Bestrijding eikenprocessierups gaat nog door

Afgelopen zomer zorgde de eikenprocessierups in het hele land voor veel overlast. Ook wij ontvingen drie keer zoveel klachten en meldingen als voorgaande jaren. De motvlinders zijn inmiddels uitgevlogen, maar de brandharen in lege nesten kunnen ook nu nog voor klachten zorgen. Daarom gaan we de komende weken nog door met de verwijdering van nesten. Alle nesten rondom de kernen, die inwoners tijdens de piekdagen meldden, worden verwijderd. Nesten in de directe omgeving van gemelde bomen worden meegenomen bij de bestrijding.

Explosieve groei

De explosieve groei van het aantal nesten van de eikenprocessierups veroorzaakte landelijk een capaciteitstekort om de nesten te bestrijden. Aannemers hadden niet voldoende mensen beschikbaar om aan de enorme vraag te voldoen. We hebben een extra bedrijf ingezet maar dit kon niet voorkomen dat er achterstand in de bestrijding van rupsen en nesten ontstond. Die achterstand wordt nu weggewerkt.

Preventieve bestrijding

De gemeente bestrijdt daarnaast jaarlijks preventief, door eiken in het buitengebied te bespuiten met een biologisch middel. Bij het aanplanten van nieuwe bomen kiezen we voor een diverser assortiment bomen en bij voorkeur geen eikenbomen. Ook worden proeven gedaan met de inzet van feromoonvallen, gaasvliegen, nestkastjes voor koolmezen en het inzaaien van bloemrijke bermen voor het terugbrengen van de populatie en dus bestrijding op de lange termijn. De feromoonvallen geven ook een indicatie van de overlast in het komende jaar, om daar qua capaciteit rekening mee te kunnen houden.

Voor volgend jaar wordt opnieuw een enorme toename van het aantal rupsen verwacht. Dit najaar evalueren we de bestrijding van de eikenprocessierups en bepalen hoe de rups volgend jaar wordt bestreden. Daarbij worden nadrukkelijk gekeken naar preventieve maatregelen, zoals de inzet van biologische bestrijdingsmiddelen en het aantrekken van natuurlijke vijanden, zoals vogels en vleermuizen.