Bestrijding eikenprocessierups Bronckhorst

De explosieve groei van het aantal nesten van de eikenprocessierups is landelijk volop in het nieuws. Bijna overal kampt men met een capaciteitstekort om de nesten te bestrijden, zo ook gemeente Bronckhorst.
We zijn in april gestart met preventieve bestrijding, dat is ook afgerond. Op de overzichtskaart kunt u zien wat wij preventief bestreden hebben. In het bestrijden van de nesten die niet preventief behandeld zijn, hebben ook wij achterstand opgelopen. Er was bij de uitvoerder onvoldoende capaciteit om dit adequaat op te pakken. Op dit moment zijn daarom twee bedrijven actief in het bestrijden van de nesten. We kunnen helaas niet aangeven hoe snel we de achterstand zullen inlopen.

Bestrijding nesten

Wij kunnen, ondanks de preventieve bestrijding, niet voorkomen dat in het buitengebied nesten ontstaan. Deze nesten kunnen overlast veroorzaken maar worden niet verwijderd. We bestrijden nesten in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom, in een gebied van 500 meter rondom de kernen en op publieksgevoelige locaties. Op de overzichtskaart ziet u welke locaties we preventief hebben bestreden (rode lijnen) en waar we nesten laten wegzuigen (geel gearceerd).

Als we een boom gaan behandelen krijgt de boom van ons een rood/wit lint, met de tekst ‘eikenprocessierups’. Na behandeling halen we het lint weer weg.

Bekijk de digitale kaart

Nesten melden

Ziet u nesten in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom, in een gebied van 500 meter rondom de kernen of op publieksgevoelige locaties? Meld ons dit dan door het formulier ‘Melding Woon- en leefomgeving’ (categorie Overlast – subcategorie eikenprocessierups). Meldingen over de eikenprocessierups worden doorgegeven aan de twee externe bedrijven. Zij maken hun eigen planning op basis van de binnengekomen meldingen.

Let op: Door de drukte is het niet mogelijk om een terugkoppeling te geven op de meldingen. De meldingen over de nesten kunnen niet binnen de gebruikelijke 5 dagen van een melding Woon- en leefomgeving worden afgehandeld. Door de wisselende capaciteit bij de aannemer en het aantal meldingen, kunnen we niet aangeven binnen welke termijn meldingen wel worden afgehandeld.

Melding maken

Voorkomen ongemakken

U kunt zelf ongemak voorkomen door ieder contact met rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten, te vermijden. Zorg bij bezoek aan (natuur-)gebieden waar de rupsen voorkomen voor een goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid met water..

Preventieve bestrijding rupsen

We bestrijden de rups jaarlijks preventief door eiken in het buitengebied te bespuiten met een biologisch middel. We spuiten op basis van een inventarisatie van de meldingen in de afgelopen jaren. Alleen eiken langs wegen waarvan meldingen bekend zijn, worden preventief gespoten. We spuiten niet preventief in en langs bossen en in particuliere bomen.

Op de overzichtskaart kunt u zien waar wij preventief bestreden hebben.

Bekijk de digitale kaart

Meer info

Meer info

Kijk op www.processierups.nu voor de antwoorden op meer dan 100 veelgestelde vragen.

Ook de provincie bestrijdt langs provinciewegen de eikenprocessierups. Informatie van de provincie vindt op de website www.gelderland.nl/Eikenprocessierups.

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Het is een behaarde rups die in de maanden mei t/m september overlast kan veroorzaken. Ze leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken van eikenbomen spinselnesten. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenbladen). U herkent de rups aan zijn sterke beharing. De besmette eikenbomen zijn te herkennen aan de specifieke nesten: dichte spinsels met vervellinghuidjes, uitwerpselen en brandharen.

De Achterhoekse gemeenten werken samen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Door de gezamenlijke aanpak en voorlichting, bereiken we een efficiëntere bestrijding. Het doel is met name de overlast van de processierups tegen te gaan en niet het bestrijden van het beestje op zich. Uitgangspunt is de landelijke ‘Leidraad beheersing eikenprocessierups’.