Bekijk hoe een hennepkwekerij of cocaïnewasserij eruitziet - demo 22 juni

U bekijkt een pagina uit het archief 28-06-2022

Op 22 juni van 10.00 tot 16.00 uur staan er op de parkeerplaats van het gemeentehuis op de Elderinkweg in Hengelo twee containers waar u een uniek inkijkje kunt krijgen in een hennepkwekerij en een cocaïnewasserij. De containers staan hier omdat het die week de Week van de ondermijning in Noord- en Oost-Gelderland is en we samen met politie, omgevingsdienst, openbaar ministerie en andere partijen onder andere op deze manier aandacht besteden aan het herkennen van signalen, zodat ook u kunt bijdragen aan een veilige woon- en leefomgeving.

Komt u een kijkje nemen? U bent van harte welkom.

In Bronckhorst vinden we de aanpak van ondermijning belangrijk. Ondermijnende criminaliteit tast de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt aan. Ondermijning is er in vele verschijningsvormen. De productie van hennep en synthetische drugs zijn hier een onderdeel van. In de speciale ondermijningscontainers krijgt u voorlichting over de herkenning van gevaren van ondermijning op de gebieden van cocaïnehandel, hennepteelt en synthetische drugs. Na een bezoek zult u sneller materiaal, geur (synthetische drugs en hennep) en signalen herkennen. Ook is er aandacht voor hoe u dat het beste kunt melden. Zo kunnen we samen Bronckhorst veilig maken.

Wat is ondermijning

Als de bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken, noemen we dat ‘ondermijning’. Criminelen maken vaak gebruik van diensten van de bovenwereld. Denk daarbij aan transport, opslag, vergunningen, huisvesting, financiën en sociale voorzieningen.

Inwoners, ondernemers, instellingen en overheden kunnen zo dus onbedoeld en vaak zelfs ongemerkt betrokken raken bij illegale activiteiten. Door de invloed en druk van criminelen vervagen normen en wordt onze veiligheid aangetast.

Melden van criminele activiteiten

Ook in Bronckhorst zien we dat inwoners te maken krijgen met criminelen. Zij melden zich om bijvoorbeeld een schuur of loods te huren voor een hennepkwekerij of het produceren van synthetische drugs, wat zeer schadelijke gevolgen kan hebben voor uzelf en uw omgeving. Om dit te voorkomen, is het belangrijk signalen te herkennen als u vermoedt dat er criminele activiteiten plaatsvinden in een pand waar u eigenaar van bent. Signalen zijn bijvoorbeeld: afgeplakte ramen en deuren die altijd dicht zijn, geur- en stankoverlast, condens op ramen, kunstlicht, camera’s aan het pand, de huurder wil contant betalen, de huurder wil geen ID-bewijs laten zien of een contract ondertekenen, er komen nooit klanten, er is geen website, etc. Op 22 juni kunt u het in de praktijk zien in de containers bij het gemeentehuis. Blijf er niet mee lopen als u iets vermoedt of constateert. Meld wat u weet bij:

Tel. (0900) 88 44. U kunt hier uw melding doen of u kunt vragen naar de wijkagent. Bel 112 bij een verdachte situatie.

Meld misdaad Anoniem

Tel. (0800) 70 00. Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijk meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Meld Misdaad Anoniem is géén politie. Alleen als uw anonimiteit gewaarborgd wordt, stuurt M. uw anonieme melding door, bijvoorbeeld naar de politie of een andere opsporingsdienst. Meer info: www.meldmisdaadanoniem.nl.

Gemeente Bronckhorst

Tel. (0575) 75 02 50 en vraag naar ambtenaar openbare orde en veiligheid of e-mail naar: info@bronckhorst.nl.

De sleutel voor een succesvolle aanpak van ondermijning ligt in het delen van informatie. Natuurlijk tussen de overheidsdiensten als politie en gemeente. Maar ook informatie van u als inwoner of ondernemer is belangrijk. Als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, maken we samen een vuist tegen ondermijning.