De raad vergadert op 18 juli 2019

Foto van de raad in vergadering

De gemeenteraad vergadert op 18 juli 2019 vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering. 

Hieronder leest u wat er deze avond op de agenda staat.Beleidskader Sociaal Domein

De raad wordt gevraagd het beleidskader Sociaal Domein vast te stellen. Dit geeft richting aan ons lokale beleid voor zorg en inkomen. We maken daarbij zo goed mogelijk gebruik van de energie in de samenleving, werken aan beheersbaarheid van de kosten en stellen vooral de mogelijkheden van onze inwoners centraal. Zodat iedereen mee kan doen.

Regionaal Programma werklocaties 2019-2023

De raad wordt gevraagd het Regionale Programma Werklocaties Achterhoek 2019 – 2023 vast te stellen en in te stemmen met de uitgangspunten. Daarmee wordt bepaald waar hectares aan bedrijventerrein in de Achterhoek nodig zijn voor lokale en regionale bedrijfsgroei. En wat dat betekent voor de gemeenten voor het herstructureren en optimaliseren van bestaande terreinen.

Lokale woonvisie Ruimte voor wonen in Bronckhorst 2019-2025

Man en vrouw tekenen denkbeeldig woning op grasveldDe raad wordt gevraagd de lokale woonvisie 'Ruimte voor wonen in Bronckhorst' 2019-2025 vast te stellen. Veranderingen op de woningmarkt en in de samenleving waren aanleiding om de woonvisie 2016-2020 te actualiseren. Het aanpassen en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad heeft nog steeds prioriteit. Daarnaast biedt de nieuwe woonvisie meer mogelijkheden om in te spelen op de woonbehoefte en mee te werken aan kwalitatief goede initiatieven op het gebied van wonen. We kijken hierbij niet alleen naar de behoefte op korte termijn, maar ook op de lange termijn.

Bestemmingsplan Landelijk gebied, veegplan 2019-1A

De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan Landelijk Gebied, veegplan 2019-1A vast te stellen en een afwijking voor woningsplitsing, bij woonbestemmingen in het landelijk gebied, toe te voegen. Dit is om vaststelling van het voorstel over de woonvisie in het agendapunt hierboven mogelijk te maken.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek

Het betreft een verbetering van een definitie, geen wijziging in de taken.

Meer info

Informatie en inspreken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar de pagina 'Vergaderingen raadscommissies'.

U kunt tijdens deze vergadering niet inspreken. Inspreken kan alleen tijdens een commissievergadering. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Inspreken bij openbare vergaderingen'.

Live meekijken bij de vergaderingen

Wilt u de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies volgen? Maak dan gebruik van de app 'SLiMvergaderen'. De app is beschikbaar voor de iPad (iOS) en voor Android tablets. U kunt de app gratis downloaden.

U kunt in deze app niet alleen live meekijken, u kunt een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Heeft u geen iPad of tablet?

De raads- en commissievergaderingen zijn ook via onze website live te volgen en terug te kijken. Dat kan via onderstaande link.