Alle onderwijsterreinen vanaf 1 augustus rookvrij

U bekijkt een pagina uit het archief 11-08-2020

Vanaf 1 augustus zijn alle terreinen waar onderwijs wordt gegeven verplicht rookvrij. Dit geldt voor alle scholen en onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs én universiteiten. Roken op een onderwijsterrein is dan verboden voor alle leerlingen, studenten, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers.

De onderwijsinstelling is verplicht het rookverbod aan te duiden, bijvoorbeeld met bordjes of markeringen. Ook moet de onderwijsinstelling erop toezien dat het rookverbod nageleefd wordt (handhaven), tijdens de gebruikstijden van het gebouw.

Gezond Bronckhorst

Als gemeente vinden we het belangrijk dat jongeren kunnen meedoen en opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. We zetten vooral in op preventie. Met het project Rookvrije generatie, dat in de hele Achterhoek wordt uitgerold, willen we onder meer voorkomen dat jongeren gaan roken. Daarom is het van belang dat ook de scholen in Bronckhorst meedoen.

Rookvrije generatie

Steeds minder jongeren roken. Toch beginnen in Nederland dagelijks ongeveer 75 jongeren met roken. Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle rokers ooit op het schoolplein begon met roken. Ook hebben jongeren een grotere kans om te gaan roken als er in hun buurt gerookt wordt. Als een jongere eenmaal begint met roken, dan is het heel moeilijk om te stoppen. Daarom kunnen we beter voorkómen dat jongeren beginnen met roken. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Kijk voor meer informatie op www.rookvrijschoolterrein.nl of op www.achterhoekrookvrij.nl.