De raad vergadert op 12 september

Foto van de raad in vergadering

Op 12 september vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Hieronder leest u wat er deze avond op de agenda staat.Bestemmingsplan Landelijk gebied, Veegplan 2019 1B (evenemententerrein Halseweg, Zelhem)

De raad wordt gevraagd dit plan vast te stellen. Het gaat om een verzoek om toestemming om op een agrarisch perceel aan de Halseweg in Zelhem op max. 4 dagen per jaar een evenement te mogen organiseren.

Bestemmingsplan Correctieve herziening Landelijk gebied Bronckhorst

B en w vragen de raad dit plan vast te stellen. Het gaat onder meer over een aanpassing in de bestemming van een aantal loonbedrijven als het gaat om onder andere de toegestane hoeveelheid buitenopslag.   

Regionale kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw

Naast ons eigen nieuwe woonbeleid is ook op regionaal niveau een aantal afspraken gemaakt over wonen. Denk aan criteria als aangetoonde behoefte, omwormen leegstaand vastgoed en inbreiding gaat voor uitbreiding. Deze sluiten aan bij de criteria in ons woonbeleid. De raad wordt gevraagd deze vast te stellen.

Raadscommunicatieplan Zichtbaar betrokken

Met haar communicatieplan legt de raad vast hoe zij zichtbaar betrokken wil zijn bij de samenleving en communiceert met haar doelgroepen. De raad wil onder meer inwoners ontvangen en ontmoeten, via on- en offline middelen inwoners laten zien wat zij doen, zodat politieke afwegingen, besluiten en activiteiten goed te volgen zijn etc.

Meer info

Informatie en inspreken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar de pagina 'Vergaderingen raadscommissies'.

U kunt tijdens deze vergadering niet inspreken. Inspreken kan alleen tijdens een commissievergadering. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Inspreken bij openbare vergaderingen'.

Live meekijken bij de vergaderingen

Wilt u de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies volgen? Maak dan gebruik van de app 'SLiMvergaderen'. De app is beschikbaar voor de iPad (iOS) en voor Android tablets. U kunt de app gratis downloaden.

U kunt in deze app niet alleen live meekijken, u kunt een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Heeft u geen iPad of tablet?

De raads- en commissievergaderingen zijn ook via onze website live te volgen en terug te kijken. Dat kan via onderstaande link.