B en w willen weg vrijmaken voor antennedrager in Baak

B en w stellen de gemeenteraad voor om af te wijken van de beleidsregels voor het plaatsen van GSM-, UMTS- en LTE-antennedragers, zodat er een drager in de kerktoren aan Wichmondseweg in Baak geplaatst kan worden. Hiertoe is een verzoek ingediend door een provider. Via de antennedrager kunnen de bewoners onder meer alarmnummer 112 straks beter bereiken met hun mobiele telefoon.

Voor antennedragers geldt in Bronckhorst dat ze op een afstand van 100 meter van woningen moeten staan. De raad stelde deze afstandsnorm in vanwege de onbekendheid in ons land met mogelijke stralingseffecten op lange termijn. Sinds 2016 zoeken providers in Baak naar een geschikte plaats voor een nieuwe antennedrager. Het lukt hen niet vanwege de afstandseis. B en w vinden het niet langer verantwoord dat er soms bereikbaarheidsproblemen met mobiele telefoons zijn (voor vaste telefonie geldt dit niet). Onder meer omdat zich in 2015 en 2018 (zoals bij ons bekend) situaties in Baak voordeden waarbij 112 moeilijk bereikbaar was. Daarom stellen zij de raad voor in dit geval af te wijken van het gemeentelijke beleid voor GSM-, UMTS- en LTE-antennedragers. De gemeenteraad beslist er in maart over. Als de raad akkoord gaat, kan een omgevingsvergunning verleend worden voor het plaatsen van de antennedrager in de kerktoren.

Ook NL-Alert en (digitale) zorg verbeteren erdoor

NL-Alert is in Baak op dit moment mogelijk ook niet voor iedereen bereikbaar. Met het plaatsen van de mast wordt ook dit verbeterd. Dit alarmkanaal van de overheid informeert inwoners bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand of noodweer. Daarnaast heeft de zorg baat bij een betrouwbaar mobiel netwerk. Huisautomatisering oftewel domotica maakt het mogelijk dat mensen met een zorgvraag langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarvoor is ook goede mobiele bereikbaarheid nodig.