Bronckhorst als beste uit de bus bij vergelijking afvalprestaties gemeenten

U bekijkt een pagina uit het archief 27-11-2021

Bronckhorst is bij een onafhankelijk landelijk vergelijkingsonderzoek naar huishoudelijk afval van o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de eerste plek geëindigd van 168 gemeenten. Uit de vergelijking tussen de afvalprestaties van de verschillende gemeenten blijkt dat Bronckhorst het beste milieuresultaat behaalt met een hoge mate van afvalscheiding en weinig restafval. Ook biedt Bronckhorst een hogere service en maakt het lagere afvalkosten dan de gemiddelde gemeente.

Wethouder Paul Hofman van afval en duurzaamheid: “Ik ben trots op onze inwoners. U scheidt uw afval zeer goed en levert daardoor nog maar 51 kilo restafval aan. Heel belangrijk voor het milieu en de overgang naar een afvalvrije economie. Met het gescheiden afval worden nieuwe producten gemaakt en er blijft door de uitstekende scheiding relatief weinig restafval over dat verbrand moet worden. We hebben de afgelopen periode een grote omslag gemaakt om het restafval te verminderen en tot een kostendekkende afvalstoffenheffing te komen. Dat leverde ook discussie op. Met het nieuwe systeem zijn de kosten nu beheersbaar en bent u als Bronckhorster inwoners het meest duurzaam in het omgaan met afval van ons land.“

In het onderzoek worden de aanpak en prestaties van gemeenten op het gebied van verwerken van afval en grondstoffen onder de loep genomen. In totaal deden 168 gemeenten mee. Bronckhorst presteerde als beste van de deelnemende gemeenten met 51 kilo restafval per inwoner in 2020. Hoe minder restafval, hoe succesvoller het afvalbeleid vanuit het oogpunt van het milieu. Het landelijke doel voor 2020 was maximaal 100 kilo per inwoner. Gemiddeld werd in Nederland vorig jaar nog 178 kg restafval per inwoner ingezameld. 

Goede afvalscheiding 

Naast dat u nog maar weinig restafval aanlevert, springt u er ook positief uit op het gebied van afvalscheiding. Maar liefst 86% van het huishoudelijk afval werd door u in 2020 gescheiden. Het landelijke doel was in 2020 75%. Van de deelnemende gemeenten aan de benchmark behaalden er slechts 59 dit doel. De goede afvalscheiding in Bronckhorst zorgde voor een CO2-reductie van 149 kilo van per inwoner.  

Kosten 

Tot slot zijn de kosten voor de inzameling en verwerking van het afval van de gemeenten en het geboden serviceniveau in het onderzoek vergeleken. Denk aan inzamelkosten, overslag- en transportkosten, verwerkingskosten en overige afvalkosten. Onder serviceniveau valt alle geboden dienstverlening, zoals de vele inzamelmogelijkheden en de klantenservice. Ook hierbij komt Bronckhorst goed uit de bus.