Bijdrage voor mooie sociale ideeën ‘Ieders Museum’ en 'Kunstuurtje aan Huis’

Foto van uitreiking cheque sociaal idee Museum Smedekinck

Stichting Museum Smedekinck Zelhem en Stichting De Gruitpoort in Doetinchem ontvingen subsidie voor mooie sociale ideeën. Wethouder Evert Blaauw (cultuur en vrijwilligersbeleid) reikte de innovatiecheques op 4 maart 2019 uit.

Ieders Museum

Museum Smedekinck krijgt € 30.000 voor een vernieuwend project waarin het naast de museumfunctie een sociale functie oppakt. De Sociaal idee-adviescommissie waardeert deze vernieuwing. Zo wil het museum met het projectplan ‘Museum Smedekinck’ niet alleen mensen ontvangen, maar gaat het onder het motto ‘Ieders Museum’ ook bij hen langs. Op die manier worden mensen bereikt die niet zelf kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat ze in een zorgcentrum wonen. Daarnaast wil Smedekinck eenzaamheid bestrijden, onder meer door levensverhalen op te tekenen en vast te leggen. Smedekinck is een officieel geregistreerd museum. Het ontvangt jaarlijks gemiddeld zesduizend bezoekers en heeft tachtig vrijwilligers.

Kunstuurtje aan Huis

Foto van uitreiking cheque aan de GruitpoortCulturele instelling De Gruitpoort ontvangt € 50.000 voor haar projectplan ‘Kunstuurtje aan Huis’. Hier staan 55+ inwoners centraal. Hen wordt kunst aan huis aangeboden door kunstenaars en vrijwilligers. De kunstactiviteiten, die bijdragen aan een positieve gezondheid, zijn bij inwoners thuis en duren vier weken per serie. Er worden onder meer gedichten en verhalen voorgelezen, maar ook geschreven, gezongen, geschilderd, getekend en muziek gemaakt en geluisterd. De Gruitpoort is al gestart met ‘Kunstuurtje aan huis’ in Hummelo en omstreken. Het project over heel Bronckhorst uitgerold.

Meer info

Regeling Sociaal idee stopt

De gemeente wilde met de sociaal idee-subsidie graag meer nieuwe zorg- en welzijnsinitiatieven een kans geven. Aanvragen hiervoor konden worden ingediend t/m 31 december 2018. De regeling is op 1 januari 2019 beëindigd; het is dus niet meer mogelijk aanvragen in te dienen. Er komt vooralsnog geen nieuwe regeling.