Aanpak wateroverlast Waarleskamp en omgeving in Hengelo

U bekijkt een pagina uit het archief 17-10-2019

Een deel van de Waarleskamp, de Vloed en de Dreef ervaart jaarlijks veel overlast bij hevige regen. Aannemer Hoornstra Infrabouw legt in opdracht van de gemeente een nieuw riool aan om het regenwater apart af te kunnen voeren naar de aanwezige sloot. Aanwonenden hebben hierover van de aannemer een brief ontvangen. Voor andere bewoners in de buurt kan het werk enige overlast veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 


Gebied

Het gaat hierbij om:

 • de Waarleskamp tussen de Middenweg en de sloot
 • de Vloed tussen de Waarleskamp en huisnummer 9
 • de Dreef tussen de Vloed en huisnummer 14

Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd. Start is 20 augustus en gereed naar verwachting 27 september.

Planning

 • Fase 1: Dinsdag 20 augustus – maandag 26 augustus
  De aannemer begint met de aanleg van de nieuwe riolering aan de Waarleskamp vanaf het kruispunt Middenweg tot aan kruispunt de Vloed. Gemotoriseerd verkeer kan in deze fase nog wel gebruik maken van het kruispunt bij de Vloed om bij huis te komen.
 • Fase 2: Dinsdag 27 augustus – vrijdag 30 augustus
  Tijdens deze fase wordt het kruispunt Waarleskamp-Vloed opgebroken waarna het riool wordt vervangen en de weg wordt opnieuw opgebouwd.
 • Fase 3: Vrijdag 30 augustus – vrijdag 13 september
  De aannemer legt in deze fase het laatste gedeelte van de riolering aan in de Waarleskamp richting de sloot. Na het gereedkomen van het riool in fase 3 wordt gestart met het aanbrengen van de bestrating in de voorgaande fases. Aanwonenden kunnen dan tijdelijk minder goed bij huis komen met de auto.
 • Fase 4: Dinsdag 10 september – vrijdag 20 september
  In deze fase worden de werkzaamheden opgepakt aan de Vloed. Ook hier wordt een nieuw riool aangelegd. Bewoners ontvangen bericht wanneer er niet meer in de straat geparkeerd kan worden.
 • Fase 5: Donderdag 19 september – vrijdag 27 september
  In deze laatste fase start de aannemer met de werkzaamheden aan de Dreef. Hier wordt een nieuw dubbel riool gelegd en de weg opnieuw opgebouwd. Aansluitend aan deze fase wordt begonnen met het straatwerk van de laatste twee fasen (Vloed en Dreef).

Bereikbaarheid

De woningen in de betrokken straten zijn tijdens de werkzaamheden altijd te voet bereikbaar. De aannemer legt loopschotten en loopbruggen langs de woningen. Betreden van het werkterrein is vanwege veiligheid niet toegestaan. Omleidingen zijn aangegeven met borden. De hulpdiensten zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en de wijzigingen in de bereikbaarheid. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het verzoek van de aannemer om de auto vanaf de start van de werkzaamheden buiten de vakken waar gewerkt wordt te parkeren.

Vragen

Woont u in de buurt en heeft u toch nog vragen over de werkzaamheden op deze wegen, dan kunt u contact met ons opnemen, via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: info@bronckhorst.nl

Bijlage(n)