Nieuws

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden zijn t/m 14 december een aantal wegen afgesloten.

 • De raad vergadert op 13 december

  Op 13 december 2018 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 17.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Vragen over de Wildenborchseweg?

  Kom naar de inloopavond op 10 december. De gemeente organiseert op 10 december een tweede inloopavond over het plan om de tijdelijke chicanes op de Wildenborchseweg in Vorden te vervangen door een definitieve oplossing. Het plan is gewijzigd in vergelijking met het plan dat in mei 2018 werd gepresenteerd.

 • Zet uw sociaal idee in bloei!

  De gemeente wil graag nieuwe zorg- en welzijnsinitiatieven - sociale ideeën - een kans geven. Hiervoor is subsidie beschikbaar. Hebt u een idee of plan, waardoor mensen, jong of oud, langer zelfstandig hun leven kunnen leiden of mee kunnen blijven doen in de maatschappij? En zijn bij de uitvoering van dit idee inwoners betrokken? Het begint met een telefoontje of mailtje naar ons: (0575) 75 02 50 of info@bronckhorst.nl. U krijgt een eerste reactie op uw idee en we nemen met u de aanvraagprocedure door. Aarzel niet, zet uw sociaal idee in bloei! Lees de rest van het bericht voor een mooi voorbeeld en de aanvraagprocedure.

 • Algemene beschouwingen programmaplan/definitieve begroting 2019

  B en w presenteerden onlangs een programmaplan, waarmee zij de begroting 2019 definitief willen maken. Hierin zijn veel plannen opgenomen om hun ambities voor Bronckhorst te verwezenlijken, met natuurlijk een kostenplaatje. Denk aan de route naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030, een optimale ondersteuning van het bedrijfsleven, verbeteren van de biodiversiteit, voorzetting van het ondersteunen van de processen Vitale Kernen etc.

 • Vervanging openbare verlichting door slimme led-verlichting

  Wethouders Paul Hofman en Evert Blaauw plaatsen op 5 december 2018 samen met aannemer Dynniq het eerste slimme led-armatuur in Steenderen. De openbare verlichting is aan vervanging toe en dit is een goed moment om over te stappen op duurzame én slimme led-verlichting. De komende maanden verduurzamen we nagenoeg alle verlichting in de openbare ruimte.

 • Wegafsluitingen in december

  In december sluiten we op 2 momenten wegen af.

 • De raadscommissie vergadert op 6 december 2018

  Op 6 december 2018 vergadert de raadscommissie. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

 • Mooie tip: Gratis energiescan voor bedrijven

  Energiebesparende maatregelen door bedrijven verdienen zichzelf snel terug. De gemeente en de provincie bieden daarom een kosteloze energiescan voor bedrijven aan. Daarmee krijgt u inzicht in de mogelijkheden en voldoet u aan de nieuwste eisen.

 • Oproep voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2018’

  Vrijwilligers die zich in Bronckhorst inzetten, zetten wij graag in het zonnetje met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’. Tot 14 december 2018 konden personen of groepen aangemeld worden. We huldigen de winnende vrijwilligers tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis op 9 januari 2019.

 • Wegafsluiting 26 t/m 30 november vanwege snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden zijn van 26 t/m 30 november een aantal wegen in Halle afgesloten.

 • Gemeenteraad vergadert op 6 en 13 december over programmaplan 2019

  Na de gemeenteraadsverkiezingen ging in Bronckhorst een nieuwe coalitie van GBB, VVD en GroenLinks aan de slag. Met nieuwe plannen en ambities. Om deze te kunnen realiseren, is nu een programmaplan gemaakt dat onderdeel wordt van de begroting 2019. Het programmaplan is opgesteld door b en w. De gemeenteraad stelt het vast en kan nog wijzigingen aanbrengen. Op 13 december behandelt de raad het plan. De openbare vergadering begint om 17.00 uur en is in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen of live te volgen via onze website.

 • Oproep voor onderzoek vrijwilligerswerk

  We zijn trots op alle inwoners die zich als vrijwilliger inzetten voor hun vereniging, buurt of stichting. We willen vrijwilligers graag helpen, om het leuker en makkelijker te maken. Daarvoor horen we graag wat u als vrijwilliger nodig hebt. Maar ook waarom u vrijwilliger bent, of juist niet. Daarom doen we onderzoek naar vrijwilligerswerk in Bronckhorst. We roepen alle vrijwilligers op, om deze vragenlijst in te vullen. Hoe meer reacties, hoe beter wij onze vrijwilligers kunnen helpen. Dus: doe mee!

 • Solarpark De Kwekerij en Baakse Beek in top 3 Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit

  Bronckhorst was genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018 met  maar liefst twee prachtige projecten: Landgoederenzone Baakse beek in Vorden e.o. en NL Solarpark De Kwekerij in Hengelo. Beide projecten eindigden in de top 3! Solarpark De Kwekerij kreeg een eervolle vermelding.

 • Dag met de burgemeester

  Op 19 november 2018 liep Vordenaar René Jak een dag mee met burgemeester Marianne Besselink. Dit aanbod loofde de burgemeester uit aan inwoners die een groot bedrag storten voor de Samenloop voor Hoop Bronckhorst afgelopen zomer waarmee geld werd ingezameld voor kankeronderzoek.

 • Gunstige duurzaamheidslening om uw huis energiezuinig te maken

  Denkt u na over energiebesparende maatregelen? Gaat u verhuizen of verbouwen? Dan is de duurzaamheidslening mogelijk interessant voor u. Het energiezuinig maken van uw woning is een investering die in eerste instantie geld kost. De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Daarom bieden wij de mogelijkheid van een aantrekkelijke lening voor duurzame maatregelen aan uw woning.

 • Kids opgelet: weet je al dat we een jeugdburgemeester hebben?

  Ze heet Evi Otten, is 10 en woont in Halle-Heide. Als jeugdburgemeester heeft ze een aantal taken. Ze gaat zo nu en dan samen met burgemeester Besselink op pad naar activiteiten waar jongeren hij betrokken zijn. Misschien zie je haar daar. Afgelopen zondag was ze bijvoorbeeld bij de Sinterklaasintocht in Zelhem. Laat haar je mening weten!

 • Voorbereidingen op weg naar nieuwe VO school in Vorden

  De voorbereidingen voor een toekomstbestendige, nieuwe school voor het VMBO/Voortgezet onderwijs in Vorden zijn in volle gang. Onder meer bekijken we samen met een tandemgroep van betrokken partijen in het dorp of nieuwbouw van de school mogelijkheden biedt voor combinaties met andere maatschappelijke voorzieningen (in dit geval met name binnensport, omdat sporthal ’t Jebbink is verouderd). Ook wordt naar een mogelijke samenwerking met voetbalclub VV Vorden gekeken. Dit gebeurt in een scenario-onderzoek.

 • Loop ‘ns binnen bij onze gebiedsambtenaren tijdens hun spreekuren

  Hebt u ideeën voor uw woonomgeving, maar weet u niet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken? Hebt u iemand nodig om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit? Wilt u weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken? Onze gebiedsambtenaren zijn u graag van dienst. Zij houden hiervoor onder andere maandelijks een spreekuur.

 • Zet uw sociaal idee in bloei!

  De gemeente wil graag meer nieuwe zorg- en welzijnsinitiatieven - sociale ideeën - een kans geven. Hiervoor is subsidie beschikbaar. Hebt u een idee of plan, waardoor mensen, jong of oud, langer zelfstandig hun leven kunnen leiden of mee kunnen blijven doen in de maatschappij? En zijn bij de uitvoering van dit idee inwoners betrokken? Aarzel niet, zet uw sociaal idee in bloei! Lees de rest van het bericht voor een mooi voorbeeld en de aanvraagprocedure.

 • Bronckhorst wil grote bedrijfsdaken benutten voor zonne-energie

  Bronckhorster bedrijven kunnen nu meedoen met het regionale programma Zonnige Bedrijven dat AGEM heeft opgezet voor de Achterhoek. Dit programma helpt ondernemers om de grotere bedrijfsdaken beter te benutten. Daken van meer dan 500m² zijn namelijk vaak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen en zodoende het opwekken van zonne-energie.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden zijn van 12 t/m 16 november een aantal wegen afgesloten.

 • Te maken met discriminatie?

  Op verschillende plaatsen kan discriminatie voorkomen. Bijvoorbeeld op de werkvloer, in de buurt, bij de sportclub of bij een bezoek aan een openbare gelegenheid, zoals een discotheek. Heeft u met discriminatie te maken? Meld het! 

 • Mantelzorgverwendag weer groot succes

  Vrijdag 9 november om 9.30 uur verzamelden ongeveer 130 mantelzorgers uit Bronckhorst zich bij hotel Bakker in Vorden voor de mantelzorgverwendag. Na een lekker gebakje en een kopje koffie of thee deden ze mee aan creatieve en ontspannende workshops. Na de lunch genoten ze van een bijzondere voorstelling. Een heerlijk uitje voor mensen die dat dubbel en dwars verdienen!

 • Vorden: uitslag boomsoort centrum bekend

  U koos de zilverlinde! De afgelopen weken hebben veel Vordenaren gestemd op de boomsoort die volgens hen moet komen op de plek van de oude kastanje bij de kerk in het centrum. Deze boom moest afgelopen zomer helaas geveld worden. Drie mogelijke boomsoorten kozen we uit in samenwerking met Vordens Belang, Werkgroep Leefbaarheid Vorden en Vereniging Bomenbelang Vorden: de Japanse notenboom, de zilverlinde en de plataan.

 • Wij zijn klaar voor de winter: gladheidbestrijding 2018-2019

  De zoutloods van de gemeente is gevuld, de strooiwagens zijn gecontroleerd en de strooiroosters gereed. Oftewel: wij zijn klaar voor een nieuw seizoen gladheidbestrijding! Dat is ook goed, want het wordt langzaam kouder en de kans op gladheid door sneeuw, nachtvorst, ijzel neemt toe. De eerste nachtvorst is al geweest. Wij stellen alles in het werk om gevaarlijke situaties die door winterweer op de weg kunnen ontstaan, te voorkomen of te bestrijden door te strooien.

 • Extra impuls voor vitale kern Zelhem

  De gemeente en wooncorporatie ProWonen investeren in plannen voor woningbouw op de plek waar voorheen de Rabobank en het postkantoor zaten in Zelhem. We willen leegstand en verpaupering tegengaan door de panden te slopen en de kern van Zelhem vitaal houden door er 13 sociale huurwoningen te bouwen (10 levensloopbestendige en 3 gezinswoningen). Dit draagt bij aan onze ambitie om de kwaliteit van de leefomgeving in Bronckhorst te versterken.

 • Verslag raadsvergadering 8 november 2018

  Op 8 november 2018 vergaderde de raad. De tribune zat vol. Er waren veel buurtbewoners van de Schooltinkweg in Zelhem, vanwege een debat over de verleende vergunning voor de uitbreiding van een geitenhouderij in de buurt. Ook was er een aantal VIP-gasten, waaronder nieuwe medewerkers van de gemeente en verschillende nieuwe inwoners. Lees dit hele artikel voor een verslag.

 • Grondeigenaren in buitengebied: vraag gratis boom aan!

  Ook dit jaar bieden wij samen met enkele initiatiefnemers uit Bekveld, Vereniging Bomenbelang en Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt grondeigenaren in het buitengebied van Bronckhorst een gratis boom aan onder het mom ‘Eén boom mot kun’n’. Deze actie is gestart in 2015/2016 en een succes. Inmiddels zijn 328 nieuwe bomen geplant!

 • Bouw nieuw gezondheidscentrum in centrum Hengelo

  Drie huisartsen en een fysiotherapeut willen samen een nieuw toekomstbestendig gezondheidscentrum in Hengelo bouwen. Om dit mogelijk te maken, verkochten we percelen grond aan de Raadhuisstraat in Hengelo aan deze initiatiefnemers. Zij gaan bouwen op een deel van de bouwkavel bij het voormalige gemeentehuis van Hengelo.

 • Uitwerking toekomstig bibliotheekwerk in volle gang

  Op dit moment werken de bibliotheek West Achterhoek, de gemeente en andere partijen in de samenleving aan de uitwerking van de bibliotheekvisie Bronckhorst. De bibliotheek is een belangrijke voorziening, maar verandert. De bibliotheek doet steeds meer dan boeken uitlenen. Zij houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met onderwerpen als de aanpak van laaggeletterdheid, het bestrijden van taalachterstand en het bevorderen van lezen en de zelfredzaamheid van inwoners. In de toekomst zullen die taken toenemen, doordat we een grotere vraag hiernaar verwachten.

 • Gouden huwelijken

  Tot voor kort was het traditie dat echtparen die 50 jaar getrouwd waren, bezoek kregen van een gemeenteraadslid. Omdat er jaarlijks heel veel jubileumparen zijn, lukt het niet meer om deze traditie in stand te houden. Toch vindt de gemeenteraad het een bijzondere gebeurtenis die niet ongemerkt voorbij mag gaan. Daarom ontvangen de gouden echtparen voortaan een felicitatiekaart met een VVV-bon.

  De burgemeester blijft op bezoek gaan bij echtparen die 60 jaar of langer zijn getrouwd.

 • Veilig buitengebied Bronckhorst: Geef uw tips!

  In Bronckhorst is in 2017 de pilot 'Keurmerk Veilig Buitengebied Hengelo en Vorden' gestart. Doel is om het buitengebied veilig te maken en te houden. Met succes: het buitengebied Vorden-Hengelo ontving als eerste het keurmerk veilig buitengebied. Het is tijd om uit te breiden naar de rest van het buitengebied!

 • Wij zoeken kampioenen!

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2019 in het gemeentehuis huldigen we de kampioenen van 2018. Het is niet meer mogelijk om kampioenen door te geven.

 • Problemen thuis? Neem contact op met Veilig Thuis

  U zit met trillende handen aan de keukentafel, omdat uw partner bijna thuis komt. Of je probeert jezelf onzichtbaar te maken, zodat je ouders geen aanleiding hebben om wéér boos op je te worden. Jaarlijks zijn naar schatting een miljoen volwassenen en kinderen slachtoffer van geweld in huiselijke kring. Slachtoffers en plegers vinden het vaak moeilijk om erover te praten of hulp te zoeken. Kinderen zijn vaak te jong om voor zichzelf op te komen. Ook voor ouderen die afhankelijk zijn van anderen is dat lastig. Daarom is het belangrijk dat omstanders actie ondernemen.

 • Themabijeenkomst ‘Is het vergeetachtigheid of dementie?’

  Op 28 november 2018 organiseren we een themabijeenkomst voor mantelzorgers over dementie. Vergeetachtigheid is een van de bekendste symptomen van dementie, onder andere bij de ziekte van Alzheimer. Maar als u merkt dat uw naaste vergeetachtiger wordt, is dat niet meteen reden tot zorg. Het lichaam wordt trager naarmate iemand ouder wordt en dat geldt ook voor onze hersenen. Maar wanneer is er wel reden tot meer zorg, of wanneer kan vergeetachtigheid dan wel op dementie wijzen?

 • Praat mee over ervaringen als LHBT+’er in Bronckhorst

  Op 11 oktober 2018 was de nationale Coming Outdag. Bronckhorst wil dat alle inwoners, ook lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT+) zich veilig en geaccepteerd voelen. Op 26 november gaat burgemeester Marianne Besselink graag in gesprek met LHBT+ inwoners om hen te vragen wat hun ervaringen zijn met de sociale acceptatie van hun geaardheid. Wilt u meepraten over acceptatie van seksuele diversiteit en hoe de gemeente hieraan kan bijdragen? Mail dan naar info@bronckhorst.nl onder vermelding van LHBT-avond. De avond wordt georganiseerd bij Keuken van het Hackfort, Baakseweg 8 in Vorden en begint om 19.30 uur.

 • 12 november: Inloopmiddag over speelplekken in Hengelo

  In onze gemeente wonen steeds minder kinderen. Daarom gaan wij minder speeltoestellen beheren. Ons uitgangspunt is in elke ‘speelwijk’ één centrale speelplek met uitdagende toestellen. Binnenkort gaan wij met de speelplekken in Hengelo aan de slag. Woont u in Hengelo? Dan wilt u misschien weten wat dat betekent voor de speelplek in uw buurt.

 • Tip: extra cursus IVN Gastheer van het Landschap

  Na de vele positieve reacties van de deelnemers van de IVN Gastheer van het Landschap cursussen die we in 2017 organiseerden, bieden we de cursus begin 2019 nogmaals aan toeristische ondernemers in Bronckhorst aan. De cursus bestaat uit 3 theoriemiddagen en 1 velddag en de kosten zijn € 100,- per persoon. De cursus is gepland op de volgende data in 2019: 14 maart, 28 maart, 10 april en 17 april. Er zijn 25 plekken beschikbaar. Heeft u de cursus in 2017 niet gevolgd en wilt u meer leren en ontdekken over de natuur, het landschap en de cultuurhistorie in onze mooie gemeente, meldt u dan uiterlijk 15 november aan via r.rikkers@achterhoek.nl. De cursus gaat door bij voldoende animo.

 • Ondernemer? Wij nodigen u graag uit voor een ontbijtje!

  Wij nodigen Bronckhorster ondernemers van harte uit voor een speciaal ondernemersontbijt op 16 november, de Dag van de Ondernemer. De bijeenkomst begint om 07.30 uur, duurt tot ongeveer 09.00 uur en vindt plaats bij chocolaterie Magdalena, Vierakkersestraatweg 37A in Vierakker. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Er is een presentatie over hoe we jong talent voor het bedrijfsleven in onze regio kunnen aantrekken en behouden via SmartHub Achterhoek en de InnovatieHub. Graag tot de 16e!

 • Achterhoek maakt start inkoop zorg en ondersteuning in 2019

  De Achterhoekse gemeenten zijn bezig met de voorbereidingen op de levering van zorg en ondersteuning in 2019. Zodat inwoners die dat nodig hebben ook in het nieuwe jaar hun benodigde Jeugd- en/of Wmo-hulp krijgen. Per 31 december 2018 lopen de contracten met aanbieders van zorg en ondersteuning af van de acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Om op tijd de nieuwe contracten te laten ingaan, is de zogenaamde zorginkoopronde 2019 gestart.

 • Onze starterslening, iets voor u?

  Wist u dat starters op de woningmarkt in onze gemeente bij ons een starterslening kunnen aanvragen voor huizen met een maximale aankoopprijs van € 200.000? Van plan uw eerste huis te kopen? Wellicht is het iets voor u! Wethouder Evert Blaauw van Wonen: “Door de starterslening kunnen jongeren naast de hypotheek soms net dat beetje extra geld lenen, waardoor ze toch een huis kunnen kopen. Dat ondersteunen wij graag.”

 • Tekort op afvalstoffenheffing en jeugdzorg

  Met tussenrapportages leggen b en w verantwoording af aan de raad over het realiseren van de activiteiten die in de begroting 2018 zijn opgenomen. Uit de laatste tussenrapportage blijkt dat onze begroting (van ca. 74 miljoen euro) op de meeste terreinen klopt met de werkelijke inkomsten en uitgaven. Op het gebied van jeugdzorg en afvalstoffenheffing zien we echter verschillen. Dit levert een tekort op de begroting op van ca. € 1.440.000.

 • Gemeente op instagram - Volgt u ons al?

  Sociale media, we zitten er bijna allemaal op. Volgt u onze accounts op Facebook of Twitter, waarin we allerhande nieuws delen van de gemeente? Sinds enkele maanden hebben we ook een account op instagram. Hebt u die al gezien?

 • De raad vergadert op 8 november 2018

  Op 8 november vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze openbare vergadering begint om 19.30 uur (let op afwijkende tijd!). U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Piet Oudolf en Alie Dinkelman-Lenselink koninklijk onderscheiden

  Dit weekend zijn twee bijzondere inwoners koninklijk onderscheiden door burgemeester Marianne Besselink en loco-burgemeester Evert Blaauw.

 • Bericht voor toeristische ondernemers: toeristenbelasting

  De gemeente heft toeristenbelasting voor het verblijf met overnachting in Bronckhorst door niet-inwoners. De opbrengst komt geheel ten goede aan het bevorderen van recreatie en toerisme. Na een evaluatie van de toeristenbelasting is nieuw dat ondernemers vanaf 2019 digitaal aangifte kunnen doen. Verder wordt in 2020 de verordening toeristenbelasting aangepast.

 • Laat u inspireren tijdens de Achterhoekse Duurzame Huizenroute

  Op 3 november is het zover: van 11.00 tot 15.00 uur is de Achterhoekse Duurzame Huizenroute.

 • Natuurwerkdag: help ook mee op 3 november

  Samen buiten aan de slag, dat kan op 3 november tijdens de Natuurwerkdag. Op deze dag werkt jong en oud aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Op bijna 500 locaties in Nederland krijgt het landschap een opknapbeurt. Ook in Bronckhorst zijn verschillende leuke werklocaties. Alle hulp is welkom! Ervaring is niet nodig, wel zin om de handen uit de mouwen te steken. Aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl. Hier staat ook een korte beschrijving van de locaties, het gebied, de werkzaamheden, tijd, kleding, gereedschap en natuurlijk de lunch.

 • Donkere Dagen Offensief

  In de wintermaanden, als het langer en eerder donker is, slaan criminelen veelvuldig hun slag. Tijdens het Donkere Dagen Offensief, van oktober tot maart, zet de politie in samenwerking met de gemeente, extra maatregelen in tegen woning- en auto-inbraken, overvallen en straatroven. Onder andere door controles uit te voeren.

 • Week van de Pleegzorg: pleegouder zijn iets voor u?

  Van 31 oktober t/m 7 november is het de Week van de Pleegzorg. Een week waarin er extra aandacht is voor pleegzorg en pleegouders. Ook binnen onze gemeente. Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal. Maar soms kunnen kinderen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Door uiteenlopende redenen. Voor deze kinderen wordt gezocht naar een plek in een pleeggezin.

 • Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

  Bent u inwoner en van plan een bedrijf te starten, maar u weet niet waar u moet beginnen? Heeft u advies nodig bij de lopende gang van zaken in uw onderneming, omdat het even wat minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) terecht.

 • Ontheffing aanvragen voor verbranden snoeihout kan weer

  Voor het verbranden van afvalstoffen geldt een algemeen stookverbod. Voor het verbranden van snoeihout afkomstig van landschappelijk onderhoud en bij besmettelijke ziekten in gewassen kunt u een ontheffing aanvragen. Met de ontheffing mag u dit in de periode tussen 1 november en 15 maart verbranden. U kunt de ontheffing volledig digitaal met ons regelen. Bellen kan ook, via tel. (0575) 75 02 50. Krijgt u een ontheffing dan is deze voorzien van de voorwaarden waar u rond het stoken aan moet voldoen. Bij een controle moet u de ontheffing kunnen tonen.

 • Vorden: stem op uw favoriete boom!

  De oude, grote markante kastanjeboom voor de kerk in Vorden hebben wij helaas via een noodkapprocedure op 7 juli moeten vellen. Natuurlijk is herplant van bomen op deze locatie gewenst. Samen met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, Werkgroep Leefbaarheid Vorden en Vordens Belang hebben we drie geschikte bomen geselecteerd. Nu mag Vorden kiezen!

 • Nieuwe gemeentegids Bronckhorst nu af te halen in de buurt!

  De spiksplinternieuwe gemeentegids Bronckhorst najaar 2018/2020 is uit. Een kleurrijke en handige wegwijzer voor alle inwoners van de gemeente. De gids wordt niet huis aan huis verspreid, maar is vanaf nu te verkrijgen op verschillende punten in Bronckhorst. Tijdens de openingstijden van deze locaties kunt u hier terecht en de gids gratis afhalen.

 • Kluswoninglening opent deuren

  Wethouder Evert Blaauw overhandigde 15 oktober 2018 een kluspakket en een bos bloemen aan Jasmijn van der Graaf, de eerste aanvrager van de nieuwe kluswoninglening in onze gemeente. De kluswoninglening is bedoeld om huiseigenaren te stimuleren hun huis te renoveren. Jasmijn vroeg de kluswoninglening aan voor het opknappen van haar woning in Zelhem.

 • Vrijwillige kavelruil kan starten

  Onder boeren in de gemeente is veel belangstelling voor vrijwillige kavelruil. Inmiddels hebben ca. 100 agrariërs aangegeven hiervoor open te staan. Provincie Gelderland en onze gemeente werken hieraan mee en zetten ca. 70 ha ruilgrond in om de ruilverkaveling op gang te brengen. Nu de voorbereidingen klaar zijn, kan de kavelruil starten.

 • Bijeenkomst ontwikkeling voortgezet onderwijs school Vorden

  Op 16 oktober was er een bijeenkomst in ’t Beeckland in Vorden. Ca. 75 inwoners woonden deze bij en hoorden van schooldirecteur Willemsen en wethouder van onderwijs Hofman over de onderwijswijsvisie, de hiervoor gewenste samenwerking met bijvoorbeeld ondernemers en de mogelijkheden voor een combinatie met een binnensport accommodatie en een sportveld. Doel is een mooie, toekomstbestendige maatschappelijke voorziening te realiseren, voor de leerlingen en andere gebruikers.

 • Praat met de raad: 7 november spreekuur gemeenteraad

  Als inwoner, bedrijf of vereniging van de gemeente kunt u de gemeenteraad altijd benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp. Kent u het extra contactmoment, het nieuwe raadsspreekuur, al? Dit spreekuur vindt in de eerste week van de maand plaats in het gemeentehuis.Tussen 19.30 en 20.30 uur bent u welkom. Van elke partij is een vertegenwoordiger aanwezig. Het eerstvolgende spreekuur is op woensdag 7 november.

 • WhatsApp-buurtpreventie: vraag verkeersbord en stickers aan

  Met WhatsApp-buurtpreventiegroepen maken buurtbewoners gebruik van een WhatsApp-groep op hun telefoon, om verdachte situaties in hun wijk met elkaar te kunnen delen. Wij zijn positief over dit fenomeen, maar nemen niet zelf het initiatief tot het opzetten ervan in buurten. We bieden wel (gratis) stickers beschikbaar voor op de brievenbus. Ook zijn er borden tegen de helft van de kostprijs te verkrijgen die, in overleg, in de openbare ruimte kunnen worden geplaatst. Aanvragen van borden en stickers kan via www.bronckhorst.nl/buurtpreventie.

 • Aanmelden mantelzorgverwendag kan nog tot 1 november 2018

  Zorgt u voor een naaste die vanwege een chronische ziekte of beperking hulp nodig heeft? Dat waarderen wij enorm en daarom zetten wij u, als mantelzorger, graag in het zonnetje! Op vrijdag 9 november 2018 (één dag voor de Dag van de Mantelzorg) organiseren we een speciale verwendag voor mantelzorgers.

 • De Blijverslening, iets voor u?

  De Blijverslening is een mooie regeling die het inwoners mogelijk maakt om - met de nodige woningaanpassingen - langer in hun huis te blijven wonen. Ook onze gemeente biedt deze Blijverslening aan. U sluit met de Blijverslening een persoonlijke lening of hypotheek af tegen gunstige voorwaarden, waarmee u een woningaanpassing aan uw woning kunt financieren. Het geld wordt in een bouwdepot gestort. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) beheert het depot en betaalt de rekeningen van de aannemer. Lees er alles over op www.bronckhorst.nl/blijverslening.

 • Bijeenkomsten over Veilig ouder worden

  De Rabobank organiseert samen met de gemeente, politie en notarissen enkele bijeenkomsten over ‘Veilig ouder worden’. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u onder meer informatie over het herkennen en voorkomen van financieel misbruik, ongewenste bemoeienis met geldzaken en nalatenschapsfraude.

 • Werkzaamheden Kruisdijk, Vorden

  Vanwege werkzaamheden sluiten we de Kruisdijk af, tussen de Baakseweg en de Strodijk, van 22 oktober t/m 30 november 2018. Aanwonenden en de hulpdiensten kunnen met enige hinder gebruik maken van de weg. Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet helemaal exact aangeven, omdat er omstandigheden kunnen zijn die de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

 • Denk mee over een energieneutraal Bronckhorst in 2030

  We gebruiken allemaal energie en dat willen we ook in de toekomst blijven doen. Hoe wonen en werken we dan later, als we dat niet meer kunnen doen met aardgas, olie of kolen? Wat betekent dit voor ons eigen huis, eigen straat, buurt, dorp en gemeente? Hoe gaat ons landschap er dan uitzien? En waar moeten we beginnen?

 • De bladkorven staan er weer!

  Ook dit jaar kunt u weer gebruik maken van de bladkorven. Op 200 plaatsen in nagenoeg alle kernen en buurtschappen van de gemeente staan weer onze speciale, tijdelijke korven, waar u het bladafval uit uw tuin gratis naartoe kunt brengen. Dat scheelt ruimte in uw groene container! We legen de korven wekelijks en na de bladperiode (de week voor Kerst) halen we ze weer weg. 

 • Lekker Wonen Beurs op 3 november 2018

  Waar moet je beginnen om je huis energiezuinig en duurzaam te maken? Zonnepanelen, warmtepompen, isolatie: op zaterdag 3 november hoort u er alles over op de Lekker Wonen Beurs. Bij Rabobank Graafschap aan de Ambachtstraat 4 in Doetinchem wordt de gratis toegankelijke beurs over slim en duurzaam (ver)bouwen georganiseerd tussen 10.30 en 15.30 uur.

 • Stem op solarpark De Kwekerij of Baakse Beek-project

  Bronckhorst is genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018. Met maar liefst twee prachtige projecten: Landgoederenzone Baakse beek in Vorden e.o. en NL Solarpark De Kwekerij in Hengelo. Uw stem kan er voor zorgen dat we de publieksprijs winnen!