Achterhoekse jongeren naar werk of school

U bekijkt een pagina uit het archief 19-02-2019

Wij hebben ingestemd met het actieplan ‘Achterhoekse jongeren naar werk, school of een betekenisvolle daginvulling 2018-2020’. Daarvoor wordt, verdeeld over drie jaar, € 20.093,- beschikbaar gesteld.

Het actieplan is een project van de Achterhoekse gemeenten, het bedrijfsleven, het onderwijs, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) en het UWV. In de regio Achterhoek werken wij al jaren samen om jongeren naar werk of school te begeleiden. De wil en bereidheid tot samenwerking is groot, maar het aanbod aan ondersteuning is soms nog versnipperd georganiseerd. Ook weet men soms niet goed waar een andere partij mee bezig is. Om dit te verbeteren is een actieplan gemaakt. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven, werkafspraken en overleggen. Het gevraagde budget is voor werkgeversarrangementen en een communicatiecampagne. Speciale aandacht krijgen jonge statushouders. Zij beheersen vaak de taal nog niet voldoende.

Kwetsbare jongeren in beeld

Het actieplan richt zich op verschillende thema’s. Eén daarvan is het in beeld houden van de kwetsbare jongeren. Daarvoor hebben wij ook ingestemd met het ondertekenen van een autorisatieformulier. Met deze autorisatie krijgen we toestemming om gebruik te maken van een koppeling tussen onderwijs- en werkgeversinformatie met gegevens uit de Basisregistratie personen. Zo krijgen we jongeren in beeld die tot nu toe onopgemerkt bleven. Het gaat hier om jongeren tussen de 23 en 27 jaar zonder diploma (mbo 1,2, havo of vwo) en zonder werk. Ze krijgen moeilijker een plek in de samenleving.

Overige thema’s

Het actieplan richt zich verder ook op thema’s als:

  • ondersteuning van jongeren met een arbeidsbeperking
  • inkomensondersteuning tijdens studie
  • matchen op werk
  • betere aansluiting van het onderwijs op de gemeente en het UWV
  • informatie en voorlichting