Bronckhorst helpt mee taalvaardigheid in Achterhoek te verbeteren

U bekijkt een pagina uit het archief 24-11-2020

Bronckhorst sluit zich aan bij het Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid 2020-2024. Samen met andere Achterhoekse gemeenten, het Rijk en andere overheden trekken we de komende jaren op om de (taal)vaardigheid van volwassenen in de Achterhoek te verbeteren.Passende cursussen

Alleen al in de regio Achterhoek hebben ongeveer 40.800 inwoners moeite met lezen, schrijven of rekenen. Daarom willen we mensen meer kansen bieden door passende cursussen beschikbaar te stellen. Deze cursussen zijn bedoeld voor iedereen die zijn of haar basisvaardigheden wil verbeteren, moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen.

Verbeteren van taalvaardigheden heeft groot effect

Niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen heeft vaak grote gevolgen voor mensen. Ook het niet goed overweg kunnen met een computer kan ervoor zorgen dat iemand een achterstand oploopt. Het verbeteren van deze vaardigheden zorgt ervoor dat mensen gezonder zijn en meer kans hebben op het vinden van een baan. Wanneer de vaardigheden van ouders verbeteren, zie je vaak ook dat hun kinderen beter presteren op school.

Meer geld voor aanpak laaggeletterdheid

Het Rijk heeft het budget voor de aanpak van laaggeletterdheid verhoogd met een bedrag van 5 miljoen (landelijk) euro per jaar. Voor de Achterhoek betekent dit jaarlijks ongeveer € 117.000,- extra budget. Met dit extra geld wil de regio uiterlijk eind 2024 in alle gemeenten een effectieve aanpak van laaggeletterdheid realiseren. Hiervoor is het Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 opgesteld. De uitvoering van het regioplan start in het voorjaar 2021. Op dit moment is de regio op zoek naar een geschikte partner om, samen met de gemeenten, het regioplan uit te voeren.