Bronckhorst dé Achterhoekse kastelen- en landgoederenregio

U bekijkt een pagina uit het archief 31-03-2020

Op 12 maart 2020 stemden b en w in met nieuw beleid voor recreatie en toerisme in en naar Bronckhorst. Het nieuwe beleid geeft focus en actiepunten voor het stimuleren van toerisme en recreatie en in stand houden en ontwikkelen van voorzieningen, waar ook inwoners van profiteren. De raad beslist er in april over. Het beleid is samen met Achterhoek Toerisme en lokale ondernemers opgesteld.


Recreatie en toerisme is belangrijk. Het levert een grote bijdrage aan economie, werkgelegenheid en het in stand houden van voorzieningen, ons landschap en een fijne leefomgeving voor inwoners. Burgemeester Marianne Besselink, portefeuillehouder recreatie en toerisme: “Bronckhorst is een gebied om trots op te zijn en biedt veel mogelijkheden voor recreanten en toeristen. Opvallendste unieke kenmerken van Bronckhorst zijn de vele kastelen en landgoederen (in de gemeente en directe omgeving), het eigenzinnige festival Mañana Mañana bij kasteel Vorden en Bronkhorst, het monumentale kleinste stadje van Nederland. Daaruit is gekozen dat Bronckhorst zich gaat presenteren als dé Achterhoekse kastelen en landgoederenregio.”

Goede en bijzondere online informatie

Om dat te realiseren, staan verschillende acties op stapel. Er is een aantal speerpunten. Het ontwikkelen van het toeristisch aanbod, passend bij het thema. Het verbeteren van de organisatiestructuur van de betrokken partijen. En ook het geven van een flinke boost aan de toeristische informatievoorziening. Onder meer ontwikkelen we een sterk themamerk (van de Achterhoekse kastelen- en landgoederenregio) met een heldere en inspirerende promotiecampagne. Er komt een pilot rond het virtueel zichtbaar maken van de kastelen, landgoederen en hun cultuurhistorie om het aansprekende verhaal van het kasteelleven vroeger en nu te laten leven bij bezoekers. De online informatievoorziening staat nog in de kinderschoenen en ondergaat een inhaalslag. Het thema wordt opgenomen in de offline informatievoorziening en er wordt ingezet op het verbinden van activiteiten en de distributie. De promotie van Bronckhorst als Achterhoekse kastelen- en landgoederenregio gaat vanzelfsprekend ook nauw aansluiten bij de Achterhoek promotie die we al kennen.

Verrassend nieuw aanbod

Daarnaast wordt toegewerkt naar één toeristisch platform, waarin de ondernemers in recreatie en toerisme vertegenwoordigd zijn als samenwerkingspartner voor de gemeente en Achterhoek Toerisme. We zetten de relatie met Achterhoek Toerisme voort. Zij leveren een coördinator die de verbinding tussen de ondernemers, gemeente en Achterhoek Toerisme stimuleert en faciliteert. Het is ook belangrijk de kennis van ondernemers over het thema, de Bronckhorster omgeving en acties die ingezet worden op peil te brengen en te houden. Doel daarvan is dat zij hun gasten zo goed mogelijk kunnen informeren en enthousiasmeren over activiteiten en verhalen die aansluiten bij het thema. Om het echt te laten leven bij bezoekers. Verder zetten we in op het ontwikkelen van nieuwe producten die het thema ondersteunen. Bezoekers willen immers steeds iets nieuws ontdekken en verrast worden.

We stellen de prioriteiten voor de komende periode nog vast. U hoort er de komende tijd meer over.