Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

Hoe gaat het met de inwoners van GGD Noord- en Oost-Gelderland na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Noord- en Oost-Gelderland brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen ze in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

Meer dan 55.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij kunnen vanaf 6 september een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid om de gezondheid van volwassenen en ouderen een boost te geven.

Leer meer op de website van GGD Noord- en Oost Gelderland.