Bloemenbuurt Zelhem ontvangt belangrijke bijdrage Volkshuisvestingsfonds

De Bloemenbuurt in Zelhem krijgt vanuit het Volkshuisvestingsfonds een aanzienlijke bijdrage, waarmee eigenaren van woningen hun huizen kunnen verduurzamen en toekomstbestendig maken.

ProWonen en de gemeente zijn in vier straten in de Bloemenbuurt al bezig met het duurzaam maken van huizen en straten. De gemeente start als vervolg hierop na de zomer een project om de héle Bloemenbuurt toekomstbestendig, energiezuinig en duurzaam te maken. De ervaringen die hiermee opgedaan worden, dienen als voorbeeld voor een aanpak in de rest van de gemeente. De Bloemenbuurt is interessant omdat het een mix kent van sociale huurwoningen en particuliere woningen, waarvan een deel verouderd is.  
 

Bijdrage voor huiseigenaren

De buurt is voor de uitvoering van dit project aangemeld voor subsidie uit het volkshuisvestingsfonds van het Rijk. Vorige week maakte het Rijk bekend dat de subsidie is toegekend. Het geld is bedoeld voor het nemen van maatregelen als:  

  • Het huis klaarmaken om van het aardgas af te gaan
  • Het huis isoleren
  • De regenpijp afkoppelen van het riool
  • Het huis geschikt maken om er ook op oudere leeftijd te kunnen wonen
  • De wijk beter bestand maken tegen hitte en overstroming
  • Zorgen voor meer groen en natuur in de wijk

Huiseigenaren kunnen met het fonds een bijdrage in de kosten krijgen, zodat ze zelf nog maar een klein deel hoeven te betalen. Voor huurwoningen overlegt de gemeente samen met ProWonen over de mogelijkheden. 

Overleg met bewoners

Na de zomer start het project. De gemeente gaat overleggen met bewoners uit de Bloemenbuurt over een keuzepakket dat past binnen het fonds. In het keuzepakket is opgenomen wie waarvoor een bijdrage kan aanvragen. Met Agem, ProWonen en lokale leveranciers wordt nauw samenwerking gezocht voor de uitvoering. Met de bijdrage uit het fonds is het doel dat bij ruim 250 van de ongeveer 440 particuliere woningen in de Bloemenbuurt maatregelen worden genomen om het huis te verduurzamen en energiezuinig te maken.

Samen met gemeente Doetinchem, Berkelland en Regio Achterhoek

De aanvraag bij het Volkshuisvestingsfonds is samen met de gemeente Doetinchem, Berkelland en de Regio Achterhoek ingediend. De bijdrage aan Bronckhorst voor particuliere eigenaren in de Bloemenbuurt is 1,1 miljoen euro verdeeld over 10 jaar. Daarnaast financieren de provincie en de gemeente ook een deel.

Projectpagina

U kunt het hele project volgen op de speciale projectpagina op deze website: 'Bloemenbuurt Zelhem - wijk van de toekomst'