De raad vergadert op 20 februari

Foto van de raad in vergadering

Op 20 februari 2020 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Hieronder leest u wat er deze avond op de agenda staat.Afscheid de mevrouw van der Houwen als raadslid van de VVD. De heer Hans Puijk vervangt haar als raadslid in de fractie. 

Invoering omgevingswet: kerninstrumenten en startnotitie omgevingsvisie

In 2021 gaat de omgevingswet van start. De omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel hiervan. De visie geeft een beschrijving van de gewenste fysieke leefomgeving in Bronckhorst in 2035. In de startnotitie staat beschreven hoe de gemeente wil komen tot de omgevingsvisie en worden de maatschappelijke opgaven genoemd. De raad wordt gevraagd de startnotitie omgevingsvisie vast te stellen.

Meer info

Informatie en inspreken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar de pagina 'Vergaderingen gemeenteraad'.

U kunt tijdens deze vergadering niet inspreken. Inspreken kan alleen tijdens een commissievergadering. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Inspreken bij openbare vergaderingen'.

Live meekijken bij de vergaderingen

Wilt u de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies volgen? Maak dan gebruik van de app 'SLiMvergaderen'. De app is beschikbaar voor de iPad (iOS) en voor Android tablets. U kunt de app gratis downloaden.

U kunt in deze app niet alleen live meekijken, u kunt een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Heeft u geen iPad of tablet?

De raads- en commissievergaderingen zijn ook via onze website live te volgen en terug te kijken. Dat kan via onderstaande link.