Algemene beschouwingen programmaplan/definitieve begroting 2019

U bekijkt een pagina uit het archief 18-12-2018

B en w presenteerden onlangs een programmaplan, waarmee zij de begroting 2019 definitief willen maken. Hierin zijn veel plannen opgenomen om hun ambities voor Bronckhorst te verwezenlijken, met natuurlijk een kostenplaatje. Denk aan de route naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030, een optimale ondersteuning van het bedrijfsleven, verbeteren van de biodiversiteit, voorzetting van het ondersteunen van de processen Vitale Kernen etc.

De in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen geven in de algemene beschouwingen in het kort hun mening over de plannen van b en w. Deze kunt u hieronder downloaden. Op 6 en 13 december vergaderen zij er over. Op de 6e kunt u als inwoner of ondernemer zelf uw mening geven over de plannen. Op de pagina 'Begrotingscyclus 2019' vindt u meer informatie over het programmaplan en op de pagina over de gemeenteraad leest u alles over de komende vergaderingen.

Bijlage(n)