Achterhoekse gemeenten vormen één front tegen ondermijning

De acht Achterhoekse gemeenten hebben een plan van aanpak Ondermijning Achterhoek vastgesteld. In dit plan staan concrete acties die moeten zorgen dat ondermijning in onze regio geen voet aan de grond krijgt.

De acties:Drugsgebruik jongeren

In de aanpak van drugsgebruik onder jongeren werken veel partijen samen, waaronder het voortgezet onderwijs. Waar de politie zich vooral richt op opsporing is er ook veel inzet op preventie. Een mooi voorbeeld is het programma Leerling Alert. Daarin krijgen leerlingen voorlichting over georganiseerde criminaliteit. Doel is om ze bewust en weerbaar te maken tegen deze vorm van misdaad.

Rising stars

Rising stars zijn criminele jongeren die klein beginnen, maar snel doorgroeien naar de zware criminaliteit. Deze jongeren verdwijnen vaak uit het zicht van de lokale autoriteiten. Wij willen meer zicht krijgen op wie dat zijn. 

Van buitengebied tot recreatieparken

Dat hennepkwekerijen en drugslabs in het buitengebied worden ontdekt is niet nieuw. Zowel in de preventie als in het toezicht gaan we daar zwaarder op inzetten met andere partners zoals politie, brandweer, RIEC, Omgevingsdienst, LTO en natuurlijk inwoners en ondernemers. Dat geldt evengoed voor de bedrijventerreinen en campings of recreatieparken.

Grensoverschrijdende criminaliteit

Criminelen stoppen niet bij een gemeente- of regiogrens. Daarom is het belangrijk dat gemeenten samenwerken. Maar ook de landsgrenzen vormen geen grote drempel meer. De Achterhoek gaat de samenwerking met Duitse grensgemeenten intensiveren.

Samen een vuist maken

De lokale aanpak van ondermijning staat voorop. Maar die versterken we door regionaal goed samen te werken. We vormen één front. Een regionale projectleider coördineert de aanpak en zorgt voor continuïteit en daadkracht. Maar hoe goed we ons best als overheid ook doen, we kunnen niet zonder uw hulp. Blijf tips geven en verdachte situaties melden aan de Politie via tel. (0900) 88 44. Bij spoed: 112. Liever anoniem iets melden? Dat kan via Meld Misdaad anoniem, tel. (0800) 70 00 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Meer info

Wat is ondermijning

Ondermijning betekent dat criminelen invloed hebben op de samenleving. Met alle gevaren van dien. Achter al deze zaken gaat een wereld van intimidatie en geweld schuil. Dat ontwricht, ondermijnt, de samenleving.

Voorbeelden zijn een wietkwekerij in een woning of een drugslab in een boerenschuur of bedrijfspand. Mensenhandelaren die slachtoffers dwingen tot prostitutie. Illegale verhuur van woningen, witwassen van crimineel geld via de handel in vastgoed. Maar ook criminele activiteiten op campings of recreatieparken. Daarnaast zijn zorgfraude en milieucriminaliteit  voorbeelden van ondermijning.

Meer informatie vindt u op de website van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, www.hetccv.nl.