Bert Jansen en Freek Groot Nibbelink koninklijk onderscheiden!

Uit handen van burgemeester Marianne Besselink kregen de heren Bert Jansen uit Keijenborg en Freek Groot Nibbelink uit Halle op respectievelijk 21 en 23 november een koninklijke onderscheiding (allebei Lid in de Orde van Oranje-Nassau).Bert Jansen

De heer Jansen is sinds de oprichting ruim 25 jaar geleden met veel enthousiasme betrokken bij toerclub Keijaosers uit Keijenborg. Hij is actief als bestuurslid (voorzitter), organisator en trekker van de jaarlijkse MTB tochten zoals de Omloop van de Graafschap, Rondom Halle en gezinstocht Bronckhorst Mooiste (iedere 2e Pinksterdag). Ook organiseert hij namens de NTFU de tocht Deerns op de fietse voor racefietsende dames. Hij maakt draaiboeken voor de tochten, zoekt sponsors en doet de PR, plant de parcoursen en de taken van de vrijwilligers, zet de parcoursen af, vraagt vergunningen aan etc. Verder organiseert hij het jaarlijkse clubweekend en treedt op als fietskapitein tijdens de wekelijks club fietstochten.

Freek Groot Nibbelink

De heer Groot Nibbelink zet(te) zich van 1967 tot heden met hart en ziel in voor muziekvereniging Euterpe. Vanaf 1978 tot onlangs als bestuurslid met belangrijke functies als penningmeester en voorzitter, maar ook voor acties zoals de rommelmarkt, de donateursactie, de Halse dag etc. De afgelopen jaren was hij nauw betrokken bij de oprichting van de nieuwe stichting Federatie Bronckhorster muziekverenigingen (op 12 november 2019). Verder maakte hij tussen 1992 en 2000 deel uit van diverse besturen en commissies binnen de agrarische sector, o.a. bestuurslid van de Gelderse Maatschappij van landbouw afdeling Halle en algemeen bestuurslid van het waterschap IJsselland-Baakse Beek. Ook was hij lid van de bouwcommissie Stichting Dorpshuis De Korenaar in Halle. Hij hielp met de sloop en het opbouwen van het nieuwe dorpshuis en daarna werd hij lid van het stichtingsbestuur van het dorpshuis als afgevaardigde van muziekvereniging Euterpe. Dat doet hij nog steeds.

Het mag duidelijk zijn dat beide heren zich al geruime tijd op bijzondere wijze voor de samenleving inspannen. De aard, duur, diversiteit, maatschappelijke betekenis en uitstraling van hun activiteiten hebben tot de welverdiende koninklijke onderscheiding geleid! Van harte gefeliciteerd!