B en w stemmen in met Verrijkte Routekaart Energieneutraal 2030

U bekijkt een pagina uit het archief 15-10-2019

B en w stemden vorige week in met de verrijkte routekaart naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030. Deze verrijkte routekaart is een actieplan om samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de slag te gaan met de energie-opgave. De raad neemt hierover in oktober een besluit.

In maart 2019 besloot de gemeenteraad de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 als uitgangspunt te gebruiken voor verdere inspraak. In opdracht van de raad is de routekaart nu verrijkt met een plan voor participatie met de samenleving. Daarnaast is de routekaart aangevuld met een specificatie van de ruimtelijke randvoorwaarden in Bronckhorst en de te volgen ruimtelijke procedures bij duurzame energie-initiatieven.

Reacties inwoners

Inwoners, ondernemers en dorpsbelangenorganisaties dachten mee over de routekaart naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030. Ook werd het inwonerpanel ‘Bronckhorst spreekt’ bevraagd, waren er bewonersbijeenkomsten (energierally’s) in diverse kernen en gesprekken met experts. Deze uitkomsten vormden input voor de routekaart. Het afgelopen half jaar gingen we verder in gesprek met verschillende inwoners en lokale organisaties over participatie bij het besparen en opwekken van energie. De reacties verwerkten we in een participatiehandreiking.

Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “Veel aanwezigen gaven aan in te zien dat we samen aan de slag moeten met onze energie-opgave. Maar de maatregelen die voortkomen uit deze routekaart zullen door inwoners niet altijd met open armen worden ontvangen. Met de routekaart als afwegingskader en de participatiehandreiking als leidraad geven we hier handen en voeten aan. We nodigen initiatiefnemers en belanghebbenden uit elkaar op te zoeken om initiatieven te bespreken.” De routekaart en de Bronckhorster ruimtelijke afweging lagen afgelopen weken ter inzage. Er kwamen 60 reacties binnen. Die zijn verwerkt in een reactienota.

Duurzaamheid vanuit realisme

In het coalitieprogramma 2018-2022 is ‘Duurzaamheid vanuit realisme’ één van de vier belangrijke opgaven. Wethouder Hofman: “Met inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan we voor een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen. We staan met elkaar voor een grote energie-opgave en het is belangrijk dat ieder zijn steentje bijdraagt.” Alle documenten en inspraakreacties zijn te vinden op de pagina 'Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030'.