De ontwerp-Omgevingsvisie van Bronckhorst ter inzage - Bronckhorst twee keer zo mooi!

U bekijkt een pagina uit het archief 14-12-2021

De afgelopen maanden werkten we samen met o.a. inwoners, ondernemers en (belangen)organisaties aan de Omgevingsvisie. Deze visie gaat over hoe we op de lange termijn omgaan met de grote opgaven sterke dorpen & leefbaar platteland, landschappelijke kwaliteit, energie & klimaat, economie & landbouw en gezonde leefomgeving. De ontwerp-Omgevingsvisie ligt vanaf 26 november 2021 voor iedereen 6 weken ter inzage.

Kompas richting 2035

Centraal in de Omgevingsvisie staat de ontwikkeling van de leefomgeving, met de blik op 2035. Met als motto ‘Bronckhorst twee keer zo mooi’ geeft de visie inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente straks richting en houvast. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor wonen, werken en recreëren. En voor een goede focus, zodat onze karakteristieke gemeenschappen en landschappen er in 2035 nóg beter voorstaan: twee keer zo mooi!

In februari 2022 wordt de Omgevingsvisie ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Voordat zij hierover een besluit nemen, kan iedereen de ontwerp-Omgevingsvisie bekijken en erop reageren. Naar aanleiding van de reacties kan de visie eventueel worden aangepast. De visie is digitaal in te zien vanaf 26 november 2021 via Ruimtelijkeplannen.nl. Als dat niet lukt, neem dan contact met de gemeente op via tel. (0575) 75 02 50.Meer over de ontwerp-visie leest u op www.bronckhorst.nl/omgevingsvisie. Inwoners konden ook een bijdrage leveren aan de visie door mee te doen aan de fotowedstrijd ‘De verborgen schatten van Bronckhorst’. Hiervoor vindt de stemming plaats via onze Facebookpagina. Er zijn veel mooie foto’s ingestuurd.

Dit is een compilatiefoto van de zes genomineerden. De fotografen zijn: Esther Fopma, Harm Hotink, Diane de Vries, Erwin Klein, Yann Horstink en Luuk Schipper.