestkastenactie. De actie is een groot succes. Hartelijk bedankt voor uw interesse, maar voor de nestkastjes gold op = op.

 • Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

  Bent u inwoner en van plan een bedrijf te starten, maar u weet niet waar u moet beginnen? Heeft u advies nodig bij de lopende gang van zaken in uw onderneming, omdat het even wat minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) terecht. Deze organisatie voert voor de meeste gemeenten in de Achterhoek, waaronder Bronckhorst, regelingen voor ondernemers uit. Daarnaast biedt ROZ advies, coaching en trainingen voor starters en ondernemers. Zo kunt u bijvoorbeeld ondersteuning krijgen van (oud)ondernemers op het gebied van marketing, financiën of netwerken om uw bedrijf verder te helpen.

 • Heeft u als mantelzorger ondersteuning nodig?

  Kom naar een mantelzorgactiviteit in februari. Ook in 2020 hebben we in Bronckhorst volop aandacht voor mantelzorgers. Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. De gemeente zet zich in om mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen.

 • Benoeming gemeenteraadslid

  De heer J.T. (Hans) Puijk uit Vorden is op 6 januari 2020 benoemd tot lid van de raad van de gemeente Bronckhorst. De heer Puijk vult de vacature in die is ontstaan doordat mw. A.E.M. (Annemarie) van der Houwen (VVD) stopte nam als gemeenteraadslid. In de raadsvergadering van 20 februari besluit de raad over de toelating van de heer Puijk.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij van 27 t/m 31 januari de volgende wegen af:

  • Zelhem, Klaverdijk Wolfersveenweg tussen Ruurloseweg/Stellingweg
  • Zelhem, Klaverdijk tussen Ruurloseweg/Wolfersveenweg
  • Vorden, Schuttestraat tussen Onsteinseweg/Kapellebultweg
 • Organisatoren van activiteiten voor 75 jaar vrijheid bijeen

  Het is 2020, het jaar waarin wij herdenken en vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven. In Bronckhorst zijn verschillende organisaties die bijzondere activiteiten organiseren om met elkaar te herdenken en te vieren. Op 27 januari kwamen zij samen op het gemeentehuis om met elkaar van gedachten te wisselen over de activiteiten en een provinciale subsidie voor hun activiteiten in ontvangst te nemen.

 • Buddy’s gezocht! Helpt u een nieuwkomer op weg in Bronckhorst?

  Stichting Buddy to buddy helpt vluchtelingen uit een isolement te komen door ze te koppelen aan lokale inwoners. De van oorsprong Zutphense stichting gaat met steun van de gemeente Bronckhorst in 2020 ook in onze gemeente van start. Daarom zijn we op zoek naar nieuwkomers en Nederlanders die buddy willen worden.

 • Ontwikkelingen in afvalinzameling leiden tot nieuwe zoektocht naar kostendekkend afvalsysteem

  Per 1 januari is een nieuw systeem voor afvalinzameling ingevoerd. Afgelopen december kon u kiezen uit een keuzemenu. Gebleken is dat u massaal koos om zelf uw restafval weg te brengen. Een mooie keuze die past bij ons duurzaamheidsbeleid omdat dit vaak leidt tot nog betere afvalscheiding en verdere vermindering van restafval. Het is echter wel een keuze die flink afwijkt van de verwachting die we hadden na twee onderzoeken onder ons inwonerpanel en ervaringscijfers van vergelijkbare gemeenten.

 • Vraag toestemming voor paasvuren op tijd aan!

  Wilt u een paasvuur ontsteken? U kon vóór 1 februari 2020 een ontheffing bij ons aanvragen. Aanvragen die u na deze datum indient, kunnen wij – in verband met de bezwaar- en beroepstermijn – niet in behandeling nemen.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij van 20 t/m 24 januari de volgende wegen af in Kranenburg:

  • Hamsveldsezijweg, tussen Kostedeweg/Hamsveldseweg
  • Bekmansdijk, tussen Kostedeweg/Bergkappeweg
 • Staat u ook even stil bij het lichtmonument?

  Een deel van het lichtmonument Levenslicht dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei liet ontwerpen ter herinnering aan de Holocaust, is binnenkort ook even op verschillende plekken in Bronckhorst te zien. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Rotterdammer Daan Roosegaarde ontwierp speciaal voor deze gelegenheid een lichtmonument bestaande uit 104.000 lichtgevende stenen.

 • Maquette Levende tuin in hal gemeentehuis Steen eruit, groen erin

  We kunnen er niet omheen, ons klimaat verandert: hogere temperaturen, heftigere regenbuien en kans op droge zomers. Daarom is het belangrijk om ook zelf maatregelen te treffen in en om ons huis. Maar hoe doet u dat nou? Ter inspiratie staat er tot en met 14 februari 2020 de maquette ‘Levende tuin’ in de hal van ons gemeentehuis. In deze maquette ziet u hoe een levende tuin eruit ziet en hoe deze bij kan dragen aan een prettig leefklimaat. Voor uzelf, uw omgeving en voor de planten en dieren in uw tuin.

 • Gemeente deelt gratis energiepakketten uit op energiefestivals

  In 2020 helpen we Bronckhorster huishoudens met het verlagen van hun energierekening. De gemeente deelt gratis energiepakketten uit aan inwoners op lokale ‘Op Morgen’ energiefestivals, die de gemeente organiseert in diverse dorpskernen. De energiefestivals richten zich op energie besparen thuis.

 • 2019 in een notendop - Burgerjaarverslag

  In 2019 gebeurde weer veel in Bronckhorst. Een greep: samen met u stippelden we de route naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030 uit, we overlegden over nieuw woonbeleid en over een nieuw systeem voor afvalinzameling, de herinrichting van de openbare ruimte in Drempt etc. Om de contacten met ondernemers te verstevigen, kwamen er accountmanagers. We organiseerden verschillende activiteiten met de Bronckhorster jeugd in de hoofdrol. In Vorden onderzoeken we de mogelijkheden voor een nieuwe school voor voortgezet onderwijs. In het burgerjaarverslag blikken we terug op het afgelopen jaar, zie bijlage.

 • Afvalkalender 2020 staat klaar

  Ook in 2020 vindt u de ophaaldata van afval aan huis weer op de afvalkalender van Circulus-Berkel. De afvalkalender staat op www.circulus-berkel.nl/afvalkalender. Vul eerst uw postcode en huisnummer in. De kalender geeft dan de ophaaldata voor uw eigen adres. Let op: voor restafval staat alleen de ophaaldatum van januari in de kalender. Houdt u de grijze container? Eind januari staat er in de afvalkalender wat de data voor de rest van het jaar zijn om uw container aan te melden voor een lediging. Heeft u een smartphone? Dan kunt u de Afvalvrij-app downloaden. U kunt desgewenst een melding ontvangen op de dag voorafgaand aan de ophaaldag.