Cursus voor ouders: omgaan met autisme

Ouder zijn van een kind met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), is niet altijd even gemakkelijk. Bij kinderen met ASS kan de ontwikkeling soms anders verlopen dan de ontwikkeling van leeftijdsgenoten. De opvoeding en dagelijkse omgang vragen om een specifieke aanpak en een duidelijke structuur.

Voor ouders kan het soms lastig zijn om deze aanpak op te pakken binnen de structuur van het gezin. Het vasthouden van deze aanpak naast het gezinsleven en werk kan een belasting vormen voor ouders. Dit kan veel van je als ouder vragen en kan voor stress en frustratie zorgen. Deze cursus bij GG Net in Doetinchem richt zich op ouders van een kind onder 18 jaar en is bedoeld om ouders hierin te ondersteunen en om handvatten te bieden hoe hier mee om te gaan, zodat overbelasting wordt voorkomen.

De cursus start op 24 september van 19.00-21.00 uur. De overige cursusdata zijn: 1, 8, 15, 22, 29 oktober en een terugkombijeenkomst.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie vindt u op: ggnet.nl/cursussen/oudercursus-omgaan-met-autisme. U kunt zich hier ook aanmelden.