Aan de slag met lokale voorwaarden wind

U bekijkt een pagina uit het archief 19-01-2021

Bronckhorst gaat aan de slag om lokale voorwaarden voor windmolens op te stellen. Onlangs stemde de raad in met een stappenplan om tot die voorwaarden te komen. We willen die stappen zorgvuldig nemen, met betrokkenheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We gaan op drie manieren het gesprek aan.

Enquête

In een vragenlijst stelden we vragen over het betrekken van inwoners bij de energietransitie, gezondheid en een goede inpassing in ons landschap. Het onafhankelijke onderzoeksbureau het PON&Telos voerde deze enquête uit en verwerkt de gegevens in een verslag (rapportage) met waarnemingen en aanbevelingen. Tijdens een terugkoppelbijeenkomst op 1 april 2021 praat het PON inwoners en raadsleden bij. Welke lokale aandachtspunten, mogelijke zorgen en nieuwe inzichten zijn er opgehaald? Hierover hoort u later meer.

Interviews met maatschappelijke organisaties

Het PON voert in het eerste kwartaal van 2021 verdiepende gesprekken met verschillende Bronckhorster organisaties. Denk daarbij aan de organisaties van bezorgde inwoners, dorpsbelangenorganisaties, natuur-, landschaps- en milieuorganisaties, landbouworganisaties, energiecoöperaties en ondernemersorganisaties. Ook deze uitkomsten worden in de uitvoerige rapportage van het PON meegenomen.

Expertavonden

Via een online en interactief webinar geven experts en (ervarings)deskundigen een stand van zaken. Deze expertavonden worden opgenomen, zodat u deze later terug kunt kijken.

  • Over landschap: op 21 januari van 19.30 tot 21.30 uur
  • Over gezondheid: op 10 februari van 19.30 tot 21.30 uur

Het programma en de aanmeldlink voor deze bijeenkomsten hoort u binnenkort. Daarnaast komt op korte termijn de opname van de expertavond over participatie (van afgelopen 21 december) online.

Hoe verder?

In dit brede proces komen we tot een voorstel aan de gemeenteraad voor lokale voorwaarden voor wind vanaf 2022. In mei 2021 neemt de raad hier een besluit over. In dit proces worden geen concrete windinitiatieven beoordeeld.

Meer informatie over dit proces vindt u op de pagina 'Windenergie'.