Achterhoek stelt definitieve RES 1.0 vast

U bekijkt een pagina uit het archief 03-01-2022

Op 15 december hebben provinciale staten van Gelderland de RES 1.0 Achterhoek vastgesteld. Daarmee hebben alle samenwerkingspartners van de RES Achterhoek, waaronder onze gemeente, de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld.

Hierin staat in hoofdlijnen de mogelijke verdeling van zon en wind in de regio om te komen tot 1,35 TWh opwek aan duurzame energie in 2030. Daarmee leveren we ons aandeel aan het Nederlandse Klimaatakkoord. In september stemde de Bronckhorster gemeenteraad al in met de RES 1.0.

Vervolg Samen d’ran

Nu de RES 1.0 is vastgesteld wordt deze verder uitgewerkt naar de RES 2.0. In de RES 2.0 komen de resultaten van de concretisering van zoekgebieden en worden nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt. De RES 2.0 geeft een actueel beeld van de mogelijkheden in de energieregio Achterhoek. Meer informatie: www.res-achterhoek.nl/RES1.0.