De aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan

U bekijkt een pagina uit het archief 02-03-2021

In de laatste week van februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. U krijgt deze per post in uw brievenbus, of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van GBTwente (gemeentelijk belastingkantoor Twente), in opdracht van de gemeente.

Informatie over de aanslag

Op deze aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten, zoals de afvalstoffenheffing en de OZB. De gemiddelde WOZ-waarde is gestegen met 5,2% (bron www.waarderingskamer.nl). U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar kunt maken. Op www.gbtwente.nl vindt u antwoord op veel gestelde vragen en het digitaal loket Mijn GBTwente. Hier kunt u veel zelf regelen. Komt u er niet uit? Neem gerust contact met op met GBTwente. De contactgegevens staan op de voorzijde van de aanslag.

Waar kunt u informatie vinden?

Over uw informatie op uw aanslag vindt u alles bij Mijn GBTwente. Daar kunt u ook volgen welke afvalledigingen grijs, groen en PMD u jaarlijks in rekening worden gebracht. Voor 2021 komen daarnaast eenmalig de keuzecontainers.

Meer over de WOZ-waarde van uw woning, van woningen waarmee u uw woning wilt vergelijken of andere woningen, vindt u op www.wozwaardeloket.nl. Ziet u over uw WOZ-waarde iets bijzonders? Neem contact met op met GBTwente. De contactgegevens staan op de voorzijde van de aanslag.

Wat doet de gemeente met uw geld?

Ieder jaar betaalt u belasting aan de gemeente. De raad bepaalt de tarieven. GBTwente zorgt ervoor dat de gemeente het geld krijgt. Veel van de algemene voorzieningen worden ook van belastinggeld betaald. Bijvoorbeeld ondersteuning van verenigingen, jeugd en cultuur en onze mantelzorgers. Kijk voor alle tarieven 2021 op www.gbtwente.nl.

Aanslag voortaan liever digitaal?

Aanslagen van GBTwente en post van heel veel andere overheidsorganisaties direct lezen op uw mobiel of tablet? Dat kan met de Berichtenbox app van MijnOverheid. Zodra er nieuwe post is, ontvangt u een melding. Activeer nu uw MijnOverheid account en download de app via de appstore van Google of Apple. Inloggen gaat makkelijk en snel met de DigiD app.