Aanbeveling herbenoeming Marianne Besselink tot burgemeester Bronckhorst

U bekijkt een pagina uit het archief 12-06-2021

Op 27 mei heeft de gemeenteraad besloten mevrouw Marianne Besselink aan te bevelen voor herbenoeming tot burgemeester van Bronckhorst met ingang van 21 oktober 2021. De gemeenteraad kwam tot deze aanbeveling op basis van een zorgvuldige beoordeling door de vertrouwenscommissie van de raad.

De raad stuurt haar aanbeveling voor de herbenoeming aan de commissaris van de Koning van Gelderland. Deze brengt vervolgens advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is aan de minister om bij Koninklijk Besluit de herbenoeming officieel te maken.