Bijdragen voor maatschappelijke organisaties

U bekijkt een pagina uit het archief 27-07-2021

Doordat de coronacijfers dat toelieten, konden veel organisaties en verenigingen in onze gemeente de activiteiten voor hun leden de afgelopen tijd weer opstarten of ze hervatten die binnenkort. Waar nodig ondersteunt de gemeente hen daarbij graag, onder meer met speciale rijksbijdragen die wij hebben ontvangen. We doen dat op een aantal manieren:

Kennis delen voor behoud en werven vrijwilligers

Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in hun dorp. Door corona zijn veel activiteiten langere tijd niet doorgegaan. Nu wordt alles weer opgestart en dat gaat bij de ene vereniging gemakkelijker dan bij de andere. Vrijwilligers zijn voor hun club onmisbaar. Maar we zien dat in coronatijd oudere vrijwilligers zijn gestopt en sommige vrijwilligers wat anders zijn gaan doen en niet meer terugkomen. Het behouden en werven van vrijwilligers vraagt aandacht en daar willen we bij ondersteunen door kennis te delen (met een cursusaanbod). Dit nemen we mee in de uitvoering van de sportagenda die de raad onlangs aannam en hierbij kunnen de culturele en welzijnsorganisaties ook aansluiten.

Budget voor tijdelijke ondersteuning bij liquiditeitsproblemen

Doordat tijdens de coronamaatregelen de meeste activiteiten niet doorgingen, misten veel verenigingen en maatschappelijke organisaties inkomsten. In een aantal gevallen is het gemis van deze inkomsten in combinatie met het niet in aanmerking komen voor (rijks) coronacompensatie de oorzaak van liquiditeitsproblemen. Omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Bronckhorst, willen we organisaties tijdelijk kunnen ondersteunen met een maximale bijdrage van 15.000 euro per organisatie.

Voorwaarden:

  • Een tijdelijke ondersteuning van maximaal een half jaar.
  • Het overleggen van gegevens (jaarrekening/begroting) waaruit de gevolgen van de coronamaatregelen op de liquiditeit blijkt.
  • Een plan van aanpak richting herstel.

Bijdrage om exploitatiekosten structureel te verlagen

Dorpshuizen en culturele voorzieningen zijn belangrijke gemeenschapsvoorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid. Ook hun activiteiten moesten lange tijd stoppen. De vaste lasten van organisaties met een eigen accommodatie liepen en lopen echter door. Hoewel er nu weer meer mogelijkheden zijn om activiteiten te organiseren, kunnen er in de toekomst opnieuw maatregelen komen. Met een subsidieregeling waarmee gemeenschapsvoorzieningen kunnen investeren in toekomstbestendige maatregelen om hun vaste lasten (zoals energiekosten) te verlagen, willen we hen hierbij indien nodig kunnen helpen. Er is een bedrag 50.000 euro beschikbaar. In samenwerking met betrokken organisaties werken we de komende periode de subsidieregeling uit.